Så här fungerar Skolon

Utbildningen passar dig som har ett administratörskonto i Skolon och vill veta mer om hur du på ett enkelt sätt administrerar din skolas miljö i Skolon

Introduktion till administratörsrollen

Avsnittet går igenom vad det innebär att vara skoladministratör i Skolon, vilken funktionalitet som finns tillgänglig och hur du når den.

Infrastruktur

Skolon är en kraftfull plattform med en rad unika funktioner för hantering av Single Sign On och användarsynk på ett säkert och automatiserat sätt. För att uppnå detta integrerar Skolon med ett källsystem eller elevregister som hämtar all användardata automatiskt.

Avsnittet går igenom hur Skolon installeras på ett övergripande plan – så att du som administratör ska få en förståelse för hur allting hänger ihop.

Verktyg och licenser

I Skolon får du som skoladministratör en enkel och tydlig överblick över alla licenser som finns tillgängliga på din skola. Avsnittet går igenom…

  • de olika licenstyperna som finns i Skolon

  • olika typer av verktyg i Skolon

  • hur licenser styr vad som visas i Min samling

Verktygshantering

Som skoladministratör har du tillgång till ett kraftfullt verktyg för verktygshantering. Det är med hjälp av verktygshanteringen du som administratör styr vem som ska ha tillgång till vilka verktyg.

Avsnittet visar hur du som skoladministratör…

  • samlad överblick över alla digitala skolverktyg på skolan

  • skapar licenspooler för automatiserad tilldelning

  • upprättar egna lokala verktyg

Datavisualisering

Skolons Datavisualisering ger dig en komplett överblick över användandet av digitala skolverktyg, som skapar förutsättningar till att fatta bättre och smartare beslut med hjälp av fakta och nya insikter. Dessutom finns unika funktioner som väsentligt förbättrar säkerheten vid användandet av digitala skolverktyg och hjälper skolhuvudmannen att leva upp till kraven enligt GDPR.

Avsnittet visar hur du med hjälp av Skolons Datavisualisering kan…

  • få en komplett bild över vilka användare och vilken data som synkats till respektive verktyg och leverantör

  • skapa registerutdrag och rapporter med ett klick

  • följa användandet över tid med hjälp av lättöverskådliga grafiska visualiseringar

  • använda den automatiska registerfunktionen för PUB-avtal

Trenger du hjelp?

Help center

I Skolons Help center finner du artikler og beskrivelser for både lærere, studenter og administratorer.