5 raske tips til administratorer i Skolon!

23 september|

Som administrator i Skolon har du flere ansvarsområder – du skal holde brukernes samlingsplasser oppdaterte med gode verktøy, være til hjelp for brukerne når de har spørsmål, og du er Skolons kontaktperson for din kommune eller skole. Alt for å forenkle deres digitale skolehverdag. 

Da dette betyr at du må ha god oversikt over funksjonene i Skolon, har vi samlet fem nyttige tips – så du også blir en Skolonproff!

1 – Klikk deg gjennom vårt «Kom-i-gang kurs»

I Skolons plattform har vi gratis click-through «Kom-i-gang kurs» for Min Samling og Skoleadmin. Disse tar deg gjennom hovedfunksjonene i Skolon, og viser deg i tekstformat hvordan de ulike funksjonene fungerer og er en rask og praktisk måte å lære seg å bli en Skolonproff. Disse kursene vil du finne i plattformen, og er synlige i det nederste venstre hjørnet. 

2 – Skap gode verktøy 

For å forsikre deg om at verktøyene du skaper fungerer på en god måte vil vi oppfordre deg til å benytte deg av Feidelenkene til verktøyene du ønsker å legge opp. Dette betyr at brukerne kommer direkte inn i verktøyet. Lenken må også starte med https:// for å fungere.

Når det gjelder ikonene til verktøyene kan du bruke eksisterende logoer, eller skape egne i Paint/lignende program. Bildene må være kvadratiske for å vises best mulig. 

3 – Legg inn alle typer verktøy

For å optimalisere bruken av samlingsplassen er det lurt å legge til alle de ulike verktøyene dere bruker i deres hverdag – digitale ordbøker, oppslagsverk, kalendere, og administrasjonsverktøy rettet mot lærere. Jo mer innhold i Skolon – jo enklere blir deres digitale hverdag. 

4 – Benytt deg av Skolon datavisualisering for å holde deg oppdatert om deres digitale verktøy

Hold deg oppdatert på statistikken rundt verktøyene deres gjennom verktøyet Datavisualisering. Her får du full oversikt over hvert verktøy, med informasjon om hvor mange brukere som har verktøyet tilgjengelig, hvor mye verktøyet har blitt brukt over tid, hvor dataen om deres brukere spres, og status på databehandleravtaler.

5 – Book personlige webinar for lærerne for å få mer bruk ut av Skolon 

For å øke deres læreres Skolonkompetanse er det lurt å booke inn personlige webinar! Vi avholder personlige webinarer for administratorer og lærere, der vi skaper et overblikk over deres digitale miljø og hvordan Skolon passer inn. For å booke inn webinarer, ta kontakt med deres kundekontakt.

Vi vil også minne dere på at vår support alltid er åpen, og at deres kundekontakt står klar til å hjelpe dere dersom dere skulle ha spørsmål eller behov for hjelp.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

For en god fjernundervisning – noen smarte tips

27 mars|

Coronaviruset har ført den norske skolen gjennom store omveltninger, og er inne i en situasjon vi aldri har opplevd før. Edtech-selskaper verden over deltar i dugnaden for å bidra til god fjernundervisning, ved gratis tilgang og online kursing. Vi i Skolon deltar selvsagt i denne dugnaden, og i dette innlegget vil vi også gi deg noen smarte tips for hvordan dere best kan gjennomføre fjernundervisningen.

I løpet av et lite døgn ble hverdagen til lærere og elever i hele landet snudd på hodet. Skolehverdagen med tavleundervisning og håndsopprekning har blitt byttet ut med forelesninger fra kjøkkenbord og sofakroker. En ting er sikkert: lærere og elever har vist fantastisk innsats, kreativitet og løsningsorientering, og den digitale kunnskapen rundt om i landet har fått et voldsomt løft i løpet av de siste ukene.

Stadig flere aktører tilbyr tjenester for fjernundervisning og kommunikasjon; Google Classroom med Hangouts, Microsoft Teams med Meets, selv Discord har åpnet for tilgang for undervisning i deres Go Live funksjon. Det er også mange tilbydere av digitale læringsressurser som nå har åpnet for fri bruk under situasjonen som råder, så mulighetene for å kunne tilby en god fjernundervisning er mange.

Skolon har nå åpnet for gratis tilgang til vår tjeneste ut vårsemesteret, for å delta i dugnaden. Med vår samling av digitale læringsressurser kan man enklere forsikre tilgjengelighet til elever og lærere, og knytte de enklere opp til kommunikasjon av lekser og undervisning. I denne lenken kan du melde opp din skole, for å forenkle tilgjengeliggjøring av digitale ressurser.

