Okategoriserad

Skolon samlar alla era digitala skolverktyg, läromedel och tjänster på ett och samma ställe och får dem att fungera smidigt och säkert tillsammans för ledning, lärare och elever. Med hjälp av Skolon Total får er skola, kommun eller koncern möjlighet att växla upp det digitala lärandet ännu en nivå, vilket ger ett helhetsgrepp på just ert digitala ekosystem.

I takt med att digitaliseringen ökar i den svenska skolan, så ökar också mängden digitala tjänster, verktyg, läromedel och system som används i det dagliga arbetet. Det innebär höga krav på säkerhet och att alla tjänster blir så enkla som möjligt att komma åt, använda och hantera.

Med hjälp av Skolon samlas skolans alla digitala verktyg och läromedel på en plats med en inloggning och med möjlighet att knyta samman lärplattform, kommunikationsplattform och andra tjänster som används i skolans värld. Det innebär att er skola får möjlighet att samla allt digitalt ni behöver och därmed även hantera användardata, licenser och PUB-avtal på ett och samma ställe.

I Skolon Total ingår ett antal påbyggnadsfunktioner som växlar upp det digitala lärandet ännu en nivå. Det gör att ni får ett ännu bättre helhetsgrepp på just ert digitala ekosystem.

6 funktioner som möjliggör ett ännu smartare och säkrare digitalt lärande för ledning, lärare och elever

Skolon Total innehåller flertalet funktioner som stärker nyttan och värdet av era digitala skolverktyg och läromedel. Här är några av funktionsnyheterna som ingår i Skolon Total:

1. Pseudonymisering av användardata

Pseudonymisering – funktionen som möjliggör att som skolhuvudman kunna leva upp till GDPR och Schrems II. Pseudonymisering är ett av alternativen i European Data Protection Boards rekommendationer och som hjälper huvudmän att säkerställa att personuppgifter inte överförs till tredje land. Detta genom att personuppgifterna stannar hos Skolon och berörd leverantör får pseudonymiserad data som inte går att härleda tillbaka till elever eller lärare.

Med hjälp av Skolon kan ni därmed använda alla era favoritleverantörer av digitala skolverktyg, oavsett var i världen datan hanteras.

2. Möjlighet att styra användning och inköp baserat på era interna GDPR-regler

Som skolhuvudman är det möjligt att, enligt era egna granskningar och risk- och sårbarhetsanalyser, godkänna vilka verktyg och leverantörer som får och kan användas av lärare och elever.

Det gör att ni får en grundlig koll på vilka verktyg som köps in, används och som det kan startas demo av i biblioteket. Därmed får ni också koll och kontroll på vilka verktyg som får ta del av data, precis som vilken data som delas till vad.

3. Datasynk och provisionering av Google WSFE / Microsoft 365

Istället för externa synkar till Google Workspace for Education, Microsoft Office365 och Microsoft Teams kan ni som skolhuvudman använda Skolons plattform för att populera tjänsterna.

Det innebär att ni får möjlighet att synka användare, grupper och klasser till och från tjänsterna med Skolon som källa. Att samla synkar från en och samma källa, d.v.s. Skolon, innebär betydligt enklare felsökning om något inte skulle fungera som tänkt och bättre datakvalitet.

4. PUB-avtalsregister, signering och säker lagring

Med en automatiskt genererad översikt över vilka leverantörer som används är det enkelt för er som skolhuvudman att följa upp att PUB-avtal finns på plats med samtliga leverantörer.

Istället för att behöva leta på olika ställen samlas all information i Skolon och ni som huvudman kan enkelt ange när ett nytt PUB-avtal är signerat.

5. Datasynk och rapportfunktion för digitala nationella prov

Den tekniska lösningen för DNP kommer av Skolverket att vara uppdelad i ett antal moduler. Skolon kommer att leverera systemstöd för autentisering, provisionering och enkel åtkomst till provtjänsten. Det betyder att er skola, kommun eller koncern kommer att kunna läsa in alla era användare, d.v.s. elever och lärare, automatiskt via Skolon. Autentisering innebär att säkra att rätt användare får tillgång till rätt prov vid de aktuella provtillfällena, d.v.s. enkel åtkomst för alla användare och för att kunna utföra prov på ett säkert sätt.

Att genomföra ett digitalt nationellt prov ska vara precis lika enkelt som att komma åt alla sina digitala verktyg i Skolon.

6. Personliga widgets ger skräddarsydd startsida

I Min Samling, där lärare och elever redan idag kommer åt alla digitala skolverktyg med ett klick, finns nu möjlighet att aktivera widgets.

Widgets är små fiffiga funktioner som kan hjälpa användare att enklare komma åt information som finns inne i verktyg, direkt och överskådligt direkt i sin samling. Det kan vara snabb information om det viktigaste eller senaste nytt från ett verktyg, exempelvis att användaren blivit tilldelad en uppgift i Google Classroom/Microsoft Teams, att se dagens matsedel eller ta del av de senaste nyheterna från Svenska Dagbladet.

Det går att bygga egna widgets, hämta information från diverse webbtjänster eller nyttja de widgets som redan finns i Skolon. Med widgets i sin samling får användarna en skräddarsydd startsida med den information ni som huvudman, från ett pedagogiskt perspektiv, anser är bäst.

Vi hjälper dig och er gärna

Vill du veta mer om Skolons funktioner eller har du frågor om plattformen, enklare digitalt lärande eller vad Skolon skulle kunna möjliggöra på er skola eller i er kommun/koncern? Kontakta oss här, så hjälper vi dig och er gärna!

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!