W3 Schools – lær webutvikling og koding

7 mai|

W3Schools står som en av verdens ledende plattformer for å lære webutvikling og koding, og tilbyr et omfattende bibliotek fylt med et bredt utvalg av instruksjonsguider, øvelser, kodeeksempler, referanser og andre læringsverktøy.

Vi i Skolon, med et internasjonalt bibliotek fylt med mer enn 5000 digitale verktøy, ressurser, tjenester og apper for utdanning, hadde nylig muligheten til å diskutere W3Schools med Carl Magnus Woldstad, produktsjef hos W3Schools. Han delte sine innsikter og beskrev W3Schools som en ledende global plattform for læring innen webutvikling og koding. La oss utforske Carl Magnus sitt perspektiv og de rike utdanningsverktøyene som W3Schools tilbyr.

Carl Magnus, hvilke muligheter finnes det for å bruke W3Schools?

W3Schools’ ressurser kan enkelt brukes av lærere som et supplement til et eksisterende pensum. Læringsmaterialet, eller dets opplæringsprogrammer, øvelser, quizer og interaktive «Prøv-det-selv» kodeeksempel-seksjoner, og HTML videoundervisninger kan også brukes som et selvstyrt læringspensum med detaljert direkte læringsinnhold for sporing av fremgang. Det tilbyr webhotelløsningen «Spaces» for å øve på webutvikling og koding, sammen med muligheten til å dele prosjektene dine som har blitt gjort. Integrasjon med GitHub for versjonskontroll og innlevering av oppgaver er også en potensiell bruk. Plattformens materialer kan brukes av studenter uavhengig eller vises i klasserommet som en del av en presentasjon, noe som gjør det til et allsidig verktøy for ulike læringsstiler og behov.

Hvem kan bruke W3Schools?

W3Schools er tilgjengelig for alle, fra nybegynnere til mer erfarne utviklere. Det fungerer som en verdifull ressurs for begge grupper, ofte brukt som et referanseverktøy. Det er spesielt egnet for elever på ungdomsskolen og videregående skole, og passer godt med deres utdanningsbehov og læreplaner.

Hvorfor er W3Schools en del av Skolon?

Å være en del av Skolon passer perfekt med tilgjengelighets- og integrasjonsmålene til W3Schools. Det sikrer enkel tilgjengelighet der skoler og kommuner allerede er engasjerte. Videre muliggjør det sømløs integrasjon med eksisterende brukersystemer i skoler, noe som forbedrer den pedagogiske opplevelsen og tilgjengeligheten av ressurser for både studenter og lærere.

Se mer av W3Schools:

Slik kan du prøve W3Schools gratis i Skolon:

Ble du nysgjerrig på W3Schools? Alle innloggede brukere av Skolon har muligheten til å bruke W3Schools Basic gratis eller prøve Premium og Pro i 14 dager! Slik gjør du det:

1. Gå til W3Schools i Skolons bibliotek her. Velg enten Pro eller Premium.

2. Klikk på Test-knappen. Her kan du også velge om du vil legge til W3Schools som en test for deg selv, eller om du også ønsker å distribuere det til en eller flere klasser og grupper.

3. Nå er W3Schools tilgjengelig som en demoversjon i Min Samling sammen med dine andre digitale undervisningsverktøy og -materialer! – du er klar til å begynne testingen!

Kjøp W3Schools gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe digitale verktøy og utdanningsressurser, med muligheten til å gi brukere tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har muligheten til å gjøre planlagte innkjøp og kontrollere når en lisens blir aktiv for lærere og studenter, for eksempel ved starten av et semester.

W3Schools er tilgjengelig i Skolons bibliotek. Gå direkte til W3Schools i Skolon her for å kjøpe lisenser eller lær mer om Skolons bibliotek her.

This is Skolon – we gather the best digital educational tools and make them work in the classroom.

Skolon is an independent platform for digital educational tools and learning resources, created for both teachers and students. With Skolon, accessing and using your digital educational tools is easy – security increases, administration decreases, and there’s more time for learning.

The digital educational tools come from both small and large providers, all of whom have one thing in common – they create digital educational tools that are beneficial for the school environment.

Malimo – motivasjon gjennom mestring og bred nivådeling

6 mai|

Malimo fokuserer på motivasjon i skolen gjennom mestring, bred nivådeling og å sikre at alle elever lykkes. De har som formål å forenkle arbeidshverdagen for de voksne, frigjøre tid dermed ha mer tid til læring. La oss lære mer om Malimo.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Malimo! Vi har hatt en samtale med Maren Lie Malmo, Læremiddelforfatter/gründer Malimo, om deres spennende læremiddel og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Maren, hva er Malimo?

Jeg startet Malimo som en enkel lærer. Frustrasjonen over manglende tilgang på undervisningsmateriell førte til at jeg begynte å utvikle mitt eget materiell til klasserommet. I dag er Malimo et lite forlag som utvikler læremidler med mange ulike innfallsvinkler, ulike arbeidsmetoder og ikke minst nivådeling. Det handler om å likestille barna i læringssituasjonen. Alle lærer ulikt. Nøkkelen til å lykkes er å bygge motivasjon gjennom mestring, og det kreative materiellet vårt innbyr til dette.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Brukere logger inn og henter ut materiellet de ønsker å bruke. Vi har et planleggingsverktøy på siden der man kan sortere materiell i mapper etter f.eks tema, fag, årstid, gruppe – hva som helst. Vi har lisensavtaler i ulike størrelser, fra individ og team til hele kommuner. I kommunelisens får alle barnehager, skoler, sykehjem, bibliotek o.l. tilgang. På utviklingskartet vårt fremover ligger det praktiske verktøy for å generere eget innhold, elevaktivt/interaktivt innhold og mye mer.

