Skolon @ SETT 2022

Inspirerande föreläsningar och digitalt lärande för alla – hos Skolon på SETT. Kom förbi vår monter H:15, prata med våra experter och du – glöm inte att ta en fikapaus och en fin goodiebag!

Besök oss i monter H:15

Ta del av senaste nytt i plattformen hos oss

I Skolons plattform står utvecklingen aldrig still och vi arbetar kontinuerligt med uppdraget ett ännu enklare och säkrare lärande för landets elever, lärare och skolledare. Under SETT och i vår monter presenterar vi aktuella funktioner i plattformen och hur dessa kan stödja just er verksamhet på bästa sätt.

Happenings i montern

PERSONLIG DEMO

Ta chansen och få en personlig visning av Skolon och möjligheterna med digitalt lärande. Vad vill du veta mer om?

MÖT VÅRA EXPERTER

Alla Skolons experter finns på plats för att svara på dina frågor och funderingar.

FRIA FÖRELÄSNINGAR

I våra uppskattade föreläsningshörna Skolon EdTalk talar flera inspirerande talare – i alla dagarna tre. Bäst av allt? Föreläsningarna är öppna och fria för alla att ta del av!

GOODIEBAG TILL ALLA

Självklart delar vi även ut vår populära goodiebag till alla besökare.

TA EN FIKAPAUS

Slå dig ned i vår talarhörna och passa på att ladda energi med gofika.

PROVA NYA VERKTYG

I Skolon finns över 4600 verktyg! Lär dig mer och prova våra demo-versioner.

Här kommer vi inom kort presentera talarna på Skolon EdTalk!

Karin Nygårds
Karin Nygårds har ägnat de senaste 10 åren till att djupdyka i olika aspekter av det digitala livet. Den här gången blir det ett besök i konspirationsteoriernas värld. Vad är konspirationsteorier? Varför är de farliga? Hur känner vi igen dem och hur gör vi för att vaccinera våra elever mot dem?
Boel Nygren, Internetstiftelsen

Boel Nygren ska prata om hur lärare kan arbeta för att stärka  elevers digitala kompetens. Varför ett undersökande av digitaliseringen är ett sätt att göra elever mer medvetna om sin samtid. Hon kommer att ge flera konkreta ingångar och tips på hur du kan starta.

Emelie Hahn

Emelie Hahn, förstelärare, författare och eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet (UHR) berättar om hur man kan arbeta med digitalisering och internationalisering i symbios – att genom digitaliseringens möjligheter koppla upp klassrummet mot omvärlden och ge eleverna autentiska mottagare i andra länder.

Magnus Blixt,
Haldor

Gott lärarledarskap – ett kvartsamtal med Blixt. Lärarledarskapet är svårt. Tidsbrist, för mycket administration och förändringströtthet är bara några av utmaningarna i att vara en god ledare, i varje klassrum  och i varje stund. Blir man någonsin färdig i sitt ledarskap? Och tiden vi har, hur får jag ut mest nytta av den?

Dyslexiförbundet & Svensk Talteknologi

Sara Rydin från Dyslexiförbundet kommer tillsammans med Marina Lundström från Svensk Talteknologi samtala om 4 viktiga aspekter med assisterande teknik. Vem som kan ha nytta av att använda talsyntes, röstens betydelse, tillgänglighet och att det ska vara enkelt att använda. Aspekter som kan hjälpa användaren att väcka nyfikenhet, lust och läsglädje!

Mats Broström, Finspång

Mats Broström IT samordnare Finspångs kommun kommer att tala om detta:
Hur kan man säkra upp så att våra elevers personuppgifter inte sprids till underleverantörer som vi inte kan godkänna utifrån Schrems ll-domen då de är extra skyddsvärda? Finspång vill testa Pseudonymiserings funktionen genom Skolon för att se om det kan lösa detta problem. Det skulle kunna göra att Finspång har flera leverantörer att välja på vid kommande upphandlingar.

