Sådan muliggør Luleå kommune lige læring – læs om deres digitale ...

14 september|

Luleå Kommune tager skolens digitalisering meget alvorligt. Ved hjælp af Skolons platform er alle digitale læringsressourcer samlet på ét sted, og den lige tilgængelighed for både lærere og elever er blevet væsentligt forbedret.

Katarina Eriksson arbejder for Luleå Kommune med forretningsudvikling og projektledelse af digitale problemstillinger i børne- og uddannelsesforvaltningen.

“I vores kommunes digitale strategi har vi taget højde for, at alle lærere og elever skal have lige adgang til brugen af digitale værktøjer. Min opgave er at sikre, at strategien også fungerer i praksis. For fem år siden var betingelserne ikke til stede for, at jeg som lærer kunne gøre det rigtige ud fra den digitale strategi,” forklarer Katarina, der oprindeligt er lærer.

Giver styr på GDPR

Katarina fortæller, at det for en del år siden var uorganiseret på grund af alle de forskellige digitale tjenester. Det var svært at navigere i, og desværre var det også svært at sikre, at man handlede korrekt i forhold til databehandleraftaler og GDPR-lovgivningen. Nogle gange kunne det endda være svært at få et overblik over, hvilke tjenester der faktisk var blevet indkøbt og var tilgængelige for alle i virksomheden.

“For både lærere og elever er det vigtigt, at der er en klar struktur og en platform for de mange forskellige digitale værktøjer. Ganske enkelt et klogt digitalt økosystem! Hvilken adgang du har til de forskellige værktøjer, bør ikke afgøres af, hvilken skole du går på eller arbejder for. Samtidig skal der være mulighed for selvbestemmelse for den enkelte lærer, hvorfor vi sammen med en referencegruppe har udarbejdet et grundlæggende udbud af digitale læremidler, der kan bruges via Skolons platform.”

Nemt at være skoleadministrator med Skolon

Chanette Nilimaa er lærer på en mellemskole i Luleå, hvor hun underviser i samfundsfag og svensk. Hun er derudover skoleadministrator for Skolon.
“Det er nemt at være administrator for Skolon. Skolon tilbyder supergod support, og det er også nemt at uddele licenser til hele skolen eller til udvalgte klasser,” siger Chanette.

På skolen, hvor Chanette underviser, har alle elever en digital enhed. 5. og 6. klasse har Chromebooks, mens resten har iPads.
“Med Skolons platform er alt nu samlet på ét sted. Det har øget den digitale tilgængelighed og gør alting så meget lettere i klasseværelserne. Tidligere havde vi konti til højre og venstre og oprettede lister for at forsøge at holde styr på alle tjenester og værktøjer. Det behøver vi ikke nu.”

Kunsten at få alle med på vognen

Det kan være svært at implementere nye systemer. På grund af tidligere erfaringer bliver mange nervøse, når et nyt system skal implementeres. Hvad hvis det bare giver mere arbejde?

“Vi har været meget omhyggelige med at tage udgangspunkt i lærernes behov, da vi introducerede Skolon. Og måske vigtigst af alt har vi skabt tydelige strukturer og et digitalt økosystem, hvor muligheden for uddannelse og efteruddannelse er en naturlig del,” forklarer Katarina.

“Når man som lærer derudover ser de fordele, som platformen giver, bliver man let begejstret. Det er en fantastisk platform til at samle værktøjerne på ét sted. Det kommer til at gøre arbejdet lettere for dem, der ikke har mødt Skolon endnu,” konkluderer Chanette.

Køb læremidler hurtigt og nemt ved hjælp af Skolon Store

13 september|

Jonna Rådegård arbejder for Lärande, som er en friskolegruppe med skoler fra Malmø i syd til Sundsvall i nord. Lärande har skrevet ind i sin digitale strategi, at alle indkøb af digitale læremidler skal foregå gennem Skolon Store. Det er hurtigt, smidigt og nemt, oplever Jonna.

Jonna Rådegård er oprindeligt lærer og har arbejdet som lærer i cirka 15 år.
“I dag arbejder jeg som udvikler af digitalisering for Lärande, som er en af landets store friskolegrupper med blandt andet folkeskoler og gymnasium. Man kan sige, at jeg er broen mellem IT og pædagogik. Jeg arbejder for, at IT-undervisningsmiljøet bliver så godt som muligt for både lærere og elever,” forklarer Jonna.

Det tager kun få minutter at få den rette licens ud til den rette bruger

Lärande har i mange år anvendt Skolon som samlingssted for sine digitale læremidler og værktøjer og har skrevet ind i sin digitale strategi, at alle indkøb af læremidler skal foregå gennem Skolon Store.

“I dag er det mig, der administrerer indkøb af digitale læremidler via Skolon Store og sikrer, at de rette mennesker får den rette licens. Det er utroligt hurtigt at få den rette licens ud til den rette person. Det tager kun få minutter! Jeg tror, at det er takket være det faktum, at vi arbejder med Skolon, at smidigheden er steget så markant. Før skulle hver leverandør kontaktes separat. Det betød, at man skulle håndtere separate passwords, aktiveringskoder og meget mere, før man kunne komme i gang med et digitalt læremiddel,” forklarer Jonna.

Jonna fremhæver også systemets overskuelighed.
“Jeg kan nemt få et overblik over den samlede ordrehistorik og over aktive licenser. Jeg kan se, hvornår det er tid til at forny disse eller opsige en licens, hvis det ønskes. Derudover er fakturahåndteringen enkel i den forstand, at det tydeligt fremgår, hvilken skole der for eksempel skal betale hvad.”

