Kompetansia – muliggjør tidlig identifisering av lesevansker

2 februar|

Kompetansia sikrer elevene en optimal leseutvikling, og gjør at lesevansker kan identifiseres så å si før de oppstår. Grunnlagt på omfattende forskning, forsterker Kompetansia både elevers leseferdigheter og lærernes fagkompetanse. Dens effektivitet gjør den velegnet for bruk i hele klasser.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kompetansia! Vi har hatt en samtale med Stig Nissen, Daglig leder Mpluss IT, om deres spennende læremiddel Kompetansia og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Stig, hva er Kompetansia?

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Kompetansia er et brukervennlig, todelt system som inkluderer separate applikasjoner for lærere og elever.

Med lærerappen får du en helhetlig oversikt over elevenes progresjon, deres fullførte tester og resultatene. Med et enkelt trykk kan du sende tester til enkeltelever eller grupper, som de responderer på muntlig via sin egen app. Når en elev har fullført en test, markeres dette i din lærerapp, og du kan effektivt evaluere svarene. Når mange elever skåres samtidig vil svarene du lytter til være mikset og anonymisert. Etter at alle elevene er skåret, vil resultatene vises i oversikten.

Kompetansia er utstyrt med tilpassede øvingsoppgaver som er direkte knyttet til testene, slik at elever kan jobbe målrettet med de områdene de trenger forbedring. Deretter kan elevene retestes for å måle fremgang i de aktuelle ferdighetsområdene.

Hvem kan bruke Kompetansia?

For lærere fungerer appen som et administrativt og pedagogisk verktøy, som gir oversikt over elevers progresjon og resultater, samt muligheten til å sende ut og evaluere tester. For elever fungerer appen som et verktøy der de mottar og svarer på tester muntlig. De kan også jobbe med papirbaserte øvingsoppgaver, skreddersydd til deres individuelle behov. Verktøyet er primært rettet mot årstrinn 1-4 i grunnskolen, hvor grunnleggende leseferdigheter er essensielle for videre læring.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Bruk av Kompetansia i undervisningen muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, noe som kan forebygge langvarige utfordringer. Det sparer lærere for tid ved å automatisere den ellers manuelle prosessen med lesevurdering og oppfølging. Videre fremmer det likhet i undervisningen ved at alle elever får tilgang til den støtten de trenger i en tidlig fase.

Internasjonale undersøkelser viser at opptil 20% av elevene fullfører grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter i matematikk og lesing. Tidlig innsats og pedagogisk støtte, som det Kompetansia tilbyr, kan styrke både den enkelte elev og hele samfunnet. En kommune, som evner å se litt fremover, vil kunne spare store summer i fremtiden

Derfor er Kompetansia med i Skolon

Vi har valgt å inkludere Kompetansia i Skolon for å nå bredere ut og gjøre det enklere for lærere og elever å integrere verktøyet i deres daglige undervisning. Dette partnerskapet reflekterer vårt engasjement for tilgjengelighet og brukervennlighet i utdanningsteknologi.

Stig, er det noe annet dere vil trekke frem?

Rustad skole i Ås kommune har allerede implementert verktøyet med betydelig suksess i løpet av det siste året. Spesialpedagoger fra Statped, som ble introdusert for Kompetansia tidligere i 2023, har besøkt skolen for å observere verktøyets effektivitet i et ekte klasseromsmiljø. Basert på deres personlige erfaringer har fagpersonene fra Statped kommunisert høye forventninger til Kompetansia, som støttes av robust forskning på områdene dynamisk kartlegging og tidlig intervensjon.

Se mer materiale for Kompetansia:

Kjøp Kompetansia direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kompetansia er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kompetansia i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Kompetansia:

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

5 fordeler med digitale læremidler i klasserommet

3 oktober|

Digitale læremidler har endret måten vi lærer og underviser på. Ved å bruke digitale læremidler, kan lærere i dag tilby interaktiv, engasjerende og tilpasset læring til elevene. Her gir Phillip deg fem fordeler med digitale læremidler i klasserommet.

1. Aktuelt materiale

Digitale læremidler kan enkelt oppdateres med et klikk, slik at elevene får tilgang til den nyeste informasjonen.

2. Tilgjengelighet

Elevene kan få tilgang til sitt digitale læringsmateriell fra hvor som helst så lenge de har en datamaskin eller nettbrett.

3. Individualisert læring

Læremidlene kan tilpasses elevenes ferdigheter. Dette gjør det mulig å skreddersy læringen til individuelle forhold og behov.

