Trädet och Skrivarverkstaden – verktygen som effektivt trän...

20 februari|

Idag presenterar vi en ny partner som erbjuder två effektiva verktyg för läs- och skrivutveckling: Trädet och Skrivarverkstaden. Man skulle kunna säga att Trädet motsvarar teknikträningen i sportsammanhang och att Skrivarverkstaden i sin tur är själva matchen. Med dessa två verktyg, som båda är producerade genom stöd av SPSM, får elever möjlighet att träna och utveckla sin läsning och skrivning. Vi pratade med grundaren av tjänsterna, Pelle Lindblå, för att få veta mer.

 

1. Pelle, med en mening: Vad är Trädet och Skrivarverkstaden?

Trädet är ett webbaserat verktyg som på ett strukturerat sätt automatiserar avkodningen från grundläggande till avancerade färdigheter.

Skrivarverkstaden är ett verktyg som inspirerar till skrivande.

2. Hur fungerar tjänsterna?

Trädet Web är en en molntjänst och fungerar på datorer, iPads och Chromebooks.
I Trädet Web finns ett automatiserat test som visar vad den studerande är säker på. Med hjälp av testet hittar programmet automatiskt lämpligt övningsmaterial och i vilken ordning övningarna ska göras.

Trädet Web är uppbyggt som ett spel med uppdrag och övningar som ger poäng. Lärare och elev bestämmer tillsammans hur många poäng som är veckans mål. Att ha mål ger energi till arbetet!

Trädet består av sju levels/nivåer:
Level 1: Bygger läsmogenhet.
Level 2: Består av nyinlärning av läsning och skrivning.
Level 3: Är till för de som misslyckats med sin läsinlärning och behöver ominlärning. Denna level passar även för elever med annat modersmål än svenska och som kan läsa på sitt eget språk.
Level 4-5: Tränar effektiva läs- och skrivstrategier för vanliga ljudenligt stavade ord.
Level 6: Hanterar sammansatta ord.
Level 7: Behandlar ljudstridigt stavade ord.

Skrivarverkstaden tränar den innehållskapande sidan av språket. Flera övningar bygger på att eleverna associerar med hjälp av bilder eller stavelser för att hitta ord i sitt eget eller gruppens ordförråd. Det finns cirka 350 bilder i Skrivarverkstaden. Med hjälp av orden som man kommit på skriver man först enstaka meningar och så småningom längre berättelser i serieform. Man kan läsa upp och spela in det man skrivit. Eleven kan också spela upp sina berättelser som bildspel med berättarröst.
Det finns också ett block med övningar kring faktatexter. Här lär sig eleven att använda rubriker och underrubriker för att skriva strukturerade texter. Även tankekartor används.

3. Vilka kan använda dem?

Trädet är som jag nämnt ovan ett verktyg för att utveckla avkodningen. Det kan handla om elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. De inledande delarna på level 1 passar elever med låg fonologisk medvetenhet. Level 2 vänder sig till de som ännu inte lärt sig läsa. Det kan kan handla om barn i tidig skolålder, men också vuxna analfabeter. Trädet har också blivit en favorit inom SFI- och SVA-undervisningen och så även särskolan.

Skrivarverkstaden passar för samma målgrupper som Trädet. Det finns också övningar som siktar på att utveckla strukturerat skrivande och faktatexter. Dessa övningar passar för grundskolans mellan- och högstadium samt grundsärskola.

4.Vilka möjligheter finns det med Trädet och Skrivarverkstaden?

Trädet ger möjlighet till undervisning där varje elev arbetar utifrån sin säkra grund. Spridningen är ofta stor i en klass. Någon kanske inte är läsmogen medan andra i klassen redan läser ganska bra, men behöver träna stavning. Med hjälp av Trädets inbyggda test och progression placeras eleven på lämplig level och med lämpligt övningsinnehåll. Läraren kan vara säker på att eleven arbetar med det som just den behöver. Om så önskas kan läraren även styra arbetet manuellt. Trädet sparar alltså lärartid och effektiviserar undervisningen.

Vid all träning för att automatisera något, i detta fall avkodning, gäller det att man hittar den punkt där eleven är säker och börjar just där. Sedan måste tre villkor uppfyllas: man måste öva en viss tid, en viss mängd och man måste öva kontinuerligt. Genom att eleverna kan jobba självständigt och även kan arbeta hemma får man inga avbrott för lov eller sjukdom. På så vis får också eleven tillräcklig mängdträning. Att Trädet är upplagt som ett spel med poäng, uppdrag och levels brukar också upplevas som sporrande. Självklart kan också läraren följa elevens arbete.

Man skulle kunna säga att Trädet motsvarar teknikträningen i sportsammanhang.
Skrivarverkstaden är i sin tur själva matchen.

Skrivarverkstaden tar, precis som Trädet, sin utgångspunkt i vad eleven kan. En elev kanske har svårt att ens få ned ett ord i skrift. I övningen “Generatorn” finns ca 350 bilder i olika kategorier. Eleven väljer en bild och skriver ett eller flera ord som dyker upp i sinnen. Med ordet eller orden som utgångspunkt bygger sedan eleven en eller flera meningar. Man kan också läsa upp och spela in sin text. Naturligtvis kan man också skriva ut resultatet. När man är mogen kan man gå vidare och börja bygga hela berättelser. Man kan till och med göra berättelser med bara bilder och inläst ljud. Man kan också arbeta flera tillsammans eller hela klassen. På så vis kan man skapa texter som kan fungera som läsläxa.

5. Därför är Trädet och Skrivarverkstaden med i Skolon:

Att vara med i Skolon ser vi som en möjlighet att ge flera skolor och elever effektiva verktyg för läs- och skrivutveckling. Vi har också fått önskemål från kommuner om att de vill att vi ska vara anslutna för att underlätta inloggning.

Se mer av Trädet här:

Se mer av Skrivarverkstaden här:


Om Skolon – Vi samlar Sveriges bästa digitala skolverktyg och får dem att fungera i klassrummet

Skolon är en oberoende samlingsplats för digitala skolverktyg, skapad för både lärare och elever. Med Skolon är det enkelt att komma åt och använda sina digitala skolverktyg – säkerheten ökar, administrationen minskar och det blir mer tid för lärandet. De digitala skolverktygen kommer från både små och stora leverantörer som alla har en sak gemensamt – de skapar digitala skolverktyg som är bra för skolans värld. Skolon är idag ett av Sveriges mest snabbväxande edtech-företag, tillgängligt på över 4000 skolor och med tusentals nya användare varje månad. I biblioteket finns över 2500 digitala verktyg!