Slik forenkler Skolon digital læring for Lillesand kommune

29 september|

Over 695 000 lærere og elever i over 100 ulike kommuner bruker Skolon for å få en enklere og tryggere digital skolehverdag. Lillesand kommune er brukere av Skolon og implementerte plattformen i 2018. Om våren 2023 besluttet kommunen å oppgradere til Skolon Total, noe de er fornøyde med. Bli med så forteller vi mer!

Vi har snakket med Stig Johansen, IT-Rådgiver for Lillesand Kommune, om deres oppgradering til Skolon Total og hvordan Skolon froenkler digital læring for lærere og elever på skolene deres.

Stig, hvordan kom dere først i kontakt med Skolon?

Vi hadde mange ressurser, men lærerne visste ikke hva de hadde lisenser for. Vi bygde deretter en egen portal som vi delte med alle, egentlig en statisk side med samlede lenker. Men så møtte vi Skolon på NKUL, og deretter gikk det ganske raskt. Skolon hadde den løsningen vi trengte!

Hvilke muligheter ser du/dere med Skolon?

For det første får skolene riktige verktøy for riktig klasse, og med Skolon på plass kan IKT-ansvarlige på skolene få mer tid til å fokusere på hvordan lærerne kan tilpasse verktøyene til hver enkelt elev. Vi er også fornøyde med portalen generelt; det er deilig når alt fungerer!

Hvordan har Skolon forenklet deres digitale arbeid?

Det er mange fordeler, men for eksempel er det bra for elevene å kunne se de verktøyene de faktisk bruker i Min Samling. Deretter har alle elevene Skolon som startside, noe som gjør at de kan komme i gang med undervisningen umiddelbart.

Hvorfor har dere valgt Skolon Total?

Vi hadde hatt avtalen i lang tid uten justeringer, og da vi hørte om Widgets i Skolon, skjønte vi at dette ville gjøre en stor forskjell for oss. Å for eksempel kunne ha Google Workspace som en Widget gjør at elevene får en enda mer direkte tilgang til oppgaver som læreren har tildelt dem i Google Classroom.

Dette inngår i Skolon Total

  • Total tilgang til portalen med alle tilgjengelig funksjoner
  • Integrasjoner av Widgets
  • Komplett GDPR infor for alle verktøy
  • Pseudonymisering
  • + vårt nye synkroniserings grensesnitt
  • Hendelsesrapportering & ROS analyse

Vil du vite mer om Skolon eller Skolon Total? Ta kontakt med vår egne Phillip Hvarnes, så vil han fortelle mer!

Slik aktiverer du widgets for skolen din*

Under Min samling, startsiden hos Skolon, der lærere og elever får tilgang til alle digitale skoleverktøy med ett klikk, er det nå mulig for deg som administrator å aktivere widgeter. Widgeter er små, men kraftige digitale hjelpere i skolehverdagen som bidrar til å øke nytten av alle skolens digitale skoleverktøy og læremidler.

I Skolons widgetbibliotek finnes det i dag et utvalg av widgeter som kan brukes, og utvalget utvides stadig.

*Denne funksjonen er tilgjengelig for deg som er en Skolon Total-kunde.

Kontakte Phillip

Phillip Hvarnes
Sales Executive
E-post: phillip.hvarnes@skolon.com
Telefon: +47 48000499

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Aurskog-Høland kommune har valgt å gå i gang med Skolon

2 november|

Vi ønsker Aurskog-Høland kommune hjertelig velkommen til Skolon! Aurskog-Høland har valgt å gå i gang med Skolon for deres elever og lærere. Vi slo av en prat med Oppvekstfaglig rådgiver, Marianne Solberg Olufsen om hvorfor de valgte Skolon og forventninger de har.

-Vi ble kontaktet av Skolon gjennom vår skoleadministrasjon. Henvendelsen ble sendt videre til meg som prosjektleder for den digitale satsningen i oppvekstsektoren.

