Arbeid med bærekraft

Vår rammeverk for i dag – og fremtiden

Skolon vil være med å skape så gode forutsetninger som mulig for at flertallet av brukerne våre i dag, dvs. barn og ungdommer, skal møte en mer bærekraftig verden i fremtiden. Her kan du lese mer om arbeidet vårt med bærekraft.

Vår holdning til bærekraft

På vei mot en bærekraftig fremtid

Det å skape reell verdi for lærere og elever på en måte som bidrar til en bedre utdannelse, er en grunnleggende del av forretningsideen vår og det gjennomsyrer derfor alt vi gjør. Målbildet vårt er at skoleledere skal ha mulighet til å bli mer bærekraftige ved å bruke våre løsninger og at vi sammen dermed kan bidra til en bærekraftig omstilling.

Vil vil drive virksomheten vår på en bærekraftig og moderne måte, både gjennom måten vi handler på i hverdagen og med strategisk bevisste valg i et langsiktig perspektiv. Dette for å bidra til å skape så gode forutsetninger som mulig for at flertallet av brukerne våre i dag, dvs. barn og ungdommer, skal møte en mer bærekraftig verden i fremtiden.

Samarbeid er en sentral del av arbeidet vårt, og vi støtter forskning og flere ulike felles initiativ som skaper utvikling innen bærekraftighet. Vi jobber med partnerskap for å bidra med det vi kan, men også for å lære oss selv og utvikle oss på området.

Strategisk retning

Bærekraftsledelse

Skolon bærekraftsledelse bygger på vår visjon om å gjøre digital læring mulig for alle, samt våre verdier og retningslinjer. Rammeverket vårt for bærekraftighet består av bærekraftighetsstrategi, miljøpolicy, etiske retningslinjer, leverandørkoden, kvalitetspolicy, antikorrupsjonspolicy og varslerpolicy. Våre policyer godkjennes hvert år av styret.

Oppfølgingsarbeidet vårt på området er basert på den frivillige bærekraftsrapporten som utarbeides fra og med 2022, på lik linje med klimarapporten vår, som har som formål å veilede oss i å gjøre de riktige tingene på den riktige måten. Siden 2022 har vi vært medlem i UN Global Compact, og disse prinsippene er integrert i retningslinjene våre.

De globale målene og vårt fokus

En mulighet til å bidra

I 2015 ble verdens ledere i FN enige om 17 globale mål for økonomisk, sosial og bærekraftig utvikling, og at man samtidig skulle arbeide for å nå disse målene innen 2030. I 2022 har vi definert vår bærekraftsstrategi og kartlagt hvordan vi kan bidra til FNs globale mål, og valgt å fokusere på seks av dem, der vi vurderer at Skolon har størst mulighet til å bidra til en positiv, bærekraftig utvikling.

Viktige spørsmål for oss

Våre fokusområder

UN Global Compact

En del av noe større

I 2022 begynte Skolon arbeidet med å utarbeide en strategi for bærekraftighet og en klimarapport. I forbindelse med dette ble selskapet tatt opp som medlem i verdens største initiativ for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact. UN Global Compact er en viktig stemme, med over 16 000 deltakere fra 164 land. Medlemskapet i nettverket medfører strukturert arbeid knyttet til FNs 17 globale mål og ti grunnleggende prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Siden 2022 utarbeider vi hvert år en klimarapport, og i årsrapporten vår, fra og med side 29, kan du lese mer om arbeidet vårt som er knyttet til bærekraftighet, hvilke spørsmål vi konsentrerer oss om samt hvordan vi arbeider med dem.