En samling av dine ressurser

Våre integrasjoner

Vi har ferdige integrasjoner til de mest populære læringsplattformene, G Suite og Office 365.

MER BRUKERVENNLIG

LMS

Med ferdige koblinger til de mest populære læringsplattformene blir alle ressurser i Skolon sitt bibliotek automatisk tilgjengelig i deres LMS. Gå direkte fra en oppgave eller planlegging til et verktøy uten en ny innlogging, og sett dyplenker rett inn i den pedagogiske planleggingen. Det daglige arbeidet for lærere og elver blir enklere. LMS´et mer kraftfullt og kostnadene for integrasjoner blir mindre

ALLTID SYNKRONISERT

Datasynkronisering

Skolon tilbyr en sikker og enkel datasynkronisering til hver enkel læringsressurs. Det er også enkelt å synkronisere data til Skolon fra en eller flere databaser, gjennom ferdige integrasjonsmoduler til de vanligste skoleadministrative systemene og AD´ene. Dette innebærer at det er raskt og enkelt å sette opp en automatisk synkronisering til Skolon, som videre betyr automatiske datasynkroniseringer til alle ressurser.

DER BRUKEREN ALLEREDE ER

CLASSROOM OG TEAMS

Med ferdige integrasjoner til både G Suite og Classroom, samt Microsoft 365 og Teams, blir de digitale læremidlene og læringsressursene tilgjengelig der hvor brukeren allerede er.

FLEKSIBILITET ER STANDARD

ÅPNE OG MODERNE API-ER

Skolon plattformen er bygget på moderne standarder og åpne API-er som inngår for alle kunder. Dette gjør det enkelt å selv tilpasse plattformen til deres eksisterende IT-miljø, skape egne integrasjoner og arbeide fleksibelt.

«Nå som vi har mange digitale verktøy, gjør Skolon det enkelt å finne frem. Det gjør det enklere for lærere å legge opp sin undervisning, og vi setter stor pris på dette “en kode i metode”-systemet, med innlogging via Feide, og alle ressurser samlet og distribuert via en felles kanal.»

Eva Rekkedal, IKT-rådgiver, Ullensvang kommune

«Vi har en visjon om å samle alt digitalt som vi har behov for på ett sted. Med Skolon sikkerhetsstiller vi at alle verktøy og lisenser samles, så våre ressurser blir tilgjengelige for alle, uansett forkunnskaper.»

Catarina Björnsson, Virksomhetsutvikler elevhelse & IKT

“Læreren kan finne læremiddel på ett og samme sted, istedenfor å måtte behøve å lese brosjyrer eller ta kontakt med ulike selskap – det er en styrke.”

Ole Lidegran, IT-sjef

“Det som er positivt med Skolon er den lette tilgjengeligheten, men også at det enkelt oppbygget og lett å forstå. Det er også en fordel av hver elev har muligheten til å skreddersy sin konto etter hva som passer seg selv.»

Annelie Nidalen, Spesialpedagog
Våre brukere