Digitala verktyg och läromedel

Idag har många barn och unga svårt att identifiera falska eller partiska nyheter från nätet. Skolup bidrar till att göra eleverna till kritiska granskare av fakta och i en tydlig översikt får de även hjälp med att värdera olika typer av källor. Häng med, så får du lära känna Skolup närmare och om hur verktyget kan bli ett stöd i källkritiksundervisningen.

Skolup är ett digitalt verktyg som består av tre delar: uppslagsverk, mediasök och ordbok. Verktyget syftar till att stärka källkritiksundervisningen och ge eleverna en god grund för att hämta in och värdera fakta och olika typer av källor. Skolon är en av Skolups återförsäljare, så även Svensk Talteknologi. Svensk Talteknologi har över 25 års erfarenhet av fysiska och digitala verktyg för en likvärdig skola och ansvarar för hjälp och support för Skolup.

Vi pratade med Marina Lundström som arbetar med försäljning och utbildning på Svensk Talteknologi, för att lära oss mer om Skolup och om hur viktigt det är att källkritik blir en naturlig del i undervisningen i skolans alla ämnen.

Marina, hur fungerar Skolup?

Skolup är en digital tjänst för att söka information och fakta på ett och samma ställe och det från flera olika källor; uppslagsverk, ordbok och mediasök. Verktyget är skapat för att möta det informationssamhälle som vi lever i just nu, med källkritik i främsta fokus.

Skolup är väldigt enkelt, tydligt och överskådligt att använda. Eleven får en tydlig översiktsbild över flera källor, så att det blir lätt att jämföra och värdera dem. Till skillnad från många sökmotorer idag, så visas samma sökresultat för alla elever oavsett vad som tidigare har sökts på. Skolups gränssnitt är dessutom fritt från reklam och distraktioner.

I Skolup används AI, artificiell intelligens, för att sammanfatta och skapa enkelhet i långa texter från uppslagsverksdelen. Detta ger möjlighet till olika svårighetsgrader och möjligheten till att kunna fördjupa sig i ett ämne.

Vilka kan använda Skolup?

ALLA som vill söka information och fakta från flera olika källor på ett och samma ställe, oberoende av bakomliggande faktorer. Skolup underlättar och förenklar kunskapsinhämtningen för eleverna som kan fokusera på att kritiskt granska innehåll och källor.

Vi har idag användare från lågstadiet ända upp till gymnasiet och eftersom fokuset är källkritik, så innebär det att verktyget är ämnesoberoende. Skolup kan därmed användas i all undervisning där eleven är i behov av faktainhämtning, tar del av samhällsaktuella frågor eller har skolarbete där källhänvisningar behövs.

Vilka möjligheter finns det med att använda Skolup i undervisningen?

Genom att ha källor som speglar både historiska såväl som realtidsdata, blir Skolup relevant och viktigt för lärare och elever att använda i undervisningen. Eleverna måste få möta verkligheten och lära sig att filtrera information i sitt eget huvud, med tanke på den otroliga mängd information som de möts av idag i olika kanaler. Skolup bjuder in till djupare dialog och gör eleverna till kritiska granskare, med ett stöd för att värdera källornas trovärdighet. Detta skapar självgående elever, där alla får en gemensam grund att stå på. Läraren kan känna sig trygg med att eleverna kan fokusera och granska innehållet utan att bli störda eller påverkade av reklam eller andra distraktioner.

Därför är Skolup med i Skolon:

Det är ett smidigt sätt för lärare och elever att använda Skolup via Skolon tillsammans med alla sina övriga digitala verktyg och läromedel. Det har också kommit efterfrågan som vi har tillmötesgått om att komma åt tjänsten via Skolon – och Skolup ska givetvis finnas tillgängligt där våra användare befinner sig!

Se mer av Skolup:

Så testar du Skolup kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Skolup och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Skolup kostnadsfritt i 60 dagar! Så här gör du:

1. Gå direkt till Skolup i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Skolup som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Skolup som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp Skolup direkt i Skolon Store:

I Skolon Store kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Skolup finns att köpa som singellicenser, klasslicenser och skollicenser i Skolon Store.

Gå direkt till Skolup i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

GÅ TILL SKOLUP I SKOLON HÄR

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!