Slik fungerer Skolon

Kurset passer deg som har en administratorkonto i Skolon og vil vite mer om hvordan du på en enkel måte administrerer din skoles miljø i Skolon

Introduksjon til administratorrollen

Avsnittet går gjennom hva det innebærer å være skoleadministrator i Skolon, hvilken funksjonalitet som finnes tilgjengelig og hvordan du når den.

Infrastruktur

Skolon er en kraftfull plattform med en rekke unike funksjoner for håndtering av Single Sign On og brukersynk på en sikker og automatisert måte. For å oppnå dette integrerer Skolon med et kildesystem eller elevregister som henter all brukerdata automatisk.

Avsnittet går gjennom hvordan Skolon installeres på et overgripende plan – så du som administrator skal få en forståelse for hvordan alt henger sammen.

Verktøy og lisenser

I Skolon får du som skoleadministrator en enkel og tydelig oversikt over alle lisenser som finnes tilgjengelig på din skole. Avsnittet går gjennom…

  • de ulike lisenstypene som finnes i Skolon

  • ulike typer av verktøy i Skolon

  • hvordan lisenser styrer hva som vises i Min samling

Verktøyshåndtering

Som skoleadministrator har du tilgang til et kraftfullt verktøy for verktøyshåndtering. Det er ved hjelp av verktøyshåndteringen du som administrator styrer hvem som ska ha hvilke verktøy i sin samling.

Avsnittet viser hvordan du som skoleadministrator…

  • får en samlet oversikt over alle digitale skoleverktøy på skolen

  • skaper lisenspooler for automatisert tildeling

  • oppretter egne lokale verktøy

Datavisualisering

Skolons Datavisualisering gir deg en komplett oversikt over bruken av digitale skoleverktøy, som skaper forutsetninger til å fatte bedre og smartere beslutninger ved hjelp av fakta og nye innsikter. Dessuten finnes det unike funksjoner som vesentlig forbedrer sikkerheten ved bruken av digitale skoleverktøy og hjelper skoleeier å leve opp til kravene knyttet til GDPR.

Avsnittet viser hvordan du ved hjelp av Skolons Datavisualisering kan…

  • følge bruken over tid ved hjelp av oversiktlige grafiske visualiseringer

  • får et komplett bilde over hvilke brukere og hvilken data som synkes til respektive verktøy og leverandører

  • skaper registerutdrag og rapporter med ett klikk

  • bruker den automatiske registerfunksjonen for databehandleravtale-funksjonen

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.