4. Økt motivasjon

Digitale læremidler kan øke motivasjonen til elevene. De engasjerende og interaktive elementene gjør læring morsomt og interessant!

5. Oppfølging og statistikk

Fordelene ved å kunne følge opp elevenes prestasjoner i digitale læremidler er mange. En av dem er at det gir lærere og elever en oversikt over elevenes læringskurve, noe som kan bidra til å identifisere områder der elevene trenger å forbedre kunnskaper og ferdigheter.

Digitale læremidler har virkelig revolusjonert klasserommene de siste årene og kan bidra til at læringen blir mer tilpasset den enkelte. Dermed kan digitale læremidler sikre lik læring for alle elever!

Ønsker du mer informasjon om hvordan Skolon kan muliggjøre digital læring for din skole eller kommunes elever?

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

5 tips til en vellykket skolestart ved Skolon

21 august|

Ved starten av et nytt skoleår er det mange som starter med å samle alle skolens digitale verktøy og læremidler i Skolon. Hva er det viktig at man holder styr på? Phillip gir deg som administrator fem nyttige tips til hvordan skolen din sikrer at lærere og elever kommer i gang på best mulig måte!

Skolon samlar skolans alla digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Att samla alla digitala skolverktyg gör att alla användare ser tydligt vilka verktyg som de har tillgång till och att de är enkla att starta och arbeta med.

For deg som er administrator i Skolon, betyr det at du kan administrere skolens verktøy, brukere og innstillinger. Hva er det viktig å holde styr på før skolestart for å ligge ett skritt foran? Phillip Hvarnes, Sales Executive hos Skolon, gir deg fem nyttige tips for å sikre at skolen din kommer i gang på best mulig måte.

1. Kontroller at alle brukere har en Skolon-konto

For at lærere og elever skal få tilgang til digitale verktøy og læremidler, må de ha en konto hos Skolon. I de fleste tilfeller opprettes kontoen hos Skolon automatisk via en integrasjon mot kommunens elevregister. Det betyr at alle lærere, elever, klasser og grupper må stå i elevregisteret før de kan registreres hos Skolon. Les mer om Skolons integrasjoner mot elevregistre og kildesystemer her.

I Skolon finnes det enkle grensesnitt både for deg som organisasjonsadministrator og for deg som skoleadministrator, noe som gjør det mulig å se hvilke brukerdata som har blitt sendt til Skolon.

For deg som organisasjonsadministrator
Fra organisasjonsnivået i Skolon kan du enkelt eksportere godkjenningsfiler for en eller flere skoler i Skolon. Godkjenningsfilene viser alle lærere, elever, klasser og grupper samt på hvilket tidspunkt dataene sist ble hentet fra kommunens integrasjon. Les mer om eksport av godkjenningsfiler her.

For deg som skoleadministrator
Som administrator i skoleadministrasjonen kan du enkelt se hvor mange lærere og elever det finnes i Skolon. Du finner også alle klasser, grupper og hvilke brukere som tilhører hva. Les mer om hvordan du finner dette i skoleadministrasjonen her. Som skoleadministrator kan du også se på hvilket tidspunkt en bruker har blitt tilordnet en klasse eller gruppe, noe du kan lese mer om i denne artikkelen.

2. Gi brukerne opplæring

For å komme i gang med Skolon og alle dine digitale verktøy på best mulig måte, anbefaler vi ulike typer opplæring, avhengig av hva som passer best til din skole. Før semesterstart finnes det ofte nye ansatte som trenger en introduksjon eller brukere som har behov for repetisjon.

I Skolon Academy finner du gratis digitale kurs for både lærere og administratorer. De er tilgjengelige til enhver tid.

Når du har logget deg inn hos Skolon, finner du også kom-i-gang-guider som er direkte integrert i plattformen. Guidene går gjennom grunnleggende funksjoner på plattformen for lærere, administratorer og bestillere av læremidler.

Du kan selvfølgelig også bestille skreddersydd opplæring for akkurat din skole eller kommune. Ta kontakt med din kontaktperson hos Skolon eller vår brukerstøtte, så forteller vi deg mer!