I forbindelse med 1:1 satsningen i skolene, oppdaget vi at både elever, lærere og rektorer var usikker på hvilke lisenser og apper vi hadde. Vi manglet også et system som gav oss god data på hva skolene prioriterte å bruke.

Vi håper at dette kan gi oss god oversikt, gode data, og at Skolon letter jobben med å velge hvilke lisenser og apper vi skal satse på i vår kommune. Den kan også gi oss oversikt slik at vi kan jobbe tettere på skoler som trenger mer veiledning og støtte i arbeidet med den digitale undervisningen, avslutter Marianne.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med Aurskog-Høland – velkommen ombord! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Med Skolon samler Sunnfjord kommune alle digitale verktøy på ett ...

6 oktober|

SUNNFJORD KOMMUNE

Andreas Fonn Macsik jobber som utviklingskoordinator innen oppvekst i Sunnfjord kommune. Kommunen ble etablert 1. januar 2020 da kommunene Gaular, Jølster, Førde og Naustdal ble slått sammen. Sunnfjord kommune implementerte Skolon våren 2022 og er veldig fornøyde med å ha alle digitale læremidler og verktøy samlet på ett sted.

Andreas har jobbet som lærer i flere år, og har de siste årene jobbet i Sunnfjord kommune som assisterende rektor og nå som utviklingskoordinator innen oppvekst. Han har mange ulike prosjekter på gang samtidig, og IKT er ett av hans arbeidsområder.

– Det siste året har jeg jobbet i avdeling for fagutvikling, der vi har samlet rådgivere og utviklingskoordinatorer med kompetanse på ulike felt. Det kan være alt fra økonomi og risikovurdering til fagfolk med kompetanse på barnehage og helse. Så kan den kommunale ledelsen velge kompetanse ut fra de ulike prosjektene de jobber med.

Sunnfjord kommune kom i kontakt med Skolon på konferansen Læring på digitale flater i Bergen. De hadde en stor utfordring med hensyn til digitalisering i kommunen og mente at Skolon kunne være et godt valg.

–Utfordringen for mange kommuner, inkludert oss, er at vi ikke har en enhet som er stor nok på kommunenivå til å følge opp alt som skjer innen IKT og digitalisering i skolesektoren. Det betyr at det ofte blir opp til skolene selv å bestemme hvilke programvarer og verktøy de skal benytte. Det blir lett komplisert med tanke på personvern, risikovurdering og den type problemstillinger. Det hadde vært bedre om slike beslutninger ble tatt på kommunenivå og med mulighet til å samle alle verktøyene vi bruker på ett sted.

Kvalitetssystem for digitale læremidler
Sunnfjord kommune har vært gjennom flere prosesser for å få oversikt over hvilke programmer og verktøy som brukes i skolene, hvilke de ønsker å kjøpe inn sammen og hvilke de ønsker å kjøpe inn hver for seg. De har brukt mange Excel-dokumenter for å få oversikt, noe som ikke har fungert optimalt.

–For meg og oss på kommunenivå har det viktigste vært å velge et system der vi kan samle alt og få en enkel oversikt over alle skolene. I tillegg ønsker hverken vi eller foreldrene at elevene skal motta reklame i digitale skoleverktøy og læremidler. Derfor var det viktig å velge et system som holder høy kvalitet, der vi kan sikre at verktøyene barna bruker holder en viss standard. Det var grunnen til at vi valgte Skolon.

Andreas forteller at kommunen har opplevd utfordringer når det gjelder å ta i bruk digitale læremidler som de har kjøpt, og for å komme i gang på en enkel måte var det viktig for dem å ha en tjeneste som Skolon.

– Når man skal komme i gang med digitale verktøy, kan det noen ganger ta flere måneder før alt er på plass. Med Skolon kunne vi starte opp umiddelbart etter kjøpet. Det var svært positivt for oss og ikke minst for skolene.

Skolon gir oversikt på kommunenivå og samler alt på ett sted
Sunnfjord kommune tok en strategisk beslutning om digitalisering av skolen og valgte å kjøpe inn og implementere Skolon. Det gir dem mange muligheter.

