Personvern og integritet

Les om hvordan Skolon håndterer personvernforordningen GDPR.
Bli kjent med våre forskjellige vilkår og retningslinjer for personvern.

Skolons forpliktelse til å følge GDPR

Skolon er opprettet for å lett håndtere personopplysninger for skoler og kommuner – når det gjelder digitale skoleverktøy og læremateriell. Det finnes derfor grunnleggende funksjoner for å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR innebygd i plattformen for alle brukere. I tillegg finnes Skolons Datavisualisering – et enkelt verktøy for å lett behandle personopplysninger for skoleledelsen.

100 % europeisk hosting uten risiko for overføring til tredjeland

Siden 2021 har Skolon en 100 % europeisk verts- og infrastrukturløsning, der vi kun bruker europeiske leverandører av skytjenester og annen infrastruktur. Dermed foregår det ingen dataoverføring, hverken direkte eller indirekte til tredjeland utenfor EU. Dette for å sikre at vi lever opp til kravene i EUs personvernforordning, selv etter Schrems II-dommen.
Selvfølgelig stiller vi like høye krav til tilgjengelighet og pålitelighet som alltid. Våre europeiske leverandører oppfyller de strengeste bransjestandardene.

Grunnleggende funksjoner for håndtering av personopplysninger

Skolon inkluderer alle funksjoner som kreves for å GDPR-sikre din brukeradministrasjon:

Sikker synkronisering og overføring av persondata: Skolons API-er sikrer en kontrollert overføring av personopplysninger fra grunnleggende systemer til individuelle skoleverktøy.

Minimalisert formidling av data: Skolons system minimerer automatisk formidlingen av personopplysninger til de bestemte tjenestene den enkelte bruker faktisk benytter, selv om det blir gjort tilgjengelig for hele skolen.

Kontinuerlig testing: Alle integrasjoner testes og kvalitetsikres kontinuerlig – helt automatisk.

Visualisering av dataspredning: Skoleadministrator kan enkelt se og hente ut rapport om brukerdata.

Oversikt og håndtering av data: Administratorer kan enkelt se gjennom og håndtere alle personopplysninger som finnes i plattformen.

Tillegg

Skolon Datavisualisering

Med tilleggsfunksjonen Skolon Datavisualisering, kan administratorer enda enklere se og administrere all brukerdata på forskjellige nivåer.

Visualiseringen gir en klar oversikt over hvilken brukerdata som er tilgjengelige fra hvilken leverandører – alt på ett sted. Her er det også enkelt å stoppe data fra alle verktøy. Med ett klikk får du også ferdige rapporter for hvilke brukerdata leverandører har, som fører til at du enkelt kan oppfylle rapporteringsplikten.

DPA-avtale

Skolons databehandleravtale for skoleledere og skoler

Skolon har publisert en databehandleravtale (DPA, Data Processing Agreement) tilpasset GDPR for å hjelpe skoler til å overholde forskriften. Avtalen erstatter eksiterende PUB-avtaler for kunder, og styrker Skolons engasjement for brukere og skoleleder til å følge kravene i GDPR. Ellers påvirker ikke avtalene eksiterende forpliktelser eller tjenester fra Skolon. Hvis du som skoleleder eller skole har spørsmål om denne avtalen, vennligst kontakt din kontaktperson i Skolon.

Personvern

Skolons arbeid med sikkerhet

Beskyttelse av sikkerhet og personvern til brukerne er en av våre mest grunnleggende oppgaver. Vi jobber derfor jobber kontinuerlig og metodisk med personvern og sikkerhet.

Skolon-plattformen er bygget på de nyeste bransjestandardene når det gjelder lagring, behandling og kommunikasjon av sensitiv informasjon, for eksempel personopplysninger og passord. Vi bruker blant annet SSL/TLS og enveis hash-algoritmer.

Skolon-plattformen og dens forskjellige API-er blir sikkerhetstester og evaluert fortløpende.

Beskyttelsen implementeres med systematiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

All data lagres i EU hos noen av verdens ledende leverandører av skytjenester. I tillegg er all data sikkerhetskopiert på flere forskjellige steder.

Vi har retningslinjer og sikkerhetsprosedyrer for blant annet:

  • informasjonssikkerhet
  • hendelsesadministrasjon
  • risikoanalyse
  • programvareoppdateringer
  • sikker konfigurasjon og administrasjon av enheter
  • programvareutvikling

Skolons ansatte er bundet av konfidensialitetsavtaler og behandler kun informasjonen oppdragene krever.

Retningslinjer

Følgende dokumenter og retningslinjer styrer håndteringen av personoplysninger i forbindelse med bruken av Skolon-plattformen.

Kontaktinformasjon

E-post:
privacy@skolon.com

Postadresse:
Skolon
Data Protection Officer
Biblioteksgatan 4
37439 Karlshamn
Sverige