Partners

De bästa verktygen för svensk skola finns i Skolon – bli en del av biblioteket och vår community du med!

Skolon Partner Program

Bidrar du till att utveckla skolvärlden, så hjälper vi dig att nå ut till den

Genom att bli Skolon Partner öppnas unika möjligheter att nå ut till hundratusentals lärare och elever för dig som utvecklare av digitala läromedel, lärresurser eller andra program/appar riktat mot skolvärlden.

Skolon är skapat för att möjliggöra digitalt lärande för alla genom att göra det enklare för skolor att använda och hitta digitala skolverktyg av hög kvalitet. I Skolons bibliotek finns idag över 5500 digitala läromedel och lärresurser från över 190 olika leverantörer.

Några av fördelarna med Skolon

Förenkla användandet, få fler kunder och minska administrationen

Det enklaste sättet att distribuera kostnadsfritt

Skolon erbjuder marknadens kraftfullaste plattform och API:er för att distribuera digitala läromedel och skolverktyg till hundratusentals lärare och elever, utan kostnad, oavsett om du har 5 eller 500 000 användare.

Fler kunder

Nå hundratusentals nya användare och sälj era skolverktyg genom vårt unika bibliotek skapat just för skolans värld. Dessutom erbjuder Skolon ett av marknadens populäraste marknadsföringskoncept både digitalt och via events.

Ökat användande

Med Skolon ökar användandet betydligt av redan befintliga licenser hos era kunder, tack vare enklare tillgång oavsett var användaren befinner sig. Detta i sin tur leder till nöjdare kunder och goda chanser till ökad försäljning.

Spara utvecklingstid

Undvik dyra kundspecifika integrationer och krångliga implementationsprojekt. Med Skolon förenklas användandet för era kunder radikalt, samtidigt som ni sparar viktig utvecklingstid. Dessutom blir era skolverktyg automatiskt integrerade i skolhuvudmannens digitala ekosystem.

Minskad administration

Färdiga SSO-kopplingar, inbyggd datahantering och automatiserad distribution leder till minskad kundadministration för er som partner till Skolon. Dessutom kan kunden enkelt fördela och administrera sina licenser på egen hand.

Ökad säkerhet

En modern och standardiserad hantering av data säkerställer genom färdiga integrationer en datahantering enligt GDPR och ger kunden inbyggd transparens och kontroll över sina egna personuppgifter.

Hantera allt på ett ställe

En portal för utvecklare av digitala läromedel och skolverktyg

Med Skolons unika partnerportal är det enkelt att hantera alla verktyg och administrera kunderna på ett och samma ställe. Här kan du som partner tydligt följa upp provade demos, med andra ord potentiella nya kunder, samt följa försäljning och distribution av verktyg . Det är förstås möjligt att bjuda in fler anställda från företaget som användare och i portalen samlas också alla nyheter från Skolon.

Integrationsmöjligheter

Unika API:er utvecklade för en digital skolvärld

Våra unika API:er är skapade med utgångspunkt i att digitalt lärande behöver vara enkelt för alla. Därför har vi utvecklat en rad marknadsledande API:er och tekniker för att hantera SSO, synka data, hantera licenser och administrera verktyg – API:er som idag används av hundratusentals användare. Utöver det har vi stöd för en rad olika standarder, både svenska och internationella. Tillsammans ger detta mängder av möjligheter att integrera och dra nytta av Skolonplattformen för era skolverktyg.

För plattformar och LMS:er

Alla verktyg integrerade automagiskt

Med en enkel, kostnadsfri integration skapas en direktkoppling från er plattform till tusentals olika läromedel och lärresurser som finns i Skolonplattformen. Detta betyder one click access till marknadens populäraste skolverktyg direkt från er plattform. Det gör er lösning ännu starkare och ger era användare ett betydligt smidigare användarscenario. Med våra kraftfulla API:er är det enklare än någonsin att erbjuda en sammankopplad infrastruktur med djuplänkar direkt till läromedel, single sign-on och one click navigation mellan verktyg.

Funderingar?

Frequently Asked Questions

För att kunna tillhandahålla ett eller flera digitala skolverktyg genom Skolon behöver ni bli godkänd Skolon Partner. Ni kontaktar oss via vårt formulär här och därefter tar vi kontakt med er för att berätta mer om Skolon, vårt partnerprogram och om hur vi tillsammans kan möjliggöra digitalt lärande för alla.

Alla företag, organisationer och privatpersoner som har utvecklat ett eller flera digitala verktyg eller läromedel som är till nytta för den svenska skolan på något sätt. Är du osäker på om ert eller era verktyg passar i skolans värld? Tveka inte att kontakta oss ändå, så bokar vår partneravdelning gärna in ett möte för att få veta mer om dig/er.

I Skolon finns alla typer av digitala verktyg som används för allt från administration till inlärning i skolans värld. I biblioteket finns kategorier såsom läromedel, lärverktyg och hjälpmedel.

Skolon skall vara det smidigaste och mest kostnadseffektiva alternativet när det gäller distribution och tillgängliggörande av digitala skolverktyg.

För att få tillgång till Skolons partnerprogram med partnerportal, API och marknadsföring betalar ni en låg fast kostnad per år. Utöver det är det helt kostnadsfritt att distribuera och tillgängliggöra era verktyg till fritt antal kunder i plattformen. I de fall Skolon står för försäljningen av era verktyg genom plattformen betalar ni en procentuellt del av ert försäljningspris i avgift.

Skolon stödjer alla typer av plattformar och i Skolon finns både nedladdningsbara klienter/program, mobilbaserade appar och molntjänster. Självklart behöver era verktyg inte stödja alla plattformar för att finnas med i Skolon.

Som edtech-utvecklare kan ni spara mycket tid och pengar genom att integrera er till Skolon. Genom att nyttja Skolons kraftfulla API-ramverk och licenshanteringssystem blir ni även en del av en helhet. Ni sparar mängder av utvecklingstimmar genom att ta del av Skolons redan befintliga kopplingar till Sveriges största och mest populära digitala skolverktyg och system. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Om du har frågor eller vill veta mer om vad det innebär och möjliggör att vara Skolon Partner, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!