– Med Skolon kan vi få en god oversikt på kommunenivå. Vi kan samle alt på ett sted og kvalitetssikre de verktøyene elevene gis tilgang til, både på skolen og hjemme. I tillegg er det også viktig at det fungerer godt sammen med Office 365 og Teams, og det synes vi Skolon gjør, avslutter Andreas.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Fredrikstad og Hvaler kommune velger Skolon

26 august|

Skolon AS har blitt informert om at kommunene Fredrikstad og Hvaler har vedtatt å velge Skolon. Kontrakten innebærer at skolene i de to kommunene skal bruke Skolon-plattformen til å få tilgang til og kjøpe digitale læremidler og skoleverktøy.

Avtalen omfatter 10 500 brukerlisenser for lærere og elever i Skolon-plattformen samt mulighet til å foreta kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy via plattformen. Avtalen gjelder alle grunnskoler i kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Kunden har vurdert totalvolumet i avtalen om kjøp av lisenser til Skolon-plattformen samt kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy til ca 5 millioner kroner årlig. Det gis ingen garanti for volum på innkjøpsdelen, men avtalen vurderes å ha en positiv innvirkning på omsetningen.

Kontraktsperioden strekker seg fra 2. september 2022 og to år frem i tid med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 + 1 år, med en total kontraktstid på totalt fire år. Tildelingsvedtaket er ennå ikke endelig og kan derfor bli påklaget.

Les mer i pressemeldingen fra 23. august 2022 her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Om Skolon
Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Ungdomsskolene i Alta skal gå i gang med å bruke Skolon

18 mai|

Alta kommune har valgt å gå i gang med Skolon i deres Microsoftmiljø i kombinasjon Haldor for sine ungdomsskoleelever fra våren 2022. 

Cato Hansen – digital veileder og pedagog i Alta kommune, sier detta:

-Vi har behov for bedre oversikt over lisensene som vi har og bruken av dem. Vi ser at Skolon tilbyr nettopp det vi var ute etter.

Vår samarbeidspartner Haldor introduserte oss til løsningen og vi fikk bekreftet det gode inntrykket i presentasjonen av selskapet. Skolon gir en samlet oversikt over digitale verktøy i skolen, både for elever, lærere og administrasjonen.

Datavisualiseringen gir et mer utdypet bilde av bruken av verktøy sammenlignet med Feide. Det vil vi bruke som støtte i planleggingen av erfaringsdeling og kompetansetiltak.

Når vi oppdaget Skolon var valget relativt enkelt og beslutningen ble tatt raskt. Nå gleder vi oss til å komme ordentlig i gang, avslutter Cato.

Vi ønsker Alta kommune hjertelig velkommen til Skolon!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Slik har Skolon støttet Østre Toten i sitt digitaliseringsarbeid...

29 mars|

Østre Toten har brukt Skolon i sitt Microsoft-miljø siden 2018 og er en av de kommunene i Norge og Sverige som har høyest bruksgrad av Skolon. Vi har snakket med Sindre Syversen Flesvig, som jobber som rådgiver på skolekontoret i Østre Toten, om å det være en digitalt “frampå” kommune og hvordan Skolon har fungert som en støtte i deres digitaliseringsarbeid.

Digitaliseringens utvikling

For fem år siden hadde kommunen ikke veldig mange digitale enheter og infrastrukturen var ikke på plass.

-Etter hvert som vi fikk flere digitale verktøy ble det viktig å få Feide-innloggingen på plass, samt en bedre oversikt over skolens tilgang til kommunelisenser og enkelttjenester. Det ble uholdbart for elevene å finne ressursene de skulle bruke og skrive inn lenker, det stjal tid fra læringen i klasserommet. Det var her Skolon kom inn i bildet, forteller Sindre.

Sindre løfter frem fordelene med Skolon

-Skolon fungerer som et slags nav, en samlingsplass der vi er rause med å dele og tilgjengeliggjøre nyttige lenker og digitale ressurser.