Mulighed for at være flere indkøbere

Det er også muligt at tilføje mere end én administrator/indkøber af læremidler via Skolon Store.
“I dag har vi et velfungerende internt system, hvor interesserede kan melde deres ønsker til mig, og så foretager jeg indkøbene. Men vi er i gang med at gennemgå dette, da der er en nem funktion i Skolon Store, der giver os mulighed for at tilføje flere personer med køberettigheder. Så vi ser i øjeblikket på, hvem der kunne blive lokale administratorer på skolerne.”

Jonna fremhæver også, at det er nemt for leverandører at tilpasse deres licenser og tilbud gennem Skolon Store.
“På et tidspunkt har jeg for eksempel fået en rabatkode fra en leverandør, og så kan jeg nemt indtaste den via Skolon Store. En anden fordel er, at leverandørerne har mulighed for at tilbyde licenser på forsøgsbasis. Takket være disse prøvelicenser er det nemt at opdage mulighederne i den digitale verden,” slutter Jonna.

GDPR og den smarte måde at arbejde på fik Nyköping kommune til at...

13 september|

Da den nye GDPR-lovgivning kom, indså Nyköping kommune, at de havde brug for et værktøj til at hjælpe dem med at holde styr på alle personoplysninger.
“I undervisningen bruger man mange forskellige digitale læremidler og værktøjer alt efter alder og skoletype. Det var en overvældende opgave at holde styr på alle personoplysninger, hvis vi ikke fik et værktøj til det,” siger Conny Welén, IKT-strateg i Nyköping Kommune.

Conny Welén er IKT-strateg for uddannelsesaktiviteterne i Nyköping Kommune og leder det digitale strategiske arbejde. Lige nu samler man alle aktiviteternes digitale skolemiljø under én paraply.

Giver styr på alle værktøjer og GDPR

“Det var egentlig, da den nye lov om GDPR kom, at det blev meget klart for os, at vi manglede kontrol. Vi blev også opmærksomme på, at vi skulle underskrive databehandleraftaler med alle vores leverandører. Eftersom lærerne selv købte de digitale læremidler, de ville have, vidste vi ikke engang, hvem alle leverandørerne var. Det blev simpelthen tydeligt for os, at hvis vi skulle holde styr på vores leverandører og vores brugerdata, så skulle vi have et system til det,” siger Conny.

Skolon er skabt for at lette håndteringen af personoplysninger for skoler og kommuner, når det kommer til digitale skoleværktøjer og læremidler. Derfor er de grundlæggende funktioner, der kræves for håndtering af personoplysninger i henhold til GDPR, allerede indbygget i platformen.

Vision om at finde, købe og distribuere digitale læremidler på en endnu nemmere måde

Conny Welén ser store fordele i at bruge en platform som Skolon til at gøre det nemmere for både lærere og elever.

“Vores vision med Skolon er at kunne finde, købe og distribuere digitale lærerressourcer på en nemmere måde. Vi foretager ret store ændringer i vores struktur for at forenkle og forbedre det digitale miljø og den støtte, som lærerne har brug for. Det kræver, at der er administratorer på hver skole, da det er et helt nyt værktøj, der skal bruges, men da systemet har en enkel opbygning, ser jeg ikke noget problem med det. Jeg er selv uddannet lærer, så jeg ved, hvor frustrerende det er, når tingene ikke fungerer, og det har der desværre været meget af i skoleverdenen. Skolen har digitaliseret sig selv ret omfattende de sidste ti år, men ressourcer og jobroller er ikke rigtig fulgt med. Ikke alle har de rette kompetencer, og de har skullet lære undervejs. En stor mangel er også lærernes tid, da der er meget at gøre uden for klasseværelset. Hvis du sammenligner en skole med en virksomhed på 500 mennesker, så har virksomheden en IT-afdeling med kompetencerne på plads, og som kun er der for at betjene dem. Det har vi ikke på skolerne, selvom vi måske har 1.500 elever med samme antal enheder. Så er det klart, at det bliver svært at få det til at fungere, og det er her, vi håber på at få en bedre løsning gennem blandt andet Skolon.”

Forandringer kræver uddannelse – ser frem til at udvikle digitaliseringen yderligere

Det er ikke altid nemt at få et nyt system op at køre i en kommune, mener Conny. Men at videreudvikle digitaliseringen i skolerne er noget, som kommunen ser meget frem til, og noget, som Conny mener vil give gode resultater for både elever og lærere på sigt.

“Mine kolleger kalder mig ‘Conny nu nu nu’,” siger han med et grin og fortsætter:

“Hvis man arbejder i en kommune, skal man være bevidst, strategisk og tålmodig. I skolernes verden tager det meget lang tid at foretage ændringer, fordi det er ændringer, der også skal ske mentalt både hos skoleledelsen og måske også hos underviserne. Uddannelse er der også brug for, da det er meget forsømt i skoleverdenen. Man kan let bare indkøbe enheder, som derefter ikke bruges fuldt ud eller anvendes forkert. Det bliver til kapitaldestruktion, hvis du ikke kombinerer indkøbene med uddannelse, men bare køber hardwaren og tror, at det nok skal gå. Der ligger et kæmpe arbejde for os i kommunen, og det bliver næste skridt. Vi starter med at erstatte det elevadministrative system med hensyn til administration og pædagogisk dokumentation for at forbedre det daglige arbejde i skolen. Nu, hvor vi har Skolon på plads, vil det gøre det nemmere for alle vores digitale læringsressourcer og for håndteringen af GDPR,” afslutter Conny.