Tillgänglighet för Skolon

Skolon AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Skolon uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Användning utan synförmåga
Användning med nedsatt synförmåga
Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Skolon som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

 • I biblioteket finns det länkar till Youtubevideo som beskriver partnerns produkter som inte har något alternativ. Däremot finns alltid beskrivning i text men det är inte alltid texten innehåller allt som videon förmedlar.
 • Vi har partners som visar videodemonstrationer av innehåll i sina appar. Dessa har inte syntolkning tillgängligt vid varje givet tillfälle.
 • Vissa element som är klickbara, t.ex. notisfunktionen, har inte textbeskrivning utan förlitar sig enbart på grafisk form.
 • Nej, det finns inget sätt att hoppa över grupperat innehåll.
 • Vi har inte varit konsekventa med ledtexter och etiketter i hela systemets uppbyggnad.
 • Vi behöver se över att alla element har kompletta specifikationer och att alla id är unika.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa element som är klickbara, t.ex. notisfunktionen, har inte textbeskrivning utan förlitar sig enbart på grafisk form.
 • Vi har identifierat sökfält och ett annat inmatningsfält som inte innehåller information om vad som förväntas fyllas i.
 • Det finns delar av vissa listor som inte klarar av att förstoras utan att radbrytningen blir felaktig och att det inte blir lika överskådligt att förstå tabellens data.
 • Nej, det finns inget sätt att hoppa över grupperat innehåll.
 • Vi har inte varit konsekventa med ledtexter och etiketter i hela systemets uppbyggnad.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Nej, det finns inget sätt att hoppa över grupperat innehåll

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Skolon.

Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2021.

Webbplatsen publicerades den 1 mars 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2022.