Skolon
Logga in
Boka en demo
Skolon
Logga in
Boka en demo
Skolon

Från inköpt licens av digitala läromedel – till användning ...

16 januari|

Har du koll på det nya ramavtalet för inköp av digitala läromedel, som träder i kraft 1 februari 2023? Ramavtalet gör det betydligt enklare för ca 70% av svenska skolhuvudmän att köpa digitala titlar till undervisningen, då enskilda upphandlingar inte behöver göras. Med hjälp av Skolon förenklas inköpen ytterligare ett steg, genom att en inköpt licens kan bli ett tillgängligt verktyg eller läromedel i klassrummet på ett par minuter – vi berättar allt du behöver veta.

En högaktuell fråga inom digitaliseringen av skolan är det nya ramavtalet för inköp av digitala läromedel som träder i kraft i 1 februari 2023. Adda, ett företag inom Sveriges kommuner och regioner (SKR), har nämligen tagit fram ramavtalet “Digitala läromedel 2022”, till vilket ca 70% av Sveriges kommuner är anslutna. Avtalet innebär att det nu blir ännu enklare att göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

En av de enskilt största skillnaderna mot tidigare ramavtal är att inköp av fysiska och digitala läromedel delas upp i olika ramavtal. Det innebär att skolhuvudmän som är anslutna till ramavtalet nu har möjlighet att göra inköp av digitala läromedel via ramavtalet från de tre tilldelade ramavtalsleverantörerna utan att göra enskilda upphandlingar – en av dessa leverantörer är Skolon.

Från köpt till licens till användning i klassrummet på ett par minuter

Inköp av digitala verktyg och läromedel har fram till nu till stor del varit anpassade likt inköp av fysiska böcker, inköpsscenariot har sett likadant ut som det gjort historiskt när endast fysiska böcker köptes in. Idag gör skolor och kommuner inköp av både digitala och fysiska digitala läromedel, och båda typerna av inköp har alltså fram till nu hanterats till stor del på samma sätt. Med hjälp av det nya ramavtalet och Skolon förenklas inköpen av digitala läromedel betydligt. Digitala och fysiska läromedel delas upp för att kunna köpas in var för sig, och en köpt licens för ett digitalt läromedel kan användas i undervisningen redan i direkt anslutning till köpet.

– När det gäller fysiska läromedel så behövs det givetvis en viss framförhållning, men när det gäller det digitala, så behöver hela flödet från inköp till det faktiska användandet i klassrummet, samt uppföljning av statistik förenklas. Det är något som vi gjort med Skolons inköpsfunktion, där en köpt licens kan bli ett tillgängligt verktyg i klassrummet hos lärare och elever på runt 2 minuter, berättar Marcus Alvarsson, Sverigechef för Skolon.

”Att köpa digitala läromedel och skolverktyg direkt via Skolons bibliotek fungerar precis som en vanlig, modern webbshop, vilket de flesta idag är välbekanta med”

Skolons inköpsfunktion lanserades 2019 och blev en ytterligare förlängning av Skolons bibliotek, som idag rymmer över 4500 digitala skolverktyg och läromedel från över 150 olika edtechleverantörer. I biblioteket kan lärare och elever hitta och testa nya, intressanta verktyg och inköpsansvariga administratörer kan göra köp med ett par klick direkt i samma gränssnitt.

– Att köpa digitala läromedel och skolverktyg direkt via Skolons bibliotek fungerar precis som en vanlig, modern webbshop, vilket de flesta idag är välbekanta med. Du köper det verktyg som du önskar och har möjlighet att redan vid inköpstillfället välja vilken användare, klass/grupp eller skola som ska få tillgång till verktyget. Framför allt kan du också välja när verktyget ska bli tillgängligt hos användarna – redan direkt på studs eller vid ett valt datum. Det gör att din skola kan göra välplanerade inköp, för att exempelvis ligga steget före vid en terminsstart eller när en ny elev börjar, förklarar Marcus.

Statistik och budgetfunktioner skapar tydlighet och enkel uppföljning

Alla inköp samlas i en tydlig statistikvy, där det blir enkelt för skolor och skolhuvudmän att följa upp användning av verktyg, vilka inköp som har gjorts, vem som gjort inköp samt för hur mycket, kontra vilken budget som satts i förväg. Marcus fyller i:

– En uppskattad funktion är också möjligheten till förnybara abonnemang. Din skola kan enkelt se start- och sluttid för alla era köpta licenser och också ställa in så att de förnyas automatiskt. Det sparar mycket administrativ tid och gör att inga licenser riskerar att hamna mellan stolarna.

”Ni får full koll och kontroll innan inköp, under inköp och efter inköp”

Gensvaret från Skolons användare har varit mycket positivt, där flertalet skolhuvudmän, både kommunala och fristående, hoppade på att använda inköpsfunktionen redan vid lanseringen 2019 och därefter fortsatt att göra sina inköp via plattformen.

– Som skolhuvudman får ni verkligen ett helhetsgrepp på och en digital infrastruktur för både inköp och användning av alla era digitala läromedel och verktyg. Ni får full koll och kontroll innan inköp, under inköp och efter inköp. Framför allt säkrar ni att alla lärare och elever får tillgång till just de verktyg de behöver, exakt när de behöver det och det utan teknikstrul eller dyra implementeringsprojekt, avslutar Marcus.

6 snabba fördelar med inköp direkt via Skolons bibliotek

 • Köp licenser med ett par klick från ett bibliotek med över 4500 digitala verktyg och läromedel.
 • Dela ut licenser direkt vid köpet till precis rätt användare, klass/grupp eller skola.
 • Dela ut licenser vid valt datum, för att exempelvis kunna ligga steget före vid terminsstart.
 • Få en tydlig översikt över alla köp och förnyelser – gör enkelt uppföljning med hjälp av statistik.
 • Ställ in budget och fördela rättigheter att göra inköp till de användare som ni önskar.
 • NYHET! Integrera ert befintliga inköpssystem med Skolon för att enkelt kunna leva upp till er interna inköpspolicy.

Användare berättar om sina upplevelser av inköp via Skolons bibliotek

Hur går köp via Skolons bibliotek till? Vad har ekonomen och den digitaliseringsansvariga upptäckt för fördelar? Hör våra användare berätta mer om sina upplevelser av inköpsfunktionen i Skolon.

