Digitalist i fokus: Terje Pedersen – tidlig ute med å utfor...

30 mars|

Vi starter med «Digitalist i fokus». Fremover ønsker Skolon å fremheve digitale entusiaster i den norske skolehverdagen. Den første som trakk oppmerksomheten vår, er Terje Pedersen, en 44 år gammel ungdomsskolelærer fra Bergen. Han startet tidlig å utforske et fremtidsrettet klasserom, der han har tatt i bruk VR, e-sport, podcast og andre verktøy for å engasjere elevene, samt skape et lærerikt klassemiljø. Han er derfor Digitalist i fokus!

 
Hvilket fag underviser du? Jeg underviser i engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.
Hva er beste med jobben din? Elevene er helt klart det beste med å være lærer!
Hvor digital tror du selv du er, fra én til ti? Seks
Hvor digital tror du andre mener du er, fra én til ti? Ni

Hvordan var ditt første møte med digitalisering?

Den første store opplevelsen eller møte med digitalisering var da jeg reiste til USA for en del år tilbake. Her møtte jeg skoler med oppgaver som var svært tilrettelagt hver enkeltelev – basert på deres forskjellige nivå.

Hvilken digital enhet føler du deg mest avhengig av?

Det er egentlig svært lite jeg er «avhengig» av, men på jobb kan man kanskje si at jeg er avhenging av mobilen. Det altså noe jeg ikke må ha, men på mobilen har jeg kontakter, ulike avtaler og så videre – noe det er greit å ha lett tilgjengelig.

Hva tror du kan være det neste store innen digitalisering?

VR! Jeg har veldig stor tro på det, som en del av undervisning. Her skjer det mye utvikling, spesielt innen muligheter for å lage egne opplevelser. Jeg har selv benyttet VR i klassetimer. Vi har blant annet fått besøk av britiske professorer som snakket om Brexit. Du kan også møte kjente personer, historiske bygninger og spennende tidsperioder – og det er helt annerledes enn å lese en bok. Det er helt supert!

Sammenlignet med 10 år tilbake, hva har blitt enklere med digitalisering?

Kommunikasjonen har blitt mye enklere.

Kan vi se noe av dette i skolesammenheng også?

Ja, absolutt! Det har blant annet blitt enklere for elvene å samhandle med hverandre, men også med lærere – alle stemmer blir hørt uten at de nødvendigvis er muntlige.

Hva er din favorittkanal i sosiale medier?

Jeg har vel ikke en «favorittkanal», men bruker Facebook veldig mye. Det er nok også fordi det har blitt en slags jobbkanal. På Facebook får jeg informasjon om det jeg interesserer meg for – samlet på ett sted.

Hvilke utfordringer ser du angående digitalisering i skolen?

Det er alt for mye fokus på verktøy – ikke så mye hva du egentlig lærer. Hvis verktøy ikke forbedrer undervisningen, hvorfor skal man ta det i bruk? Du må ha en klar plan for hva verktøyene skal brukes til og hva du får ut av det. Hvis dette er på plass, kan de fremme eller assistere undervisningen, helt klart.

Hvilke muligheter ser du med digitalisering i skolehverdagen?

Kommunikasjon! Vi kan snakke med eksperter på tvers av skole og landegrensen, som drastisk forbedrer kunnskap og undervisninger. I dag skal vi for eksempel snakke med en ekspert fra USA, noe som ikke hadde vært mulig før. Digitalisering innen kommunikasjon gjør det mulig å diskutere aktuelle saker med hverandre og forstå hva andre tenker.

Hvordan bruker du digitale verktøy i undervisningen?

Vi bruker mye Google – spesielt Google Classroom. I tillegg bruker vi verktøy som elevene er vant med, som Google-verktøy, Padlet og Flipgrid.

Jobber dere altså altså hundre prosent digitalt?

Nei, vi leser fortsatt mye bøker. Vi jobber ofte kombinert – noe digitalt og noe mer tradisjonelt, begge deler er viktig.

Hva er dine tre beste tips for digitalisering i skolen?

  1. Tørre å se mulighetene med digital læring!
  2. La elevene bli enig om hvilke verktøy som som skal brukes.
  3. Ikke vær redd for at det ikke fungerer – vi må teste for å komme opp med gode løsninger, noen ganger fungerer det, andre ganger fungerer det ikke.

Har elevenes måte å tilegne seg kunnskap forandret seg som følge av digitalisering?

Elevene jobber med selvstendig. Før var lærere ofte foran ved tavlen, der elevene kopierte det læreren skrev og sa. Nå jobber vi mer prosjektbasert, og elevene finner selv ut hvordan de skal løse oppgavene samtidig som lærere veileder og følger opp underveis.