Pelle Englund,
Digiexam

Digitala prov för effektivare kunskapsmätningar
Pelle Englund, berättar om digitala prov som redskap för effektivare kunskapsmätningar samt hur digitala prov är en möjlighet och mycket mer än bara nationella prov! Pelle gästas även på scen av Margareta Liljequist som är lärare på Runbacka Skolor i Sollentuna.

Andreas Hallström & Karin Gifvas, Lexplore

Andreas och Karin har båda jobbat inom skolans värld, som rektor respektive specialpedagog. De berättar om hur Lexplore hjälper skolor och kommuner att skapa systematik i läsutvecklingen. Hur elever tycker att det är roligt att bli Lexplorade och hur Lexplore lanserar nya produkter för att stödja läsutvecklingen.

Ellen Hallgren,
Historiska Muséet

Ellens tema är ”Museet i klassrummet”. Sveriges historia är en nylanserad undervisningsresurs från Statens historiska museer. Här finns lektioner skapade av pedagoger och forskare vid 50 museer och arkiv över hela landet. Allt material är gratis och baserat på den nya kursplanen. Bli inspirerad av äkta föremål i digital form!

Cecilia Lilja, Natur & Kultur

Cecilia kommer att tala om det högaktuella ämnet ”Att välja och värdera digitala läromedel (vilka krav bör du ställa på ett digitalt läromedel?)”. Detta får ni bara inte missa!

Kristian Lundqvist, GroPlay

”Öka flickors intresse för teknik” Kristian Lundquist är en tidigare lärare som grundade spelstudion Gro Play för att utveckla lärande inom hållbar utveckling. Presentationen kommer att handla om hur vi kan öka flickors intresse för Matematik, Teknik och NO genom inkluderande speldesign för alla.

Gabriel Wallén,
Skolon

Gabriel, Customer & Content Director på Skolon, kommer att presentera årets spännande nyheter. Häng med!

Pontus Wiklund, Soundtrap

”Eleven som digital producent”
Pontus Wiklund arbetar som utbildningsspecialist på Soundtrap for Education och kommer att tala om hur Soundtrap kan förbereda unga för framtiden och hur Soundtrap används i skolan idag!”

Christian Viland, Kahoot!

Christian will discuss how to deliver engaging and deep learning experiences in your classroom. By creating a platform where teachers can create entire lessons, deliver interactive experiences, and track their students’ learning progress throughout, Kahoot! enables teachers to actively build relationships with their students while they form genuine connections with the material.

Peter Wilcke, Dugga

Peter Wilcke, VD kommer att tala om detta: Vad händer när modern teknologi sätts i händer på lärare/pedagoger? Magi! Hur ser framtiden ut kring digital kunskapsutvärdering? Vart är vi på väg och leder allting automatiskt till bättre kvalité i lärandet?

Stojanka Drinic, 
Östermalmsskolan

I spåret av de snabba förändringar som sker varje dag så ökar kraven på att vi som personal klarar av att vara agila, adaptiva och i en ” lärandeprocess” hela tiden. Hur skapar vi de goda förutsättningarna för en lärande organisation? Detta kommer Stojanka Drinic, rektor på Östermalmsskolan i Stockholm Stad, tala om.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Clio

Ann-Birthe has more than eight years of experience of developing digital learning material. As a former teacher, she knows the value of enabling students to be actively involved in the learning experience. Clio has recently launched a new platform in which activity-based learning is a high priority. Learn more about how you can ensure a high activity level in your teaching and ensure that your students actively contribute to the learning process.

Alexis Nicou,
CoSafe

Grundaren och VD för CoSafe, den marknadsledande digitala skolsäkerhetsappen för att larma, hantera och förebygga incidenter som t.ex. PDV, inrymning, brand och försvunnen elev kommer att prata om säkerhet.

Jerker Porat, Microsoft

Specialist i Microsofts skolteam pratar om den flexibla skolan – hur vi kan jobba oberoende av tid och rum, dock med skolan som den självklara platsen för undervisning!