”Det går otroligt snabbt att få ut rätt licens till rätt person”

Lärande i Sverige har inskrivet i sin digitala strategi att samtliga inköp av digitala läromedel ska gå via Skolon. Läs hela vår intervju med Jonna Rådegård som arbetar som utvecklare digitalitet på Lärande i Sverige, en skolkoncern med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskola i hela landet.

”Vi får en fullständig överblick över vilka licenser vi har och hur länge de löper”

Katrineholms kommun har nyttjat Skolons plattform och inköpsfunktionen sedan 2019. Mattias Lindström är ekonom vid bildningsförvaltningen och han ser flera fördelar med funktionen. Bland annat framhåller han minskad administrativ börda och att Skolon ger en smidig inköpsprocess gällande digitala verktyg och läromedel. Läs hela vår intervju med Mattias här.

Allt du behöver veta om Addas nya ramavtal – vad innebär det för er skola eller kommun?

Har du koll på det nya ramavtalet för digitala läromedel som träder i kraft 1 februari 2023? Vi ger dig koll på vad det innebär för er skola eller kommun!

TESTA: Se om er kommun är ansluten till ramavtalet – detta behöver ni göra

Är er kommun ansluten till Addas ramavtal för enklare inköp av digitala läromedel? Vad innebär ramavtalet och vad behöver er skola eller kommun göra för att komma igång? Testa, se och läs mer här!

TITTA: Se temawebinaret med Skolon och Adda

I vårt inspelade webinar berättar Marita Lohmander, kategoriansvarig inom utbildning och lärande på Adda Inköpscentral, om det nya ramavtalet och vilka möjligheter det innebär för er som skolhuvudman. Skolon är en av leverantörerna som är möjliga att använda för att effektivisera inköp, hantering och uppföljning – Erik Thorell och Marcus Alvarsson från Skolon visar hur ni får full koll och kontroll på alla era framtida inköp av digitala läromedel och skolverktyg. Se sändningen i sin helhet här.

Vi finns här för att hjälpa dig

Vill du veta mer om möjligheterna med att göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg direkt via Skolons bibliotek? Vad innebär det nya ramavtalet för just din skola eller kommun? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar, så hjälper vi dig!

Välkommen att kontakta oss

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

LISTA: 18 tips på nya digitala verktyg och läromedel i Skolons bi...

16 december|

Tips på nya digitala verktyg att använda i undervisningen? Här ger vi dig 18 förslag på nyheter i Skolons bibliotek av över 4500 digitala verktyg och läromedel för skolans värld. Häng med, så får du lära känna ett urval av årets alla nyheter lite närmare!

I Skolons plattform finns idag över 4500 digitala skolverktyg och läromedel från över 150 olika leverantörer – och utbudet utökas hela tiden. I biblioteket finns digitala verktyg för alla årskurser och ämnen, ända upp till vuxenutbildningen. Idag ger vi dig tips på nya digitala verktyg som kan användas i undervisningen. Kanske hittar du ett eller flera verktyg som du vill börja testa direkt i Skolon redan nu?

Gleerups digitala läromedel nu köpbara i Skolons bibliotek

Skolon och Gleerups har ingått i samarbete, något som innebär att alla digitala läromedel från Gleerups blir tillgängliga för köp i Skolons bibliotek. I biblioteket finns 331 titlar i skolans alla ämnen – se hela utbudet från Gleerups här.

Mattecentrum – fyra kostnadsfria verktyg för stöd i matematik

Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfri läxhjälp och material till barn och unga inom matematik. Nu hittar du Formelsamlingen, Matteboken, Matteboken på arabiska och Mathplanet.com i Skolons bibliotek, samt de två nyaste kurserna – matte på lätt svenska och kursen för dig som är nybörjare i programmeringsspråket Python. Alla helt kostnadsfria att använda via Skolon!

Musikoteket – skolans bästa digitala stöd i musikundervisningen

Musikoteket är ett webbaserat verktyg för musik i grundskolan och med innehåll i form av mängder av låtar och pedagogiskt material. Här finns bland annat musikteori, musikhistoria, ensemblespel/samspel, instrumentkunskap och möjligheter att både skapa och kommunicera. Allt utifrån gällande läroplan i grundskolan.

Plugga med Dugga förbereder eleverna inför nationella proven

Dugga, som är en populär tjänst för genomförandet av digitala prov, lanserar nu ett nytt, kostnadsfritt verktyg i Skolons bibliotek. Verktyget Plugga med Dugga gör det möjligt för elever att träna och förbereda sig inför nationella proven – med hjälp av tidigare upplagor av prov.

Lexplore stärker elevernas läsförmåga och ger skolan stöd för individanpassade insatser

Lexplore är den prisade tjänsten som används av skolor och kommuner världen över. Tjänsten möjliggör att tidigt synliggöra elevernas läsförmåga, att se elevernas autentiska läsning från avkodning till språkförståelse och att få en objektiv översikt över elevernas läsning för att, i tid, kunna sätta in rätt stöd och stimulans för att främja läsningen. Sammanfattningsvis handlar det om läsutveckling för alla elever.

Mysteriet från Alfamax – 11 digitala lärspel som ger eleven unikt stöd i svenska

Alfamax är leverantören som erbjuder över 40 lärorika spel för att hjälpa eleven att utvecklas i svenska, där målet är att utveckla sitt ordförråd och sin språkliga medvetenhet. Nu lanserar Alfamax det nya verktyget Mysteriet, där eleven får gå på spännande upptäcktsfärd i ett slott, för att avslöja mysteriet med dubbelteckning. Alltså, varför dubbeltecknas ordet matte, men inte matematik?

Qridi möjliggör formativ bedömning i klassrummet

Qridi är bedömnings- och utvärderingsverktyget som hjälper lärare och elever att sätta kunskapsmål och utvärdera och analysera lärandet på vägen. Det digitala verktyget ger på ett enkelt och tydligt sätt värdefulla insikter i varje individs lärprocess. Eleven blir mer delaktig i lärandet och verktyget hjälper lärare att strukturera, planera och genomföra undervisning och bedömning.