Hvem kan bruke Malimo?

Malimo er et læremiddelbibliotek for lærere og andre ansatte i barnehage og skole. Materiellet er fra de yngste, begynneropplæringen og spesifikt ut 7.trinn. Samtidig brukes det mye i tilpasset opplæring og spesialundervisning på ungdomsskole og videregående skole, ellers i voksenopplæring og GNO, via PPT og av logopeder. Materiellet brukes også med slag- og demenspasienter på sykehjem, og ikke minst på bibliotek.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Den aller største fordelen er tiden spart på å selv sette sammen nivådelt materiell som skal treffe alle de ulike barna. Vi jobber med å gi et så rikt tilbud som mulig slik at pedagogene kan velge fritt fra den store samlingen. Vi jobber systematisk i større serier slik at man får et godt utvalg av det man merker fungerer, og er alltid fokusert på gjeldende læreplan. Tverrfaglighet har vært en del av Malimo helt siden starten. Materiellet er godt egnet til stasjonsarbeid, individuelt, i par og grupper.

Derfor er Malimo med i Skolon

Flere av våre kunder har nevnt Skolon som en mulighet til å bestille Malimo via rammeavtale, noe som er positivt for både oss og dem. Vi ønsker også å bruke mest mulig av tiden vår på å utvikle og forbedre materiellet vårt, da er det flott at vi kan dra nytte av den jobben Skolon gjør opp mot offentlige anskaffelser. Mange av våre kunder har vært med i liten skala og utvider lisensantallet sitt over tid, og da kommer vi til slutt til et punkt der man må ha rammeavtaler for å kunne levere med tanke på offentlige anbud. Det handler i bunn og grunn om å være tilgjengelig for brukeren.

Maren, er det noe annet dere vil trekke frem?

Vi er et forlag i stor utvikling og det vil skje svært mye i løpet av de kommende årene. Som lisensbruker har man muligheten til å påvirke rekkefølgen på prioritert materiell, komme med ønsker og forslag. Vi har mye dialog med brukerne våre rundt deres ønsker og behov.

Se mer materiale for Malimo:

Kjøp Malimo direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Malimo er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Malimo i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Malimo:

Malimo utvikler læremidler for 1.-7.trinn, TPO og spesialundervisning, samt barnehage. Er opptatt av motivasjon gjennom mestring, bred nivådeling og at alle skal lykkes! Malimo har som formål å forenkle arbeidshverdagen for de voksne, frigjøre tid dermed ha mer tid til læring.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Zen Math – forvandler matematikkundervisningen til en intui...

8 april|

Zen Math er et spesialpedagogisk verktøy designet for å takle matematikklæring for elever med dyskalkuli, dysleksi, og andre lærevansker, og forvandler matematikkundervisningen ved å kombinere årtiers forskning med avansert teknologi til en intuitiv og engasjerende læringsopplevelse.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Zen Math! Vi har hatt en samtale med Karim Horsberg, Fagansvarlig, om deres spennende læremiddel Zen Math og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Karim, hva er Zen Math og hva betyr tilgangen til det i klasserommet?

Zen Math representerer en revolusjon innen spesialpedagogiske verktøy, skreddersydd for å møte utfordringene til elever som står overfor spesielle vanskeligheter med matematikk, slik som dyskalkuli, ADHD, og andre læringshindringer. Dette innovative verktøyet bygger bro mellom elever og matematikk, designet for å gjøre læringen tilgjengelig, engasjerende og tilpasset hver enkeltes behov.

Kevin (27) gir et sterkt vitnesbyrd om Zen Maths transformative kraft. «Siden barndommen har jeg slitt med matematikk,» innrømmer han. «Men takket være Zen Math, har matten gått som en dans på roser.» Hans historie er ikke unik; mange elever har vendt sine tidligere nederlag til suksesshistorier ved å bruke Zen Math. Dette verktøyet har evnen til å omdanne matematikk fra å være et område av anstrengelse og frustrasjon til en kilde til glede og selvtillit.

Ved å introdusere Zen Math i klasserommet, åpner lærere dørene for en ny æra av tilpasset undervisning. Tilgangen betyr at hver elev kan nyte godt av en læringsopplevelse som anerkjenner deres individuelle læringsstil og utfordringer. Det er ikke bare snakk om å forbedre matematikkferdigheter; det handler også om å bygge opp en følelse av selvtillit hos elever som tidligere kan ha følt seg etterlatt av det tradisjonelle utdanningssystemet. I klasserommet betyr Zen Math at lærere kan gi en mer inkluderende undervisning, hvor elever med ulike behov får støtten de trenger for å lykkes. Det legger grunnlaget for en læringskultur hvor alle elever føler seg verdsatt og anerkjent for deres unike læreprosesser.

Tilgangen til Zen Math i klasserommet betyr også at lærere får verdifulle verktøy til å identifisere og adressere hver elevs spesifikke hindringer i matematikken, og dermed kan tilby målrettet støtte. Med en slik tilnærming blir klasserommet et sted hvor læring blir en positiv opplevelse for alle, uansett ferdighetsnivå.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Zen Math effektiviserer matematikklæring gjennom en kombinasjon av skreddersydde kartlegginger, intuitiv brukeropplevelse, og engasjerende pedagogiske ressurser. Ved å identifisere hver elevs unike utfordringer og tilby en tilpasset læreplan, gjør Zen Math det mulig for elever som Silje (17) å overvinne sine hindringer i matematikk. «Konseptet med å holde på i 25 min gjør at man ikke sitter og sliter seg ut, men at man klarer å holde konsentrasjonen så man får jobbet mer effektivt,» forteller Silje. Dette vitner om hvordan Zen Math ikke bare tilrettelegger for forståelse og læring på elevens premisser, men også fremmer en balanse som forhindrer utbrenthet og opprettholder motivasjonen. Siljes erfaring understreker verdien av tilpasset læring og hvordan Zen Math bidrar til en følelse av mestringsfølelse gjennom en mer fokusert og målrettet tilnærming til matematikklæring.

