Nyheter

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

 

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til elever. 

En enklere digital skolehverdag

En elev i dagens skole har en rekke digitale ressurser de skal jobbe med daglig, og strukturen rundt disse digitale ressursene må være god for at deres skolehverdag skal fungere optimalt. Vi liker å bruke sammenligningen med den gode gamle skolesekken. I en skolesekk har en elev alle lærebøkene sine, penalhuset sitt, ordboken sin og kalkulatoren sin. Skolons samling er nettopp dette: en digital skolesekk. I samlingen ligger alle de digitale ressursene en elev skal bruke i sin hverdag, på ett sted, uavhengig av hvor disse ressursene opprinnelig stammer fra.  

Spesielt under årets utfordringer med hjemmeundervisning viser viktigheten rundt en løsning som Skolon. Elever må enkelt kunne finne frem til sine verktøy, uten hjelp fra lærerne. Ved at en elev har enkel tilgang til sine ressurser, forsikrer man at de kan jobbe selvstendig og effektivt – selv i uforutsette situasjoner som et knust nettbrett eller en pandemi. 

3 fordeler for deg som elev:

  1. Samle alle dine digitale læringsressurser på ett sted og få tilgang både i klasserommet og hjemme
  2. Enkel tilgang til dine verktøy fra dine arbeidsmiljøer, uansett om det er Microsoft eller Google
  3. Pålogging med Feide

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.