Skolon
Logg inn
Bestill en demo
Skolon
Logg inn
Bestill en demo
Skolon

Aski Raski har hjulpet barn og voksne med å lære å lese i over 20...

6 desember|

Velkommen til biblioteket: Aski Raski! Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som i over 20 år har hjulpet barn og voksne med å lære å lese. Vi har intervjuet Merethe Bøhn Ask, daglig leder på Aski Raski, om deres digitale verktøy og hvorfor de er en del av Skolon.

Merethe, hvordan fungerer tjenestene deres?

Ved hjelp av vår integrerte kartlegging, fanges elevene opp før de har fått etablerte problemer med lesingen, og lærere kan forebygge senere vansker. Den gjør det også enkelt å tilpasse oppgaver til alle elever. På denne måten får alle oppleve mestring samtidig som de kan strekke seg videre i sin leseutvikling. Elevene jobber med alt fra grafemer og lyder til stavelser, enkeltord og setninger. De får variert trening gjennom de fire oppgavetypene: hør, finn, skriv og les. Lærermodulen gir en god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her tildeles også de tilpassede stiene til hver elev: Dette kan være stier som lærer lager selv eller offentlige stier som er laget av pedagoger hos oss. Den viktigste motivasjonsfaktoren i Aski Raski er det å oppleve mestring og utvikling, og etter hvert å kunne avkode stadig lengre ord og setninger. Mange elever blir i tillegg motivert av å samle stjerner for gjennomførte oppgaver. Stjernene kan veksles inn i andre figurer med høyere verdi.

Aski raski har også sin egen julekalender innebygget i programmet, med tilhørende oppgaver og jule-belønninger. Perioder som påske, valentines, sommerferie og halloween gir også spesielle symboler til elever som jobber flittig.

Hvem kan bruke tjenestene?

Programmet er nyttig for alle elever, både de som følger en normert leseutvikling, de som trenger litt ekstra, og også de som er flinke. Aski Raski kan brukes helt fra barnehagen til videregående skole og voksenopplæring. Sterke avkodere vil trene på enkelte delferdigheter, mens elever som trenger mange repetisjoner vil bruke programmet intensivt i visse perioder.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Nøkkelen til å lære å lese er å høre alle lydene i ordene. I Aski Raski er det mange øvelser som utvikler nettopp den fonologiske bevisstheten. Gjennom syv ulike nivåer kan elevene trene på delferdigheter i teknisk avkoding og rettskriving. Bredden i programmet kombinert med stifunksjonen gjør det enkelt for lærere å tilpasse for den enkelte eleven. Dette gjør det også mulig å integrere deler av spesialundervisning og tidlig innsats i den ordinære undervisningen – inkludering gjennom teknologi.

Derfor er Aski Raski med i Skolon

Aski Raski brukes i dag av ca. 1500 skoler i hele Norge. For å lette arbeidet med innkjøp for skoler og kommuner, og ikke minst gi alle mulighet til å bruke Aski Raski, så er det naturlig for oss å inngå i Skolons portefølje.

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Startpakken er en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. Når vi lanserte denne høsten -22, er det fordi vi vet hva som skal til for at skolestarterne
knekker lesekoden. Startpakken er bygget systematisk opp rundt fonologisk bevissthet og det grundige Aski Raski-systemet hvor elevene automatiserer stadig større byggeklosser for å gjøre skriving og avkoding lettere. I Startpakken kombineres digitale økter med fysiske aktiviteter og tilpassede lesetekster og oppgaveark. Her finnes materiale som styrker elevenes fonologiske lesestrategi i tre ulike nivåer for den første lese- og skriveopplæringen. Om ikke lenge slipper vi også en engelsk versjon av Aski Raski.

Se mer av Aski Raski:

Kjøp Aski Raski direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Aski Raski er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Aski raski i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Se Aski Raski i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

EnTo – verktøyet laget for å gjøre grunnleggende begreper t...

29 november|

Vi sier velkommen till Skolon: EnTo! Det digitale verktøyet er laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn. Ved å undervise de grunnleggende begrepene, maksimerer de barns læringspotensiale og gir dem det grunnlaget de trenger for å mestre og forstå innen alle fag. Vi har slått av en prat med Sigurd Nyborg, daglig leder på EnTo om deres verktøy og partnerskap med Skolon.

Over tiår har pedagogene bak EnTo møtt og hjulpet elever med lærevansker over hele Norge, ved bruk av Systematisk Begrepsundervisning. Deres ansatte har opplevd gang på gang å kunne hjelpe de «uhjelpelige» og gitt nytt håp til barn, foreldre og lærere.