Hvem kan bruke Zen Math?

Zen Math er designet for et bredt spekter av elever, spesielt de med spesielle læringsbehov. Sol (14) beskriver hvordan hun gikk fra å hate matematikk til å mestre faget takket være Zen Math. «Jeg har lært så mye på bare noen få uker,» sier hun. Lærere finner også stor verdi i Zen Math, da det gir dem tilgang til innsiktsfulle data og mulighet for å tilpasse undervisningen etter hver elevs progresjon og behov. En ungdomsskolelærer uttrykker begeistring for daglige oppdateringer på lærerplattformen, som hjelper til med å gi riktig respons og tilnærming til hver elev, styrke kommunikasjonen, og fremme en inkluderende læreopplevelse.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Zen Math åpner for en verden av muligheter for både elever og lærere ved å legge til rette for en mangfoldig tilnærming til læring som støtter utviklingen av kritisk tenkning og en dypere forståelse av matematiske konsepter. Ved å redusere den administrative byrden og automatisere vurderinger, frigjøres lærernes tid til å engasjere mer direkte med elevene. Dette bidrar til en mer dynamisk og engasjerende læringsopplevelse, noe en videregående skolelærer bekrefter ved å si: «Det har effektivisert min undervisning og hjulpet elevene veldig mye.» Dette understreker hvordan Zen Math ikke bare forbedrer akademiske prestasjoner, men også legger grunnlaget for livslang læring.

Derfor er Zen Math med i Skolon

Å inkludere Zen Math i Skolon er et bevis på vårt dedikerte engasjement for å fremme tilgjengelig og inkluderende utdanning. Gjennom dette samarbeidet blir Zen Math enkelt tilgjengelig for et bredt publikum, noe som styrker læringsfellesskapet og oppmuntrer til bruk av innovative metoder i matematikkundervisningen. «Zen Math har vært en viktig faktor,» reflekterer en lærer, som har sett elever gjenoppdage troen på egne evner og finne glede i matematikklæringen. Denne integreringen understreker vår tro på at alle elever fortjener tilgang til verktøy som kan transformere deres læring.

Se mer materiale for Zen Math:

Kjøp Zen Math direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Zen Math er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Zen Math i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Zen Math:

Zen Math er et spesialpedagogisk verktøy designet for å takle matematikklæring for elever med dyskalkuli, dysleksi, og andre lærevansker, og forvandler matematikkundervisningen ved å kombinere årtiers forskning med avansert teknologi til en intuitiv og engasjerende læringsopplevelse.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Kompetansia – muliggjør tidlig identifisering av lesevansker

2 februar|

Kompetansia sikrer elevene en optimal leseutvikling, og gjør at lesevansker kan identifiseres så å si før de oppstår. Grunnlagt på omfattende forskning, forsterker Kompetansia både elevers leseferdigheter og lærernes fagkompetanse. Dens effektivitet gjør den velegnet for bruk i hele klasser.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kompetansia! Vi har hatt en samtale med Stig Nissen, Daglig leder Mpluss IT, om deres spennende læremiddel Kompetansia og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Stig, hva er Kompetansia?

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Kompetansia er et brukervennlig, todelt system som inkluderer separate applikasjoner for lærere og elever.

Med lærerappen får du en helhetlig oversikt over elevenes progresjon, deres fullførte tester og resultatene. Med et enkelt trykk kan du sende tester til enkeltelever eller grupper, som de responderer på muntlig via sin egen app. Når en elev har fullført en test, markeres dette i din lærerapp, og du kan effektivt evaluere svarene. Når mange elever skåres samtidig vil svarene du lytter til være mikset og anonymisert. Etter at alle elevene er skåret, vil resultatene vises i oversikten.

Kompetansia er utstyrt med tilpassede øvingsoppgaver som er direkte knyttet til testene, slik at elever kan jobbe målrettet med de områdene de trenger forbedring. Deretter kan elevene retestes for å måle fremgang i de aktuelle ferdighetsområdene.

Hvem kan bruke Kompetansia?

For lærere fungerer appen som et administrativt og pedagogisk verktøy, som gir oversikt over elevers progresjon og resultater, samt muligheten til å sende ut og evaluere tester. For elever fungerer appen som et verktøy der de mottar og svarer på tester muntlig. De kan også jobbe med papirbaserte øvingsoppgaver, skreddersydd til deres individuelle behov. Verktøyet er primært rettet mot årstrinn 1-4 i grunnskolen, hvor grunnleggende leseferdigheter er essensielle for videre læring.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Bruk av Kompetansia i undervisningen muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, noe som kan forebygge langvarige utfordringer. Det sparer lærere for tid ved å automatisere den ellers manuelle prosessen med lesevurdering og oppfølging. Videre fremmer det likhet i undervisningen ved at alle elever får tilgang til den støtten de trenger i en tidlig fase.

Internasjonale undersøkelser viser at opptil 20% av elevene fullfører grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter i matematikk og lesing. Tidlig innsats og pedagogisk støtte, som det Kompetansia tilbyr, kan styrke både den enkelte elev og hele samfunnet. En kommune, som evner å se litt fremover, vil kunne spare store summer i fremtiden

Derfor er Kompetansia med i Skolon

Vi har valgt å inkludere Kompetansia i Skolon for å nå bredere ut og gjøre det enklere for lærere og elever å integrere verktøyet i deres daglige undervisning. Dette partnerskapet reflekterer vårt engasjement for tilgjengelighet og brukervennlighet i utdanningsteknologi.

