Våre funksjoner

Alle de digitale læringsressursene samlet i en personlig samlingsplass for hver lærer og elev – med en innlogging.
Med kun et klikk på et ikon er du i gang, med all data automatisk på plass.

Lærer / Elev

Alle verktøy på et sted

Skolon er en personlig samlingsplass for alle dine digitale skoleressurser. De ressursene som vises er de du har tilgang til. Ved å klikke på ressursen startes det med en gang gjennom single-sign-on. Gjennom smarte dyplenker kommer du deg rett til riktig avsnitt i et læremiddel. Som lærer ser du også hvilke ressurser dine elever tar i bruk.

Et smart bibliotek

Naviger fritt mellom verktøyene

Kom i gang med læremiddelet med et klikk – Din samling er med overalt og du kan enkelt bytte mellom ulike ressurser gjennom den innebygde Skolon knappen som finnes i alle ressurser.

Kom i gang på 10 sekunder

Det har aldri vært enklere å logge seg inn.

Du logger deg inn i Skolon med Feide – når du først er innlogget trenger du ikke å logge deg inn flere ganger for å starte verktøyene. Ved å ta i bruk Skolon Pass blir det mulig med en forenklet innlogging og totrinnsverifisering.

For administratorer

Håndter og administrer alle skoleressurser på et sted.

Skolon gir deg full kontroll over lisenser og skoleverktøy, fra individnivå opp til kommunenivå. Sikkerheten øker – med full innsikt om hvem som har tilgang. Administrativt blir det enklere når alle lisenser håndteres fra et sted, uavhengig av leverandør. Distribusjon av nye lisenser blir enklere og brukerne informeres automatisk om nye ressurser i sin samling.

Forutenom de eksisterende ressursene som finnes i Skolon, er det enkelt å legge inn lokale verktøy. Dette gir en samlet håndtering av alle verktøy som brukes i skolen.

Synkronisert

Riktig data i riktig læremiddel på en sikker måte

Skolon integreres via ferdige moduler rett fra kommunens administrative database, videre vil riktig brukerdata gå til riktig ressurs automatisk og sikkerheten er ivaretatt gjennom Skolon sine API´er.

GDPR sikkert

Data som gir ny innsikt

Med Skolon sin datavisualisering får skoleleder full kontroll over hvilken brukerdata som finnes hos de ulike leverandørene og kan enkelt hente ut rapporter og stoppe dataoverføring – på et og samme sted for alle leverandørene.

Varianter

Tre alternativer, tusenvis av muligheter.

Velg den løsningen som passer deg best!

For individuelle skoler

Free

Det enkleste versjonen av Skolon, skapt for individuelle skoler med maks 300 brukere som ønsker å komme i gang med å arbeide digitalt med alle verktøy på et og samme sted.

Kom i gang
Start her

Basic

Den grunnleggende versjonen av Skolon for skoleledere med fritt antall skoler og brukere. Integrasjon mot kommunens skoleadministrative system er inkludert, sammen med hjelp til oppstart og lisensinnhenting.

Kom i gang
Full tilgang

PRO

Den beste versjonen av Skolon med full funksjonalitet, inneholder alle funksjon som finnes i Skolon basic pluss:

  • Datavisualiseringsverktøy

  • Skolon Pass sign in

Kom i gang

«Vi har en visjon om å samle alt digitalt som vi har behov for på ett sted. Med Skolon sikkerhetsstiller vi at alle verktøy og lisenser samles, så våre ressurser blir tilgjengelige for alle, uansett forkunnskaper.»

Catarina Björnsson, Virksomhetsutvikler elevhelse & IKT

“I vår kommune er utgangspunktet at virksomhetens behov skal styre bruken av IKT. Med Skolon blir det enkelt for våre elever og lærere å finne frem og bruke sine digitale ressurser. “

Gabriel Wallén, IT-strateg

“Læreren kan finne læremiddel på ett og samme sted, istedenfor å måtte behøve å lese brosjyrer eller ta kontakt med ulike selskap – det er en styrke.”

Ole Lidegran, IT-sjef

“Det som er positivt med Skolon er den lette tilgjengeligheten, men også at det enkelt oppbygget og lett å forstå. Det er også en fordel av hver elev har muligheten til å skreddersy sin konto etter hva som passer seg selv.»

Annelie Nidalen, Spesialpedagog
Våre brukere