Så agerar vi med anledning av coronaviruset

På Skolon drivs vi av vår vision digitalt lärande för alla. Vår vision har varit med oss sedan dag ett och finns med oss i allt vi gör, oavsett omständigheter. Allas rätt och möjlighet till likvärdigt lärande ställdes på sin spets under våren 2020, då coronaviruset tog fart i vår omvärld. På denna sida kan du läsa mer om hur vi på Skolon agerar med anledning av coronaviruset och vilka insatser vi gör för våra användare och innehållsleverantörer.

Senast uppdaterad 2021-01-15, kl 14.50.

Våra insatser för befintliga användare

Våra användare, d.v.s. lärare, ledning och elever, är alltid högsta prioritet. För våra 450 000 användare har vi gjort en rad insatser, så att skolor och skolhuvudmän får en möjlighet att på bästa sätt säkra att undervisning kan fortgå så normalt som möjligt under de tider som rått och råder, oavsett om undervisningen sker i klassrum eller på distans.

NYHET: Verktygspaket för skolor i behov av digitala lärresurser snabbt och enkelt

I samarbete tillsammans med våra innehållsleverantörer och med anledning av behovet från användare om att snabbt ha möjlighet att komma åt och använda lärresurser, så har vi tagit fram ett flertal olika paket av verktyg och läromedel som passar för olika åldersgrupper och ämnen. Här finns bland annat mixade verktygspaket från olika leverantörer för grundskolans ämnen, tillgänglighetspaket, samt paket med det bästa urvalet från Liber, Clio, Natur & Kultur och Sanoma Utbildning för både grund- och gymnasieskolan.

Alla paket köps in till rabatterade priser, där licenserna och verktygen blir möjliga att komma åt och använda snabbt och enkelt i Skolon via Min samling, vilket innebär minimal administration och fullt fokus på lärandet direkt från start.

KONTAKTA OSS

Nya funktioner och utökade supporttjänster

Möjlighet att prova och använda demoversioner av tusentals digitala verktyg

I Skolons bibliotek finns över 3000 digitala verktyg och lärresurser för den svenska skolan, där större delen av dem är möjliga att prova och använda i demoversioner. De flesta löper över 30 dagar, vilket ger lärare möjligheten att både prova nya tjänster, men också att komma åt värdefulla läromedel när tiden kräver som t.ex. vid snabba omställningar till distansundervisning medan du väntar på att bli tilldelad en licens. Verktygen i demoversion är möjliga att använda individuellt, men även möjliga att dela ut i ett klick till rätt elev, klass eller undervisningsgrupp.

SE ALLA DEMOVERKTYG I SKOLON

Utökning av våra supportsidor

Våra supportsidor har fått ett tydligare upplägg och utökats med artiklar, då behovet till snabb och tillgänglig självhjälp både har varit och är stort. Här får lärare och administratörer användbar information i form av artiklar, bilder och filmklipp, tydligt uppdelade så att rätt roll hittar rätt hjälp.

Support

Åtkomst till support direkt från plattformen

Knappar direkt anslutna till olika funktioner har tagits fram och som ger lärare och administratörer direkt tillgång till relevanta supportartiklar.

Utbildning integrerad i plattformen

En digital kom igång-utbildning har tagits fram med enkla steg för steg för hur lärare och administratörer använder Skolon och sina digitala verktyg tillsammans med sina elever på bästa sätt.

Läs mer

Digitala utbildningar

Skolons kundteam genomför nu digitala utbildningar för att skolor och skolhuvudmän ska komma igång snabbt och smidigt. Utbildningarna kan ske för specifika skolhuvudmän, men även digitala utbildningar som är öppna, bokningsbara och kostnadsfria för alla användare finns att hitta här.

Gå till sida

Ny funktionalitet

Kriser gör oss starkare. Med anledning av coronaviruset och omställningen i både skolan och samhället i stort, ställde vi också om. Vårt utvecklingsteam satsade i högsta möjliga mån på att både förbättra nuvarande funktionalitet, men framför allt ta fram nya funktioner med anledning av det ökade trycket i plattformen – alla funktioner med huvudfokus att snabbt och enkelt komma igång med sina digitala verktyg och lärresurser i Skolon. Exempelvis blev och är det nu möjligt att kunna starta en digital lektion direkt i Skolon med ett klick, vilket sänker trösklarna för att som lärare snabbt nå ut till eleverna.