Skogslektioner – lustfyllt lärande om skogens roll i en hållbar utveckling

Skogslektioner är ett kostnadsfritt digitalt verktyg för grundskolan och som innehåller lektioner om skogens viktiga roll i vårt samhälle. De ämnesövergripande lektionerna rymmer spännande fakta, filmer och övningar som tar upp allt från biologisk mångfald, klimat, produkter från skogen och upplevelser i skogen. Syftet med verktyget är att låta eleverna skapa en egen relation till skogen och få upp ögonen för dess många möjligheter.

Juridik för alla – kostnadsfritt verktyg som ger koll på Sveriges lagar

Juridik för alla är verktyget som ger användaren koll på lagar i Sverige. Med hjälp av bland andra Thomas Bodström, Mårten Schultz, Johan Eriksson och Dona Hariri kan användaren ta del av expertkunskap från några av landets ledande advokater och jurister på ett lättillgängligt sätt i form av bl.a. kurser, quiz och poddavsnitt. Senast in i utbudet är Krigets lagar som fokuserar på folkrätt och det rådande läget i Europa, med anledning av det pågående kriget i Ukraina.

Eleverna blir kreativa superstjärnor – så skapas 3D-animerade berättelser i Drama Studio

Drama Studio från Ugly Duckling Games är ett nytt digitalt verktyg som främjar kreativt skapande och samarbete mellan eleverna. Med verktyget kan eleverna arbeta med storytelling och på ett snabbt och enkelt sätt ta fram 3D-animerade berättelser tillsammans. Här kan eleverna skriva manus, spela in repliker, instruera skådespelare, skapa scen och ljus och dela sina berättelser med lärare, föräldrar eller hela världen.

Skoltavlan – interaktivt undervisningsmaterial med stöd från SPSM

Skoltavlan Junior är utvecklat med hänsyn till både förskolans och grundskolans läroplaner och innehåller en mängd interaktiva övningar i svenska, matematik, engelska och mycket mer! Stora delar av innehållet i Skoltavlans båda verktyg är dessutom framtagna med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Skoltavlans båda verktyg är anpassade för förskola och F-3.

Skolup – ett digitalt verktyg som bidrar till att stärka källkritiken i undervisningen

Skolup är ett digitalt verktyg som består av tre delar: uppslagsverk, mediasök och ordbok. Verktyget syftar till att stärka källkritiksundervisningen, oberoende av ämne, och ger eleverna en god grund för att hämta in och värdera fakta och olika typer av källor.

Matteappen Magma låter eleverna göra sina uträkningar helt digitalt

Matteappen Magma är en innovativ matematiktjänst för hela grundskolan med målet att göra matte mer likvärdigt, tillgängligt och engagerande. Magmas pedagogiska filosofi tar sitt avstamp i forskning som påvisat att elevers inlärning ökar då de även visar vägen fram till svaret. Med hjälp av Magma kan eleverna göra sina matematiska uträkningar – helt digitalt.

SvD Skola lanserar ny tjänst för svenska skolor – kvalitetsjournalistik direkt i klassrummet

Svenska Dagbladet har i många år satsat på att nå ut med kvalitetsjournalistik till landets skolungdomar. Nu tas nästa steg genom att välkända tidningen SvD Junior lanseras som en ny tjänst, med namnet SvD Junior Skola, för att lärare och elever ska kunna använda aktuella nyheter som en del av undervisningen.

Bonden i skolan – pedagogiskt undervisningsmaterial om lantbrukets viktiga roll i samhället

Var kommer maten på våra tallrikar ifrån? Det är en av många frågor som det kostnadsfria digitala verktyget Bonden i skolan ger svar på, ett verktyg som lyfter lantbrukets viktiga roll i vårt samhälle. Bonden i skolan erbjuder mängder av spännande fakta, roliga filmer, kluriga quiz och färdiga lektionsupplägg, där allt material är redo att användas i flera av skolans ämnen.

Liber inkluderar värdegrundsmaterial i digitala läromedel

I Skolons bibliotek hittar du Libers utbud av digitala läromedel för alla årskurser. Nytt för i år är att material för skolans värdegrundsarbete nu finns inkluderat i de digitala läromedel som rör SO, NO och svenska för åk 4-6. Här finns bland annat texter, diskussions, lärarhandledningar och annat värdefullt material för både lärare och elever.

Levebee hjälper eleverna att fylla kunskapsluckorna i matematik

Levebee är ett digitalt verktyg som hjälper elever att fylla luckorna i matematik, där läraren kan följa framstegen på vägen och ge hjälp precis där det behövs. Levebee är ett värdefullt matteverktyg för alla elever från förskola upp till årskurs 3, inklusive barn med inlärningssvårigheter och nyanlända elever som kan vara i behov av extra stöd.

Mussila WordPlay bidrar till att utveckla elevers språkförståelse i engelska

Mussila WordPlay är en app för läsförståelse på engelska för barn. WordPlay har skapats av logopeder och innehållsproducenter, vilka tillsammans har gjort appen till en rolig och kraftfull inlärningsupplevelse för barn från 6 år och uppåt. Målet med appen är att förbättra barns läsförståelse, lyssningsförmåga och arbetsminne. Medan de leker stärker de sitt ordförråd, minne, ljudförståelse och tal – något som gör Mussila WordPlay unikt.

I Skolons bibliotek är det enkelt att hitta, testa och köpa digitala skolverktyg och läromedel. Här hittar du välkända titlar och nya favoriter i skolans alla ämnen, för olika behov och årskurser. Välkommen in till biblioteket – en hel värld av lärande!

LOGGA IN OCH SE HELA SKOLONS BIBLIOTEK

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Mussila Wordplay bidrar till att förbättra elevers språkförståels...

5 december|

Mussila WordPlay är en app för läsförståelse på engelska för barn. WordPlay har skapats av logopeder och innehållsproducenter, vilka tillsammans har gjort appen till en rolig och kraftfull inlärningsupplevelse för barn från 6 år och uppåt. Målet med appen är att förbättra barns läsförståelse, lyssningsförmåga och arbetsminne. Medan de leker stärker de sitt ordförråd, minne, ljudförståelse och tal, vilket är något som gör Mussila WordPlay unikt.

I Skolon hittar du redan idag Mussila Music, den prisbelönta musikinlärningsappen för barn mellan 6 och 10 år. Appen lär ut musik genom spelbaserade utmaningar där barnen får lära, spela, skapa och öva.

