Gevinster for skoleledelse og skoleeier

15 september|

Skolene og kommunens administratorer vil få en helt ny oversikt over verktøyene de har kjøpt lokalt på skolenivå og hvilke som er kjøpt inn på kommunalt nivå. De vil med få klikk kunne begrense tilgangen til verktøyene til kun de elevene som skal bruke verktøyene.

Gevinster for lærere

15 september|

Lærere vil få enklere tilgang på verktøyene som skal tas i bruk i deres undervisning. Ved hjelp av integrasjoner til kjente plattformer som Microsoft Teams og Google Classroom kan lærere enklere tildele lekser og oppgaver direkte i deres læringsmiljø. De vil også kunne følge opp hver enkelt elev med vår statistikkfunksjon som viser hvor mye elevene bruker verktøyene.

Gevinster for elevene

15 september|

Elevene får et relevant visningsrom for alle deres digitale læringsressurser – det blir enklere å finne frem til verktøyet de skal bruke. Alle ressursene er tilgjengelig på tvers av devices og nettverk – og ikke minst har man valget mellom app og nettleser!