Stig, er det noe annet dere vil trekke frem?

Rustad skole i Ås kommune har allerede implementert verktøyet med betydelig suksess i løpet av det siste året. Spesialpedagoger fra Statped, som ble introdusert for Kompetansia tidligere i 2023, har besøkt skolen for å observere verktøyets effektivitet i et ekte klasseromsmiljø. Basert på deres personlige erfaringer har fagpersonene fra Statped kommunisert høye forventninger til Kompetansia, som støttes av robust forskning på områdene dynamisk kartlegging og tidlig intervensjon.

Se mer materiale for Kompetansia:

Kjøp Kompetansia direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kompetansia er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kompetansia i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Kompetansia:

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Kunnskap.no tillbyr ekte digitale læremidler

12 oktober|

Kunnskap.no tilbyr ekte digitale læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. De har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk. I tillegg har Kunnskap.no tospråklige læremidler, oversatt og tilrettelagt for ukrainske flyktninger.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kunnskap.no! Vi har hatt en samtale med Katrine Heen-Nykaas, Salgs-/skoleansvarlig i Kunnskap.no, om deres spennende læremidler og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Katrine, hva är Kunnskap.no?

Kunnskap.no er et forlag som tilbyr ekte digitale læremidler for grunnskole, VGS og voksenopplæring. Kunnskap.no har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk (NorskPluss). Læremidlene er interaktive og oppgavene er selvrettende. Dette gjør læremidlene godt egnet til både klasseromsundervisning og selvstendig arbeid.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Inne på læringsportalen min.Kunnskap.no er læremidlene samlet, og læreren kan enkelt tildele lærestoff og oppgaver via oppgavetildelingen. Oppgavene kan tilrettelegges for en hel klasse, mindre grupper, eller tilpasset den enkelte elev. Alle svar registreres og lagres, og sparer læreren for tidkrevende retting. Læringsportalen fungerer rett og slett som en «hjelpelærer».

Oppgavetildelingen kan også brukes til å lage prøver til elevene. Læreren velger ut aktuelle oppgaver, enten fagspesifikt eller tverrfaglig, og på ulike nivåer. Til slutt velger man om elevene skal ha kun et forsøk, og om tilgangen skal blokkeres i etterkant.

Læringsanalysen gir læreren full oversikt over elevens og klassens progresjon. Læringsanalysen forenkler individuell tilrettelegging og gir rom for læringsfremmende arbeid.

Hvem kan bruke Kunnskap.no?

Læremidlene til Kunnskap.no kan anvendes av elever i grunnskolen og på videregående, og deltakere i voksenopplæringen. Lærerne har tilgang til en rekke portaltjenester, slik som oppgavetildeling, læringsanalyse og veiledninger.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Læremidlene fra Kunnskap.no er ekte digitale læremidler. Dette betyr at oppgavene elevene møter på er interaktive og selvrettende, og elevene/deltakerne får umiddelbar tilbakemelding på alle oppgaver. Dette sparer læreren for tidkrevende retting, og læreren kan heller bruke tid på læringsfremmede samtaler i klasserommet. Lærer får god oversikt over elevens arbeid, progresjon og kompetanse i oppgavetildelingen og gjennom læringsanalysen.

En ny funksjon som har blitt utviklet dette skoleåret er læringsrapporter. Her får læreren raskt tilgang til elevens resultater, enten som gruppe eller enkeltelever. Ut fra hvilke resultater som er aktuelle for læreren å se på, filtreres det ut fra enten læremiddel eller tildelte oppgaver. Videre kan man spisse søket helt ned på dato og oppgavestatusen. En utrolig praktisk funksjon etter hvert som skoleåret går og elevene har gjort mye arbeid og mange oppgaver.

Læremidlene legger vekt på å være utforskende, og her kan Matematikk 1-7 og Syklus 5-10 (naturfag) trekkes spesielt frem. Disse to læremidlene er visuelle, med flere hundre bilder, animasjoner og læringsfilmer. Dette gjør også læremidlene inkluderende, ved at alle får innsikt i lærestoffet.

Derfor er Kunnskap.no med i Skolon

Kunnskap.no er med i Skolon for å kunne tilby ekte digitale læremidler til skoler i hele Norge. Med Skolon får skolene en god oversikt over hva vi kan tilby.

Katrine, er det noe annet dere vil trekke frem?

NorskPluss-serien inneholder over 15 læremidler på ulike nivåer som dekker grunnleggende

norskopplæring fra barn til voksen og helt opp til B2-nivå. Matematikk 1-7 er tilrettelagt for norsk læreplan fra de finske læreverkene «YyKaaKoo» og «NeeViiKuu». Flere av læremidlene fra Kunnskap.no er tospråklige, og er tilrettelagt og/eller oversatt til ukrainsk og russisk. I ett og samme læremiddel kan elevene veksle mellom foretrukket språk. På denne måten kan ukrainske elever følge klassens faglige progresjon, og lære norske ord og fagbegreper underveis.

Denne høsten har vi også begynt arbeidet med å oversette Matematikk 8-10 til fem språk. I løpet av våren vil dette læremiddelet være tilgjengelig på norsk, ukrainsk, russisk, somali, polsk og arabisk. Dette tror vi mange lærere og elever rundt om i landet vil ha stor glede og nytte av.

