En reise mot en bedre digital skole

Slik jobber Bærum kommune mot bedre digital læring for sine lærere og elever

Bærum forenklet den digitale læringen for alle sine lærere og elever ved å ta i bruk Skolon

Bærum kommune har lenge ligget i forkant med tanke på digitalisering av skolen og har tatt ytterligere steg i digitaliseringen når kommunen valgte å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Dette betyr at kommunen har forenklet den digitale brukerreisen for sine 20 000 lærere og elever.

Bærum lyste ut et anbud våren 2020 om anskaffelse av et visningssystem for digitale læringsressurser, med formål om å gi en oversiktlig visning av digitale læremidler for elever og lærere. De ønsket også å ha muligheten for måling av bruk og oversikt over læremidler basert på gruppetilhørighet.

Som et resultat av dette anbudet falt valget på Skolon – heng med, så forteller vi mer!

DA

I 2018 engasjerte Bærum kommune omtrent 60 kommuner, samt StatPed og Utdanningsdirektoratet, i et prosjekt om et felles ønske om en anskaffelse for å sikre best mulig tilgang og utbytte av digitale læremidler uavhengig av leverandør.

Målet med anskaffelsen var å skape et helhetlig system for anskaffelse og bruk av digitale læringsmidler, for å sikre god faglig kvalitet, likeverdig tilgang på tvers av devicer, informasjonssikkerhet og ivareta personvernet. Behovet for en infrastruktur rundt ressursene som tas i bruk i klasserommet blir større, jo mer tilrettelagt undervisningen blir til hver elev. Dette ble utgangspunktet for prosjektet “Infrastruktur for digitale læremidler”.

Prosessen rundt initiativet var omfattende, med sine mange deltakerkommuner og dialogen med ulike leverandører av læremidler. Etter omlag halvannet år ble det avgjort at prosjektet ble for stort for kommunene å håndtere alene, og ble for tiden lagt på is.

Våren 2020 lyste Bærum kommune ut et anbud for å anskaffe et visningssystem for alle deres digitale læremidler. Kompleksiteten i anbudet var høy, og i løpet av prosessen endte valget på Skolons løsning, basert på funksjonalitet og kvalitet. Skolon sikrer tilgang på tvers av plattformer, nå også tilgjengelig som app for iPhone og iPad, og tjenesten kan tas i bruk fortløpende.
Som følge av dette har flere partnere integrert seg til Skolon, som sikrer mer funksjonalitet for lisenshåndtering og ressursutnyttelse.

Elevene får et relevant visningsrom for alle deres digitale læringsressurser – det blir enklere å finne frem til verktøyet de skal bruke. Alle ressursene er tilgjengelig på tvers av devices og nettverk – og ikke minst har man valget mellom app og nettleser!

Lærere vil få enklere tilgang på verktøyene som skal tas i bruk i deres undervisning. Ved hjelp av integrasjoner til kjente plattformer som Microsoft Teams og Google Classroom kan lærere enklere tildele lekser og oppgaver direkte i deres læringsmiljø. De vil også kunne følge opp hver enkelt elev med vår statistikkfunksjon som viser hvor mye elevene bruker verktøyene.

Skolene og kommunens administratorer vil få en helt ny oversikt over verktøyene de har kjøpt lokalt på skolenivå og hvilke som er kjøpt inn på kommunalt nivå. De vil med få klikk kunne begrense tilgangen til verktøyene til kun de elevene som skal bruke verktøyene.

VEIEN VIDERE

I tiden som kommer vil vi kunne integrere flere partnere, og vår nylige utgitte app for iOS vil forsikre Skolons posisjon som markedets beste samlingsplass for digitale ressurser. I etterkant av Bærums anbud har andre kommuner som deltok i prosjektet “Digitale Læremidler” gått for Skolons løsning.

Vi ser at en skikkelig infrastruktur for håndtering av digitale ressurser blir viktigere og viktigere, nå som kunnskapsløftet skal gjennomføres. Viktigheten av et godt visningssystem for hver enkelt elevs digitale ressurser ble også understreket av den utfordrende våren vi har gått gjennom, hvor alle Norges skoler fikk et substansielt løft innen digitalisering.

Vi får de digitale læremidlene til å fungere i klasserommet

Skolon er en personlig og individuelt tilpasset samlingsplass for digitale læremidler og ressurser som gjør det enkelt å finne og navigere til ressursene fra ett sted. Med ferdige integrasjoner til både G Suite og Classroom, samt Microsoft 365 og Teams, blir de digitale læremidlene og læringsressursene tilgjengelig der hvor brukeren allerede er. Med Skolon blir det enkelt for skoler å opprette personlige samlingsplasser for klasser, grupper og enkeltelever, noe som gjør digital læring enklere, sikrere og morsommere. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon

Kom i gang du og

Vil du også vite hvordan dere kan forbedre det digitale arbeidsmiljøet med bedre kontroll på deres digitale ressurser på skolen og i kommunen? Vi hjelper deg! Avhengig av din rolle i skolen finnes det ulike veier til oss for å komme i gang – fyll inn skjemaet som passer for deg, delta i et webinar eller kontakt kundeansvarlig.

SPRE BUDSKAPET

Lærere

Er du lærer og nysgjerrig på Skolon? Da er vårt aller beste tips til deg å prate med din rektor, administrator eller andre som er ansvarlig i skolen om at de burde skaffe Skolon, men du kan også registrere din interesse i vårt skjema!

Fyll ut kontaktskjemaet
KOM I GANG MED SKOLON

Skoleleder

Er du en skoleleder, rektor, sjef eller IKT-ansvarlig og ønsker å vite mer om hvordan dere kan jobbe smartere digitalt med Skolon i deres kommune? Fyll gjerne inn din informasjon nedenfor, så tar vi kontakt med deg for å fortelle mer!

Fyll ut kontaktskjemaet
WEBINAR

For alle

Vi viser deg hvordan deres skole kan ta den digitale undervisningen til neste nivå med hjelp av Skolon. Samle alt digitalt dere trenger på ett sted og kom igang i klasserommet innen 10 sekunder – vi viser hvordan i våre webinar!

Se alle webinarer

Kontakt kundeansvarlig:

Marius Udnesseter
+47 916 43 952
marius.udnesseter@skolon.com