This or That

Touch eller penn? Touch.
Invitasjon i postkasse eller på Facebook? Postkasse er mer stas, man får jo det så sjelden.
Møte IRL eller digitalt? IRL, tror jeg, eventuelt VR-møter.
Fysisk eller digital kalender? Digital kalender.
Kontanter eller Vipps? Vipps.

«Løsningen vår er bygget på at lærere og elever får tilgang...

1 august|

Gabriel Wallén jobber som IT-pedagog, noe som innebærer å legge til rett for elever og lærere slik at de kan nå sine mål ved hjelp av digitale ressurser.

Gabriel, hva er de største utfordringene generelt i skolens verden med å jobbe digitalt?

Jeg tror at det handler om å øke bruken av digitale ressurser, for de bidrar jo til mange fordeler, men det kan være vanskelig å se fordelene før de faktisk blir tatt i bruk. Det forutsetter at lærere og elever har de tilgjengelig, noe som kan være en utfordring. Vi har tatt tak i problematikken med vår helhetsløsning og gjenstår det bare å passe på at lærere og elever benytter seg av ressursene.

Hva innebærer en digital helhetsløsning?

Den helhetsløsningen vi har bygget opp handler om at våre lærere og elever har tilgang til alle digitale ressurser, fra en og samme plattform. Vi har utgangspunkt i vår lærerportal, hvor vi senere kan sende de videre til ulike tjenester. Her er Skolon med som en del, og står for håndteringen samt distribusjon av digitale ressurser. Når Skolon hadde eksisterende tekniske løsninger, så fungerer også integrasjoner med våre digitale ressurser.

Hvilke gevinster og effekter ser du gjennom en helhetsløsning for lærere?

Først og fremst blir det enklere for lærerne, da det ikke blir noe administrativ byrde for dem å ta i bruk digitale ressurser. Det har det vært tidligere. Vi som skoleledere kan dele ut de læringsressursene som lærerne trenger, noe som er lignende fra det vi gjorde med analoge læringsressurser. Forskjellen er at det nå er digitalt. Dette innebærer en smidigere tilgang og at vi kan fordele lisenser mellom klasser på en enkelt og smidig måte.

Det blir også lettere for lærere å tilpasse undervisningen på et individuelt nivå. Herunder å målrette riktig materialet som en eller flere elever virkelig trenger.

Organisatorisk gir digitaliseringen en større mulighet for bedre kommunikasjon, forbedre læring kolleger imellom og samarbeid mellom skoler og kommuner på en annen måte enn tidligere.

…og for elevene?

Fordelene vi ser med denne satsningen er at det blir letter for elevene å nå sine digitale læremiddel og støtten som finnes via digitale verktøy. Det kan for eksempel være mulig å få bøker opplest, lenker til andre ressurser som filmer og dyplenker. Det blir også mer tilgjengelig for elevene, med tanke på at de kan i prinsippet nå dette uansett hvor de befinner, så lenge de har internett.

For elevene er det enklere å logge seg inn. De slipper å tenke på at det er vanskelig å finne frem til riktig verktøy eller læremiddel. Utover dette ser vi en økende interesse fra elevene når de får arbeide digitalt – de blir rett og slett mer motivert!

Intervju om skolens digitalisering

3 juni|

I Catarina sin kommune finnes det en tydelig visjon for at skolen sin digitalisering skal være tilgjengelig og brukervennlig for alle. Vi har pratet med Catarina Björnsson, som jobber med elevhelse og IKT i kommunen, for å få vite hvordan det er mulig å jobbe mot at alle skal ha like muligheter i skolens digitale verden.

Catarina, hva ser du for muligheter med skolen sin digitalisering?

Jeg tenker først og frem på like muligheter og kompensasjon. For elevene som har utfordringer med noe kan det være til hjelp for å arbeide enklere. En digital enhet og digital ressurs kan virkelig hjelpe våde lærer og elever på veien. Andre fordeler er at det blir enklere å samle alt på en plass. Videre vil du aldri glemme bøker, notater eller lignende.

For lærere vil det bli enklere å lagre arbeid og komme tilbake til arbeid som er tidligere påbegynt, samt knytte sammen sine læreplaner og få en bedre oversikt. Dessuten vil det bli enklere å dele godt material med sine kolleger. Copy/paste kan i mange tilfeller være et skjellsord, men det kan virkelig være til stor hjelp tidsmessig å kunne kopiere og dele material med andre!

Hva ser du for deg av utfordringer med digitaliseringen i skolen?

