Slik handler vi i lys av coronaviruset

I Skolon drives vi av vår visjon “digital læring for alle”. Vår visjon har vært med oss siden dag én og er med oss i alt vi gjør, uansett omstendighetene. Alles rettigheter og muligheter til likeverdig læring ble satt på prøve under våren 2020, da coronaviruset tok fart i vår omverden. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi i Skolon handler i lys av coronaviruset og hvilke innsatser vi gjør for våre brukere og innholdsleverandører.

Sist oppdatert 2021-01-15, kl 15.27.

Vår innsats for våre eksisterende kunder

Våre brukere, d.v.s. lærere, ledelse og elever, er alltid vår høyeste prioritet. For våre 450 000 brukere har vi gjort en rekke tiltak, så våre skoler og skoleeiere får muligheten til å på best mulig måte sikre at undervisningen kan fortsette så normalt som mulig under de tidene som rår, uansett om undervisningen foregår i klasserommet eller på avstand.

Utvidelse av våre supportsider

Våre supportsider har fått et tydeligere oppsett og vi har økt mengden artikler, da behovet for en rask og tilgjengelig selvhjelp både har vært og fortsatt er stort. Her får lærere og administratorer relevant informasjon i form av artikler, bilder og filmklipp, tydelig oppdelt så rett person finner rett informasjon.

Support

Tilgang til support direkte fra plattformen

Knapper direkte lenket til ulike funksjoner har blitt tatt frem og gir lærere og administratorer direkte tilgang til relevante supportartikler.

Opplæring integrert i plattformen

En digital kom i gang-opplæring har byggets inn i Skolons samling, denne tar lærere og administratorer med enkle steg gjennom hvordan de på best måte bruker Skolon og sine digitale verktøy sammen med sine elever.

Les mer

Digitale kurs

Skolons kundeteam gjennomfører nå digitale kurs for at skoler og skoleeiere skal komme i gang raskt og smidig. Kursene kan gjennomføres for spesifikke skoleeiere, men vi har også digitale kurs som er åpne og er kostnadsfrie for alle brukere, oversikten finnes her.

Gå til siden

Ny funksjonalitet

Kriser gjør oss sterkere. I lys av coronaviruset, og omstillinger i skolen og samholdet generelt, stilte vi oss også om. Vårt utviklingsteam satset stort på å forbedre den daværende funksjonaliteten i plattformen, men fremfor alt å skape nye funksjoner med hovedfokus på å så raskt og enkelt komme i gang med sine digitale verktøy og læringsressurser i Skolon. Eksempelvis er det nå mulig å kunne starte en digital undervisningstime direkte i Skolon med ett klikk, som sikrer at lærere enklere når ut til elevene sine.

Mulighet til ekstra rask onboarding

Vi tilbyr mulighet til rask onboarding for de skoleeiere eller skoler som har behov for å komme i gang med Skolon umiddelbart og samle sine digitale læringsressurser på ett sted. Dette kan være aktuelt ved rask omstilling fra klasseromsundervisning til distanseundervisning, samt de tilfellene da en kombinasjon av undervisning på plass og på distanse er aktuelt.

Hvordan vi treffes og møtes

Vi elsker å møtes – og det å treffes tenker vi fortsatt å gjøre under de tider som råder. Med digitaliseringens kraft og hjelp kan vi unngå å stille inn, ved at vi isteden kan stille om.

Les mer her

Digitale kurs

Vi avholder digitale webkurs for lærere og administratorer her. Her får disse brukerne lære seg hvordan de på best mulig måte tar i bruk Skolon for sin egen del, men også sammen med elevene.

Webinar

Vi gjennomfører kontinuerlige webinarer med ulike team, så skoler og skoleeiere får et bilde av mulighetene rundt Skolon som plattform for å samle og håndtere alle sine digitale skoleverktøy og læringsressurser.

Internt digitalt arbeid

Våre kontorer og ansatte følger alle Helsedirektoretets aktuelle anbefalinger og restriksjoner, hvor vi også internt har tatt tiltak for å sikre sikkerheten til våre ansatte, samtidig som vi sikrer at plattformen vår alltid er tilgjengelig for brukerne.
Ansatte arbeider hjemmefra, og ved de tilfellene kontoret besøkes gjøres dette kun dersom vår tilstedeværelse kreves, og  via besøksregistrering. Dette er for å minimere kontakt mellom de ansatte, og i henhold til Helsedirektoratets smittesporingstiltak.
Vi har også høy beredskap for å sikkerstille at ved eventuelle sykefravær, kan holde vår plattform åpen og tilgjengelig for våre brukere 24/7.

Digitale møter med kunder og leverandører

Alle våre møter sammen med kunder og samarbeidsleverandører skjer nå i digitalt format, som gjøres etter oppfordringer av Helsedirektoratet.

Vår støtte til norske skoler i disse tider

Mellom 15 mars og 15 juni 2020 åpnet vi i samarbeid med våre leverandører plattformen for fri tilgang til digitale læremidler og vår samlingstjeneste, for alle norske skoler. Dette for å sikre tilgangen til læremidler hjemme, da skolene ble tvunget til å stille om sin undervisning fra klasserom til distanse.

“Under denne tiden har det vært smidig å jobbe med Skolon, de har reagert raskt selv om våren har vært en stor belastning og prøvelse for alle. Men det merkes at de er langt fremme i utviklingen gjeldende digitale læremidler og nettressurser.” 

Mikael Åsberg, utvikler digitalisering i Östersund

Praktiske lenker for Skolonkunder under pandemien

Her finner du verdifulle og nyttige artikler som hjelper lærere og administratorer på best mulig måte å komme i gang med Skolon og digitale læremidler.

Her finner du våre aktuelle webinarer der Team Skolon digitalt guider brukere gjennom mulighetene med Skolon, samt å arbeide digitalt i både klasserom og på distanse.