Lenkesamling for en god fjernundervisning

Vi har også samlet en lenkesamling som vi mener kan være svært nyttig for inspirasjon og tips rundt hjemmeundervisningen:

Stadped har laget en god oversikt knyttet opp mot hjemmeundervisning mot elever med særlige behov, som inneholder mange gode tips og tiltak for å kunne tilby god hjemmeskole, les mer her.

KF har laget en liste med 9 tips for hvordan man best kan oppnå god hjemmeundervisning, les mer her.

Google for education har laget en oversikt over tips til fjernundervisning med G-Suite, les mer her.

Microsoft for Education har skrevet et blogginnlegg med informasjon om hjemmeundervisning, opplæring og hvordan man skal holde elevene engasjert, les mer her.

«Vi har hatt stor suksess med interaktive programmer, hvor ...

8 oktober|

Hvordan jobber andre lærere digitalt i klasserommet? La deg inspireres av Kine Pedersen om hvilke muligheter hun ser med skolens digitalisering!

Hvem: Kine Pedersen
Rolle:
Kontaktlærer på grunnskole
Kommune: Stange kommune

Først av alt Kine, hvordan arbeider dere digitalt på din skole i dag?

Vi bruker hovedsakelig iPad i vårt digitale arbeid. Fra jul i fjor fikk vi 1-til-1 dekning på iPader, noe som har vært veldig positivt for både elever og lærere. Vi har hatt stor suksess med interaktive programmer, hvor elevene har fått muligheten til å selv være med på å utvikle undervisningen. Lærerne har også fått god digital opplæring, noe som har virkelig gitt oss et løft.

Hvordan ser du at undervisningen har endret seg siden dere ble mer digitale?

Vår skole har jobbet aktivt med digitale ressurser i 2-3 år nå, og jeg ser en stor endring fra å undervise bare med en tavle. Elevene får en helt ny deltakelse i timen enn tidligere. Dette har spesielt endret seg siden de fikk egne enheter. Det har gjort det enklere å skape en god rutine rundt utnyttelsen av det digitale. Muligheten for undervisningsmetoden flipped classroom har vært veldig positiv i min erfaring. Elevene har muligheten til å sette seg inn i undervisningsmaterialet i forkant av timen, og gjøre lekser i timen med veiledning og hjelp fra læreren.

Som kontaktlærer, hvordan har digitaliseringen påvirket din arbeidshverdag?

For meg personlig ser jeg at det er svært tidsbesparende, noe som igjen innebærer at jeg får mer tid til undervisning enn tidligere. Jeg mener dog at det er viktig for alle lærere å ha et sunt forhold til digitale ressurser. Du må ikke bruke digitale ressurser til alt. Den beste læringen skjer når du utnytter det digitale, i sammenheng med å skrive og ha praktiske oppgaver.

Og hvordan har den påvirket elevene?

Digitaliseringen vært med på å hjelpe elever som tidligere har hatt utfordringer i skolen. For de elevene med lese- og skrivevansker og annet morsmål er digitaliseringen blitt viktig. Programmer som kan for eksempel lese opp bokstaver, ord og setninger høyt for eleven er med på å hjelpe eleven i mye større grad enn det var tidligere mulig. Programmer som gir eleven muligheten til å lage eget innhold gjør at undervisningen blir mer interaktiv og engasjerende for eleven. Utenfor klasserommet kommer digitaliseringen også godt med. Jeg har selv tatt i bruk programmer som tillater å gjøre opptak hvor jeg leser inn pensum som eleven kan ta med seg hjem når de skal gjøre lekser. Dette kan også gjøres motsatt, hvor eleven tar opp sin egen stemme, lytter på den selv og tar med tilbake i klasserommet.

Vi har pratet mye om mulighetene rundt digitaliseringen, ser du noen utfordringer?

Først mener jeg at det er viktig at læreren har fokus ovenfor eleven at de digitale ressursene er nettopp dette, ressurser, og ikke leketøy. Som lærer er det viktig at du veileder elevene til å ha den riktige innstillingen til den digitale ressursen. Digitale ressurser kan være morsomme, men de skal først og fremst være lærerike. Noen elever ser jeg er ute etter å bli ferdig med arbeidsoppgaven så fort som mulig. Dette er ikke ulikt fra tidligere, men digitaliseringen gjør at det kan noen ganger være mer utfordrende å sjekke om eleven faktisk har lært noe eller ikke. Det blir derfor viktig for læreren å planlegge et godt løp, og ha et bevisst forhold til den digitale ressursens funksjon.

Til slutt, hvordan bør fremtiden se ut for digitaliseringen i skolen? 

