Kompetansia – muliggjør tidlig identifisering av lesevansker

2 februar|

Kompetansia sikrer elevene en optimal leseutvikling, og gjør at lesevansker kan identifiseres så å si før de oppstår. Grunnlagt på omfattende forskning, forsterker Kompetansia både elevers leseferdigheter og lærernes fagkompetanse. Dens effektivitet gjør den velegnet for bruk i hele klasser.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kompetansia! Vi har hatt en samtale med Stig Nissen, Daglig leder Mpluss IT, om deres spennende læremiddel Kompetansia og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Stig, hva er Kompetansia?

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Kompetansia er et brukervennlig, todelt system som inkluderer separate applikasjoner for lærere og elever.

Med lærerappen får du en helhetlig oversikt over elevenes progresjon, deres fullførte tester og resultatene. Med et enkelt trykk kan du sende tester til enkeltelever eller grupper, som de responderer på muntlig via sin egen app. Når en elev har fullført en test, markeres dette i din lærerapp, og du kan effektivt evaluere svarene. Når mange elever skåres samtidig vil svarene du lytter til være mikset og anonymisert. Etter at alle elevene er skåret, vil resultatene vises i oversikten.

Kompetansia er utstyrt med tilpassede øvingsoppgaver som er direkte knyttet til testene, slik at elever kan jobbe målrettet med de områdene de trenger forbedring. Deretter kan elevene retestes for å måle fremgang i de aktuelle ferdighetsområdene.

Hvem kan bruke Kompetansia?

For lærere fungerer appen som et administrativt og pedagogisk verktøy, som gir oversikt over elevers progresjon og resultater, samt muligheten til å sende ut og evaluere tester. For elever fungerer appen som et verktøy der de mottar og svarer på tester muntlig. De kan også jobbe med papirbaserte øvingsoppgaver, skreddersydd til deres individuelle behov. Verktøyet er primært rettet mot årstrinn 1-4 i grunnskolen, hvor grunnleggende leseferdigheter er essensielle for videre læring.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Bruk av Kompetansia i undervisningen muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, noe som kan forebygge langvarige utfordringer. Det sparer lærere for tid ved å automatisere den ellers manuelle prosessen med lesevurdering og oppfølging. Videre fremmer det likhet i undervisningen ved at alle elever får tilgang til den støtten de trenger i en tidlig fase.

Internasjonale undersøkelser viser at opptil 20% av elevene fullfører grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter i matematikk og lesing. Tidlig innsats og pedagogisk støtte, som det Kompetansia tilbyr, kan styrke både den enkelte elev og hele samfunnet. En kommune, som evner å se litt fremover, vil kunne spare store summer i fremtiden

Derfor er Kompetansia med i Skolon

Vi har valgt å inkludere Kompetansia i Skolon for å nå bredere ut og gjøre det enklere for lærere og elever å integrere verktøyet i deres daglige undervisning. Dette partnerskapet reflekterer vårt engasjement for tilgjengelighet og brukervennlighet i utdanningsteknologi.

Stig, er det noe annet dere vil trekke frem?

Rustad skole i Ås kommune har allerede implementert verktøyet med betydelig suksess i løpet av det siste året. Spesialpedagoger fra Statped, som ble introdusert for Kompetansia tidligere i 2023, har besøkt skolen for å observere verktøyets effektivitet i et ekte klasseromsmiljø. Basert på deres personlige erfaringer har fagpersonene fra Statped kommunisert høye forventninger til Kompetansia, som støttes av robust forskning på områdene dynamisk kartlegging og tidlig intervensjon.

Se mer materiale for Kompetansia:

Kjøp Kompetansia direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kompetansia er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kompetansia i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Kompetansia:

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Innlandet fylkeskommune velger Skolon for alle videregående skole...

4 desember|

Skolon AS har blitt informert om at Innlandet fylkeskommune har vedtatt å velge Skolon for alle videregående skoler. Kontrakten innebærer at skolene skal bruke Skolon-plattformen til å få tilgang til og kjøpe digitale læremidler og skoleverktøy.

Avtalen omfatter cirka 13 000 brukerlisenser for lærere og elever i Skolon-plattformen, samt mulighet til å foreta kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy via plattformen. Avtalen gjelder alle videregående skoler i Innlandet fylkeskommune.