Sigurd, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er EnTo?

EnTo er nøkkelen til å mestre matematikk!

Hvordan fungerer verktøyet?

Med EnTo kan du som lærer sørge for at alle elevene dine henger med. Du vil med trygghet vite hvilke grunnleggende begreper du bør undervise, i hvilken rekkefølge du bør undervise dem, og hvorfor hvert enkelt av dem er nødvendige. Du vil også lære hvordan du skal undervise dem, slik at du treffer alle elevene, både i og utenfor appen gjennom konkretundervisning.

Hvem kan bruke tjenestene?

Lærer og elev har hver sine tilganger. Lærer tildeler oppgaver som dukker opp på elevens bruker. Vi anbefaler å bruke produktet som det første som møter eleven i begynneropplæringa, men EnTo kan også brukes for eldre barn som sliter i matematikk for å gi dem en ny sjanse.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

EnTo bygger på et av verdens mest dokumenterte pedagogiske rammeverk, Systematisk Begrepsundervisning, og sørger for at alle barn lærer de grunnleggende begrepene som er helt nødvendige for å kunne forstå og mestre matematikk. Testing av flere tusen elever i norsk skole i 2021-2022, viser at det står veldig dårlig til med de grunnleggende begrepene hos norske 1. klassinger. Ved å bruke EnTo gir du absolutt alle elevene mulighet til å oppnå dybdeforståelse i matematikk, selv barn som står i fare for å utvikle lærevansker.

Derfor er EnTo med i Skolon

De siste årene interessen for grunnleggende begreper, og hvor viktige disse er for matematikkforståelsen, eksplodert i Norge. Sammen med Skolon sørger EnTo for å kunne gjøre verdens første digitale læremiddelet for undervisning av grunnleggende begreper, tilgjengelig for alle skoler og kommuner som fokuserer på å gi alle barn like muligheter til mestring.

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Har du elever som sliter med tallforming, tallforståelse, telling eller andre utfordringer knyttet til matematikk? I EnTo har vi Mattehjelpen, som ruster deg til å forstå akkurat hvorfor eleven sliter, og hvordan du skal gå frem.

Se mer av EnTo:

Kjøp EnTo direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

EnTo er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til EnTo i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

 

Se EnTo i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Mussila Wordplay bidrar til å forbedre elevenes språkforståelse p...

22 november|

Mussila WordPlay er en app for barn som øker leseforståelsen. WordPlay er utviklet av logopeder og innholdsprodusenter, og sammen har de gjort appen til en morsom og effektiv læringsopplevelse for barn fra 6 år. Målet med appen er å forbedre barnas leseforståelse, lytteferdigheter og arbeidsminne. Mens de leker, øker de ordforrådet, minnet, lydforståelsen og uttalen. Dette gjør Mussila Wordplay helt unik!

I Skolon finner du allerede nå Mussila Music, den prisbelønte musikklæringsappen til barn mellom 6 og 10 år. Appen lærer bort musikk via spillbaserte utfordringer, der barnet lærer, leker, skaper og øver. Nå presenterer vi Mussilas nyeste tilskudd, Wordplay, som endelig er tilgjengelig hos Skolon! I den anledning har vi snakket med Hervé Debono, Director of school relations and partnerships, om verktøyet deres og hvordan det kan bidra til å forbedre elevenes ordforråd, språkforståelse og engelsk uttale.

Hervé, fortell litt kort om verktøyet for dem som ikke kjenner det!

Mussila WordPlay er en app som har som mål å hjelpe lærere med å lære barna å lese og forstå engelsk. Den er beregnet på nybegynnere og bygger på en unik, prisbelønt metode som fokuserer på læring gjennom lek.

Så spennende! Men hvordan fungerer det?

Mussila WordPlay er utviklet i samarbeid med logopeder og har en evidensbasert tilnærming. Appen følger vår metodikk for læring, lek og lyst til å skape noe! Barna lærer vanlige ord ved å følge instruksjoner og leke med ulike miljøer. Ved å spille spill og delta i spørrekonkurranser lærer de å bruke og innarbeide begrepene. Barna lager originale og morsomme historier ved hjelp av Story Creator. Og sist men ikke minst – de får prøvd det de lærer i praksis: lese fantastiske historier og bruke sitt eget ordforråd.

Hvem er Mussila Wordplay beregnet på?