Nu är det dags att presentera Mussilas senaste tillskott WordPlay som äntligen är tillgängligt i Skolons bibliotek. Därför har vi pratat med Hervé Debono, Director of school relations and partnerships, om deras app och om hur den kan bidra till att förbättra elevernas ordförråd, språkförståelse och tal på engelska.

Hervé, för den som inte vet känner till er app – vad är Mussila WordPlay?

Mussila WordPlay är en app vars mål är att hjälpa lärare att lära ut engelsk läsning och förståelse till alla nybörjare som börjar lära sig engelska, genom en unik, prisbelönt metod för att lära sig genom att spela.

Spännande! Men, hur fungerar appen och vilka kan använda den?

Mussila WordPlay har utvecklats i samarbete med logopeder, med en evidensbaserad metod. Den följer vår metodik för att lära, leka och skapa! Barnen lär sig vardagsord genom att följa instruktioner och leka med olika miljöer. Genom att spela spel och frågesporter lär de sig att assimilera alla begrepp. De får skapa originella och roliga berättelser med hjälp av Story Creator. Och sist, men inte minst – de får sätta in allt de lär sig i praktiken, läsa fantastiska berättelser och granska sina egna ordförråd. WordPlay är skapat för barn från 6 års ålder och alla nybörjare på det engelska språket.

Vilka möjligheter finns det med att WordPlay i undervisningen?

Mussila WordPlay kommer att bidra till att förbättra elevernas ordförråd, språkförståelse och tal på engelska. Medan eleverna spelar kommer de också att öka sina auditiva färdigheter för att bearbeta och förbättra sitt arbetsminne, sin läsförståelse och sin förmåga att läsa av bilder. Materialet erbjuder även visuella hjälpmedel för att hjälpa elever som behöver organisera sitt arbete. Med visuella hjälpmedel är det också möjligt att främja initiativförmågan, stärka de kognitiva funktionerna och ge stöd för att bearbeta auditiva instruktioner.

Därför är Mussila med i Skolon:

Som ett isländskt företag är skandinaviska skolor verkligen viktiga för Mussila. Skolon är en av våra viktigaste samarbetspartners som redan distribuerar vår första app Mussila Music. Därför var det väldigt naturligt för oss att erbjuda vår nya app Mussila WordPlay i denna fantastiska plattform.

Se mer av Mussila WordPlay:

Så testar du Mussila WordPlay kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Mussila WordPlay? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Mussila WordPlay kostnadsfritt i 60 dagar! Så här gör du:

1. Ladda ned appen via App Store eller Google Play.

2. Gå till Mussila WordPlay i Skolons bibliotek och klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Mussila WordPlay som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. 

3. Starta appen i din mobil/platta och välj ”Logga in med Skolon”, alternativt gå till Mussila WordPlay via din samling i Skolon – och du är igång med din testning!

Köp Mussila WordPlay direkt i Skolon:

I Skolon kan din skola enkelt göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna tillgång till licenserna via ett par klick. Det innebär att din skola har möjlighet att göra planerade inköp och styra när en licens blir aktiv hos lärare och elever, exempelvis till en terminsstart. 

Mussila WordPlay finns att köpa i Skolon Store. Gå direkt till Mussila WordPlay i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

GÅ TILL MUSSILA WORDPLAY I SKOLON

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Nyheter från Mattecentrum: Matte på lätt svenska och programmera ...

24 november|

Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfri läxhjälp och material till barn och unga inom matematik. Nu utökar Mattecentrum sitt kursutbud med två nya kurser – matte på lätt svenska och en kurs för nybörjare i programmeringsspråket Python. Båda är helt kostnadsfria att använda och finns att hitta i Skolons bibliotek. Häng med, så berättar vi mer!

Sedan tidigare har du kunnat hitta fyra digitala verktyg i matematik från Mattecenrum: Matteboken på svenska, Matteboken på arabiska, Formelsamlingen och Mathplanet.com. Alla verktyg är kostnadsfria att använda och syftar till att öka intresset för och kunskap i matematik, oavsett kunskapsnivå.

Nu utökas Mattecentrums utbud av digitala verktyg i Skolons bibliotek, när två nyheter gör entré: Matte på lätt svenska och Programmering i Python. Båda verktygen har tillsammans ett 50-tal djuplänkar i Skolon, vilket innebär att användare kommer åt precis rätt del inne i verktyget med ett klick och även har möjlighet att enkelt dela länkar i verktyget vidare till andra användare.

Lär känna verktygen närmare här:

Matte på lätt svenska

En digital kurs som fokuserar på material som kombinerar att du som användare kan öva på svenska termer parallellt som du studerar matematik.

Här hittar du teori och räkneövningar för förskoleklass och lågstadiets nivåer.

Gå till Matte på lätt svenska i Skolons bibliotek här.

Programmering i Python

En kurs som ger en grundläggande förståelse för programmeringsspråket Python och en bas att gå vidare från.

Kursen innehåller teori, videolektioner och övningsuppgifter. Kursen riktar sig främst till högstadieelever, men alla som är nybörjare i programmering kan ha nytta av kursen.

Gå till Programmering i Python i Skolons bibliotek här.

Så kommer du igång med Mattecentrums kostnadsfria verktyg i Skolon:

1. Gå direkt till Mattecentrum i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Lägg till för det verktyg som du vill använda. Här kan du även välja om du vill lägga till verktyget till dig själv eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer kan även lägga till verktyg till en hel skola.

3. Nu finns ditt valda verktyg tillagt i “Min samling” tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel, redo att startas med ett klick!

Om Mattecentrum:

Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället. Vi vill inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Föreningen verkar som en knytpunkt och ledande mötesplats för utbildningsstöd i främst matematik samt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Mattecentrum är en viktig drivkraft för att skapa kostnadsfritt, tillgängligt och inkluderande material för alla elever som vill och behöver bli bättre i matematik.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Kahoot! nu tillgängligt på svenska – ännu enklare för lärare och ...

15 november|

Internationellt kända Kahoot! är nu möjligt att använda helt på svenska, både när det gäller plattformen via webben och mobilapparna för Android och iOS. Det nya språkstödet innebär att det blir ännu enklare för lärare och elever att använda Kahoot!s populära tjänster i klassrummet.

