Anbefalte innlegg

Seneste nyheter

Release notes 5.1

6 mai|Nyheter|

Vi ønsker alltid å forbedre brukeropplevelsen av Skolon til våre brukere. Her har vi gjort en del forbedringer og fikser som våre brukere har ønsket. I tillegg lanserer vi to nye funksjoner, heng med!

 

Datavisualisering 2.0 

Datavisualisering 2.0 vil gi bedre og mer innsikt over dataen som deles med leverandørene som er tilknyttet din skole. Vi har også forbedret utseende, så det skal være mer dynamisk for brukere. Følg med på innlegg i fremtiden, hvor vi skal fortelle deg mer om hvordan dette vil forenkle din digitale hverdag.

Mine klasser Pro

Mine klasser gir en oversikt over klasser, grupper og verktøy som du har tilknytning til som bruker. Et stort ønske fra våre brukere har vært å få en oversikt over selve bruken av verktøyene. Vi har lyttet og kommer nå med en helt ny funksjon som vil gi deg oversikt over brukertid i de ulike verktøyene, i Mine klasser Pro.

Fikser og forbedringer: 

  • Det er nå mulig å tipse skolen din om et verktøy du tidligere har startet en demo på.
  • En visuell bugg er fikset hvor «Ny»-ikonet for verktøy i Min samling kommer tilbake noen ganger.
  • Hvis man klikker på et organisasjons navn i skolemenyen i Skoleadmin kommer man ikke lengre til Min samling. Man vil her bli i Skoleadmin.
  • Forbedring av støtte for verktøy med mange dyplenker i Min samling.

Nyeste verktøy i Skolon biblioteket – Muzzy

2 april|Nyheter|

Nyeste verktøy i Skolon biblioteket – Muzzy

Muzzy er et digitalt webbasert læremiddel for å lære seg en mengde ulike språk, og de er nå endelig tilgjengelig i Skolon sitt bibliotek.

Muzzy er et læremiddel for å lære seg språk gjennom filmer, filmklipp, sanger, interaktive spill og med en mengde muntlige og skriftlige material. Vi har fått intervjue Muzzy sin Marketing Director, Magnus Hamark for å lære mer om Muzzy og hva det kan tilby til elevene.

Hvem er Muzzy?

Muzzy er et snilt grønt romvesen fra det ytre verdensrom som lander i eventyrlandet Gondoland. Han kan naturlig nok verken språket eller kulturen som er der. Sammen med elevene må Muzzy lære seg språket og kulturen.

Hvordan fungerer Muzzy?

Muzzy skal være en morsom måte å lære seg språk på! Vi lærer oss nye språk sammen med Muzzy gjennom å aktivt følge han gjennom eventyr i filmer, sanger, læringsspill og andre interaktive øvinger. Dette vil engasjere elevene på et annet nivå utover å bare pugge gloser. Muzzy inneholder selvfølgelig også flere muntlige og skriftlige øvinger i den omfattende lærings-veilederen til læreren.

Hvem kan ta i bruk Muzzy?

Målgruppen til Muzzy er 1-5 trinn og er også anbefalt som et digitalt læremiddel i den spesialpedagogiske virksomheten. Som en introduksjon til andre språk utover Engelsk og Norsk vil Muzzy være et utmerket valg.

Hvilke muligheter finnes i Muzzy?

Mulighetene med Muzzy er at man lærer seg nye språk på en underholdende måte! Elevene lærer seg gjennom å se, høre, snakke, lese og skrive språket. Det blir mer interaktivt og engasjerende. Muzzy inneholder også språktrening på flere ulike nivåer.

Vi ønsker Muzzy velkommen inn i Skolon sitt bibliotek, og ser frem til å tilby brukerene våre en mer underholdende måte å lære språk på!