Wordplay er beregnet på barn fra 6 år og alle som skal lære engelsk for aller første gang.

Hvilke muligheter tilbyr Mussila Wordplay?

Mussila WordPlay kan forbedre elevenes ordforråd, språkforståelse og uttale på engelsk. Når elevene spiller, øker de lytteevnen og styrker arbeidsminnet, leseforståelsen og evnen til å tolke bilder. Materialet tilbyr også visuelle hjelpemidler som hjelper elevene med å organisere arbeidet. Visuelle hjelpemidler fremmer initiativ, styrker kognitive funksjoner og støtter behandling av lydinstruksjoner!

Derfor er Mussila en del av Skolon

Mussila er et islandsk selskap, og derfor er skandinaviske skoler viktige for Mussila. Skolon er en av våre viktigste samarbeidspartnere. De distribuerer allerede vår første app, Mussila Music, og derfor var det naturlig for oss å tilby den nye appen, Mussila WordPlay, på denne fantastiske plattformen.

Se mer av Mussila Wordplay:

Prøv en demoversjon i 60 dager:

Vil du teste Mussila Wordplay i Skolon? Flere verktøy i biblioteket kan man prøve gjennom demoversjoner. Du ser allerede i bibliotekets oversikt hvilke verktøy som har en demoversjon tilgjengelig.

1. Klikk på ikonet for biblioteket oppe i hovedmenyen (ikonet med fire firkanter).

2. Verktøyene du kan starte som demo har en Test-knapp.

3. Om du vil starte en demo direkte klikker du på knappen og velger siden om du vil starte demoen Bare for deg selv eller for en eller flere klasser og grupper. Klikk siden på Start demo.

Etter at du har valgt å starte en demoversjon finner du verktøyet i din samling, akkurat som alle dine andre verktøy.

 

Kjøp Mussila Wordplay direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Mussila Wordplay er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Mussila i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Se Mussilas verktøy i Skolons bibliotek

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

ILT Education vil gjøre undervisningen mer likeverdig

14 november|

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. Vi har gleden av å ønske dem velkommen som partner i Skolon! Derfor har vi intervjuet Alexandra Blomberg, Global Commercial Director på ILT Education, om deres verktøy og hvorfor de er en del av Skolon.

Alexandra, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt:
Hva er ILT Education?

ILT Education er Nordens ledende EdTech-selskap og fins i dag i 10 land: Sverige, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, Canada, Østerrike og Sveits. Over 1 million barn har nå tilgang til vår svært populære bildeboktjeneste, Polylino. Vi har vært på det svenske markedet i over 30 år, og har kommuneavtaler med stort sett alle svenske kommuner på våre tjenester, det vil si 287 av 290 kommuner. Våre produkter bygger på vår visjon rundt likeverdighet og inkludering og «At alle elever har rett til likeverdig opplæring».

Hvordan fungerer tjenestene deres?

Vi har tre tjenester som vil tilbyr til barn og elever i barnehage og skole.

Polylino er en digital, flerspråklig bildeboktjeneste som retter seg mot barn i alderen 0-6 år. Polylino støtter opp under barnehagenes språkutviklingsarbeid, og lar barna lese og lytte til bøker på over 60 språk. Tjenesten inkluderer en lærerveiledning som gjør det enkelt å komme i gang. Med tilleggstjenesten Polylino Home Access, kan barna også lytte til bildebøker på ulike språk hjemme, og dermed er hjemmet også inkludert i barnehagens arbeid med litteratur. Den siste store avtalen ble gjort med Drammen kommune i Norge som valgte Polylino til alle sine barnehager. Tjenesten brukes idag over en million barn rundt omkring i verden!

Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Med tanke på rapportene som kommer ut om lesing akkurat nå, om at elevenes leseferdigheter synker, så er dette en tjeneste i tiden som passer for de som ønsker å øke elevenes leseinteresse.

Med Manabua får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen. Verktøyet består av filmer med tilhørende quiz og begrepsforklaringer på mange språk, og er foreløpig tilpasset læreplanen for 5. – 10. trinn. Tjenesten oppdateres jevnlig med nye filmer, begreper og nye språk.

Hvem kan bruke tjenestene?