Genom att erbjuda svenska som språkstöd, så blir det nu ännu enklare för svenska lärare och elever att använda Kahoot! i undervisningen. Det innebär att användarna på ett ännu bättre sätt både kan spela och även skapa och upptäcka engagerande lärmaterial i Kahoot på sitt eget språk.

– Sverige har en tydlig strategi för skolans digitalisering, vilket främjar att barn och elever får möjlighet att använda digitala verktyg i utbildningen. Denna filosofi har varit en verklig inspiration för oss, och genom att lägga till svenska i vår plattform påskyndar vi införandet av digitala verktyg i klassrummet, samtidigt som vi ger engagerande innehåll och upplevelser till elever i alla åldrar, säger Eilert Hanoa, vd på Kahoot!.

Kahoot! finns nu, utöver det nya tillägget av svenska, på 17 olika språk, inklusive engelska, spanska, franska, italienska, tyska, brasiliansk portugisiska, norska, japanska, arabiska, holländska, turkiska, polska och förenklad och traditionell kinesiska, ukrainska och koreanska.

Skolor, kommuner och universitet över hela världen använder Kahoot!s tjänster för att skapa engagerande lärupplevelser med hjälp av gamification. Under de senaste 12 månaderna har cirka 9 miljoner lärare globalt inom grund- och gymnasieutbildning och högre utbildning hållit i en Kahoot!-session.

Samarbetet mellan Skolon och Kahoot! innebär att det är möjligt att köpa Kahoot! på enklast möjliga sätt i Skolons bibliotek av över 4000 digitala skolverktyg och läromedel. Välkommen att läsa mer om Kahoot! i Skolons bibliotek här!

GÅ TILL KAHOOT I SKOLONS BIBLIOTEK

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Levebee – hjälper eleverna att fylla kunskapsluckorna i mat...

8 november|

Levebee är ett digitalt verktyg som hjälper elever att fylla luckorna i matematik, där läraren kan följa framstegen på vägen och ge hjälp precis där det behövs. Levebee är ett värdefullt matteverktyg för alla elever från förskola upp till årskurs 3, inklusive barn med inlärningssvårigheter och nyanlända elever som kan vara i behov av extra stöd. Häng med, så berättar vi mer!

I Skolons bibliotek hittas tusentals digitala läromedel och skolverktyg för skolans värld och ett av dem är Levebee. Levebee är ett digitalt verktyg med fokus på matematik, som innehåller hundratals övningar för elever från förskola till årskurs 3. Allt i en distraktionsfri miljö, där eleverna får omedelbar feedback på uppgifter och där läraren kan följa elevernas matematikresa på vägen för att kunna ge support när och där det behövs.

Vi pratade med Michal Hudeček, vd på Levebee, för att lära oss mer om Levebee och om hur det digitala verktyget kan skapa engagemang i matematik.

Michal, hur fungerar Levebee?

Levebee erbjuder hundratals unika övningar i matematik, där var och en motsvarar minsta möjliga inlärningsbit av kunskaperna i matte. Detta för att låta eleverna fokusera på en enkel aktivitet i taget, och för att hjälpa läraren att identifiera var exakt en elev fastnar på vägen. Levebees gränssnitt är skapat med kärlek till barn med särskilda behov och olika modersmål, vilket innebär att alla elever får ett värdefullt stöd i matematik.

Vilka kan använda Levebee?

Levebee stödjer lärare i att kartlägga lärmålen i matematik för hela klassen och lärare kan kontinuerligt övervaka hur väl eleverna uppfyller målen. Verktyget kan användas för att förklara matematiska begrepp, öva tillsammans och utvärdera elevernas kunskaper. Levebee fungerar på datorer, surfplattor, mobiler, projektorer och interaktiva tavlor. Även barn som ännu inte kan läsa har möjlighet att använda verktyget. Levebee är också lämpligt för lärare som precis har börjat använda teknik i klassrummet.

Levebee täcker för närvarande matematiska koncept som ingår i läroplanen för förskola till och med årskurs 3. Mer innehåll för äldre barn läggs till varje månad!

Vilka möjligheter finns det med verktyget?

Matematikkoncept som lärs ut i Levebee är uppdelade i hundratals unika multimodala övningar, som var och en representerar minsta möjliga inlärningsbit. Detta hjälper till att minska kognitiv belastning och låter eleverna fokusera på en sak i taget. Varje övning genereras slumpmässigt inom metodologiska begränsningar för att erbjuda obegränsat antal interaktiva exempel att lära av. Levebee ger omedelbar feedback, med särskilt fokus på de vanligaste missuppfattningarna.

Vi tillämpade 30 års erfarenhet av specialpedagogik för att skapa en miljö fri från distraktion för barn att lära sig matematik. Verktygets gränssnitt kan anpassas till barn med dyslexi, autism, ADHD, synnedsättning och många andra särskilda behov. Alla instruktioner i verktyget kan visas och spelas upp på två språk samtidigt för att stödja barn med olika modersmål.

Lärare som använder Levebee rapporterar att de, förutom framsteg i matematik, även ser förbättringar i barns självförtroende, koncentration, självständighet, samarbete med andra barn, samt förbättrad närvaro och utveckling av barnens digitala färdigheter.

Därför är Levebee med i Skolon:

Uppmuntrade av den överväldigande positiva feedbacken från lärare i andra europeiska länder, är vi väldigt glada över att kunna lansera vårt matematikverktyg för barn och barn med särskilda behov även i Sverige. Skolon är en viktig plattform för oss för att vi ska kunna nå svenska lärare. Vi har gått all-in med den fullständiga integrationen av Skolon för att möjliggöra för lärare att snabbt komma åt alla övningar via djuplänkar, och enkelt synka alla sina klasser och elever. Tack vare Skolon är Levebee tillgängligt för svenska skolor med bara ett klick!

Röster från lärare om Levebee:

Se mer av Levebee:

Så testar du Levebee kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Levebee? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att testa Levebee kostnadsfritt i 30 dagar! Så här gör du:

1. Gå direkt till Levebee i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Testa. Här kan du även välja om du vill lägga till Levebee som test till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper.