Möjlighet till extra snabb onboarding

Vi erbjuder möjlighet till snabb onboarding för de skolhuvudmän eller skolor som är i behov av att omgående komma igång med Skolon och att samla sina digitala lärresurser på ett ställe. Detta kan vara aktuellt vid snabb omställning från klassrumsundervisning till undervisning på distans, samt de tillfällen då en kombination av undervisning på plats och på distans är aktuellt.

Mängder med distansundervisningstips från förlag och leverantörer

På vår samlingssida för att undervisa på distans har vi sammanställt värdefulla och nyttiga länkar och tips från Sveriges främsta förlag och producenter av digitala skolverktyg.

TA DEL AV ALLA TIPS HÄR

Hur vi träffas och möts

Vi älskar att träffas och mötas – och träffas tänker vi fortsätta att göra även under de tider som råder. Med digitaliseringens kraft och hjälp ser vi till att inte ställa in, utan ställa om.

Läs mer

Digitala utbildningar

Öppna digitala webbutbildningar finns bokningsbara för lärare och administratörer här. Här får dessa användare lära sig hur de använder Skolon för egen del, men också tillsammans med eleverna, på bästa sätt.

Webinar

Vi genomför kontinuerligt webinarer med olika teman så att skolor och skolhuvudmän får en bild av möjligheterna med Skolon som plattform för att samla och hantera alla sina digitala skolverktyg och lärresurser.

Digitala events med Skolon EdTalk

Vi har just nu tyvärr inte möjligheten att mötas på det pulserande mässgolvet – istället behåller vi känslan av att träffas ansikte mot ansikte och gör det digitalt. Under hösten 2020 och våren 2021 blir vår Skolon EdTalk-turné i digital form och alla är välkomna att ta del av inspirerande föreläsningar kring högaktuella ämnen gällande skolans digitalisering.

Digitala möten med kunder och leverantörer

Alla våra möten tillsammans med kunder och samarbetsleverantörer sker nu i digital form, vilket görs med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner.

Internt digitalt arbetssätt

Våra kontor och anställda följer alla Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och restriktioner, där vi internt också vidtagit åtgärder för att säkra våra anställdas säkerhet, samt säkerställa att vår plattform alltid är tillgänglig för våra användare.

Anställda arbetar i så hög utsträckning som möjligt hemma och vid de tillfällen kontor besöks görs detta via framtaget schema och fördelning, för att både hålla rekommenderade avstånd och se till att alla anställda i respektive team inte träffas på samma plats samtidigt.

Vi har också en hög beredskap för att säkerställa att vi vid eventuell sjukfrånvaro, låg som hög, fortsättningsvis kan hålla vår plattform öppen och tillgänglig för våra användare 24/7.

Vårt stöd till svenska skolan i dessa tider

Mellan 15 mars och 15 juni 2020 öppnade vi i samarbete med våra leverantörer plattformen för fri tillgång till digitala läromedel – för alla svenska skolor. Detta för att säkra tillgången till läromedel, då många skolor tvingades styra om sin undervisning från klassrum till distans.

Behovet visade sig vara enormt – under denna tidsperiod distribuerade vi och våra samarbetspartners ut miljontals licenser till lärare och elever, som nu fick möjlighet att snabbt och enkelt få tillgång till sina läromedel, samlade på ett ställe.

“Under den här tiden har det varit smidigt att jobba med Skolon, de har reagerat snabbt på våra åsikter även om våren har varit en stor belastning och prövning för alla. Men det märks att de är långt framme i utvecklingen gällande digitala läromedel och webbresurser.” 

Mikael Åsberg, utvecklare digitalisering i Östersund

Användbara länkar för Skolonkunder under pandemin:

Här hittar du värdefulla och nyttiga artiklar som hjälper lärare och administratörer att komma igång och använda Skolon och digitala verktyg på bästa sätt. 

Här hittar du alla våra aktuella webinarer och webbutbildningar där Team Skolon digitalt guidar användare i möjligheterna med Skolon, samt att arbeta digitalt i både klassrum och på distans. 

Här hittar du sändningen av webinaret Skolon EdTalk – så äger du den digitala distansundervisningen, där vi, lärare och leverantörer ger våra bästa tips kring att undervisa på distans.