Mulighetene og utfordringene ligger ganske nært hverandre og det er derfor viktig å møte utfordringene på riktig måte. Et tydelig eksempel er kildekritikk. Hvordan vet jeg som elev hvor jeg kan finne bra informasjon fra? Hvilke kilder kan man stole på? Hvordan finner jeg det ut? Hvordan vi deler informasjon har forandret seg og det går veldig fort. Herunder er det viktig at skolen viser hvordan alt henger sammen og forteller elevene hvordan vi skal møte disse utfordringene?

Det kan også være en utfordring at det finnes for mye å velge mellom: det fines et hav av verktøy, tjenester og sider for å hente ut apper og programmer. Hvordan skal jeg som lærer finne frem i dette havet, og hva kan jeg bruke for å styrke min undervisning? Her er det et behov for komunnen å ta en avgjørelse for hva vi kan bruke i skolen og kommunen, slik at lærere vet hva som faktisk funker å ta i bruk. Dette blir relevant for lærere som ikke er så digitale slik at de tørr å hoppe i det å prøve ut.

Mitt tips til en kommune er å fortelle hva som brukes, hvorfor det brukes og hva det brukes til, slik at det blir enkelt for lærere å følge med. Det kan også være en mulighet for lærere å velge fra en større oversikt, avhengig av kunnskap og interesse, slik at alle kan være med å ta i bruk digitale verktøy etter evne. Man bør heller ikke være redd for å teste nye ressurser og utvikle deretter!

Hvordan jobber dere digitalt i deres kommune i dag og hvordan ser fremtiden ut?

Vi er så absolutt i gang! Ungdomsskolen har en-til-en dekning og dette ønsker vi å gi til alle elevene, slik at vi har enheter så tidlig som fra første klasse.
Vi forsøker å være tydelig med våre lærere om hvordan de kan jobbe med ved å sette opp en digital sti, samt å være en support for de som trenger hjelp. Visjonen er at det skal gå sømløst og at det skal være en inngang til alt vi trenger å bruke.

For elevene har vi læremiddel og programmer som hjelper til med å lese, skrive og stave. Vi har samlet en mengde verktøy som skal kunne brukes av alle, slik at alle skal kunne henge med i undervisningen.

Hva gjorde at dere valgte å aktivere Skolon? Hvilke muligheter ser dere med Skolon?

Vår visjon var å samle alt som våre lærere og elever trenger på et sted, slik at alle kan nå våre digitale ressurser på en enkel måte – dette så du kan få en tydelig oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig. Det er viktig for våre aktive brukere, men også for nye lærere og elever som starter. De vil da med andre ord få alt servert: «Her finnes alt som vi i vår kommune bruker».

Vi har også en mulighet for å håndtere alle linsenser på en og samme plass. Gjennom Lokale verktøy vår vi til og med muligheten til å legge opp egne lenker som vi vil at brukeren skal nå.

Med Skolon har vi fått en tydelig oversikt som vi har ønsket og som gjør at vi er sikre på at alle kan være med på å jobbe digitalt, uavhengig av forkunnskap.

Odda kommune aktiverer Skolon for alle elever og lærere

2 april|

Odda kommune aktiverer Skolon for alle elever og lærere

Odda kommune er en av flere kommuner i Norge som setter i gang med Skolon i starten av 2019. Det betyr at 870 elever og lærere får en enklere tilgang til sine digitale læremidler. 

Etter en periode med pilotprosjekt hos en av skolene i kommunen, valgte Odda å gå fult i gang med Skolon hos alle sine barne- og ungdomsskoler.

Marius Udnesseter, Business Manager i Skolon Norge forteller:

– Odda er en kommune som ligger langt fremme digitalt innen utdanning. De har en tydelig plan for hvordan de ønsker å gjøre skolene digitale og tilrettelegge for dette på best mulig måte. Det er svært gledelig å se at de ønsker å forenkle den digitale tilgangen for alle elever og lærere.

En virkelig ildsjel i Odda kommune, og en forkjemper for å lære elevene å ta i bruk digitale læremidler og å ha et sunt forhold til digitaliseringen, har vært Eva Rekkedal:

– Det var et naturlig steg i prosessen for å digitalisere skolen å få en samlingsplass for de digitale læremidlene vi skal ta i bruk. Dette for å få en oversikt over hvilke hjelpemiddel hver enkelt elev skal ta i bruk, samt å ha en enkel tilgang. Dette har Skolon klart å levere til oss.

Odda kommune er en kommune som drar nytte av Chromebooks, og har allerede startet å dra nytte av Skolon sin nyeste Chrome-utvidelse.

– Vi ser at det særlig for de yngste elevene er viktig å ha få elementer å klikke på når de skal navigere seg frem til riktig sted. Muligheten vi har for både å administrere chrome-enheter /-brukere, samt Skolon sine digitale verktøy-plattform gjør at elevene enkelt finner frem og kan bruke tiden sin på læringsarbeid, avslutter Eva Rekkedal.