Nyheter

IdeaLab er et praktisk verktøy basert i tankekart, tidslinjer eller figurer. Ved hjelp av verktøyet kan eleven produsere og dele ideer, utforske begreper og organisere ideer på en god måte. 8 april slapp LearnLab sin nye modul: IdeaLab.

LearnLab har lansert sin nye funksjon IdeaLab – læring gjennom å produsere, dele ideer, utforske begreper og organisere ideer på en god måte. Elevens kreativitet, kompetanse og kommunikasjon blir utfordret når man på gruppenivå eller individuelt jobber med å sette sammen ord, begreper og bilder i ulike systemer og hierarkier. Målet er å koble sammen forståelse for dypere læring.

Visualiseringene i IdeaLab er dynamiske og kan enkelt endres fra tankekart til familietre eller fra begrepssirkel til tidslinje. Også I IdeaLab finne elevene enkelt visuelle representasjoner at de viktigste begrepene i nye læreplanen.

IdeaLab er nå å finne i Skolons bibliotek, sammen med 10 andre verktøy fra LearnLab – les mer om Learnlab i Skolon her og IdeaLab her.

Her kan du lære om LearnLab på ett minutt:

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.