Tjenestene er rettet mot lærere, barn og elever i barnehage og skole.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Alle våre tjenester har som mål å inkludere elever og gjøre undervisningen mer likeverdig, uavhengig av språkbakgrunn. Grunnlaget for tjenestene er basert på forskningen rundt «translanguaging» (transspråking) til Jim Cummins i Canada og Gudrun Svensson i Sverige, for å nevne noen. Transspråking betyr at man ser elevenes morsmål som en ressurs i forhold til læring, og handler om bevisst å bruke elevenes flerspråklighet i undervisningen ved at la elevene aktivt få bruke alle sine språk og språklig repertoar som ressurs i sin læring. Dette innebærer også at vi fremhever barnas kulturelle identitet og styrker barnas bakgrunn og forbereder de på å bli verdensborgere.

Derfor er ILT Education med i Skolon

Ønsker kundene å ha oss i Skolon, syns jeg vi skal være der!

Er det noe annet dere vil trekke frem?

Ja! To ganger i året kjører vi en kundeundersøkelse for våre tjenester. For Polylino barnehage, som er det produktet vi har hatt lengst i Norge, viser undersøkelsen at tjenesten virkelig har hatt stor betydning for språkutviklingen hos barnehagebarna, og at selvtilliten og stoltheten til de med fremmedspråklig bakgrunn har økt betydelig. Det er resultater vi er svært glade for, og stolte over!

Se mer av ILT Education:

Detta er ILT Education:

Utdanningsselskapet ILT Education er en markedsledende leverandør av spesialpedagogiske verktøy til svenske skoler med fokus på elever med lese- og skrivevansker og nyankomne elever. Deres mål er å tilby alle studenter en lik utdanning og de tilbyr verktøyene Manuba, Polylino, Polylino skole, og tilleggstjenesten Polylino Home Access.

ILT Educations visjon: Alle skal ha like muligheter til å absorbere kunnskap og informasjon.

Se verktøy fra ILT i Skolons bibliotek

Her er ILT Educations Country Manager i Norge, Henrik Halvarsson!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Lexplore gjør det enkelt å jobbe systematisk med leseutvikling

25 oktober|

Vi har gleden av å ønske Lexplore velkommen som ny partner i Skolon. Lexplore kartlegger leseevnen til alle elever ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid. Vi har intervjuet Anita Lundberg, Head of content & product marketing på Lexplore, om verktøyet og hvorfor de er en del av Skolon.

Anita, med en setning for de som ikke vet i det hele tatt: Hva er Lexplore?

-Vi tilbyr en helt unik tjeneste der man systematisk jobber med leseferdighetene til elevene – alt på ett sted. Vi følger elevene i hele lesereisen deres, fra de har lært seg å lese til de skal utvikle lesestrategier på høyt nivå.

Hvordan fungerer verktøyet?

-Første steg er å kartlegge lesingen til elevene. Vår prisvinnende og forskningsbaserte lesekartlegging gjennomføres på en helt unik måte. Ved hjelp av øyesporing og AI kan vi med svært stor sikkerhet gi detaljert innsikt i leseferdighetene til elevene på bare 5 minutter.

Andre steg er å la lærerne få innsikt i resultatene fra kartleggingen, og på den måten la dem kunne planlegge undervisningen sin deretter.

Tredje steget er å la elevene øve og lese mer. Vi bruker AI til å anbefale leseøvelser og litteratur til elevene, basert på kartleggingsresultatene. Elevene får da tilpassede øvelser og bøker som treffer ferdighetsnivået deres og på den måten blir de mer motivert til å lese fordi mestringsfølelsen blir god. Lærerne sparer også mye tid på å lete etter tilpasset litteratur og øvelser.

Hvem kan bruke verktøyene?

-Lexplore kan brukes fra 1.-10. trinn, altså gjennom hele grunnskolen. Lærere, rektorer og kommuner finner stor verdi i å bruke Lexplore for å kunne arbeide objektivt og systematisk med leseutviklingen. For elevene er det verdifullt å få en objektiv vurdering av sine leseferdigheter og tilpassede øvelser og litteratur. Uansett om eleven er en utrolig flink leser eller strever mer med lesingen, så er det viktig å tilpasse innholdet. Det gjør at eleven får mer motivasjon og mestringsfølelsen øker.

Hvilke muligheter er det med verktøyene?

-Det finnes mange fordeler med å ta i bruk Lexplore. Det første jeg tenker på er at det er så tidsbesparende. Det tar kun 5 minutter å kartlegge en elev, og etter det får du objektiv innsikt lastet opp i Lexplore på få sekunder, og du som lærer kan fokusere på tiltakene i stedet for å bruke tid på å sammenligne data. Som rektor eller kommune kan du også få verdifull innsikt i leseutviklingen i sin helhet og være med på å skape et større fokus på lesing.

