Så får Finspångs kommun kontroll över sina digitala lärresurser...

7 april|

Hur får man som skolhuvudman en samlad bild av sina digitala lärresurser, så att det blir så enkelt som möjligt för lärare och elever att komma åt och använda dem?

Hör Micke Andersson från Finspångs kommun berätta om deras arbete med Skolon i klippet nedan: