Skolon kåret til ett av Nordens mest innovative edtech-startups

29 oktober|

Denne uken ble Skolon kåret til ett av de mest innovative edtech-selskapene i Norden. Markedsovervåking- og analyseselskapet HolonIQ som har sluppet sin årlige liste “2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50” som løfter frem og hyller unge, rasktvoksende og innovative selskap i regionen.

 

Da HolonIQ, et markedovervåking- og analyseselskap, denne uken slapp sin liste “2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50”, deres årlige liste over de 50 mest intressante edtech-selskapene i Norden og Baltikum, hylles Skolon som et av selskapene. Totalt var over 1500 startups i regionen nominert. 

– Det er utrolig morsomt at vi for andre året på rad nevnes i HolonIQs liste. Å igjen bli lagt merke til for at vi driver utvikling og innovasjon innen skoleverden er et godt bevis på at vi er på rett spor, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør i Skolon. 

Listen fokuserer på å identifisere unge, rasktvoksende og innovative selskap i regionen. For å få være med må selskapet være mindre enn 10 år gamle (selv om det finnes noen unntak), har enten sitt hovedkontor i regionen eller fokuserer hovedsaklig på det nordiske og baltiske markedet, og ikke er et datterselskap i et større selskap eller kontrolleres av en investorgruppe. 

Skolon er ett av ti selskap som løftes frem under kategorien Digitalt innhold og Læring online.

– Det er en ære å bli nevnt sammen med de andre techselskapene på listen som også driver med utvikling i bransjen. Vi vil virkelig være en av de som gjør en forskjell, og være med på å forenkle og tilgjengeliggjøre digital undervisning og på den måten gi lærere og elever en bedre hverdag med hjelp av vår plattform, sier Oliver Lundgren.

 

2021 Nordic-Baltic EdTech 50

Siden 2020 har HolonIQ gitt ut deres nummererte årlige liste over de 50 mest innovative edtech-selskapene i Norden og Baltikum der Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Estland, Latvia og Litauen inngår. 

 Regionen er globalt kjent for å være ledende innen pedagogikk, innovasjon og opplæringssystem og 2021 HolonIQ Nordic & Baltic EdTech 50 løfter frem og hyller de teamene innen regionen som støtter opplæringsinnovasjonen. 

 HolonIQ har vurdert over 1500 organisasjoner fra regionen som har blitt nominert gjennom data og innsikt fra sin markedsovervåking og analyseplattform. 

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Skolon og Gyldendal inngår et historisk samarbeid

18 oktober|

Edtech-selskapet Skolon, som samler over 3500 digitale skoleverktøy i sin plattform, har inngått et samarbeid med det norske forlaget Gyldendal. Samarbeidet innebærer at Gyldendals 350 skoletitler blir tilgjengelige i Skolons digitale skoleplattform.

Forrige uke innledet det svenske ed-tech selskapet Skolon et samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag. Partnerskapet betyr at forlagets 350 digitale læremidler kommer til å være tilgjengelige i Skolons digitale plattform fra og med høsten 2021.

Avtalen er strategisk viktig for Skolon da Gyldendal Norsk Forlag er den største aktøren på det norske læremiddelmarkedet. Det norske markedet har tidligere bare hatt én etablert forhandler av læremidler, så samarbeidet er også viktig ut fra et konkurransesynspunkt, for både kunder og produsenter av læremidler.

– Kundene på det norske markedet har begynt å etterspørre mer innovative digitale løsninger og dette er nettopp det Skolon tilbyr. Vårt samarbeid er et viktig skritt videre i utviklingen av salg av digitale læremidler i Norge, sier Oliver Lundgren, administrerende direktør for Skolon.

– Vi i Gyldendal ser positivt på konkurransen i forhandlerleddet og ønsker Skolon velkommen som forhandler av våre digitale læremidler, sier Hanne-Mari Eide Bennett, forlagssjef for kunder og kommunikasjon i Gyldendal.

Skolon er en samlingsplass for digitale skoleverktøy som øker tilgjengeligheten og sikkerheten for elever samtidig som administrasjonen for lærerne reduseres. Med det nye samarbeidet med Gyldendal vil det finnes rundt 3850 digitale verktøy i Skolons bibliotek.

– Skolons tilbud øker med Norges fremste digitale læremiddelforlag i porteføljen, noe som tilfører viktige titler og verktøy for oss. Jo flere store forlag vi knytter til oss, desto mer relevant blir vår plattform, sier Oliver Lundgren.

Samarbeidet med Skolon og Gyldendal innebærer at Skolon blir forhandler av Gyldendals samtlige digitale produkter innen førskole, grunnskole og videregående skole på det norske skolemarkedet.

Om Gyldendal
Gyldendal er det ledende konsernet i norsk bokbransje, og hovedmålet er å skape og formidle verdier innenfor kultur- og kunnskapsfeltet.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

1 oktober|

Har dere god oversikt og orden på skolens digitale verktøy? 

Av Katinka Kolsaker

Det gjelder å ha god orden i verktøykassen når stadig flere digitale verktøy finner veien inn i klasserommene. 

Å rydde er «in».  Vi rydder tid i kalendere og «clean desk» på kontoret. TV-programmer lager underholdning av å hjelpe folk å rydde i sin personlige økonomi. Skolesekken jeg hadde som barn var rotete. Skoletimen startet med romstering i sekken for å finne skrivesaker og bøker. Kladdeboken lå ofte gjemt på innsiden av en tykkere bok. Pennalet måtte graves opp fra bunnen der også en flat matpakke lå.  