Les mer om opplæring her: 
Gå til Skolon Academy
Les mer om kom-i-gang-guider for lærere
Les mer om kom-i-gang-guider for administratorer

3. Bestill lisensene dere trenger fra biblioteket vårt

Hos Skolon kan du som administrator kjøpe lisenser til digitale læremidler og skoleverktøy direkte i biblioteket. Samtidig kan du fordele lisensene til riktig klasse, gruppe eller brukere. Dette betyr at en kjøpt lisens kan være tilgjengelig i klasserommet på under to minutter ved behov. Du kan også velge dato for når lisensene skal være tilgjengelige for brukerne, for eksempel hvis du ønsker å ligge litt i forkant før skoleåret starter.

Les mer om innkjøp via Skolons bibliotek her:
Introduksjon – hvordan handle via Skolon
Foreta et kjøp fra biblioteket

4. Sørg for at samlingen er komplett for brukerne

For å legge til rette for en så smidig og enkel skolestart som mulig for lærere og elever, anbefaler vi at alle verktøy er tilgjengelige fra samlingen i Skolon så tidlig som mulig.

Ved hjelp av Skolons lisenshåndtering kan du administrere lisenser via såkalte lisenspooler. Lisenser og brukere plasseres i en pool, og ledige lisenser i poolen tilordnes automatisk til brukere som er koblet til denne poolen. Det betyr at når nye elever legges til i en klasse eller gruppe som er tilknyttet en bestemt lisenspool, mottar de automatisk en lisens fra poolen hvis det finnes ledige lisenser.

I Skolons bibliotek finnes det også gratis verktøy som både lærere og administratorer kan tildele til sin egen og sine elevers samling.

Som administrator kan du også opprette egne lokale verktøy som du tildeler brukerne dine. Dette gjør det mulig å samle lenker til alle verktøy og ressurser som er relevante for lærere og elever, enten verktøyene er integrert i Skolons bibliotek eller ikke. Et vanlig eksempel for våre skolekunder er å opprette lokale verktøy som henviser brukere til tjenester fra Google og Microsoft, skolens e-postklient, egne ressurser og interne hjemmesider til skole eller kommune. På denne måten samles alle ressurser på ett sted.

Les mer om hvordan du administrerer verktøy her:
Slik administrerer du lisenspooler
Slik administrerer du gratis verktøy
Slik legger du til egne lokale verktøy

5. Aktiver widgeter for skolen din

Under Min samling, startsiden hos Skolon, der lærere og elever får tilgang til alle digitale skoleverktøy med ett klikk, er det nå mulig for deg som administrator å aktivere widgeter. Widgeter er små, men kraftige digitale hjelpere i skolehverdagen som bidrar til å øke nytten av alle skolens digitale skoleverktøy og læremidler.

I Skolons widgetbibliotek finnes det i dag et utvalg av widgeter som kan brukes, og utvalget utvides stadig.

For å aktivere widgeter, må skolen din ha abonnementstype Skolon Total.

Alle digitale læremidler og læringsressurser på ett sted – Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen

Skolon samlet alle skolens digitale læringsressurser på ett sted for hver enkelt lærer og elev, direkte via Feide-kontoen. Klikk på et ikon i din personlige samling, så starter verktøyet ditt dirkete med alle dataene automagisk på plass!

Et bibliotek fylt med kvalitetskontrollerte digitale verktøy, læremidler, tjenester og apper til bruk i skolen. Test, kjøp og distribuer verktøy på enklest mulig måte til riktig bruker, klasse eller gruppe. Digital læring for alle!

Vanlige spørsmål og svar på support.skolon.no

Vi vet at perioden rundt skolestart er intens for både elever og ansatte. For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som administrator, har vi samlet vanlige spørsmål og svar i vårt senter for brukerstøtte. Her finner du alle artikler.

Som vanlig finner du all informasjon og dokumentasjon på support.skolon.no, og vår brukerstøtte er alltid tilgjengelig hvis du har spørsmål eller lurer på noe! Kontaktskjema finner du i vårt senter for brukerstøtte.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Slik kan skoleledere overholde EUs personvernforordning og Schrem...

2 mars|

På Skolons plattform finnes det en pseudonymiseringsfunksjon. Funksjonen sikrer at skoleledere som bruker Skolon får et verktøy som hjelper dem med å overholde EUs personvernsforordning. Skolons plattform driftes kun i Europa og på svenske servere, og pseudonymiseringsfunksjonen gjør det mulig for skoleledere å bruke sine favorittleverandører av digitale verktøy uten å måtte dele personopplysninger utenfor Europa.