3. Nu finns Levebee som demoversion i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Köp Levebee direkt i Skolon Store:

I Skolon Store kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Levebee finns att köpa i Skolon Store. Gå direkt till Levebee i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

GÅ TILL LEVEBEE I SKOLON

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Liber inkluderar värdegrundsmaterial i digitala läromedel för åk ...

13 oktober|

I Skolons bibliotek hittar du Libers utbud av digitala läromedel för alla årskurser. Nytt för i år är att material för skolans värdegrundsarbete nu finns inkluderat i de digitala läromedel som rör SO, NO och svenska för åk 4-6. Häng med, så berättar vi mer!

Nu har Libers digitala läromedel i svenska, SO och NO för åk 4-6 fått tillskott. Med texter, diskussionsunderlag och lärarhandledningar finns material för att kunna arbeta med värdegrundsfrågor i det dagliga skolarbetet.

Enligt Skolverket ska skolans värdegrund genomsyra hela utbildningen.
Elever ska bland annat få möjlighet att:

 • utveckla empati för och omtanke om andra,
 • utveckla ett jämlikt och jämställt förhållningssätt,
 • utveckla förståelse för att relationer präglas av samtycke,
 • kritiskt granska hur maktstrukturer kan vara kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck,
 • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Värdegrundsarbetet ska ske kontinuerligt och därför finns materialet i alla Libers lärarhandledningar i svenska, SO och NO åk 4-6. Du som lärare bestämmer när det passar dig och din klass att ta in materialet i undervisningen. Arbeta gärna tillsammans inom arbetslaget.

Exempel på värdegrundsmaterial som finns inkluderat i Libers läromedel:

Känslor – läs och diskutera

Hur känns det att bli sviken av en vän? Hur säger man förlåt? Känslor är något som alla människor upplever. En del kan kännas enkla medan andra kan kännas jobbiga. Att samtala om känslor med eleverna är värdefullt och personlighetsutvecklande. Genom samtalet kan eleverna träna på hur de kan formulera sig, sätta ord på sina känslor, tänka annorlunda och få nya infallsvinklar. Författarna Lisa Dessle och Kerstin Naenfeldt är erfarna mellanstadielärare som arbetat mycket med värdegrundsfrågor med sina elever.

Du hittar materialet i verktygen som är länkade längre ner på sidan.

Samtycke och relationer med Maria Dufva

I Lgr22 har det införts nya formuleringar i de inledande delarna i alla läroplaner, åk 1-9. Formuleringarna handlar bland annat om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer. Maria Dufva, kriminolog, författare och föreläsare, har skrivit fyra texter om samtycke, jämställdhet, hedersförtryck och porr. Texterna är illustrerade av Jojo Falk.

Du hittar materialet i verktygen som är länkade längre ner på sidan.

Här hittar du materialet:

Du laddar ner värdegrundsmaterialet från de digitala lärarhandledningarna i Liber Svenska 4-6, SOS 4-6 och Spektrum NO 4-6. Dessa läromedel hittar du i Skolons bibliotek och har din skola licenser för ett eller flera av dessa läromedel, så är det bara att starta dem direkt. Om din skola inte har licenser för dessa läromedel, så har du möjlighet att prova dem helt kostnadsfritt i 14 dagar.

Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till respektive läromedel i Skolons bibliotek!

Se hela Libers utbud i Skolons bibliotek

Liber är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder Liber läromedel av hög kvalitet. Med målet att alla ska lyckas med sina studier står Liber för kunskap som gör skillnad – genom hela livet.

Vill du se hela utbudet av Libers digitala läromedel?
I Skolons bibliotek finns 922 titlar för olika ämnen och årskurser!

SE HELA UTBUDET AV LIBERS DIGITALA LÄROMEDEL

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Bonden i skolan – pedagogiskt undervisningsmaterial om lant...

5 oktober|

Hur kan lärare och elever ta in bonden, maten och djuren i klassrummet? Med bland annat färdiga lektionsupplägg, quiz och filmer ser det digitala verktyget Bonden i skolan till att vi får lära oss mer om vilken roll lantbruket har i vårt dagliga liv. Nu finns Bonden i skolan att ta del av i Skolons bibliotek och det helt kostnadsfritt för alla användare. Häng med, så berättar vi mer!

Var kommer maten på våra tallrikar ifrån? Det är en av många frågor som det kostnadsfria digitala verktyget Bonden i skolan ger svar på, ett verktyg som lyfter lantbrukets viktiga roll i vårt samhälle. Bonden i skolan erbjuder mängder av spännande fakta, roliga filmer, kluriga quiz och färdiga lektionsupplägg, där allt material är redo att användas i flera av skolans ämnen.

Vi pratade med Johanna Hovnert, projektledare för Bonden i skolan, för att lära oss mer om hur lärare och elever kan ta in bonden, maten och djuren in i klassrummet.

Johanna, hur fungerar Bonden i skolan?

Bonden i skolan består primärt av fyra olika delar i form av faktasidor, filmer, quiz och lektionsuppgifter. Du kan välja att använda dig av alla fyra delar eller bara läsa enstaka faktasidor eller titta på en specifik film.

Om du inte redan vet vilket område som du vill arbeta med, så kan det vara en bra start att kika efter tips och inspiration bland våra lektionsuppgifter. I vår lektionsdatabas kan du sortera ut uppgifter som passar för specifika årskurser eller ämnen. Oavsett om du är på jakt efter material till hem- och konsumentkunskap, biologi eller bildundervisningen, så har vi något för alla.

För de yngre eleverna är det också möjligt att dyka ner i något specifikt område, exempelvis kossan. Då kan de läsa fakta om kor, titta på film om kor, göra en lektionsuppgift om kor och avsluta med ett quiz på samma tema.

I många delar av landet har vi dessutom möjlighet att hjälpa till med att koppla ihop er skola med en lokal bonde, antingen för att komma ut på gårdsbesök eller få besök av bonden i klassrummet.

Vem eller vilka kan använda ert verktyg?

Bonden i skolans material är öppet och gratis för alla att ta del av, men framför allt är materialet anpassat för elever i förskoleklass upp till årskurs 6. Alla Skolon-användare kan med andra ord lägga till verktyget i sin samling, tillsammans med alla sina övriga digitala skolverktyg, och starta upp direkt!