Skolon som verktøy under pandemien

Smitteverntiltakene under pandemien har lagt et stort press på organisasjonen, spesielt med tanke på at kommunen opplevde et dataangrep under denne perioden.

-Vi hadde kommet godt i gang med den digitale reisen tidligere, men under denne perioden måtte dette arbeidet pauses. Under hjemmeskoleperiodene ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever for å forenkle strukturen rundt fjernundervisningen, forteller Sindre.

Sindre løfter frem hvordan Skolon ble et viktig verktøy under distanseundervisningen

-Under perioden med hjemmeskole ble Skolon et viktig verktøy for lærere og elever i Østre Toten kommune for å forenkle strukturen rundt distanseundervisning. Fordelene med å skape gode og velutviklede møteplasser fulle av relevante verktøy for undervisningen er mange – både for lærere og elever, men også for oss i skoleledelsen.

En kommune i digital forkant

I dag har alle elevene på ungdomstrinnet en egen digital enhet, og resten av grunnskolen har god tilgang.  Kommunen vil at elevene enkelt skal kunne finne de ressursene de trenger – og at det skal fungere.

-Vi blir inspirert av å høre at vår kommune er en av de kommunene med høyest bruk i både Sverige og Norge. Grunnen til dette kan trolig henge sammen med at vi har vært opptatt av å dele relevante lenker til lærerne som de bruker daglig, som Visma Flyt og Officeverktøyene, og at elevene kun ser verktøy knyttet til sitt nivå og sin undervisning. Østre Toten har satt opp Skolon som hjemmeside for lærere og elever, på lik linje med kommunens hjemmeside. Når innholdet i samlingsplassen oppleves som relevant har dette blitt tatt godt i mot.

Kommunen har tilstrebet å ha en relativt stram ledelse og har valgt å i stor grad håndtere oppretting og tildeling av ressurser i skolen selv.

Jeg setter opp felles ressurser som alle burde ha, så det blir rett og likt for alle. Når det gjelder enkeltverktøy så lar vi skolene legge opp disse selv, forutsett at databehandleravtalen er signert og i orden. Hjelpeverktøy for å lese og skrive som visse elever har nytte av deles ofte med alle. Disse verktøyene er altså ikke eksklusive og vi ser mange fordeler med å la andre elever få støtte i arbeidet med å skrive og lese.

Skolon og Teams

-Fra å være litt på “hæla” var vi tidlig ute med å bruke Teams som læringsplattform. Skolon og Teams er den naturlige startplassen men ikke en begrensning. Vi ønsker digitalt kompetente elever som søker ut kunnskap og som samtidig er kildekritiske. Vi vet at vi har gjort alt vi kan for å gi læreren og eleven det beste mulige utgangspunktet for å drive effektiv og god undervisning med Skolon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Ulstein kommune velger Skolon

18 januar|

Vi ønsker Ulstein kommune hjertelig velkommen til Skolon!

Vestlandskommunen Ulstein har valgt å gå i gang med Skolon for deres 1250 elever og lærere, og innlemmer plattformen i Google-miljøet de bruker. Vi slo av en prat med IKT-pedagog og assisterende rektor Arne Sivertstøl, og skolesjef Vegard Gurskevik om hvorfor de valgte Skolon og forventninger de har. 

“Vi hadde et behov for å få bedre oversikt og kontroll på det vi har av digitale læremidler. Hva har vi? Hvilke lisenstyper har vi? Og ikke minst hvor mye blir de enkelte verktøyene brukt i skolene våre” forteller Vegard Gurskevik. 

Tidligere ble det bygget en lenkesamling på nett, som stadig måtte oppdateres og ble lite brukt. Vi er alle vanemennesker. Når de digitale verktøyene ikke er lett tilgjengelige velger vi fort det vante og nye læremidler kan lett bli oversett og ikke brukt. Skolons samlingsplass gir en oppdatert og mye bedre oversikt over hvilke verktøy hver enkelt elev og lærer har tilgang til. 

