Bæredygtighedsarbejde

Vores ramme for i dag – og fremtiden

Hos Skolon vil vi bidrage til at skabe så gode forudsætninger som muligt for, at vores brugere i dag, dvs. børn og unge, skal kunne leve i en mere bæredygtig verden i fremtiden. Her kan du læse mere om vores bæredygtighedsarbejde.

Vores syn på bæredygtighed

Med kurs mod en bæredygtig fremtid

En grundlæggende del af vores forretningsidé er at skabe værdi for lærere og elever på en måde, som bidrager til en bedre uddannelse, og det gennemsyrer alt, vi gør. Vores mål er, at ansvarlige myndigheder skal kunne blive mere bæredygtige ved at bruge vores løsninger, og at vi på den måde sammen kan bidrage til en bæredygtig omstilling.

Vi vil drive virksomhed på en bæredygtig og moderne måde – både i vores daglige arbejde og ved at træffe langsigtede strategiske beslutninger. Det gør vi for at bidrage til at skabe så gode forudsætninger som muligt for, at de fleste af vores brugere i dag, dvs. børn og unge, skal kunne leve i en mere bæredygtig verden i fremtiden.

Samarbejde er en grundlæggende del af vores arbejde, og vi støtter forskning og flere fælles initiativer, som fører til udvikling og fremskridt inden for bæredygtighed. Vi arbejder med partnerskaber for at bidrage med vores ekspertise, men også for selv at lære og udvikle os på dette område.

Strategisk formål

Bæredygtighedsstyring

Skolons bæredygtighedsstyring er baseret på vores vision om at give alle adgang til digital læring samt på vores værdier og politikker. Rammebetingelserne for vores bæredygtighed består af vores Bæredygtighedsstrategi, Miljøpolitik, Adfærdskodeks, Leverandørkodeks, Kvalitetspolitik, Anti-korruptionspolitik og Whistleblower-politik. Vores politikker godkendes hvert år af bestyrelsen.

Vores opfølgningsarbejde på dette område er baseret på den bæredygtighedsrapport, som vi fra og med 2022 frivilligt har udarbejdet, samt vores klimaregnskab, som skal hjælpe os med at agere på den rigtige måde. Siden 2022 har vi desuden været tilsluttet UN Global Compact og har integreret deres principper i vores politikker.

De globale målene

Verdensmål og fokusområder

I 2015 blev verdens ledere i FN enige om at vedtage 17 verdensmål for økonomisk, social og bæredygtig udvikling samt at arbejde for at nå disse mål til 2030. I 2022 definerede vi vores bæredygtighedsstrategi og kortlagde, hvordan vi kan bidrage til FN’s verdensmål, og vi har valgt at fokusere på de 6 mål, hvor vi mener, at Skolon har størst mulighed for at bidrage positivt til en bæredygtig udvikling.

Vigtige emner for os

Vores fokusområder

UN Global Compact

En del af noget større

I 2022 gik Skolon i gang med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi og en klimarapport. I den forbindelse tilsluttede vi os verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder, UN Global Compact. Det er et betydningsfuldt netværk med over 16.000 deltagere fra 164 lande, og medlemskabet indebærer et struktureret arbejde med FN’s 17 verdensmål og 10 grundlæggende principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere?

Siden 2022 har vi udarbejdet en årlig klimarapport, og på side 29 og frem i vores årsrapport kan du læse mere om vores arbejde med bæredygtighed, vores fokusområder, og hvordan vi arbejder med dem.