Grow Planet – det lärande spelet med hållbarhet i främsta f...

28 juni|

Premiär i Skolons bibliotek av 3000 digitala lärresurser för Grow Planet – ett lärandespel som ligger helt rätt i tiden då huvudfokuset är miljö och hållbarhet på vår planet. Här får eleverna utveckla kunskaperna i flertalet olika ämnen och även läraren får möjlighet att följa med på resan. Välkomna till Skolon, Grow Planet!

 
Grow Planet har utvecklats tillsammans med lärare och elever i både Finland och Sverige genom testbäddarna KYKY och EdTest Sweden – nu gör verktyget premiär för att användas i det digitala klassrummet. För att få lära känna verktyget närmare, så pratade vi med Kristian Lundquist, VD och grundare av Gro Play, som står bakom Grow Planet. Vilka möjligheter finns det med verktyget och vilka kan använda det? Häng med!

Kristian, med en mening: Vad är Grow Planet?

Grow Planet är en spelbaserad 3d-värld i vilken eleverna löser miljö- och hållbarhetsfrågor med hjälp av kunskaper inom NO, teknik, matematik och bild.
 

Hur fungerar det?

Grow Planet är en simulering av vår verkliga värld, i vilken eleverna använder och utforskar NO, teknik, matematik och bild för att lösa vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

Grow Planet består av en speldel, den digitala lärmiljön, och till denna finns en mängd stödresurser för blandat lärande som för t.ex. klassrummet eller skolgården och som läraren fritt kan botanisera bland.

Läraren styr lärandet genom att aktivera olika engagerande elevuppdrag kring hållbarhetsfrågor, såsom klimat, energi, resurser, återvinning, odling och matproduktion. I dessa uppdrag tillgodogör sig eleverna ny kunskap och befäster tidigare kunskap genom att lösa problem och hjälpa samhällen att ställa om till hållbara lösningar.
 

Vilka kan använda Grow Planet?

Inledningsvis designades Grow Planet för lågstadiet, men väl ute på test i skolorna visade det sig att konceptet fungerade mycket väl även på mellanstadiet, så innehållet i Grow Planet håller därför på att breddas och nivåanpassas för hela låg- och mellanstadiet.

Speldelen i Grow Planet finns tillgänglig både som app för iOS och Android och WebGL för datorer. På så vis har elever möjlighet att använda Grow Planet både i och utanför skolan.

Läraren loggar in på lärararean via webben och kan där följa elevernas progress på ett överskådligt vis och kontrollera vilka områden och uppgifter eleverna bör arbeta med.
 

Vilka möjligheter finns det med Grow Planet?

Grow Planet bidrar till ökad förståelse för komplexa system. Lärmiljön ger elever en begriplig och engagerande kontext som erbjuder en stor mängd tillfällen att praktisera teoretisk kunskap genom problemlösning, konstruktion, programmering och experiment.

Varje elev tar sig fram i världen i sin egen takt och de snabbare eleverna får nya uppgifter och uppdrag på ett automatiserat vis. Oavsett nivå, så får samtliga elever en gemensam upplevelse att samlas kring i det blandade lärandet kopplat till Grow Planet.

Speldelen är integrerad med kompletterande innehåll för blandat lärande. Berättelser och utmaningar i speldelen kan läraren med fördel använda som bakgrund för att vidareutveckla ämnesområden i klassrummet med hjälp av uppslag på experiment, diskussionsövningar, m.m.
 

Därför är vi och vårt verktyg med i Skolon:

Lärare och elever vill ha en så enkel och problemfri tillgång till sina digitala lärmiljöer som möjligt – det behöver helt enkelt fungera smidigt i deras dagliga arbete i klassrummet. Vi tycker att Skolon är en pådrivande kraft i omställningen från ett fragmenterat digitalt ekosystem, till ett standardiserat, sömlöst sådant för skolan.

Genom Skolon ser vi en fin möjlighet att nå ut brett till många kommuner och skolor i Sverige som vill ta ett rejält kliv in i en mer digitaliserad och dynamisk skola. Det finns också en ökad efterfrågan på hållbarhetsfokus i låg- och mellanstadiet och Grow Planet hjälper Skolon att fylla den luckan. Helt enkelt win-win för alla involverade: vi som leverantör, Skolon och givetvis lärarna och eleverna!
 

Mer information om Grow Planet – så kan du vara med och påverka

Grow Planet har utvecklats tillsammans med lärare och elever i både Finland och Sverige genom testbäddarna KYKY och EdTest Sweden. Genom nära arbete, återkoppling och feedback har Grow Planet kunnat utvecklas ytterligare för knytas an till skolans digitala lärmiljöer.