Når jeg underviser og foreleser for elever og studenter merker jeg hvor kritisk det er å få en god og effektiv start på økten. Summing og uro synes å øke eksponentielt med tiden det tar å komme i gang, enten det dreier seg om en presentasjon som skal opp på skjerm eller en app som skal brukes. Tiden i klasserom er kostbar og bør brukes på læring fremfor teknisk knot.    

Også på hjemmebanen oppleves kluss, plunder og heft.

Under tittelen «Vær så god, bli gæren!» skriver Varden-journalist Fredrik Nordahl om det å skulle hjelpe 8-åringen med lekser. Her er et lite utdrag: 

«Leksehverdagen til en åtteåring består nå av å sjonglere en ukeplan som henviser til lesebok, penskriftbok og oppgaveark, pluss at de må logge seg inn på Teams, OneNote og Feide. Ukeplanen ligger forresten i Skooler. Andre beskjeder om turdager, svømming, gym eller avslutninger kommer på Visma. Dermed bar det inn på appen Skooler. Har du flere barn på skolen gjelder det å peke deg inn på rett sted…

– Hva har vi i engelsk? Åtteåringen i huset har ikke telefon og selvfølgelig ikke tilgang til Skooler. Jeg zoomet inn på nytt. «Engelsk – se leksefane på OneNote». Vi fant fram skole-iPaden. I OneNote fant vi en lenke til en nettside der en alfabetet-sang skulle ligge. Men for å komme inn der måtte vi logge inn via Feide.»
Varden 24. august 2021.  

Folk sveiper mellom apper på mobilen og forventer at digitale verktøy fungerer smidig. Barn, unge og deres foresatte er stor–brukere av digitale apper. Digitale læremidler skal være enkle å bruke og smidige å navigere i mellom. I motsatt fall kan det gi skjevheter i opplæringen der lærere og elever som har eller har tilgang til god digital kompetanse, øker sitt forsprang.

Med stadig flere digitale verktøy i skolen blir behovet for oversikt og struktur mer prekært. Skolon tok tidlig tak i denne utfordringen og utviklet et digitalt bibliotek som gir lærere og elever oversikt og tilgang til deres digitale verktøy. Innlogging med Feide gjør det enkelt å navigere mellom lære- og hjelpemidlene og å jobbe på tvers av digitale flater, inndelinger i klasser, grupper og alderstrinn. 

I løpet av seks år har løsningen fått flere hundre tusen brukere i Norden.

Flere kommuner og skoler i Norge er i gang, deriblant Østre Toten. Der snakket jeg nylig med Anders Holmen, kontaktlærer og prosjektleder for digitalisering. Han opplevde tidligere at det var et problem å holde ansatte informert om hvilke digitale ressurser og verktøy som var tilgjengelige:  

«Vi har hatt mange eksempler på at ansatte har henvendt seg til skolekontoret og ønsket seg en digital ressurs som vi allerede har kjøpt lisenser til. Da vi fikk høre om Skolon så vi fort at det var løsningen på vårt problem. Det har gitt oss en felles portal hvor elever og ansatte finner de verktøyene de har tilgang til. Samtidig er det enkelt å tilpasse hvilke verktøy som vises for ulike grupper, slik at portalen ikke blir overfylt av unødvendige verktøy for brukerne.» 

Anders mener det er viktig å ha en løsning som er enkel å administrere og vedlikeholde og sier det var en av hovedgrunnene til å velge Skolons løsning fremfor å lage en egen portal. Han legger til:  “Skolon gir oss også en bonus ved at vi som administrerer våre digitale ressurser og verktøy kan få opp statistikk på bruk av de ulike lenkene som vi har lagt i plattformen!»

Det kjennes ikke greit å betale lisens-penger for digitale ressurser som ikke er i bruk.

Statistikk over bruk gjør det enklere for skoler og kommuner å prioritere mellom ulike anskaffelser av digitale verktøy. En annen IKT-ansvarlig understreket behovet for fleksible løsninger som gjør det enkelt å flytte digitale verktøy mellom elevgruppene som trenger dem. Han trakk parallellen til bøker som enkelt kan overleveres fra et klassetrinn til det neste.

Det er positivt at skoler etterspør smidige administrative løsninger som kan gi bedre utnyttelse av digitale verktøy. 

Håndtering av den digitale skolehverdagen var tema på Arendalsuka i år.  IKT Norge inviterte til debatt om GDPR og skoleadministrative systemer med blant annet håndtering av apper og verktøy. I debatten deltok både Datatilsynet, KS, Bouvet, Utdanningsforbundet og politikere. Det er bra at politikere og fagmiljøer løfter frem skolenes behov for administrative systemer, – systemer som gjør læringsopplevelsene bedre og den digitale hverdagen enklere.  

Hvordan opplever du den digitale skolehverdagen?

Vi hører gjerne fra deg om du vil vite mer om Skolons løsninger eller om du ganske enkelt vil sparre med oss. 

Katinka Kolsaker har lang erfaring som rådgiver på innovasjon og digitalisering i privat og offentlig sektor. Hun har utviklet og undervist i innovasjonsfag ved NTNU og universiteter utenfor Norge. Kolsaker har erfaring fra digital omstilling i mediehus, smart tjenesteutvikling i kommuner og har utviklet flere digitale opplæringsprogrammer. Hun har en masterutdanning i organisatorisk læring, pedagogikk og innovasjon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.