Tilgjengelighet og sikkerhet

Med garantert oppetid i henhold til serviceavtale og en rekke funksjoner for økt sikkerhet og åpenhet, muliggjør vi sikker og tilgjengelig digital læring for alle.

Garantert tilgang via serviceavtale

Garantert tilgjengelighet alltid, overalt

Vår høyeste prioritet er alltid våre brukere og gjøre digital læring tilgjengelig for alle. Derfor er vi stolte over at vi i løpet av de siste 5 årene har overgått serviceavtalen (SLA) vår med en oppetid på over 99,98 %. Dette betyr at lærere og elever har full tilgang til skoleverktøy uansett hvor de er og alltid – uten å måtte huske ulike passord, rote med IP-låser eller spesifikke enheter.

Dokumentert oppetid på over 99,98 %

*Informasjonen på bildet er ikke sanntidsdata, da den viser en visualisering av status.skolon.com.

Full transparens

Automatisert overvåking

Via status.skolon.com får rektorer full oversikt over driftsstatus og oppdateringer ved hjelp av innebygde, automatiske varsler i tilfelle hendelser. Dette gir full oversikt over en viktig del av skolens tekniske infrastruktur for IT-enheter og en oversikt over driften og tilgjengeligheten som mange skoleledere mangler i dag.

Flere hundre ferdige integrasjoner

En plattform man kan stole på i et komplekst økosystem

Skolon har ferdige integrasjoner med over hundre forskjellige leverandører og med overvåking 24/7, hver dag hele året. Integrasjoner videreutvikles kontinuerlig av oss sammen med hver enkelt leverandør i henhold til den nyeste teknologien og gjeldende standarder. Dette gir skoleeiere en sikker og stabil integrasjonsplattform som stadig forbedres i et komplekst økosystem, både i dag og i fremtiden.

Et kontinuerlig pågående arbeid

Informasjonssikkerhet i fokus

Skolons infrastruktur og teknologi er basert på moderne rammeverk, og hele utviklingsprosessen vår er basert på kvalitet og informasjonssikkerhet i fokus og pågår kontinuerlig. Tydelige kvalitets- og informasjonssikkerhetsprosesser er en viktig del av å vårt arbeid med å sikre en trygg og sikker brukeropplevelse.

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.