Se mer materiale for Kunnskap.no:

Dette er hvordan du kan prøve Kunnskap.no for gratis på Skolon:

Ble du nysgjerrig på Kunnskap.no? Alle påloggede Skolon-brukere har muligheten til å prøve Kunnskap.no gratis i 10 dager! Dette er hvordan:

1. Gå til Kunnskap.no i Skolons bibliotek her.

2. Klikk på Test-knappen. Her kan du også velge om du vil legge til Kunnskap.no som en test for deg selv, eller om du også vil distribuere den til en eller flere klasser og grupper.

3. Nå er Kunnskap.no tilgjengelig som en demoversjon i Min samling sammen med dine andre digitale pedagogiske verktøy og materialer!

Kjøp Kunnskap.no direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kunnskap.no er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kunnskap.no i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

EC-Play er verktøyet med særlig fokus på musikk

25 september|

EC-Play står for «Everyone Can Play» og er et norsk EdTech selskap med særlig fokus på musikk. Deres mål er at alle skal skoler, lærere og elever skal finne stor verdi gjennom deres verktøy, uansett hva skolen har av utstyr, instrumenter, eller eksisterende musikalsk kompetanse.

I Skolons bibliotek finner du over 5000 digitale skoleverktøy og læremidler. Her finner du nå EC-Play! Vi har hatt en samtale med Joakim Skare, CEO i EC-Play, om deres verktøy og hvorfor de valgte å bli en del av Skolon.

Joakim, hva er EC-Play?

EC-Play er en ny webplattform innen instrumentopplæring og praktisk musikkundervisning full av apper for KlasseBand, Kor, Gitar, Ukulele, Piano, Bass og BoomWhackers. Vi har også en gratis ressursbank med videoer, oppgaver og undervisningsmateriell.
Så uansett om man velger en gratis eller betalt lisens skal man finne mye verdi i vår plattform.

Vår filosofi er at alle skal oppleve mestring, glede, utvikling og inkludering med musikk, uavhengig av ferdigheter og forutsetninger.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Læreren henter opp den appen i EC-Play plattformen de ønsker å bruke på storskjerm i klassen og elevene kan enkelt se hvordan de skal spille sangen på instrumentene sine. Den mest unike appen er KlasseBand appen, der 1 lærer gjennom et fargekodesystem kan undervise hele klasser på flere forskjellige instrumenter samtidig. Selv om alle i klassen er på forskjellig nivå, vil alle oppleve mestring og utvikling på sitt nivå. Dette er det vi kaller «differensiert læring i felleskap» og er helt unikt i musikk, selv internasjonalt. På tvers av appene har vi nå over 1000 sanger å velge mellom.

Hvem kan bruke EC-Play?

EC-Play kan brukes gjennom hele grunnskoleløpet, fra 1.-10. trinn. Når det kommer til spilling på instrumenter ser vi at elevene får enda raskere progresjon fra ca. 8 års alder på grunn av motorisk utvikling, men plattformen har noe for alle aldre!

Læreren vil nok som regel være hovedbrukeren som viser akkordskjemaene på storskjerm i klassen, men elever bruker også verktøyene alene eller i gruppearbeid med stor suksess!

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Det finnes store muligheter med EC-Play for alle skoler. Først og fremst får skolene muligheten til å oppfylle læreplanen i musikk på en morsom, utviklende og kostnadseffektiv måte. Til og med hvis skolen ikke har faglært musikklærer!

Vi mener også at musikkfaget, som det samarbeidsfaget det er, har en unik mulighet til å bygge klassemiljø og samhold, og forebygge utenforskap, mobbing og ekskludering sosialt i skolen.

Og musikk er jo veldig gøy når man får det til, og med EC-Play opplever alle mestring, glede, utvikling og inkludering med musikk. Dette gjør musikkfaget til en fantastisk mestringsarena for elevene, som kan smitte over på andre fag.

I tillegg har vi utviklet en del pedagogiske rammeverk som gir elevene verktøy for god mental folkehelse.

Derfor er EC-Play med i Skolon

Vi er med i Skolon for å gjøre det enklere for kommuner, skoler og lærere å ta i bruk mulighetene som ligger i våre verktøy. Vi er veldig fornøyde for å være med i Skolon og ser frem til å ta del i plattformens planlagte vekst både i og utenfor Norden.

Joakim, er det noe annet dere vil trekke frem?

Vi kommer til å kjøre fagdager og kurs nå fra høsten av over hele landet, så om dere er interessert i at vi skal komme til deres område så er det bare å ta kontakt for å sette opp en dag!

Se mer av WriteReader

Kjøp EC-Play direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

EC-Play er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til EC-Play i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Detta er EC-Play:

EC-Play står for «Everyone Can Play» og er et norsk EdTech selskap med særlig fokus på musikk. Deres mål er at alle skal skoler, lærere og elever skal finne stor verdi gjennom deres verktøy, uansett hva skolene har av utstyr, instrumenter, eller eksisterende musikalsk kompetanse.

Alle deres verktøy er laget med utgangspunktet om at alle skal oppleve mestring, glede, utvikling, og inkludering i musikk med deres verktøy, allerede første gangen de prøver.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

WriteReader er et kreativt og motiverende læringsverktøy

12 september|

WriteReaders overordnede mål er å skape kreative og motiverende læringsverktøy som fremmer elevenes skrive- og leseferdigheter og glede globalt. Bli med, så forteller vi mer!

I Skolons bibliotek finner du over 5000 digitale skoleverktøy og læremidler. Her finner du nå WriteReader – et digitalt verktøy av lærere, for lærere og elever. Vi har hatt en samtale med Janus Madsen, utvikleren bak verktøyet, og Mari Lura Elvedahl – vinneren av Gullepleprisen 2023 og utvikleren av skriveoppgavene i verktøyet.

Janus og Mari, hva er WriteReader?