For å gjøre det enklere for skoleledere å overholde EUs personvernsforordning, introduserte Skolon i fjor pseudonymisering på plattformen. Pseudonymisering er et av alternativene i det europeiske Personvernrådets anbefalinger som kan hjelpe skoleledere med å sikre at personopplysninger ikke overføres til tredjeland. Det betyr at dataene forblir hos Skolon, og den aktuelle leverandøren mottar pseudonymiserte data som ikke kan spores tilbake til elev eller lærer.

– Det å overholde EUs personvernforordning er svært viktig for våre kunder, og det er selvfølgelig ekstra viktig å være forsiktig når man håndterer personopplysninger som kan knyttes til barn. Derfor er vi glade for å kunne tilby pseudonymisering som en løsning på plattformen, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør hos Skolon.

Skoleledere må ofte forholde seg til flere ulike leverandører av digitale læremidler og verktøy, og i noen tilfeller er det behov for økt personvern og redusert spredning av personopplysninger for å kunne oppfylle kravene i henhold til EUs personvernforordning. Ettersom Skolon tilbyr pseudonymisering på plattformen, trenger ikke rektorer å slutte å bruke disse digitale verktøyene. De kan selv å bestemme om de populære læremidlene fortsatt kan brukes.

Pseudonymisering aktiveres direkte på Skolons plattform av en administrator, og skoleledere kan selv aktivt velge hvilke leverandører funksjonen skal gjelde for.

Ønsker du mer informasjon om pseudonymiseringsfunksjonen?

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson hos Skolon eller Gabriel Wallén, Head of International, for å få mer informasjon om pseudonymisering og hvordan du som skoleleder kan legge til rette for tryggere digital læring.

Gabriel Wallén
Head of International, Skolon

Telefon: 0721-79 07 64
E-postadresse: gabriel.wallen@skolon.com

Dette er Skolon

Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoleledere i Sverige og Norge.

8 fordeler med digitale læremidler i klasserommet

23 februar|

Digitale læremidler har endret måten vi lærer og underviser på. Ved å bruke digitale læremidler, kan lærere i dag tilby interaktiv, engasjerende og tilpasset læring til elevene. Her gir vi deg åtte fordeler med digitale læremidler i klasserommet!

1. Aktuelt materiale

Digitale læremidler kan enkelt oppdateres med et klikk, slik at elevene får tilgang til den nyeste informasjonen.

2. Tilgjengelighet

Elevene kan få tilgang til sitt digitale læringsmateriell fra hvor som helst så lenge de har en datamaskin eller nettbrett.

3. Spar tid!

Det sparer tid fordi elevene får tilgang til mange forskjellige typer materialer og ressurser – alt på ett sted.

4. Individualisert læring

Læremidlene kan tilpasses elevenes ferdigheter. Dette gjør det mulig å skreddersy læringen til individuelle forhold og behov.

5. Samarbeid

Det å jobbe digitalt gjør det mulig for elevene å samarbeide effektivt med hverandre og lærerne. De kan dele og kommentere materiale med hverandre og gjøre gruppearbeid på en enkel måte.

6. Økt motivasjon

Digitale læremidler kan øke motivasjonen til elevene. De engasjerende og interaktive elementene gjør læring morsomt og interessant!

7. Oppfølging og statistikk

Fordelene ved å kunne følge opp elevenes prestasjoner i digitale læremidler er mange. En av dem er at det gir lærere og elever en oversikt over elevenes læringskurve, noe som kan bidra til å identifisere områder der elevene trenger å forbedre kunnskaper og ferdigheter.

8. Miljøvennlig

Digitale læremidler er mer miljøvennlige, fordi de reduserer behovet for trykte bøker. Det reduserer papirbruken og bidrar til et mer bærekraftig læringsmiljø.

Digitale læremidler har virkelig revolusjonert klasserommene de siste årene og kan bidra til at læringen blir mer tilpasset den enkelte. Dermed kan digitale læremidler sikre lik læring for alle elever!

Ønsker du mer informasjon om hvordan Skolon kan muliggjøre digital læring for din skole eller kommunes elever?

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Ukens fokus – Skrible

18 oktober|

Denne uken ønsker vi å løfte frem Skrible – et smart skriveverktøy som er utviklet i samarbeid mellom NTB Arkitekst og KF

Visste du at en lærer med to klasser kan bruke opp til to hele arbeidsdager på å vurdere skriveoppgavene til elevene sine? Kan vi bruke teknologien til å gjøre skriveopplæringene smartere og mer pedagogisk? Det korte svaret er ja! 