Camilla Askebäck Diaz

”En lärares 10 i topp bästa digitala tips”
Vilka verktyg kan man använda för att skapa struktur, motivation och få inspiration? Camilla kommer att gå igenom 10 olika kategorier av tips för att använda i sitt digitala klassrum. Förhoppningsvis kommer du att hitta något du kommer att kunna använda i ditt klassrum redan imorgon eller få en annan vinkel på ett verktyg du redan använder.

Lucas Nygaard,
Hololink

Augmented reality (AR) is one of the most powerful digital mediums and a key part of the metaverse.
In this talk, Lucas Nygaard, CEO of Hololink, will explain how to get started with AR as a presentation and learning tool in the classroom, with no preparation or special hardware needed.

Hervé Debono,
Mussila

Hervé will talk about how Swedish schools can access and use Mussila’s digital solutions through the Skolon platform, for children to learn through play, and create something out of what they learnt. Mussila offers a music learning app in Swedish, and a reading and comprehension app in English for children from 6 years old.

Mei-Li Hoh,
Begreppa, ILT inläsningstjänst

Begreppa ger stöd för alla elever och är extra värdefullt för bland annat nyanlända elever och elever med annat förstaspråk än svenska. Pedagogen och innehållsutvecklaren Mei-Li Hoh kommer att visa på möjligheterna med verktyget!

Marina Lundström,
Svensk Talteknologi

Marina Lundström, som arbetar med försäljning och utbildning på Svensk Talteknologi, kommer att tala om det högaktuella ämnet källkritik kopplat till deras nylanserade produkt Skolup.

Alexis Nicou,
CoSafe

Grundaren och VD för CoSafe, den marknadsledande digitala skolsäkerhetsappen för att larma, hantera och förebygga incidenter som t.ex. PDV, inrymning, brand och försvunnen elev kommer att prata om säkerhet.

Juhani Katajamäki, Qridi

Finns det bedömning bortom tester? Juhani kommer att ge dig praktiska verktyg för att få formativ bedömning, personliga inlärningsvägar och framstegsspårning att hända, inklusive 2000-talets färdigheter och kompetenser.

Jalal Nouri,
Stockholms universitet

Professor i teknikstött lärande och arbetar för närvarande vid Institutionen för datavetenskap och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. För närvarande är Jalal koordinator för en forskargrupp som fokuserar på Learning Analytics och Artificiell Intelligens i utbildning.

Tore Kjellow,
UDG

Tore is the creator of the scientifically validated School at Play-approach, and co-founder of Ugly Duckling Games. He will be talking about what can be achieved by using games and playful learning in the classroom, and how this knowledge shaped Drama Studio, Ugly Duckling Games’ new playful and creative cooperative storytelling tool.

Vibeke Omberg,
Creaza

Vill du lära dig mer om hur eleverna blir huvudpersonen i sitt eget lärande? Vibeke Omberg, Produktchef på Creaza kommer at tala om detta spännande ämne. Creaza sätter eleverna i centrum för sin egen lärandeprocess och stimulerar elevernas skaparglädje, nyfikenhet och kreativitet genom ett kreativt och lekfullt lärande.

Ola Henriksson, SvD Skola

Ola Henriksson, projektledare för Svenska Dagbladets tjänst SvD Skola, berättar om hur lärare och skolor kan använda SvD:s kvalitetsjournalistik i sin undervisning på grundskolan och gymnasiet. Syftet är att bidra till ett likvärdigt och tillgängligt lärande för alla elever.

Mi Möller,
Slöjd.nu

Slöjden – ett hållbart ämne
Åh nej, slöjdläraren är sjuk! Hur undviker ni att ställa in slöjdlektionen eller att det blir pyssel istället för slöjd? Konkreta tips för att hålla undervisningskvaliteten uppe! Dessutom några ord om materiallärans stora roll när nya kursplanen för slöjd börjar gälla.

Detta är SETT

Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

På SETT – Lyssna till över 100 föreläsningar och talare, träffa 150 företag, organisationer och kommuner i utställningen och besök aktivitetsytan SETTdate med praktiska workshops, minipresentationer och massa andra aktiviteter. Möt dina branschkollegor på plats och dela erfarenheter med personer från hela Sverige.