Derfor er Lexplore en del av Skolon

-Vi ønsker å gjøre det enda enklere for skoler og kommuner å ta i bruk våre produkter for leseutvikling – derfor er Lexplore med i Skolon.

Til slutt vil jeg si at lesing er den viktigste av de grunnleggende ferdighetene å jobbe med. Dersom elevene har gode leseferdigheter vet vi at grunnlaget for å lykkes med utdanning er lagt. Leseferdighetene er på vei nedover i Norge, og derfor er det viktig at det jobbes mye for å øke leseferdighetene til elevene! avslutter Anita.

Se mer av Lexplore

GÅ TIL LEXPLORE I BIBLIOTEKET

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

TextAid – et heldekkende lese, skrive og studieverktøy med ...

11 november|

TextAid er et heldekkende lese-, skrive- og studieverktøy for klasserom og hjemmebruk som er enkelt å ta i bruk. Bak TextAid står Readspeaker, en kjent leverandør som tilbyr et bredt utvalg av gode tekst-til-tale-løsninger, så alle elever får den hjelpen de trenger i undervisningen.

Skolon samler alle dine digitale læringsressurser og verktøy for den norske skolen og i dag skal vi bli bedre kjent med TextAid fra Readspeaker, som nå har premiere i biblioteket. TextAid er et heldekkende verktøy for lesing og skriving uansett hvor brukeren befinner seg. Bak tjenesten står Readspeaker, som mange i skoleverden allerede er godt kjent med.

Vi stilte noen raske spørsmål til Nicklas Pettersson på Readspeaker, for å få vite mer om hvilke muligheter som finnes til å bruke TextAid i undervisningen.

Nicklas, hvordan fungerer TextAid?

TextAid er 100% nettbasert, og krever ingen nedlastning. TextAid, lagrede tekster og opplastede dokumenter nås når som helst, hvor som helst, i klasserommet, hjemme eller på farten. Elevene kan starte på en leseoppgave på skolen, og senere logge inn igjen hjemme og fullføre leksene sine.

I TextAid finnes alle funksjonene som lese-, skrive- og studieverktøy burde ha: stavekontroll, ordforslag med automatisk tekst innfylling, diktering, dokument- og OCR-lesing, oversetting, samt fokus og nedtoning, m.m. Du som bruker kan også gjøre personlige innstillinger, så TextAid passer dine behov. 

Hvem kan bruke og ha nytte av TextAid?

TextAid brukes av elever og lærere, samt hele klasser og grupper. Elever har tilgang til alle funksjonene, hvor og når som helst for å assistere læringen. Elever kan også “levere inn” arbeid gjennom å dele et dokument med en lærer, der læreren fra sin side kan dele mapper og dokumenter. Lærere har også omfattende håndterings- og rapporteringsverktøy og kan håndtere grupper og brukere, aktivere og deaktivere enkelte funksjoner, og utnevne andre koordinatorer for å hjelpe til med undervisningen.

Hvilke muligheter finnes det med tjenesten?

Å bruke TextAid innebærer blant annet muligheter for å forbedre lese- og skriveforståelsen, og gi språkstøtte til undervisningen gjennom et tydelig og enkelt grensesnitt som er tilgjengelig på flere språk.

Derfor er ReadSpeaker med i Skolon:

Readspeaker har valgt å bli med i Skolon så de elevene som behøver hjelp fra TextAid enkelt skal kunne nå og ta i bruk tjenesten vår, men også så vi når ut til flere elever som behøver støtte for læringsvansker, som har dysleksi eller som vil lære seg et nytt språk.

Les mer om TextAid fra Readspeaker i Skolons bibliotek

TextAid  kan nå finnes i Skolons bibliotek, der kan du finne mer informasjon og til og med bestille lisenser – les mer under.

LES OG SE MER OM TEXTAID I SKOLON

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Haldor – pedagogiske tjenester sømløst integrert i Microsof...

2 november|

Skolon samler alle dine digitale læremidler og verktøy på ett sted, og blant annet linker disse opp til integrasjonleverandører for å forenkle den digitale skolen ytterligere. I dag skal vi bli bedre kjent med Haldor, som bidrar til å skape en helhetlig løsning for lærere og elever når det kommer til bruken av Microsoft Teams, pedagogiske tjenester, Skolon og alle skolens digitale læremidler.