Vilka möjligheter finns det med att använda Bonden i skolan i undervisningen?

Bonden i skolan ger dig som lärare möjlighet att snabbt sätta dig in i materialet och börja arbeta med det. Tack vare de färdiga uppläggen krävs ingen större förberedelsetid.

Inte minst lyfter Bonden i skolan ett viktigt ämne! I takt med att avståndet mellan stad och land växer och allt färre har en relation till lantbruket, så blir det allt viktigare att prata om var maten på våra tallrikar kommer ifrån. Vi tror dessutom att om du vet var maten kommer ifrån, så är det lättare att fatta beslut som är bra för ett hållbart samhälle. Om du förstår vilket arbete som ligger bakom att den där tomaten ska växa, så värdesätter du den mer och bidrar på så sätt även till ett minskat matsvinn.

Med Bonden i skolan vet du dessutom att det är de främsta experterna som ligger bakom faktamaterialet, nämligen bönderna själva. Det mesta av materialet är framtaget tillsammans med bönder, förutom viss fakta och siffror som är hämtat från bland annat Jordbruksverket. Lektionsuppgifterna är i sin tur framtagna tillsammans med pedagoger och de har en tydlig koppling till läroplanen.

Därför är Bonden i skolan med i Skolon:

Vi är med för att underlätta för fler inom skolans värld att kunna ta del av vårt material. Vi vet att många lärare vill arbeta med dessa frågor, men att det inte alltid är helt lätt att hitta relevant material. Där kan Skolon hjälpa till med att vara en brygga mellan Bonden i skolan och pedagoger. Skolon är dessutom ett praktiskt verktyg för alla användare.

Se mer av Bonden i skolan:

Så använder du Bonden i skolan kostnadsfritt i Skolon:

Blev du nyfiken på Bonden i skolan och möjligheterna med verktyget i undervisningen? Alla inloggade Skolonanvändare har möjlighet att använda Bonden i skolan helt kostnadsfritt! Så här gör du:

1. Gå direkt till Bonden i skolan i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Lägg till. Här kan du även välja om du vill lägga till Bonden i skolan till dig själv, eller om du även vill dela ut det till en eller flera klasser och grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till hela skolan.

3. Nu finns Bonden i skolan i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel!

Om Bonden i skolan:

LRF:s digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning, där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder.

Bonden i skolan är den svenska bondens röst rakt in i klassrummet, där vi kombinerar faktatexter med filmer och quiz. Faktatexterna är till största del hämtade direkt från bönderna själva och från andra experter på lantbruk. Utöver den gedigna faktadelen finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6, som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.

Gå till Bonden i skolan i Skolon här.

GÅ TILL BONDEN I SKOLAN I BIBLIOTEKET

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

SvD Junior lanserar ny tjänst för Sveriges lärare och elever R...

26 september|

Svenska Dagbladet har i många år satsat på att nå ut med kvalitetsjournalistik till landets skolungdomar. Nu tas nästa steg genom att välkända tidningen SvD Junior lanseras som en ny tjänst för att lärare och elever ska kunna använda aktuella nyheter som en del av undervisningen. Nu hittar du SvD Junior Skola i Skolon, med möjlighet att testa tjänsten kostnadsfritt terminen ut.

I Skolon hittar du redan idag Svenska Dagbladets digitala tjänst SvD Skola. Det innebär att din skola kan ta del av dagliga nyheter från Svenska Dagbladet kostnadsfritt direkt i Skolon och därmed möjlighet att använda kvalitetsjournalistik i undervisningen.

I Svenska Dagbladets utbud ingår även SvD Junior, som är Sveriges enda nyhetstidning för barn och unga. SvD Junior rapporterar varje vecka om aktuella nyheter på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Nu lanserar lanserar Svenska Dagbladet den nya tjänsten SvD Junior Skola, tänkt att användas av lärare och elever i undervisningssyfte.

Med syfte att locka till läsning och allmänbildning

I en förstudie bland lärare framkommer att det ofta saknas aktuellt material i SO och enkla texter som inspirerar till läsning. Junior Skola innehåller båda dessa delar.

– Barn behöver läsa mer. Varje vecka gör SvD Junior aktuell journalistik som bidrar till allmänbildning och möter unga på deras nivå. Vi har länge haft en tanke om att vårt material skulle passa i undervisning, säger SvD Juniors chefredaktör Stina Cederholm.

Mervärde i form av artiklar, quiz och frågespalt

SvD Junior Skola kommer ut varje vecka under terminerna och riktar sig primärt till elever i årskurserna 3-6. Den innehåller åtta sidor i en e-tidningsversion, med tillhörande studiematerial som enkelt går att skriva ut och som har stöd i läroplanen. Varje nummer innehåller aktuella artiklar, ett nyhetsquiz som vässar allmänbildningen och en spalt där barn kan ställa frågor till psykologen och författaren Jenny Jägerfeld.

– Till artiklarna finns elevövningar som en pedagog skapat utifrån den nya läroplanen vilket ger ett färdigt lektionspaket som hjälper läraren i undervisningen. De utvalda artiklarna kommer att fungera såväl i SO-ämnet som i svenska. I vår förstudie med lärare har vi förstått att det råder brist på aktuellt barnanpassat material såväl när det gäller läsning och källkritik som samhällsfrågor. Just sådant som är SvD Juniors styrka, säger Stina Cederholm.

Stina Cederholm.

Lisa Holmberg.

Lisa Holmberg, som arbetar som partneransvarig på Skolon, fyller i:

– Så roligt att kunna erbjuda SvD Junior Skola till våra användare i Skolon, som nu kommer att kunna använda tjänsten på samma ställe som alla sina övriga digitala skolverktyg och läromedel. Det är ett mycket värdeskapande verktyg, som gör att lärare kan lyfta och samtala om aktuella nyheter och händelser med eleverna och det på ett sätt och språk som är anpassat just för dem. Nu hoppas vi att många nyfikna lärare och elever tar chansen att testa SvD Junior Skola!

SvD Junior Skola finns tillgänglig som ett verktyg i Skolons bibliotek med start 22 september.
Under höstterminen 2022 är det möjligt för alla användare i Skolon att testa SvD Junior Skola helt kostnadsfritt.