For å gjøre skriveoppgavene mindre tidkrevende, har KF utviklet Skrible – som kombinerer språkteknologi og pedagogikk. Skrible gir læreren mulighet til å velge hva eleven skal trene på i skrivingen. Noen elever kan fokusere på tegnsetting og rettskriving, mens andre kan trene på språkbruk og tekstoppbygging. Basert på det læreren har valgt, følger Skrible med på teksten og hjelper eleven med vennlige forslag til endringer. Siden eleven alltid må ta egne og aktive valg, øker eleven bevissthet til egen tekst og driver hele tiden med egenvurdering. 

Hvordan bruker du Skrible? 

Du bruker enkelt Skrible direkte i nettleseren på PC-en eller nettbrettet. Du logger deg enkelt inn gjennom Feide, og gruppene og klassene er automatisk hentet inn. Verktøyet er tverrfaglig og et utviklet for elever og lærere fra 5. trinn og oppover, og kan brukes i voksenopplæring. Skrible fungerer selvsagt like godt på nynorsk og bokmål. 

Skrible hjelper eleven underveis i skriveprosessen, så mye av vurderingsjobben unnagjort når læreren får teksten. Det betyr at læreren kan bruke tiden sin på det viktigste, nemlig de individuelle tilbakemeldingene som driver skriveutviklingen videre. 

Eleven bruker Skrible for å svare på et skriveoppdrag fra læreren. Verktøyet trener den grunnleggende skriveferdigheten og gir respons på alt fra tekstoppbygging til bruk av stor forbokstav og spørsmålstegn. Skrible vurderer teksten mens eleven skriver, men eleven må selv gjøre endringene, for eksempel skrive inn riktig skrivemåte av et ord eller justere tegnsettingen. 

For læreren er Skrible et organiseringsverktøy der læreren på samme sted lager, mottar og vurderer elevtekstene. Læreren velger aktuelle vurderingskriterier for hvert skriveoppdrag og kan tilpasse dem til hver enkelt elev. Disse kriteriene danner grunnlaget for hva Skrible gir respons på mens eleven skriver.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

1 oktober|

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

Av Katinka Kolsaker

Det gjelder å ha god orden i verktøykassen når stadig flere digitale verktøy finner veien inn i klasserommene. 

Å rydde er «in».  Vi rydder tid i kalendere og «clean desk» på kontoret. TV-programmer lager underholdning av å hjelpe folk å rydde i sin personlige økonomi. Skolesekken jeg hadde som barn var rotete. Skoletimen startet med romstering i sekken for å finne skrivesaker og bøker. Kladdeboken lå ofte gjemt på innsiden av en tykkere bok. Pennalet måtte graves opp fra bunnen der også en flat matpakke lå.  

Når jeg underviser og foreleser for elever og studenter merker jeg hvor kritisk det er å få en god og effektiv start på økten. Summing og uro synes å øke eksponentielt med tiden det tar å komme i gang, enten det dreier seg om en presentasjon som skal opp på skjerm eller en app som skal brukes. Tiden i klasserom er kostbar og bør brukes på læring fremfor teknisk knot.    

Også på hjemmebanen oppleves kluss, plunder og heft.

Under tittelen «Vær så god, bli gæren!» skriver Varden-journalist Fredrik Nordahl om det å skulle hjelpe 8-åringen med lekser. Her er et lite utdrag: 

«Leksehverdagen til en åtteåring består nå av å sjonglere en ukeplan som henviser til lesebok, penskriftbok og oppgaveark, pluss at de må logge seg inn på Teams, OneNote og Feide. Ukeplanen ligger forresten i Skooler. Andre beskjeder om turdager, svømming, gym eller avslutninger kommer på Visma. Dermed bar det inn på appen Skooler. Har du flere barn på skolen gjelder det å peke deg inn på rett sted…

– Hva har vi i engelsk? Åtteåringen i huset har ikke telefon og selvfølgelig ikke tilgang til Skooler. Jeg zoomet inn på nytt. «Engelsk – se leksefane på OneNote». Vi fant fram skole-iPaden. I OneNote fant vi en lenke til en nettside der en alfabetet-sang skulle ligge. Men for å komme inn der måtte vi logge inn via Feide.»
Varden 24. august 2021.  

Folk sveiper mellom apper på mobilen og forventer at digitale verktøy fungerer smidig. Barn, unge og deres foresatte er stor–brukere av digitale apper. Digitale læremidler skal være enkle å bruke og smidige å navigere i mellom. I motsatt fall kan det gi skjevheter i opplæringen der lærere og elever som har eller har tilgang til god digital kompetanse, øker sitt forsprang.