Kunden har vurdert totalvolumet i avtalen om kjøp av lisenser til Skolon-plattformen samt kjøp av digitale læremidler og skoleverktøy til ca 3,3 millioner kroner årlig. Det gis ingen garanti for volum på innkjøpsdelen, men avtalen vurderes å ha en positiv innvirkning på omsetningen.

Avtaleperioden starter umiddelbart og varer i to år med mulighet for forlengelse med ytterligere 1 + 1 år, med en total avtaleperiode på fire år.

Tildelingsvedtaket er endelig.

Se originalversjonen på svensk fra 4. desember 2023 her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Oliver Lundgren
Administrerende direktør

oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 (0) 733-12 67 77

Om Skolon

Skolon er et svensk SaaS-selskap (Software as a Service) som utvikler en digital plattform til skoler og samler alle digitale verktøy og læremidler fra ulike leverandører på ett sted. Skolene får digitale skoleverktøy til å fungere i klasserommet, og selskapets plattform gjør det enkelt og trygt å arbeide digitalt i skolen. Selskapets kunder er først og fremst kommunale og private skoler i Sverige og Norge.

Skolon semifinalist i Global Edtech Startup Awards

30 november|

Skolon semifinalist i Global Edtech Startup Awards

Skolon er en av åtte semifinalister i verdens største edtech startup-konkurranse, GESAwards. Vinneren kåres 30 november da semifinalistene inviteres inn for å pitche foran en jury ved eventet XcitED i Helsingfors. 

Skolon er en av åtte semifinalister i verdens største edtech startup-konkurranse, GESAwards. Vinneren kåres 30 november da semifinalistene inviteres inn for å pitche foran en jury ved eventet XcitED i Helsingfors. 

Edtech-selskapet Skolon er en av finalistene i Global Edtech Startup Awards, GESAwards. Konkurransen avgjøres i kveld 30 november på eventet XcitED i Helsingfors, der Skolon sammen med de sju andre semifinalistene er invitert til å pitche. 

– Det føles veldig bra at det vi gjør i Skolon, å forenkle og tilgjengeliggjøre digital undervisning for lærere og elever, blir lagt merke til i GESAwards. Det er også morsomt at vi er semifinalister sammen med flere andre spennende startups innen edtech, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør i Skolon. 

Edtech er ett av de raskest voksende markedene i verden, og etterspørselen av digitale læringsløsninger er stor. Den nordiske og baltiske edtech-scenen har mange lovende entreprenører som semifinalistene i denne konkurransen er eksempler på. 

– I Norden ligger vi som kjent langt foran innen digitalisering og digitale løsninger er en selvsagt del av den moderne skolen. Vi i Skolon vil være med på å forme fremtidens skole og vi ser frem mot å få treffe juryen i Helsingfors, sier Oliver Lundgren. 

Øvrige semifinalister utenom Skolon er Astrid Education, CanopyLab, Grapho Group, Hypocampus, iSpeak App, Peaqs og WecoPlay. 

Semifinalistplassen i GESAwards er bare den siste i rekken av nominasjoner og utmerkelser for Skolon og ad Oliver Lundgren under høsten. Oliver Lundgren fikk prisen som Årets unge entreprenør på Guldekengalaen, Skolon ble utnevnt til en av Nordens mest innovative startups av HolonIQ i oktober og i slutten av november ble Skolon kåret av Deloitte til det femte raskest voksende techselskapet i Sverige. 

Mer om GESA

Global EdTech Startups Awards (GESAwards) er et initiativ av noen ledende utdanningsinnovasjonsorganisasjoner fra hele verden. Utmerkelsen identifiserer, løfter og gir oppmerksomhet mot verdens mest lovende EdTech-startups hvert år og semifinalene tar sted rundt om i hele verden. Den endelige vinneren vil kåres på Global Finals som vil ta sted i London 2022.  https://www.globaledtechawards.org/

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon kåret til ett av Nordens mest innovative edtech-startups

29 oktober|

Denne uken ble Skolon kåret til ett av de mest innovative edtech-selskapene i Norden. Markedsovervåking- og analyseselskapet HolonIQ som har sluppet sin årlige liste “2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50” som løfter frem og hyller unge, rasktvoksende og innovative selskap i regionen.

