Digitala nationella prov

Digitaliseringen av den svenska skolan tar ytterligare kliv när digitala nationella prov, under ledning av Skolverket, blir verklighet från 2023 och framåt. Införandet kommer att ske successivt och en provperiod kommer att inledas redan under 2022. Tusentals skolor kommer att beröras av digitaliseringen av de nationella proven – för detta krävs både nödvändig teknik och kompetens. Här kan du läsa mer om hur Skolverkets arbete gällande digitala nationella prov, DNP, fortlöper.

Skolon arbetar för att vara en enkel, smart och säker samlingsplats för lärare, ledare och elever. På den här sidan får du mer information om vår ställning relaterad till de digitala nationella proven, för att känna dig väl förberedd inför vad som komma skall.

Skolon och de digitala nationella proven – vår roll

Skolon är delaktig som leverantör i Skolverkets DNP-projekt, vilket innebär att vi är med som aktiv deltagare i det framåtskridande arbete för att genomförandet av digitala nationella prov ska bli verklighet på bästa möjliga sätt. Skolons mål är att de skolor som använder vår plattform också kommer att kunna tillgängliggöra de digitala nationella proven på ett smidigt sätt för sina användare. Att utföra ett digitalt nationellt prov ska vara lika enkelt som att använda sina digitala lärresurser via Skolon.

Den tekniska lösningen för DNP kommer att vara uppdelad i ett antal moduler: autentisering, provisionering, provkonstruktion, provutförande, rättning och arkivering. Skolons målbild är att kunna leverera lösningar kring främst autentisering och provisionering. Det betyder att skolor kommer att kunna läsa in alla sina användare, d.v.s. elever och lärare, automatiskt via Skolon. Autentisering innebär att säkra att rätt användare får tillgång till rätt prov vid de aktuella provtillfällena, d.v.s. en enkel åtkomst för alla användare och för att kunna utföra prov på ett säkert sätt.

Snabba frågor & svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna och funderingarna kring Skolons ställning till de digitala nationella proven.

Hur ser Skolons arbete kring de digitala nationella proven ut?
Vi samarbetar med Skolverket och är delaktiga i de forum där DNP avhandlas. Det innebär att vi bidrar till och följer arbetet på nära håll och kommer att uppdatera våra användare med mer information allt eftersom tiden fortlöper.

Kommer data att läsas över via SS12000?
Vi kommer att använda och stödja det format som Skolverket öppnar upp för. Med andra ord – väljer Skolverket SS12000 eller ett eget sätt, så kommer vi att stödja det.

Vi har en eller flera utvalda testskola i vår kommun, kan ni hjälpa oss med DNP?
Vi pratar och diskuterar gärna med er om hur vi kan hjälpa er. Varmt välkommen att ta kontakt med oss nedan!

Värdefulla länkar

För dig som vill veta mer om de nationella digitala proven och hålla dig uppdaterad om senaste nytt, så rekommenderar vi dig att läsa mer på Skolverkets informationssidor:

Kontakt och mer information:

Vill du veta mer om Skolon och vår ställning till de digitala nationella proven?
Varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna!

Om du inte använt Skolon tidigare, vänligen kontakta:

Nikki Eklund

Om du redan använder Skolon idag, vänligen kontakta:

Niklas Leide