Haldor utvikler pedagogiske tjenester for skoler, fra førskole til voksenopplæring, som er sømløst integrert i Microsoft Teams. Haldor, som nå har premiere i Skolon som integrasjonspartner, bidrar til å gjøre det enklere å bruke skolens digitale tjenester og få de til å fungere smidig og godt sammen. Vi stilte Haldors daglige leder noen raske spørsmål om hvilke muligheter som finnes i Haldor. Heng med!

Sara, hvordan fungerer Haldor?

Den sømløse integrasjonen mellom Haldor og Microsoft Teams gjør at lærere og elever kan jobbe direkte i Teams med alt fra planlegging, bedømming og fravær, utviklingssamtaler og kommunikasjon med foresatte. 

Haldor tilbyr alle funksjoner som lærere trenger i sitt pedagogiske arbeid og daglige myndighetsutøvelse. Tjenestene er modulbaserte så skoler kan velge å komplettere Teams med de tjenestene de trenger og på den måten skreddersy Teams etter sine behov. De kan også velge alle tjenester og gjør dermed Teams til en komplett, moderne læringsplattform. 

Hvem kan bruke og ha nytte av Haldor?

Haldors tjenester i Microsoft Teams kan brukes av lærere og elever fra førskole opp til voksenopplæring. Til og med foresatte kan bruke Haldors tjenester og får da tilgang til alt som gjelder deres barns læring og utvikling, samtidig som de kan kommunisere direkte med barnets mentor. 

Hvilke muligheter finnes det med tjenesten?

Det finnes mange fordeler med Haldor, blant annet:

 • I og med at Haldors tjenester er integrert i Microsoft Teams kan lærere og elever jobbe helt i Microsoft Teams. Dette sparer masse tid for lærere, tid de heller kan legge i klasserommet. Ifølge lærerne selv sparer de opp til 8 timer per uke på redusert administrasjon.
 • Forenkler det formative arbeidet med pedagogiske verktøy for hele læringsprosessen.
 • Foreldre blir mer delaktige og får en god oversikt over barnets læring og utvikling.
 • Haldor er en av få pedagogiske plattformer der lærere kan jobbe helt tverrfaglig  og tematisk.
 • Gir støtte for kamerat- og selvvurdering, noe som styrker elevens læring.
 • Ifølge lærere blir elevene mer delaktige i sin egen utvikling takket være at de alltid har tilgang til alt de trenger i en plattform, dvs Microsoft Teams.
 • Forenkler samarbeidet og kommunikasjon mellom lærere og elever.
 • Gjør undervisningen mer tilgjengelig for alle elever, uansett lese- og skriveevne, takket være integrasjonen av Microsofts avanserte lesere i Haldor. 

Derfor har Haldor integrert Skolon i sin planleggingsfunksjon:

Med våre pedagogiske tjenester i Teams ønsker vi å forenkle hverdagen for lærere så de kan legge tiden sin på undervisning og elevenes utvikling istedenfor administrasjon. Vi vil at lærere skal kunne jobbe helt i den plattformen de allerede bruker i dag, Microsoft teams, istedenfor å “hoppe rundt” mellom ulike systemer og plattformer. 

Gjennom å tilby Skolons tjenester i vår fleksible planleggingsfunksjon tar vi ytterligere et steg nærmere å samle alt lærere trenger i Teams. Med Skolon integrert i vår planleggingsfunksjon kan lærere legge til de læremidlene de har i Skolon direkte i en plan. Lærere kan enkelt skape tydelige, dynamiske planer som er lette å jobbe med, og funksjonen gir de større fleksibilitet til å bygge planer akkurat slik de vil. 

Mer informasjon:

Vil du vite mer om samarbeidet mellom Skolon og Haldor, funksjoner eller få hjelp med å komme i gang på deres skole? Du er hjertelig velkommen til å høre av deg til oss, så hjelper vi deg gjerne!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Mussila – den prisbelønte appen med mengder av musikalske u...

26 oktober|

Mussila er den prisbelønte appen med timevis av musikalske leksjoner, utfordringer og spill, utformet for å gi elevene en grunnleggende musikkundervisning. Det er også det perfekte verktøyet for lærere i form av en frittstående app eller som støtte til musikkundervisningen. Nå er det premiere på Mussila i Skolons bibliotek. Heng med, så forteller vi mer!