 

Da HolonIQ, et markedovervåking- og analyseselskap, denne uken slapp sin liste “2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50”, deres årlige liste over de 50 mest intressante edtech-selskapene i Norden og Baltikum, hylles Skolon som et av selskapene. Totalt var over 1500 startups i regionen nominert. 

– Det er utrolig morsomt at vi for andre året på rad nevnes i HolonIQs liste. Å igjen bli lagt merke til for at vi driver utvikling og innovasjon innen skoleverden er et godt bevis på at vi er på rett spor, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør i Skolon. 

Listen fokuserer på å identifisere unge, rasktvoksende og innovative selskap i regionen. For å få være med må selskapet være mindre enn 10 år gamle (selv om det finnes noen unntak), har enten sitt hovedkontor i regionen eller fokuserer hovedsaklig på det nordiske og baltiske markedet, og ikke er et datterselskap i et større selskap eller kontrolleres av en investorgruppe. 

Skolon er ett av ti selskap som løftes frem under kategorien Digitalt innhold og Læring online.

– Det er en ære å bli nevnt sammen med de andre techselskapene på listen som også driver med utvikling i bransjen. Vi vil virkelig være en av de som gjør en forskjell, og være med på å forenkle og tilgjengeliggjøre digital undervisning og på den måten gi lærere og elever en bedre hverdag med hjelp av vår plattform, sier Oliver Lundgren.

 

2021 Nordic-Baltic EdTech 50

Siden 2020 har HolonIQ gitt ut deres nummererte årlige liste over de 50 mest innovative edtech-selskapene i Norden og Baltikum der Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Estland, Latvia og Litauen inngår. 

 Regionen er globalt kjent for å være ledende innen pedagogikk, innovasjon og opplæringssystem og 2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50 løfter frem og hyller de teamene innen regionen som støtter opplæringsinnovasjonen. 

 HolonIQ har vurdert over 1500 organisasjoner fra regionen som har blitt nominert gjennom data og innsikt fra sin markedsovervåking og analyseplattform. 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon og Gyldendal inngår et historisk samarbeid

18 oktober|

Edtech-selskapet Skolon, som samler over 3500 digitale skoleverktøy i sin plattform, har inngått et samarbeid med det norske forlaget Gyldendal. Samarbeidet innebærer at Gyldendals 350 skoletitler blir tilgjengelige i Skolons digitale skoleplattform.

Forrige uke innledet det svenske ed-tech selskapet Skolon et samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag. Partnerskapet betyr at forlagets 350 digitale læremidler kommer til å være tilgjengelige i Skolons digitale plattform fra og med høsten 2021.

Avtalen er strategisk viktig for Skolon da Gyldendal Norsk Forlag er den største aktøren på det norske læremiddelmarkedet. Det norske markedet har tidligere bare hatt én etablert forhandler av læremidler, så samarbeidet er også viktig ut fra et konkurransesynspunkt, for både kunder og produsenter av læremidler.

– Kundene på det norske markedet har begynt å etterspørre mer innovative digitale løsninger og dette er nettopp det Skolon tilbyr. Vårt samarbeid er et viktig skritt videre i utviklingen av salg av digitale læremidler i Norge, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør for Skolon.

– Vi i Gyldendal ser positivt på konkurransen i forhandlerleddet og ønsker Skolon velkommen som forhandler av våre digitale læremidler, sier Hanne-Mari Eide Bennett, forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal.

Skolon er en samlingsplass for digitale skoleverktøy som øker tilgjengeligheten og sikkerheten for elever samtidig som administrasjonen for lærerne reduseres. Med det nye samarbeidet med Gyldendal vil det finnes rundt 3850 digitale verktøy i Skolons bibliotek.

– Skolons tilbud øker med Norges fremste digitale læremiddelforlag i porteføljen, noe som tilfører viktige titler og verktøy for oss. Jo flere store forlag vi knytter til oss, desto mer relevant blir vår plattform, sier Oliver Lundgren.

Samarbeidet med Skolon og Gyldendal innebærer at Skolon blir forhandler av Gyldendals samtlige digitale produkter innen førskole, grunnskole og videregående skole på det norske skolemarkedet.

Om Gyldendal
Gyldendal er det ledende konsernet i norsk bokbransje, og hovedmålet er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.