Med stadig flere digitale verktøy i skolen blir behovet for oversikt og struktur mer prekært. Skolon tok tidlig tak i denne utfordringen og utviklet et digitalt bibliotek som gir lærere og elever oversikt og tilgang til deres digitale verktøy. Innlogging med Feide gjør det enkelt å navigere mellom lære- og hjelpemidlene og å jobbe på tvers av digitale flater, inndelinger i klasser, grupper og alderstrinn. 

I løpet av seks år har løsningen fått flere hundre tusen brukere i Norden.

Flere kommuner og skoler i Norge er i gang, deriblant Østre Toten. Der snakket jeg nylig med Anders Holmen, kontaktlærer og prosjektleder for digitalisering. Han opplevde tidligere at det var et problem å holde ansatte informert om hvilke digitale ressurser og verktøy som var tilgjengelige:  

«Vi har hatt mange eksempler på at ansatte har henvendt seg til skolekontoret og ønsket seg en digital ressurs som vi allerede har kjøpt lisenser til. Da vi fikk høre om Skolon så vi fort at det var løsningen på vårt problem. Det har gitt oss en felles portal hvor elever og ansatte finner de verktøyene de har tilgang til. Samtidig er det enkelt å tilpasse hvilke verktøy som vises for ulike grupper, slik at portalen ikke blir overfylt av unødvendige verktøy for brukerne.» 

Anders mener det er viktig å ha en løsning som er enkel å administrere og vedlikeholde og sier det var en av hovedgrunnene til å velge Skolons løsning fremfor å lage en egen portal. Han legger til:  “Skolon gir oss også en bonus ved at vi som administrerer våre digitale ressurser og verktøy kan få opp statistikk på bruk av de ulike lenkene som vi har lagt i plattformen!»

Det kjennes ikke greit å betale lisens-penger for digitale ressurser som ikke er i bruk.

Statistikk over bruk gjør det enklere for skoler og kommuner å prioritere mellom ulike anskaffelser av digitale verktøy. En annen IKT-ansvarlig understreket behovet for fleksible løsninger som gjør det enkelt å flytte digitale verktøy mellom elevgruppene som trenger dem. Han trakk parallellen til bøker som enkelt kan overleveres fra et klassetrinn til det neste.

Det er positivt at skoler etterspør smidige administrative løsninger som kan gi bedre utnyttelse av digitale verktøy. 

Håndtering av den digitale skolehverdagen var tema på Arendalsuka i år.  IKT Norge inviterte til debatt om GDPR og skoleadministrative systemer med blant annet håndtering av apper og verktøy. I debatten deltok både Datatilsynet, KS, Bouvet, Utdanningsforbundet og politikere. Det er bra at politikere og fagmiljøer løfter frem skolenes behov for administrative systemer, – systemer som gjør læringsopplevelsene bedre og den digitale hverdagen enklere.  

Hvordan opplever du den digitale skolehverdagen?

Vi hører gjerne fra deg om du vil vite mer om Skolons løsninger eller om du ganske enkelt vil sparre med oss. 

Katinka Kolsaker har lang erfaring som rådgiver på innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Hun har utviklet og undervist i innovasjonsfag ved NTNU og universiteter utenfor Norge. Kolsaker har erfaring fra digital omstilling i mediehus, smart tjenesteutvikling i kommuner og har utviklet flere digitale opplæringsprogrammer. Hun har en masterutdanning i organisatorisk læring, pedagogikk og innovasjon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

5 raske tips til administratorer i Skolon!

23 september|

Som administrator i Skolon har du flere ansvarsområder – du skal holde brukernes samlingsplasser oppdaterte med gode verktøy, være til hjelp for brukerne når de har spørsmål, og du er Skolons kontaktperson for din kommune eller skole. Alt for å forenkle deres digitale skolehverdag. 

Da dette betyr at du må ha god oversikt over funksjonene i Skolon, har vi samlet fem nyttige tips – så du også blir en Skolonproff!

1 – Klikk deg gjennom vårt «Kom-i-gang kurs»

I Skolons plattform har vi gratis click-through «Kom-i-gang kurs» for Min Samling og Skoleadmin. Disse tar deg gjennom hovedfunksjonene i Skolon, og viser deg i tekstformat hvordan de ulike funksjonene fungerer og er en rask og praktisk måte å lære seg å bli en Skolonproff. Disse kursene vil du finne i plattformen, og er synlige i det nederste venstre hjørnet. 

