Project Description

NKUL, eller Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, er Norges største møteplass for de med interesse for IKT i undervisning. Konferansen er årlig og foregår over tre dager med parallelle seksjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Møt Skolon under NKUL. Vi er på plass med mye lærdom og informasjon til deg som besøkende. Ta en prat og diskutere muligheter for et digitalt økosystem i skoler – oversiktlig og enkelt. Hvordan høres det ut?

Dato: 6.–8. mai – CANCELLED
Sted: Realfagsbygget på NTNU, Trondheim