Anbefalte innlegg

Seneste nyheter

Vi har gleden av å ønske Askøy kommune velkommen til Skolon

22 mars|Brukere & Kommuner, Nyheter|

Vinteren 2021 ønsket Askøy kommune å forenkle sine elever og læreres digitale skolehverdag. De søkte etter en løsning som fungerte godt mot Google Education, på tvers av systemer, og som effektiviserer bruken av deres digitale skoleverktøy. Valget falt på Skolon, og vi ønsker Askøy kommune hjertelig velkommen!

Skolons visjon er digital læring for alle. I dette inkluderes likeverdig tilgang til digitale læringsressurser og tilgang på tvers av systemer. Nå blir den digitale læringen for lærere og elever i Askøy kommune enklere, da kommunen har valgt å ta i bruk Skolon som samlingsplass for alle sine digitale læringsressurser. Det innebærer at alle digitale verktøy og læringsressurser nå kommer til å være samlet på ett og samme sted og nås med ett klikk. For brukerne i klasserommet er det enkelt å få tilgang til og å ta i bruk sine verktøy, og det er enkelt å holde oversikt for skolens ledelse.

Enklere digital læring for 4800 elever og lærere!

Askøy kommer til å ta i bruk Skolon og sine digitale læringsressurser i kombinasjon med Google. Elevene og lærerne kommer til å bruke Skolon i kombinasjon med Google Classroom, og de kan nå med vårt oppdaterte Google Chrome tillegg enkelt dele ressurser på tvers av sine digitale klasserom. Ved å samle alt på ett sted vil brukerne enklere kunne effektivisere sin bruk av digitale verktøy. 

Vi gleder oss til å følge Askøys digitale utvikling med Skolon! 

LES FLERE BRUKERHISTORIER HER

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

365 dager siden Norge stengte ned – et år preget av utfordr...

12 mars|Nyheter|

Datoen er 12 mars.

365 dager har gått siden Norge stengte ned. 

365 dager siden vi opplevde at vår hverdag ble snudd på hodet av en verdensomspennende pandemi, og korona, karantene og kohort ble en del av vårt daglige vokabular. 

Skolesektoren har lagt bak seg et tungt år med mye usikkerhet, med røtter i grønt, gult og rødt nivå. Erna Solberg kunne melde om de strengeste tiltakene i fredstid og over natten ble det innført hjemmeskole og videoundervisning. 

Aktører i digitaliseringsbransjen har jobbet hardt for å støtte opp under de digitale tilbudene. Gratisversjoner av videomøtetjenester har blitt lansert for å knytte oss sammen, og utallige testversjoner av digitale læremidler har blitt tatt i bruk i provisoriske klasserom rundt om i landet, i stuer, kjøkken og soverom. 

Læringskurven i digital læring blant lærere og elever har vært kraftig

Våre brukere forteller om bratte læringskurver rundt digital læring, og om hvordan lærere har oppdaget mulighetene og fordelene med digital kunnskap. 

Når uhellet først har vært ute har vi sett at skoler med Skolons plattform som anker i sin digitale undervisning har håndtert overgangen til distanseundervisning godt, og at Skolon ga de en digital trygghet i den ellers uoversiktlige nye hverdagen.

Da våre brukere allerede har hatt Skolons samling integrert i sine miljøer hadde elevene full kontroll over sine digitale verktøy. Vi opplevde også at lærerne hadde effektive rutiner for kommunikasjon av digitalt arbeid.

Et år preget av utvikling 

Under året som har gått ønsket vi hele 27 500 nye brukere velkommen til Skolon. I 2020 kunne elever og lærere i blant annet Bærum, Ullensvang, Sogndal, Sykkylven,  Narvik og Askøy forenkle sin digitale skolehverdag med personlige samlingsplasser i Skolon. 

Et av våre mål som selskap er å tilby digital læring på tvers av systemer, og vi ønsker at alle skal ha tilgang til god digital læring uansett hvor de er – det siste året har virkelig vist viktigheten av personlige samlingsplasser for elever og lærere. 

Vi utviklet flere nyttige funksjoner for å støtte opp under våre brukeres digitale hverdager, og for å videre integrere de digitale ressursene i deres eksisterende systemer. Sommeren 2020 skapte vi også en app for iOS, et etterspurt tilskudd til vår tjeneste for iPad-skoler landet over. 

Vi er stolte av å være med på den digitale utviklingen sammen med våre brukere.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine ressurser fra ulike leverandører, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.