Kopplat till Grow Planet finns även ett forskningsprojekt kring spelbaserat lärande genom Playful Learning Center vid Helsingfors Universitet. Huvudmän och lärare som använder Grow Planet och som vill bidra med data till forskningsprojektet får gärna höra av sig för intervjuer.

Kontakt för intervju: kristian.lundquist@groplay.com

 

 

 

 

 


Skolon – vi samlar Sveriges bästa digitala verktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet.

De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 3000 digitala verktyg!

Sökes: Pedagoger och elever i åk 1-3 som vill testa Grow Planet

19 maj|

Sökes: Pedagoger och elever i åk 1-3 som vill testa Grow Planet

Vill du vara med och testa en ny, pedagogisk tjänst som fokuserar på det högaktuella ämnet hållbarhet och vår planets framtid? Nu får lärare en unik möjlighet att testa Gro Plays spel Grow Planet tillsammans med sina elever – ett spel där barn lär sig att förstå komplexa hållbarhetsbegrepp på ett enkelt och underhållande sätt samtidigt som eleverna lär sig mer om matematik, No och teknik.

Vi söker nu 10 klasser (eller grupper av elever) som vill vara med i ett kostnadsfritt test av Grow Planet. Tjänsten kan användas i både skola och fritidsverksamhet och som app på surfplatta (iOS och Android) eller som webb-app direkt i en webbläsare. Mer om spelet kan du läsa lite längre ned.

Vem kan ansöka om att vara med:

  • En pedagog som leder det pedagogiska arbetet med eleverna (lärare och/eller fritidspedagog)
  • Klass eller grupp på minst 8 elever i åk 1-3. Även fritids/eftermiddagsverksamheten kan med fördel använda Grow Planet, vilket ökar attraktionskraften och intresset hos skolor och även möjliggör tester efter terminsslut, under sommaren.
  • Har möjlighet att under 2-4 veckor använda lösningen under ca 6 lektioner
  • Har möjlighet att ge feedback från testerna till utvecklaren
  • Använder Skolon, då lösningen tillgängliggörs på detta sätt

Gro Play har ett pågående forskningssamarbete med Playful Learning Center på Helsingfors Universitet. Resultat från testerna kommer att användas för forskning och även för att vidareutveckla lösningen. Ingen personlig elevdata kommer samlas in eller spridas.

Du som får möjlighet att testa kommer självklart att få stöd i arbetet genom:

  • Introduktion till hur ni kan arbeta praktiskt med lösningen
  • Introduktion till pedagogiska möjligheter och användning
  • Introduktion till lärarverktyget

Om spelet Grow Planet:

Spelbaserat lärande för F-3 i NO, teknik, matematik och hållbar utveckling

Grow Planet är en spelbaserad blandad lärandemiljö inom matematik, NO, teknik, bild, musik och hållbar utveckling för åk 1-3.

I centrum av läranderesan finns ett spel som försätter elever i verklighetsliknande situationer på ett lättsamt vis och där elever får lösa problem med hjälp av både befintliga och nya kunskaper för att hjälpa spelets invånare och samhällen. Läraren kontrollerar elevernas uppgifter i spelet med sin webbaserade kontrollpanel. I denna kontrollpanel finns även pedagogiskt stöd för blandat lärande, såsom lektionsplaneringar, elevuppgifter, förslag på experiment, m.m. Dessa resurser väver ihop spelet och övriga aktiviteter till en holistisk lärandeupplevelse.

I spelet Grow Planet finns färdigdesignade teman och hållbarhetsområden som t.ex. odling och återvinning. Varje område innehåller en balanserad mix av olika moduler, såsom konstruktion likt Minecraft, kunskapsvideos likt Kahn Academy och quiz likt Kahoot. Grow Planet är multimodalt och elever har kontroll över sitt lärande inom de ramar som pedagogen sätter. Själva spelet går också att använda som en canvas och verktyg för egenutformade teman.

Det går snabbt att komma igång med Grow Planet som finns tillgängligt både som webbspel och som app för iOS och Android.

 

Se mer av Gro Planet:

Ansökan om medverkan:

Är du intresserad av att veta mer om hur testningen går till eller vill delta i testningen av Grow Planet?
Hör av dig till oss, så hjälper vi gärna till!

Kristian Lundquist
VD, Gro Play
kristian.lundquist@groplay.com
0766499355

Tobias Karlsson
Customer Success, Skolon
tobias.karlsson@skolon.com
0706109938

Vi är med i samarbetet för testningen av Gro Plays tjänst Grow Planet:

Skolon, Gro Play, EdTest, EdTech Southeast Sweden och Netport Science Park