Jeg mener at det blir viktig med en enkel og god struktur på de digitale ressursene, men hvor du også har muligheten til å teste ut nye ressurser. For de som ikke er veldig tekniske, blir det viktig med en oversikt og en enkel struktur. Digitaliseringen skal tross alt gjør det bedre og enklere, ikke vanskeligere. Videre blir det viktig å tenke ut ifra kunnskapsløftet og læringsmålene for å sette føringer for hvordan digitaliseringen vil være til hjelp. Verden blir bare mer digital, og det blir viktig for elevene å lære seg nettsikkerhet, et kritisk syn til programmer og innhold, samt personvern.

Intervju om skolens digitalisering

3 juni|

I Catarina sin kommune finnes det en tydelig visjon for at skolen sin digitalisering skal være tilgjengelig og brukervennlig for alle. Vi har pratet med Catarina Björnsson, som jobber med elevhelse og IKT i kommunen, for å få vite hvordan det er mulig å jobbe mot at alle skal ha like muligheter i skolens digitale verden.

Catarina, hva ser du for muligheter med skolen sin digitalisering?

Jeg tenker først og frem på like muligheter og kompensasjon. For elevene som har utfordringer med noe kan det være til hjelp for å arbeide enklere. En digital enhet og digital ressurs kan virkelig hjelpe våde lærer og elever på veien. Andre fordeler er at det blir enklere å samle alt på en plass. Videre vil du aldri glemme bøker, notater eller lignende.

For lærere vil det bli enklere å lagre arbeid og komme tilbake til arbeid som er tidligere påbegynt, samt knytte sammen sine læreplaner og få en bedre oversikt. Dessuten vil det bli enklere å dele godt material med sine kolleger. Copy/paste kan i mange tilfeller være et skjellsord, men det kan virkelig være til stor hjelp tidsmessig å kunne kopiere og dele material med andre!

Hva ser du for deg av utfordringer med digitaliseringen i skolen?

Mulighetene og utfordringene ligger ganske nært hverandre og det er derfor viktig å møte utfordringene på riktig måte. Et tydelig eksempel er kildekritikk. Hvordan vet jeg som elev hvor jeg kan finne bra informasjon fra? Hvilke kilder kan man stole på? Hvordan finner jeg det ut? Hvordan vi deler informasjon har forandret seg og det går veldig fort. Herunder er det viktig at skolen viser hvordan alt henger sammen og forteller elevene hvordan vi skal møte disse utfordringene?

Det kan også være en utfordring at det finnes for mye å velge mellom: det fines et hav av verktøy, tjenester og sider for å hente ut apper og programmer. Hvordan skal jeg som lærer finne frem i dette havet, og hva kan jeg bruke for å styrke min undervisning? Her er det et behov for komunnen å ta en avgjørelse for hva vi kan bruke i skolen og kommunen, slik at lærere vet hva som faktisk funker å ta i bruk. Dette blir relevant for lærere som ikke er så digitale slik at de tørr å hoppe i det å prøve ut.

Mitt tips til en kommune er å fortelle hva som brukes, hvorfor det brukes og hva det brukes til, slik at det blir enkelt for lærere å følge med. Det kan også være en mulighet for lærere å velge fra en større oversikt, avhengig av kunnskap og interesse, slik at alle kan være med å ta i bruk digitale verktøy etter evne. Man bør heller ikke være redd for å teste nye ressurser og utvikle deretter!

Hvordan jobber dere digitalt i deres kommune i dag og hvordan ser fremtiden ut?

Vi er så absolutt i gang! Ungdomsskolen har en-til-en dekning og dette ønsker vi å gi til alle elevene, slik at vi har enheter så tidlig som fra første klasse.
Vi forsøker å være tydelig med våre lærere om hvordan de kan jobbe med ved å sette opp en digital sti, samt å være en support for de som trenger hjelp. Visjonen er at det skal gå sømløst og at det skal være en inngang til alt vi trenger å bruke.

For elevene har vi læremiddel og programmer som hjelper til med å lese, skrive og stave. Vi har samlet en mengde verktøy som skal kunne brukes av alle, slik at alle skal kunne henge med i undervisningen.

Hva gjorde at dere valgte å aktivere Skolon? Hvilke muligheter ser dere med Skolon?

Vår visjon var å samle alt som våre lærere og elever trenger på et sted, slik at alle kan nå våre digitale ressurser på en enkel måte – dette så du kan få en tydelig oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig. Det er viktig for våre aktive brukere, men også for nye lærere og elever som starter. De vil da med andre ord få alt servert: «Her finnes alt som vi i vår kommune bruker».

Vi har også en mulighet for å håndtere alle linsenser på en og samme plass. Gjennom Lokale verktøy vår vi til og med muligheten til å legge opp egne lenker som vi vil at brukeren skal nå.

Med Skolon har vi fått en tydelig oversikt som vi har ønsket og som gjør at vi er sikre på at alle kan være med på å jobbe digitalt, uavhengig av forkunnskap.