“I miljøet vårt er det et tomrom, og der kommer Skolon inn. Rektorene i kommunen er også overbevist om at dette verktøyet kan lette hverdagen deres, spesielt når det kommer til å tilby like muligheter for digital læring for alle” forteller Arne Sivertstøl.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med Ulstein – velkommen ombord! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

User story: «Skolon gjør det mulig for brukeren å nå samtli...

24 mai|

Ystad videregående har tatt i bruk Skolons digitale plattform i ca fem års tid. Takket være Skolon har bruken av digitale læremidler i skolen blitt forenklet i stor grad. Verktøyene havnet raskt og enkelt til rett bruker, administrasjonen har minsket og Skolons grensesnitt oppleves som svært brukervennlig.

 

Digitale læremidler har lenge vært i bruk ved Ystad videregående, men i 2016 bestemte man seg for å gjennomføre en gedigen digitaliseringsreise.

– Det fantes en stor merverdi i de digitale læremidlene,  men å ta seg frem i jungelen av digitale verktøy og sikre at rett person hadde tilgang til rett system var en utfordring.  Den manuelle håndteringen var tidskrevende, forklarar Niclas Olsson IT-koordinator ved Ystad videregående.

Omtrent på samme tid ble Ystad videregående kontaktet av Skolon.

– Da Skolon kontaktet oss var det en gave fra oven. Vi hadde selv begynt å fungere på om vi kunne skape en “digital bokhylle”, der lærere og elever skulle få en god oversikt samt tilgang til samtlige digitale læremidler som den spesifikke personen tar i bruk. Men vi behøvde ikke undre videre. Den løsningen hadde Skolon allerede arbeidet frem.

Dette ble startskuddet på et prosjekt der Ystad videregående fikk teste Skolons tjeneste. I dag er ikke Ystad videregående alene om å være kunde hos Skolon, men  også resten av  kommunens grunnskoler.

Skolon har overgått alle forventninger

Niclas medgir at han var skeptisk til Skolon i starten.

– Jeg var usikker på om det å integrere en så stor mengde tjenesteleverandører i samme løsning  ville lede til merverdi. Men Skolon har overgått alle forventninger.

– Jeg har vært med og implementert en mengde digitale systemer gjennom årene. Det er alltid omfattende opplæring koblet til implementeringen av et nytt system. Men det behøves ikke i Skolons tilfelle. Det er utrolig brukervennlig og intuitivt.

Enkelt å velge læremidler takket være Skolon

I sammenheng med covid-19-pandemien ble fordelene med Skolon enda mer synlige enn tidligere.

– Når situasjonen med covid-19 oppstod var mange digitale distributører av læremidler raskt ute med å slippe frie lisenser. Takket være at våre elever og lærere hadde Skolons samling, kunne vi raskt distribuere ut verktøyene. 

Niclas forklarer også at skolens verden er stadig i forandring, i den forstand at elever kommer og går. Noen slutter i en klasse og starter i en ny, en ny elev begynner på skolen og så videre.

– Tidligere måtte var det en større prosess å få nye elever i gang med sine digitale skoleverktøy, nå behøver vi kun å opprette en samlingsplass for eleven i Skolon – og de er i gang.

Alt på ett sted

Fordelene med Skolons brukervennlige grensesnitt har innebært at Ystad videregående har benyttet Skolons system selv for digitale tjenester som ikke har lisenser, som kan beskrives som “gratisressurser”. 

– Skolon gjør det mulig for brukeren å nå samtlige verktøy som er aktuelle for brukeren på ett sted, forklarer Olsson.

– All persondata samles i systemet. Det fremgår nøyaktig hvilke verktøy og læremidler individet er knyttet til og med hvilke persondata. Dette øker datasikkerheten.

Niclas avslutter med å sammenfatte Skolons fordeler i tre punkter:

– Vi har fått orden i alle våre verktøy. Skolons system innebærer mindre administrasjon og bedre verktøyoversikt. Og avslutningsvis er Skolons brukergrensesnitt enormt brukervennlig. Skolon er, i prinsippet et selvspillende piano.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Askøy kommune velger Skolon – bedre oversikt over digitale ...