2 – Skap gode verktøy 

For å forsikre deg om at verktøyene du skaper fungerer på en god måte vil vi oppfordre deg til å benytte deg av Feidelenkene til verktøyene du ønsker å legge opp. Dette betyr at brukerne kommer direkte inn i verktøyet. Lenken må også starte med https:// for å fungere.

Når det gjelder ikonene til verktøyene kan du bruke eksisterende logoer, eller skape egne i Paint/lignende program. Bildene må være kvadratiske for å vises best mulig. 

3 – Legg inn alle typer verktøy

For å optimalisere bruken av samlingsplassen er det lurt å legge til alle de ulike verktøyene dere bruker i deres hverdag – digitale ordbøker, oppslagsverk, kalendere, og administrasjonsverktøy rettet mot lærere. Jo mer innhold i Skolon – jo enklere blir deres digitale hverdag. 

4 – Benytt deg av Skolon datavisualisering for å holde deg oppdatert om deres digitale verktøy

Hold deg oppdatert på statistikken rundt verktøyene deres gjennom verktøyet Datavisualisering. Her får du full oversikt over hvert verktøy, med informasjon om hvor mange brukere som har verktøyet tilgjengelig, hvor mye verktøyet har blitt brukt over tid, hvor dataen om deres brukere spres, og status på databehandleravtaler.

5 – Book personlige webinar for lærerne for å få mer bruk ut av Skolon 

For å øke deres læreres Skolonkompetanse er det lurt å booke inn personlige webinar! Vi avholder personlige webinarer for administratorer og lærere, der vi skaper et overblikk over deres digitale miljø og hvordan Skolon passer inn. For å booke inn webinarer, ta kontakt med deres kundekontakt.

Vi vil også minne dere på at vår support alltid er åpen, og at deres kundekontakt står klar til å hjelpe dere dersom dere skulle ha spørsmål eller behov for hjelp.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

For en god fjernundervisning – noen smarte tips

27 mars|

Coronaviruset har ført den norske skolen gjennom store omveltninger, og er inne i en situasjon vi aldri har opplevd før. Edtech-selskaper verden over deltar i dugnaden for å bidra til god fjernundervisning, ved gratis tilgang og online kursing. Vi i Skolon deltar selvsagt i denne dugnaden, og i dette innlegget vil vi også gi deg noen smarte tips for hvordan dere best kan gjennomføre fjernundervisningen.

I løpet av et lite døgn ble hverdagen til lærere og elever i hele landet snudd på hodet. Skolehverdagen med tavleundervisning og håndsopprekning har blitt byttet ut med forelesninger fra kjøkkenbord og sofakroker. En ting er sikkert: lærere og elever har vist fantastisk innsats, kreativitet og løsningsorientering, og den digitale kunnskapen rundt om i landet har fått et voldsomt løft i løpet av de siste ukene.

Stadig flere aktører tilbyr tjenester for fjernundervisning og kommunikasjon; Google Classroom med Hangouts, Microsoft Teams med Meets, selv Discord har åpnet for tilgang for undervisning i deres Go Live funksjon. Det er også mange tilbydere av digitale læringsressurser som nå har åpnet for fri bruk under situasjonen som råder, så mulighetene for å kunne tilby en god fjernundervisning er mange.

Skolon har nå åpnet for gratis tilgang til vår tjeneste ut vårsemesteret, for å delta i dugnaden. Med vår samling av digitale læringsressurser kan man enklere forsikre tilgjengelighet til elever og lærere, og knytte de enklere opp til kommunikasjon av lekser og undervisning. I denne lenken kan du melde opp din skole, for å forenkle tilgjengeliggjøring av digitale ressurser.

Lenkesamling for en god fjernundervisning

Vi har også samlet en lenkesamling som vi mener kan være svært nyttig for inspirasjon og tips rundt hjemmeundervisningen:

Stadped har laget en god oversikt knyttet opp mot hjemmeundervisning mot elever med særlige behov, som inneholder mange gode tips og tiltak for å kunne tilby god hjemmeskole, les mer her.

KF har laget en liste med 9 tips for hvordan man best kan oppnå god hjemmeundervisning, les mer her.

Google for education har laget en oversikt over tips til fjernundervisning med G-Suite, les mer her.

Microsoft for Education har skrevet et blogginnlegg med informasjon om hjemmeundervisning, opplæring og hvordan man skal holde elevene engasjert, les mer her.