I Skolons bibliotek finnes digitale læringsressurser og verktøy for den norske skolen og i dag skal vi bli bedre kjent med tjenesten Mussila. Mussila er den prisbelønte musikklæringsappen som lærer elever mellom 6-11 år musikk gjennom spillbaserte utfordringer. Elevene lærer seg, spiller og skaper musikk i en og samme app og for deg som lærer er det også en perfekt støtte til musikkundervisningen.

Vi stilte noen raske spørsmål til Jón Gunnar Thordarsson, administrerende direktør for tjenesten, for å få vite mer om hvilke muligheter som finnes med Mussila for lærer og elev. Mussila finner du selvsagt i vårt bibliotek. Heng med!

Jón, hvordan fungerer Mussila for brukeren?

I Mussila finnes det fire ulike læringsspor: Lære, spille, skape og øve. Elevene lærer seg det grunnleggende i musikkteori og hvordan man spiller piano via en enkel steg-for-steg-opplæring og appens innebygde tangenter. Sporene heter og inneholder følgende:

1. Lære-sporet:

Gjør framsteg gjennom det grunnleggende innen musikkteori, som å lære deg hvordan du kjenner igjen noter, tempo og hvordan du leser noteark. Du får lære deg å utvikle en sans for rytme og timing gjennom spill med låter som du kjenner igjen, samt identifisere ulike instrumenter på lyden gjennom spill som for eksempel memory.

2. Spille-sporet:

Lær deg å spille piano! Du kan gjøre det på din mobile enhet eller bruke pianoet via appen. Spill med til kjente låter som Happy Birthday, Mary Had a Little Lamb, Blinke Blinke Stjernelill, m.fl. Deretter har du mulighet til å gå videre til mer avanserte stykker fra for eksempel Svanesjøen og Tryllefløyten, og så etter hvert får du muligheten til å takle de store mesterne som Bach, Beethoven og Mozart. 

3. Skape-sporet:

I Skape-sporet finnes det tre ulike deler:

Musikkmaskinen lar deg utforske ulike lyder og farger og skape sanger.

Mussila DJ oppfordrer deg til å skape ditt eget musikalske lydlandskap og mixe om eksisterende låter.

Mussila Planeter er et arkadespill der du kan følge låtenes rytme og trene ditt musikkøre.

4. Øve-sporet:

Dette sporet er bra for deg som lærer for å konsentrere deg om et spesifikt emne i undervisningen. Her kommer du til å kunne fokusere på instrument, rytme eller melodi. 

Hvem kan bruke og ha nytte av Mussila?

Mussila er en app for iOS og Android og passer best for elever mellom 6 og 11 år. Du som lærer kan bruke appen i klasserommet, håndtere dine elevers profiler og følge deras fremskritt. Ikke minst kan du bruke appen for å undervise musikk på en morsom og interaktiv måte. Appen kan brukes som et fristående verktøy eller som en kompletterende ressurs for musikkundervisningen.

Mussila finnes på hele 32 språk, så det er også perfekt å bruke for skoler med internasjonale elever.

Hvilke muligheter finnes det med Mussila?

Hvert minikurs i Mussila deler opp et spesifikt musikalsk konsept i små seksjoner og som er enkle å repetere. En leken serie av call and response-øvelser hjelper elevene å trene på konseptet og som et resultat av dette unngår man at elevene blir frustrert, og forblir motivert under hele spillet. Som digitalt e-learningverktøy lar det også elevene lære seg musikk når og hvor de enn befinner seg.

Vi og vår musikalske leder, Arngerður María Árnadóttir, har et kontinuerlig samarbeid med eksperter som gir oss som utviklere verdifull feedback. Det er viktig for oss at vi også har mange lærere som både tester og bruker appen og vi bruker deres feedback til å forbedre og utvikle innhold. Man kan altså virkelig si at Mussila har blitt skapt av feedback fra hundrevis av kyndige musikklærere!

Derfor er Mussila med i Skolon:

Det mangler gode tilbud for musikkundervisning, og når skoler kutter i undervisningen er musikk et av de første emnene som kuttes ned. Vi vil unngå dette i det norske systemet gjennom å inkludere vår klasserom app som er enkel å implementere.

Vi som står bak Mussila har vært lokalisert på Island og appen brukes allerede på mange skoler her. Ettersom Mussila finnes på 32 språk, så brukes også appen på konsumentmarkedet rundt om i hele verden. Derfor er vi veldig glade for vårt samarbeid med skoler i Norge via Skolon!

