Anbefalte innlegg

Seneste nyheter

Skolon for administratorer – 3 fordeler med oversikt over a...

4 mars|Nyheter|

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til administratorer. 

Trygghet rundt digital læring

Når graden av digital undervisningsmateriale øker, øker også mengden administrasjon rundt denne typen materiale. For hvordan holder man oversikt over ikke-fysiske læremidler? 

Ved å ta i bruk Skolon samler du oversikten over både kommunens, og alle skolenes digitale ressurser. I Skolon legger dere enkelt inn alle ressursene dere tar i bruk, og sikrer dermed en god oversikt over alle deres ressurser. Administratorene får enkelt oversikt over hvilke ressurser som finnes kommunalt, og hvilke ressurser hver enkelt skole har lagt inn i sine samlinger. Ved å legge inn ressurser i brukernes samlingsplass sikrer man enkel tilgang, og trygghet rundt digital læring. 

Datavisualisering

Vi har bygget inn nyttige funksjoner knyttet opp til datavisualisering, i form av ny statistikk og dataspredning. Ved at kommunens administratorer får full oversikt over skolenes ressurser og deres statistikker, kan man ta lærdom av hverandre rundt digital læring. 

3 fordeler for deg som administrator:

    1. Full oversikt over alle kommunens, og skolenes digitale ressurser.
    2. Alt på ett sted – alt fra oversikt over databehandleravtaler, til dataspredning og full kontroll over alle kommunens/skolens brukeres verktøy.
    3. Bruksstatistikk som viser utvikling over tid.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon for lærere – 3 fordeler med å samle alt digitalt på ...

25 februar|Nyheter|

Skolon er leddet som binder digitale læringsressurser sammen, og sikrer en sømløs digital undervisning.

Ved å ta i bruk Skolon forenkles hverdagen til alle involverte i dagens undervisningsmiljø, med uforutsette hendelser der ingen hverdag er lik. Koronapandemien har vist oss hvor sårbar vår hverdag er for endringer, og hvor avhengige vi er av at systemene fungerer som de skal. I denne artikkelen vil vi gå gjennom hvordan Skolon forenkler hverdagen til de ulike rollene i skolen. I dag skal vi se på hvordan Skolon forenkler hverdagen til lærere. 

Enklere oversikt

Vi er inne i en tid der det er ikke lenger er slik at en lærer kan hente ut rett lærebok fra bokhyllen når man skal holde en undervisning – det er mange forskjellige ressurser fordelt på ulike plattformer.

Å holde oversikt med rask tilgang til disse ressursene krever god oversikt som ikke burde falle under lærernes ansvarsområder. Med Skolons samling får de enkelt inn alle sine digitale ressurser, hvor ressursene kan deles opp i de ulike verkene de har tilgjengelig, for enda enklere tilgang. Med vår funksjon Mine Klasser, vil lærerne også få full oversikt over de ulike ressursene hver klasse har tilgang til, samt hver enkelt elev. Dette gjør det igjen enklere for lærerne å holde oversikt i deres hverdag.

Nyttige funksjoner

I 2020 har vi sett store endringer i arbeidsmåte i norske skoler. Fjernundervisning og videomøter har dominert hverdagen til lærere landet over, og tilgangen til digitale ressurser i miljøene de jobber i har blitt stadig viktigere. Skolon har integrasjoner mot Google Classroom og Microsoft Teams, som forenkler leksedeling og generell tilgang til digitale læremidler – funksjoner som har vist seg svært nyttige under årets utfordringer. 

3 fordeler for deg som lærer:

  1. Enkel oversikt over dine klassers digitale læringsressurser – alt på ett sted!
  2. Leksedeling til dine miljø – om det skal være i Microsoft Teams eller Google Classroom.
  3. Muligheter til å teste ut nye ressurser i vårt bibliotek.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.