WriteReader er…

  • …et pedagogisk utformet skriveverktøy som støtter, motiverer og fremmer elevenes skrive- og leseutvikling gjennom produksjon av multimodale bøker (tekst, bilder og lyd).
  • …en nettapplikasjon som fungerer via de største nettleserne og på alle skjermstørrelser (nettbrett, Chromebook og mobiltelefoner).
  • …et prisvinnende og forskningsbasert læringsverktøy som siden 2012 har deltatt i mer enn 10 vitenskapelige prosjekter om barns kreative og skapende skriving.

Hvordan fungerer verktøyet?

WriteReader er designet for å hjelpe elevene med å utvikle skrive- og leseferdigheter og jobbe meningsfullt med skriftens lydprinsipp.  Samtidig blir elevene stolte forfattere av fine bøker som enkelt kan deles på nettet eller skrives ut som små hefter.

Som støtte og inspirasjon for lærere og elever inneholder WriteReader mer enn 20 skriveøvelser med instruksjoner, skriverammer og modelltekster.

WriteReader inneholder et bredt spekter av innstillingsmuligheter, som gjør at lærere kan tilpasse læringsverktøyet til elevenes nåværende skriftspråklige nivå og skrive-/leseutfordringer (f.eks. dysleksi).

Hvem kan bruke WriteReader?

WriteReader retter seg først og fremst mot elever på 1.-5. trinn, men kan også med fordel brukes til spesial- og fremmedspråksundervisning samt undervisning av tospråklige elever i alle aldre. Verktøyet er foruten norsk også tilgjengelig på engelsk, ukrainsk og russisk. Det kan brukes i norskopplæringen, men også til skriving i fag som matematikk, natur og samfunn, KRLE og kunst og håndverk.

Hvilke muligheter gir verktøyet?

WriteReaders største fordel er enkelhet og muligheten for elever til å lage bøker på sitt nåværende skriftspråklige nivå. Dette øker elevenes motivasjon og resulterer i at en del av dem velger å skrive bøker hjemme på eget initiativ. Verktøyet gjør det enkelt for læreren å differensiere undervisningen og lage tilpassede maler som støtter elevenes skriftspråkstilegnelse på en støttende og meningsfull måte.

Derfor er WriteReader inkludert i Skolon

Det er viktig å være tilgjengelig på så mange steder som mulig og fra Skolons plattform er det enkelt for både lærere og elever å få tilgang til produktet vårt.

Se mer av WriteReader

Kjøp WriteReader direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

WriteReader er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til WriteReader i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Detta er WriteReader:

Edtech-selskapet WriteReader har brukere i over 100 land og står bak et av verdens største AI- og forskningsprosjekter på barns skriveutvikling, hvor tekster fra 2100 elever på trinn 1-3 ble samlet inn og bearbeidet over en periode på 3 ½ år. Kunnskap fra dette og andre vitenskapelige prosjekter gjør WriteReader til et av verdens ledende selskaper når det gjelder utvikling av teknologi for skriving og lesing på begynnende nivå, spesial-, avansert språk- og tospråklig opplæring.

WriteReaders overordnede mål er å skape kreative og motiverende læringsverktøy som fremmer elevenes skrive- og leseferdigheter og glede globalt.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

ChatGPT på ett sikkert sett i klasserommet

16 august|

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk. Skolup er utviklet som respons på det moderne informasjonssamfunnet vi lever i i dag, der vi har større tilgang til informasjon enn noen gang før, og der mange barn og unge synes det er vanskelig å identifisere falske eller partiske nyheter på internett. Ved hjelp av moderne teknologi, gir Skolup helt nye muligheter i klasserommet når det gjelder å få tilgang til og behandle informasjon – med kildekritikk i fokus.

I Skolons bibliotek finnes det mer enn 5000 digitale skoleverktøy og læremidler fra over 170 leverandører. Skolup er en av de siste nyhetene i biblioteket. Det er et digitalt verktøy som består av fire deler: ChatGPT, oppslagsverk, mediesøk og ordbok. Verktøyet har som mål å styrke kildekritikk i undervisningen og gi elevene et godt grunnlag for å innhente og vurdere fakta og ulike typer kilder.

Vi tok en prat med Ole Lidegran hos Skolon for å lære mer om Skolup og hvor viktig det er at kildekritikk inngår som en naturlig del av undervisningen, uavhengig av fag og skoletrinn.

Ole, hvordan fungerer egentlig Skolup?

Skolup er et digitalt verktøy som er utviklet for grunnskolen og videregående skole, og som ved hjelp av kunstig intelligens og ChatGPT hjelper eleven med å søke etter informasjon og også gjennomgå den kritisk.
Verktøyet består av fire deler: ChatGPT, mediesøk, oppslagsverk og ordbok, og disse fire delene utgjør et godt utgangspunkt og en helhet for å kunne jobbe kildekritisk i klasserommet.

Det er utrolig enkelt og oversiktlig å bruke Skolup. Elevene kan søke etter valgfri informasjon og får deretter en enkel oversikt over flere kilder, som enkelt kan sammenlignes og vurderes. I motsetning til mange søkemotorer i dag, så vises de samme søkeresultatene til alle elevene, uavhengig av hva de tidligere har søkt på. Skolups har et grensesnitt uten reklame og distraksjoner, noe som gjør det enklere å fokusere på skolearbeidet.

I Skolup brukes kunstig intelligens til å sammenfatte og skape enkelhet i lange tekster fra oppslagsverksdelen. Det gir mulighet for forskjellige vanskelighetsgrader og også mulighet til å kunne fordype seg i et tema. Sist, men ikke minst, er årets hotteste AI-snakkis, ChatGPT, direkte integrert i Skolup. Det betyr at elever og lærere kan bruke tjenesten under kontrollerte og GDPR-trygge former. Det gjør også at elevene kan sammenligne svar fra chatbotten med andre kilder i samme grensesnitt.