Utmerkelser:

 • Certified Education Quality fra Education Alliance Finland
 • Vinner av Mom’s Choice Award 2021
 • Vinner av Academic Choice Award 2020
 • Vinner av Nordic EdTech Awards 2019
 • Vinner av Parents´Choice Award 2019
 • Vinner av den tyske pedagogiske medieprisen 2018
 • Creative Business Cup – Global finalist 2018
 • Best app for kids 2020 – Educational App Store
 • Best app for parents 2019 – Educational App Store
 • Best App for teachers 2019 – Educational App Store

Se mer av Mussila:

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Ukens fokus – Skrible

18 oktober|

Denne uken ønsker vi å løfte frem Skrible – et smart skriveverktøy som er utviklet i samarbeid mellom NTB Arkitekst og KF

Visste du at en lærer med to klasser kan bruke opp til to hele arbeidsdager på å vurdere skriveoppgavene til elevene sine? Kan vi bruke teknologien til å gjøre skriveopplæringene smartere og mer pedagogisk? Det korte svaret er ja! 

For å gjøre skriveoppgavene mindre tidkrevende, har KF utviklet Skrible – som kombinerer språkteknologi og pedagogikk. Skrible gir læreren mulighet til å velge hva eleven skal trene på i skrivingen. Noen elever kan fokusere på tegnsetting og rettskriving, mens andre kan trene på språkbruk og tekstoppbygging. Basert på det læreren har valgt, følger Skrible med på teksten og hjelper eleven med vennlige forslag til endringer. Siden eleven alltid må ta egne og aktive valg, øker eleven bevissthet til egen tekst og driver hele tiden med egenvurdering. 

Hvordan bruker du Skrible? 

Du bruker enkelt Skrible direkte i nettleseren på PC-en eller nettbrettet. Du logger deg enkelt inn gjennom Feide, og gruppene og klassene er automatisk hentet inn. Verktøyet er tverrfaglig og et utviklet for elever og lærere fra 5. trinn og oppover, og kan brukes i voksenopplæring. Skrible fungerer selvsagt like godt på nynorsk og bokmål. 

Skrible hjelper eleven underveis i skriveprosessen, så mye av vurderingsjobben unnagjort når læreren får teksten. Det betyr at læreren kan bruke tiden sin på det viktigste, nemlig de individuelle tilbakemeldingene som driver skriveutviklingen videre. 

Eleven bruker Skrible for å svare på et skriveoppdrag fra læreren. Verktøyet trener den grunnleggende skriveferdigheten og gir respons på alt fra tekstoppbygging til bruk av stor forbokstav og spørsmålstegn. Skrible vurderer teksten mens eleven skriver, men eleven må selv gjøre endringene, for eksempel skrive inn riktig skrivemåte av et ord eller justere tegnsettingen. 

For læreren er Skrible et organiseringsverktøy der læreren på samme sted lager, mottar og vurderer elevtekstene. Læreren velger aktuelle vurderingskriterier for hvert skriveoppdrag og kan tilpasse dem til hver enkelt elev. Disse kriteriene danner grunnlaget for hva Skrible gir respons på mens eleven skriver.

Se video om hvordan Skrible fungerer

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Vi ønsker Ouriginal velkommen til Skolon – verktøyet som ha...

3 mai|

Vi har gleden av å ønske Ouriginal velkommen til Skolon – i løpet av kort tid vil Ouriginals verktøy bli tilgjengelig i vårt bibliotek. 

 

Hva er Ouriginal? 

Ouriginal er et prisvinnende tekstgjenkjenningssytsem system som kombinerer tekst-matching med skrivestil analyse, for å autentisere alle typer tekster og avdekke plagiering. Systemet hjelper til med å skape et miljø som fostrer rettferdighet og oppfordrer til kreativitet blant studentene – alt for å oppnå deres fulleste potensiale.

Hvordan fungerer det?

Systemet kan sømløst integreres inn i deres digitale hverdag. Ouriginal kan benyttes sammen med deres læringsplattform (LMS), ved å sende dokumenter via denne plattformen – eller som et frittstående system, via epost. Systemet kan lese en rekke dokumentformat, som .doc, .docx, .pdf og mange flere.  

Tekstene analyseres, og systemet sjekker for mulige likheter eller treff fra Ouriginals database – med kilder fra blant annet  akademisk publisert materiale, lisensiert innhold, og tidligere innsendt studentmateriale. 

I fremtiden vil vi komme med intervju der vi blir bedre kjent med Ouriginal og om kort tid vil Ouriginal komme til å finnes i vårt bibliotek, så hold øynene åpne!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.