Datasäkerhet och GDPR-verktyg

Unika funktioner som väsentligt förbättrar säkerheten vid användandet av digitala skolverktyg och hjälper skolhuvudmannen att leva upp till kraven enligt GDPR.

Efterlev GDPR

Inbyggd minimerad dataspridning

Vårt kraftfulla rättighetssystem i kombination med integrationer baserade på den senaste teknologin säkerställer automatiskt att endast nödvändig användardata synkas till respektive verktyg vid varje tillfälle. En säker personuppgiftshantering som gör det möjligt för skolor och skolhuvudmän att leva upp till kraven enligt GDPR. Dessutom använder vi på Skolon bara heleuropeiska molntjänstleverantörer. För oss, precis som för er, är datasäkerhet A och O.

Nyhet

Använd alla era favoritleverantörer med hjälp av pseudonymisering

Ett säkrare digitalt lärande med hjälp av pseudonymisering – funktionen som möjliggör att som skolhuvudman kunna leva upp till GDPR och Schrems II. Pseudonymisering är ett av alternativen i European Data Protection Boards rekommendationer och som hjälper huvudmän att säkerställa att personuppgifter i klartext inte överförs till tredje land. Detta genom att uppgifterna stannar hos Skolon och berörd leverantör får pseudonymiserad data som inte går att härleda tillbaka till elever eller lärare. Med hjälp av Skolon kan ni därmed använda alla era favoritleverantörer av digitala lärverktyg, oavsett var i världen de driftas från.

Datavisualisering

Få en komplett bild över var data finns

Med Skolons användarvänliga datavisualiseringsverktyg blir det tydligt att få en komplett bild över vilka användare och vilken data som synkats till respektive verktyg och leverantör, vilket ger de insikter och kontroller som krävs enligt GDPR. Informationen är tillgänglig både på individ-, klass-, skol- och huvudmannanivå och dataöverföringen kan också stoppas med en knapptryckning, oavsett om det gäller en enskild användare eller till en leverantör.

Effektiv GDPR-hantering

Skapa rapporter med ett klick

Att generera registerutdrag om vilken data som finns var är nu enklare än någonsin. Med ett klick skapas automatiskt färdiga rapporter för de användare som önskas, med all information från olika leverantörer samlad på ett och samma ställe, vilket underlättar rapporteringsskyldigheterna i enlighet med GDPR.

Signerade PUB-Avtal 21 st
Saknar PUB-Avtal 7st
Nyhet

Automatiserad registerfunktion för PUB-avtal

Med en automatiskt genererad översikt över vilka leverantörer som används är det enkelt att följa upp att PUB-avtal finns på plats med samtliga leverantörer. Med en tydlig registerfunktion får användaren all information samlad på ett ställe.

Visa alla funktioner i plattformen

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur du kan arbeta smart digitalt med Skolon på din skola eller prova gratis hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.