9 april|

Vinteren 2021 ønsket Askøy kommune å forenkle sine elever og læreres digitale skolehverdag. De søkte etter en løsning som fungerte godt mot Google Education, på tvers av systemer, og som effektiviserer bruken av deres digitale skoleverktøy. Valget falt på Skolon, og vi ønsker Askøy kommune hjertelig velkommen!

Skolons visjon er digital læring for alle. I dette inkluderes likeverdig tilgang til digitale læringsressurser og tilgang på tvers av systemer. Nå blir den digitale læringen for lærere og elever i Askøy kommune enklere, da kommunen har valgt å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Det innebærer at alle digitale verktøy og læringsressurser nå kommer til å være samlet på ett og samme sted og nås med ett klikk. For brukerne i klasserommet er det enkelt å få tilgang til og å ta i bruk sine verktøy, og det er enkelt å holde oversikt for skolens ledelse.

Bedre oversikt over digitale ressurser

Kim Nilsen Aarberg, , Lærerspesialist PfDK, i Askøy kommune forteller følgende rundt valget om å ta i bruk Skolon: 

Vi valgte Skolon for å få en oversikt og en bedre samling for våre digitale ressurser. Vi trenger å få de mange gode ressursene våre ut i klasserommet, og Skolon har alle funksjonalitetene vi var på utkikk etter. Askøyskolen skal være gode på variert undervisning med IKT og da vil lærerne våre trenge en god oversikt og struktur i digitale læremidler. Det er viktig for oss at alle lærere og elever vet hva som er tilgjengelig, dette ordner Skolon for oss. Siden alle elever og flere av lærerne våre bruker Chromebooks så er det ingenting enklere enn å bruke Skolon som en Chrome extension.”

Enklere digital læring for 4800 elever og lærere

Askøy kommer til å ta i bruk Skolon og sine digitale læringsressurser i kombinasjon med Google. Elevene og lærerne kommer til å bruke Skolon i kombinasjon med Google Classroom, og de kan nå med vårt oppdaterte Google Chrome-tillegg enkelt dele ressurser på tvers av sine digitale klasserom. Ved å samle alt på ett sted vil brukerne enklere kunne effektivisere sin bruk av digitale verktøy. 

Vi gleder oss til å følge Askøys digitale utvikling med Skolon! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Vi har gleden av å ønske Askøy kommune velkommen til Skolon

22 mars|

Vinteren 2021 ønsket Askøy kommune å forenkle sine elever og læreres digitale skolehverdag. De søkte etter en løsning som fungerte godt mot Google Education, på tvers av systemer, og som effektiviserer bruken av deres digitale skoleverktøy. Valget falt på Skolon, og vi ønsker Askøy kommune hjertelig velkommen!

Skolons visjon er digital læring for alle. I dette inkluderes likeverdig tilgang til digitale læringsressurser og tilgang på tvers av systemer. Nå blir den digitale læringen for lærere og elever i Askøy kommune enklere, da kommunen har valgt å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Det innebærer at alle digitale verktøy og læringsressurser nå kommer til å være samlet på ett og samme sted og nås med ett klikk. For brukerne i klasserommet er det enkelt å få tilgang til og å ta i bruk sine verktøy, og det er enkelt å holde oversikt for skolens ledelse.

Enklere digital læring for 4800 elever og lærere!

Askøy kommer til å ta i bruk Skolon og sine digitale læringsressurser i kombinasjon med Google. Elevene og lærerne kommer til å bruke Skolon i kombinasjon med Google Classroom, og de kan nå med vårt oppdaterte Google Chrome tillegg enkelt dele ressurser på tvers av sine digitale klasserom. Ved å samle alt på ett sted vil brukerne enklere kunne effektivisere sin bruk av digitale verktøy. 

Vi gleder oss til å følge Askøys digitale utvikling med Skolon! 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!