3 steg – så gör du för att testa SvD Junior Skola kostnadsfritt i Skolon:

Alla inloggade Skolonanvändare, både lärare och elever, har möjlighet kostnadsfritt ta del av Svd Junior Skola höstterminen ut direkt i Skolon.

Så här gör du:

1. Gå till SvD Junior Skola i biblioteket här.

2. Klicka på knappen Lägg till. Här kan du som lärare välja om du vill lägga till SvD Junior Skola till dig själv eller om du även vill lägga till verktyget till en eller flera klasser/grupper. Administratörer har även möjlighet att lägga till verktyg till en hel skola.

3. Nu finns verktyget tillagt i Min samling tillsammans med dina övriga digitala skolverktyg och läromedel. Klicka på ikonen, så öppnas verktyget direkt!

Om SvD Skola och SvD Junior Skola:

SvD Skola och SvD Junior Skola är två tjänster från Svenska Dagbladet som gör det enklare för lärare och skolor att använda SvD:s kvalitetsjournalistik i sin undervisning. SvD:s vision om ett öppet och demokratiskt samhälle börjar i skolan. Därför är det viktigt att SvD finns som en naturlig del i skolan och att vi som mediehus gör fri och oberoende journalistik tillgänglig för eleverna.

Vi vill med SvD Skola och SvD Junior stödja både lärare och elever i undervisningen, dels när det gäller att följa med i nyhetsflödet, men också när det gäller att lyfta fram olika perspektiv, och rusta elever att fatta självständiga och välgrundade beslut.

Se mer av SvD Skola och SvD Junior Skola i Skolons bibliotek här.

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!

Matteappen Magma – låter eleverna göra matematiska uträkningar di...

21 september|

Matteappen Magma är en innovativ matematiktjänst för hela grundskolan med målet att göra matte mer likvärdigt, tillgängligt och engagerande. Magmas pedagogiska filosofi tar sitt avstamp i forskning som påvisat att elevers inlärning ökar då de även visar vägen fram till svaret. Med hjälp av Magma kan eleverna göra sina matematiska uträkningar – fast digitalt. Häng med, så berättar vi mer!

Magma, en matematikapp som tidigare kändes till vid namn ”Matteappen”, startades i kölvattnet av Pisa-undersökningen 2015, då grundarna hade en stark övertygelse om att grundskolans matematikundervisning kunde och behövde göras mer engagerande. Matteappen Magma fick sedan sitt stora genombrott under pandemin och är idag tillgänglig för över 20% av Sveriges grundskoleelever.

Nu finns Magma även tillgängligt i Skolon, vilket innebär att användare kan komma åt Magma på samma ställe som alla sina övriga digitala skolverktyg och läromedel. Därför pratade vi med Daniel Hagstedt, kundansvarig på Magma, för att lära oss mer om hur appen kan stärka matematikundervisningen i klassrummet.

Daniel, innan vi går in på hur Magma fungerar i undervisningen, så är vi såklart nyfikna på namnbytet från Matteappen till Magma! Berätta, vad ligger bakom det?

Samtidigt som namnet “Matteappen” var genialiskt i sin enkelhet, så skapade det också utmaningar då det är generiskt, vilket gjorde att många vi pratade med undrade ”Vilken matteapp vi pratar om?”. Förhoppningen är att bytet kommer hjälpa oss att etablera ett namn som förhoppningsvis är lättare att både känna igen och komma ihåg. Så för våra användare så innebär namnbytet i stort sett ingenting, utöver just bytet av namn till Magma.

Så, hur fungerar Magma ute hos användarna i klassrummet?

Magmas pedagogiska filosofi tar sitt avstamp i forskning som påvisat att elevers inlärning ökar då de visar vägen fram till svaret. Digitalisering möjliggör samtidigt nya forskningsbaserade arbetssätt, genom vilka lärare kan skapa sig en djupare förståelse för elevers kunskaper och missförstånd.

Med Magma kan eleverna göra sina uträkningar digitalt, precis som med papper och penna. Plattformen tolkar elevernas handskrift, vilket möjliggör automatisk rättning och direktåterkoppling till eleverna, samtidigt som elevernas progression och lösningar skickas till läraren i realtid. Detta skapar möjligheter för matematiska samtal, formativa arbetssätt, individanpassade övningar, självrättande kartläggningar och diagnoser – och mycket mer.

Vilka kan använda Magma?

Matteappen Magma tillgängliggör hela grundskolans matematik för alla användare med över 40 000 uppgifter som följer läroplanen. Elevupplevelsen är centrerad kring ritytan där eleverna löser en uppgift i taget och har kan visa hur de tänker, samtidigt som plattformen rättar deras svar och ger direkt återkoppling – lösningen är lika viktig som svaret! Lärare kan enkelt skapa och dela ut nya övningar och får sedan tillgång till elevernas progression och lösningar i realtid, så att de kan ge rätt stöd till rätt elev vid rätt tidpunkt.

Vilka möjligheter finns det med Magma?

Magma kombinerar fördelarna från digitalisering med styrkan i att visa vägen fram till svaret! Automatisk rättning sparar tid och det går snabbare för läraren att sätta ihop och dela ut nya övningar. Genom att göra elevernas progression och lösningar tillgängliga för läraren i realtid, så möjliggör Magma en djupare förståelse av elevernas kunskaper och en mängd forskningsbaserade arbetssätt.

Se och lär dig mer om Magma:

Detta är Magma:

Matteappen Magma möjliggör smartare arbetssätt för lärare och elever. Lärare kan enkelt följa elevers progression i realtid, se elevers lösningsförslag och individanpassa undervisningen så att alla elever blir jämnt utmanade och kan nå sin fulla potential i matematik!

Läs och se gärna mer om Magma i Skolons bibliotek här.

Köp Magma direkt i Skolon Store:

I Skolon Store kan din skola göra inköp av digitala verktyg och läromedel, med möjlighet att ge användarna direkt tillgång till licenserna. Det innebär att en inköpt licens blir tillgänglig som ett verktyg hos användarna på mindre än två minuter.

Gå direkt till Magma i Skolon här för att köpa licenser eller läs mer om hur du genomför köp i Skolon Store här.

GÅ TILL MAGMA I SKOLON HÄR

Detta är Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg och lärresurser, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. I biblioteket finns över 4000 digitala verktyg!