Våra funktioner

Alla skolans digitala skolverktyg samlade i en personlig vy för varje lärare och elev – med en inloggning.
Klicka på ett verktyg så startar det direkt, med alla data automatiskt på plats.

Lärare / Elev

Alla verktyg på ett ställe

Skolon är en personlig samlingsplats för alla dina digitala skolverktyg. Verktygen som visas är de som du har tillgång till. Klicka på ett verktyg så startar det direkt via vår single sign on. Med smarta djuplänkar kan du dessutom gå direkt till rätt avsnitt i ett verktyg och som lärare ser du också enkelt vilka verktyg dina elever använder.

Ett smart bibliotek

Navigera fritt mellan verktyg

Starta ett verktyg med ett klick, klicka igen för att gå till ett annat – din samling är med dig överallt. Du kan sömlöst byta mellan olika verktyg genom den inbyggda Skolonknappen som finns med i varje verktyg och direkt i din webbläsare.

Kom igång på 10 sekunder

Att logga in har aldrig varit så enkelt

Till Skolon loggar du in direkt med ett Skolonkonto eller er befintliga IDP – väl inloggad behöver du inte logga in fler gånger för att starta dina olika verktyg. Med Skolon Pass blir också både förenklad inloggning och 2-stegsautentisering möjlig.

För administratörer

Hantera och administrera alla skolverktyg på ett ställe

Skolon ger full kontroll över alla licenser och skolverktyg, från enskild användare till huvudmannanivå. Säkerheten ökar med full insikt i vem som har tillgång till vad och administrationen blir enklare när tilldelning och förflyttning sköts på ett ställe, oavsett skolverktyg. Distributionen av nya licenser förenklas och användarna informeras om nya verktyg i sin samling automatiskt.

Förutom över 3000 verktyg som redan finns i Skolon, är det enkelt att lägga till egna lokala verktyg, vilket ger en samlad hantering för alla verktyg som används i skolan.

Synkroniserat

Rätt data i rätt verktyg på ett säkert sätt

Skolon integreras via färdiga moduler direkt till ert källdatasystem och via Skolons API:er överförs sedan rätt användardata till rätt verktyg automatiserat och säkert, utan att något manuellt arbete krävs.

GDPR-säkrat

Data som ger nya insikter

Med Skolons datavisualisering får huvudmannen full kontroll över vilken användardata som finns hos vilken leverantör. Det är enkelt ta ut rapporter och stoppa överföring av data – på ett och samma ställe för alla leverantörer.

Varianter

Tre varianter, miljontals möjligheter

Välj det Skolon som passar er bäst!

För enskilda skolor

Free

Den enklaste varianten av Skolon, skapad för enskilda skolor med max 1500 användare som vill komma igång och arbeta digitalt med alla verktyg på ett och samma ställe.

Kom igång
Börja här

Basic

Den grundläggande versionen av Skolon för skolhuvudmän med fritt antal skolor och användare. Integration till era befintliga system ingår, så även hjälp med uppstart och licensinventering, samt lokala verktyg.

Kom igång
Full tillgång

PRO

Den bästa versionen av Skolon med full funktionalitet. Innehåller alla funktioner som finns i Skolon Basic, plus följande:

  • Datavisualiseringsverktyg

  • Skolon Pass sign in

Kom igång

“Lärarna kan hitta läromedel på ett och samma ställe, istället för att behöva läsa broschyrer eller ta kontakt med olika företag – det är en styrka.”

Ole Lidegran, IT-chef, Lärande i Sverige

“Det som är positivt med Skolon är lättillgängligheten, men också att det är så enkelt uppbyggt och lätt att förstå. Det är även en fördel att varje elev kan skräddarsy sitt konto med verktygen som passar just en själv.”

Annelie Nidalen, Specialpedagog, Falu kommun

”Vi har en vision om att samla allt digitalt vi behöver på ett enda ställe. Med Skolon säkerställer vi att alla verktyg och licenser samlas, så att vårt material blir nåbart och användbart för alla, oavsett förkunskaper.”

Catarina Björnsson, Verksamhetsutvecklare elevhälsa & IKT, Bodens kommun

”Skolon hjälper oss att hantera single sign-on, licenshantering, översikt på skolnivå och som huvudman, automatisk användarkontosynk och datasäkerhet. Våra digitala resurser har blivit mer tillgängliga och används i större utsträckning både hemma och i skolan.”

Elizabeth Lindlöf, Utvecklingsledare IKT, Tranås kommun
Våra användare