«Vi har hatt stor suksess med interaktive programmer, hvor ...

8 oktober|

Hvordan jobber andre lærere digitalt i klasserommet? La deg inspireres av Kine Pedersen om hvilke muligheter hun ser med skolens digitalisering!

Hvem: Kine Pedersen
Rolle:
Kontaktlærer på grunnskole
Kommune: Stange kommune

Først av alt Kine, hvordan arbeider dere digitalt på din skole i dag?

Vi bruker hovedsakelig iPad i vårt digitale arbeid. Fra jul i fjor fikk vi 1-til-1 dekning på iPader, noe som har vært veldig positivt for både elever og lærere. Vi har hatt stor suksess med interaktive programmer, hvor elevene har fått muligheten til å selv være med på å utvikle undervisningen. Lærerne har også fått god digital opplæring, noe som har virkelig gitt oss et løft.

Hvordan ser du at undervisningen har endret seg siden dere ble mer digitale?

Vår skole har jobbet aktivt med digitale ressurser i 2-3 år nå, og jeg ser en stor endring fra å undervise bare med en tavle. Elevene får en helt ny deltakelse i timen enn tidligere. Dette har spesielt endret seg siden de fikk egne enheter. Det har gjort det enklere å skape en god rutine rundt utnyttelsen av det digitale. Muligheten for undervisningsmetoden flipped classroom har vært veldig positiv i min erfaring. Elevene har muligheten til å sette seg inn i undervisningsmaterialet i forkant av timen, og gjøre lekser i timen med veiledning og hjelp fra læreren.

Som kontaktlærer, hvordan har digitaliseringen påvirket din arbeidshverdag?

For meg personlig ser jeg at det er svært tidsbesparende, noe som igjen innebærer at jeg får mer tid til undervisning enn tidligere. Jeg mener dog at det er viktig for alle lærere å ha et sunt forhold til digitale ressurser. Du må ikke bruke digitale ressurser til alt. Den beste læringen skjer når du utnytter det digitale, i sammenheng med å skrive og ha praktiske oppgaver.

Og hvordan har den påvirket elevene?

Digitaliseringen vært med på å hjelpe elever som tidligere har hatt utfordringer i skolen. For de elevene med lese- og skrivevansker og annet morsmål er digitaliseringen blitt viktig. Programmer som kan for eksempel lese opp bokstaver, ord og setninger høyt for eleven er med på å hjelpe eleven i mye større grad enn det var tidligere mulig. Programmer som gir eleven muligheten til å lage eget innhold gjør at undervisningen blir mer interaktiv og engasjerende for eleven. Utenfor klasserommet kommer digitaliseringen også godt med. Jeg har selv tatt i bruk programmer som tillater å gjøre opptak hvor jeg leser inn pensum som eleven kan ta med seg hjem når de skal gjøre lekser. Dette kan også gjøres motsatt, hvor eleven tar opp sin egen stemme, lytter på den selv og tar med tilbake i klasserommet.

Vi har pratet mye om mulighetene rundt digitaliseringen, ser du noen utfordringer?

Først mener jeg at det er viktig at læreren har fokus ovenfor eleven at de digitale ressursene er nettopp dette, ressurser, og ikke leketøy. Som lærer er det viktig at du veileder elevene til å ha den riktige innstillingen til den digitale ressursen. Digitale ressurser kan være morsomme, men de skal først og fremst være lærerike. Noen elever ser jeg er ute etter å bli ferdig med arbeidsoppgaven så fort som mulig. Dette er ikke ulikt fra tidligere, men digitaliseringen gjør at det kan noen ganger være mer utfordrende å sjekke om eleven faktisk har lært noe eller ikke. Det blir derfor viktig for læreren å planlegge et godt løp, og ha et bevisst forhold til den digitale ressursens funksjon.

Til slutt, hvordan bør fremtiden se ut for digitaliseringen i skolen? 

Jeg mener at det blir viktig med en enkel og god struktur på de digitale ressursene, men hvor du også har muligheten til å teste ut nye ressurser. For de som ikke er veldig tekniske, blir det viktig med en oversikt og en enkel struktur. Digitaliseringen skal tross alt gjør det bedre og enklere, ikke vanskeligere. Videre blir det viktig å tenke ut ifra kunnskapsløftet og læringsmålene for å sette føringer for hvordan digitaliseringen vil være til hjelp. Verden blir bare mer digital, og det blir viktig for elevene å lære seg nettsikkerhet, et kritisk syn til programmer og innhold, samt personvern.