Hvem kan bruke Skolup?

ALLE som vil søke etter informasjon og fakta fra flere forskjellige kilder på ett og samme sted, uavhengig av bakenforliggende faktorer.

I dag har vi brukere fra barneskolen og helt opp til videregående, og ettersom Skolup har fokus på kildekritikk og innhenting av fakta, er verktøyet helt uavhengig av fag. Dermed kan Skolup brukes i all undervisning der eleven må innhente fakta, sette seg inn i aktuelle, samfunnsaktuelle temaer eller har skolearbeid der det er behov for kildehenvisninger.

Hvorfor bør man bruke Skolup i undervisningen?

Tilgang til kilder som gjenspeiler både historiske og data i sanntid gjør at Skolup er både relevant og viktig for lærere og elever i undervisningen. Elevene møter virkeligheten og lærer å filtrere informasjon selv, noe som er utrolig viktig med tanke på den utrolige mengden informasjon de møter hver dag i ulike kanaler. Skolup inviterer til dypere dialog og gjør elevene til kritiske lesere. Med digital støtte lærer de å vurdere kildenes troverdighet. Dette skaper selvstendige elever, som alle får et felles utgangspunkt. Læreren kan være trygg på at elevene kan fokusere og gjennomgå innhold uten at de blir forstyrret eller påvirket av reklame eller andre distraksjoner.

Derfor inngår Skolup i Skolon:

Det er utrolig enkelt for lærere og elever å bruke Skolup via Skolon sammen med andre digitale verktøy og læremidler. Alt på ett sted, enklere blir det ikke!

Se mer av Skolup:

1.ChatGPT under kontrollerte og GDPR-trygge forhold

ChatGPT, årets hotteste AI-snakkis, er direkte integrert i Skolup. Det betyr at eleven får mulighet til å vurdere chatbottens svar og sammenligne det med Wikipedia og andre populære nyhetskilder i ett og samme verktøy.

Ved hjelp av ChatGPT kan eleven få svar på komplekse spørsmål samt forklaringer i ulike kontekster og hjelp med struktur og forslag til hvordan en oppgave eller et problem kan løses. Sist, og kanskje viktigst, er det mulig å bruke ChatGPT under kontrollerte og GDPR-kompatible former.

2.Mediesøk i mer enn 60 000 nyhetskilder

Med mediesøkefunksjonen er det enkelt å søke etter informasjon om et tema i over 60 000 globale nyhetskilder. Innebygd informasjon om kilden gir dessuten eleven støtte med tanke på hvordan kilden kan vurderes.

Mediesøket hjelper eleven til å utvikle evnen til å absorbere informasjon og sammenligne forskjellige kilder på en kildekritisk måte. Alle elever får de samme søkeresultatene uavhengig av tidligere søk, og det vises ingen annonser eller kjøpte resultater i søkefunksjonen.

3.Oppslagsverk med smart AI-funksjonalitet

Funksjonen oppslagsverk gir rask og tydelig tilgang til fakta ved hjelp av kunstig intelligens. Skolup har et AI-basert oppslagsverk som sammenfatter og gjør det enklere å forstå lange tekster. Det er enkelt for eleven å velge mellom lange og korte tekster. Det finnes forskjellige vanskelighetsgrader og mulighet til å fordype seg i et tema.

Med et tydelig grensesnitt får eleven dessuten et søkeresultat uten reklame og andre distraksjoner.

4. Ordbok med over 180 000 oppslagsord

Ordboken inneholder alt man finner i en tradisjonell ordbok, og den finnes både på svensk og engelsk. Her kan eleven slå opp definisjoner av ulike ord og begreper, og ordklasser defineres automatisk med en forklaring.

Informasjonen til ordboken er hentet fra Store norske leksikon med over 180 000 hovedoppslag.

Slik tester du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Alle innloggede Skolon-brukere har muligheten til å teste Skolup kostnadsfritt i 14 dager! Slik gjør du det:

Gå direkte til Skolup i biblioteket her.

Klikk på knappen «Prøv». Her kan du også velge om du ønsker å legge til Skolup som en prøve for deg selv, eller om du også ønsker å dele det ut til en eller flere klasser og grupper.

Nå vil Skolup være tilgjengelig som en demoversjon i «Min samling», sammen med dine øvrige digitale skoleverktøy og læremidler!

Kjøp Skolup direkte i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan skolen kjøpe digitale verktøy og læremidler og gi brukerne direkte tilgang til lisensene hvis man ønsker det. Det betyr at en kjøpt lisens til et verktøy er tilgjengelig for brukerne på mindre enn to minutter.

Skolup er tilgjengelig for kjøp som enkeltlisens, klasselisens og skolelisens i Skolons bibliotek.

Gå direkte til Skolup i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer her om hvordan du handler i Skolon.

 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Gå ut for å jakte på kunnskap med Wittario

26 juni|

Velkommen til Skolon – Wittario! I Wittario har de troen på at læring er for alle, og at variasjon er nøkkelen til å inspirere mange ulike former for læring. Vi har tatt en prat med Bjørn Christensen, opplæringsansvarlig i Wittario, om deres arbeid og hvorfor de har valgt å bli en del av Skolons bibliotek. Bli med!

Bjørn, for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Wittario?

Wittario er et teknologiselskap med hele sitt team med kontorer i Moss. Vi har et helnorsk utviklingsteam og lanserte vår løsning i februar 2021. Wittario er en spillbasert læringsplattform som skaper et læringsmiljø som er aktivt og morsomt. Vårt mål er å få bevegelse, engasjement og gøy inn i læringen. Ved å kombinere teknologi og pedagogikk, så kan du enkelt lage egne læringsspill og opplevelser som andre kan spille.

Hur fungerer Wittario?

Wittario er en to-komponent løsning.
1. En webside https://manager.wittar.io/ hvor du enkelt lager, deler og monitorer spill.
2. En applikasjon hvor spillerne spiller Wittario spill på sine mobiltelfoner/nettbrett. Denne applikasjonen lastes gratis ned fra enten GooglePlay eller AppStore.

Hvem kan bruke verktøyet?

Alle kan bruke Wittario i ulike roller. En spiller kan kun spille Wittario spill, mens en ”Gamemaster” kan lage, dele og monitorere spill. Wittario er en teknisk plattformleverandør, hvor alle registrerte ”gamemasters” kan lage eget spillinnhold eller kostnadsfritt, hente ferdige læringsspill i vårt delte bibliotek. Wittaro passer utmerket for elever og studenter i hele utdanningsløpet. 

Hvorfor bør man bruke Wittario i undervisningen?

Bruk spill, bevegelse og lek i undervisningen! Wittario er den perfekte appen for et morsomt og variert læringsmiljø. Få elevene opp av stolen og i bevegelse med Wittario spill. Siden du kan lage dine egne oppgaver passer det til alle fag! Du kan lage quiz-spørsmål og oppgaver som elevene kan løse mens de er aktive. Wittario kan brukes på så mange ulike måter. Bruk Wittario før undervisningen for å forbederede elevene på et tema, eller benytt Wittario underveis for å skape engasjement og variasjon. Wittario fungerer også perfekt som hjemmelekse! 

Derfor inngår Wittario i Skolon:

Vi ønsket å være med i Skolon slik at vår spill baserte læringsapp er lett tilgjengelig for lærere og elever.

Se mer av Wittario:

Kjøp Wittario direkte i Skolons bibliotek:

I Skolons bibliotek kan skolen kjøpe digitale verktøy og læremidler og gi brukerne direkte tilgang til lisensene hvis man ønsker det. Det betyr at en kjøpt lisens til et verktøy er tilgjengelig for brukerne på mindre enn to minutter.

Skolup kan kjøpes som enkelt-, klasse- og skolelisens i Skolons bibliotek.

Gå direkte til Wittario i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer her om hvordan du handler i Skolon.

 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Mattespillet Numetry gjør læring til lek

30 mai|

Velkommen til biblioteket Numetry Skole! Numetry gjør læring til lek, og lærer barna matte gjennom spill. Mattespillet er elsket av tusenvis av elever og lærere på skoler over hele Norge. Vi har snakket med Håvard Tjore, pedagog i Numetry, om deres mattespill og hvorfor de valgte å bli med i Skolon.

Håvard, for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Numetry?

Numetry Skole er et digitalt læremiddel i matematikk skredderskydd for 4. til 7. trinn som lar elevene spille seg gode i matematikk! Numetry Skole består av Matematikkspillet Numetry og Numetrys Lærerportal. Det digitale læremiddelet tilbyr en ny og spillbasert tilnærming til matematikkfaget, og er basert på en grunntanke om å gjøre elevene til aktive deltakere i læringsprosessen.

Hvem kan bruke tjenestene?

For elever: Matematikkspillet Numetry byr på morsomt og engasjerende læringsinnhold, og består av matteoppdrag med forskjellige matematiske tema. Alle
matteoppdragene elevene møter i spillet tar for seg de ulike lærings- og kompetansemålene i læreplanen, og er forankret i fagfornyelsen.

For lærere: I Numetrys Lærerportal får du som lærer tilgang til en rekke funksjoner. Du får blant annet mulighet til å lage oppgaver til elevene dine, dra ut rapporter med nyttig informasjon om elevenes aktivitet og muligheten til å lage grupper for enklere differensiering. I tillegg får du tilgang til våre arbeidsarkgeneratorer som enkelt lar deg lage tilpassede arbeidsark i de fire regneartene.

Hvilke muligheter finnes det i tjenestene?

Numetry gir rom for å møte matematikken på en annen måte – fordi én metode ikke nødvendigvis passer for alle. Noe av det elevene strever mest med, er nettopp det å bruke regneferdighetene de tilegner seg til noe annet enn de oppsatte stykkene. I Numetry vil de møte matematikken på alle andre måter enn ferdig oppsatte stykker. De er nødt til å tenke og prøve ut matteferdighetene sine for å løse oppgavene.

Matematikk dreier seg i stor grad om å tenke kreativt – og kreativ tenkning fordrer nettopp at du ikke er redd for konsekvensene av å tenke feil. Derfor er det ingen
autoritetsperson som vurderer om elevene tenkte riktig. Det eneste som skjer om levene gjør feil, er at de får mindre poeng og en ny mulighet.

Derfor er Numetry Skole med i Skolon

Numetry Skole skal være lett å finne og komme i gang med – derfor må vi være der kommunene og skolene er.

Håvard, er det noe annet dere vil trekke frem?

Personlig synes jeg at det er morsomt å være med i Numetry og utfordre de store, etablerte selskapene med noe som er både nytt og innovativt. Det var på høy tid at
noen satte en ny standard.

Da forlagene og andre aktører skjønte at skolene kom til å bli mer og mer digitale, var det mange som kastet seg på for å møte de nye kravene. Med de enorme
mulighetene de digitale hjelpemidlene innehar, har jeg vært kritisk til hvor lite forlagene, spesielt, har satset utover de trygge rammene – det jeg kaller «strøm på
bok».

Se mer av Numetry Skole

Kjøp Numetry Skole direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Numetry Skole er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Numetry Skole i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.