Tilgængelighed og sikkerhed

Hvordan vi arbejder med GDPR, tilgængelighed og privatliv

Med en garanteret oppetid i henhold til SLA, udelukkende europæiske udbydere af cloudtjenester og en række funktioner for øget sikkerhed og gennemsigtighed muliggør vi sikker og tilgængelig digital læring for alle.

Garanteret adgang via SLA

Garanteret tilgængelighed altid, overalt

Vores højeste prioritet er altid vores brugere og at gøre digital læring tilgængelig for alle. Derfor er vi stolte af, at vi i løbet af de sidste fem år har overgået vores SLA’er med en oppetid på over 99,98 %. For lærere og elever betyder det fuld adgang til skoleværktøjer, uanset hvor de er og uanset hvornår – uden at skulle huske forskellige adgangskoder, rode med IP-låse eller specifikke enheder.

Documented uptime of more than 99.98 %

Fuld gennemsigtighed

Automatiseret overvågning

Schools get a full overview of operational status and updates at status.skolon.com, with built-in automatic notes in the event of any incidents. Via status.skolon.com får ansvarlige myndigheder fuld overvågning af driftsstatus og opdateringer ved hjælp af indbyggede automatiske notifikationer i tilfælde af hændelser. Det giver en komplet overvågning af en vigtig del af skolens tekniske infrastruktur til IT-enheder og et overblik over den drift og tilgængelighed, som mange ansvarlige myndigheder mangler i dag.

*Oplysningerne på billedet er ikke data i realtid, da de viser en visualisering af status.skolon.com.

Hundredvis af færdige integrationer

En platform, man kan stole på, i et komplekst økosystem

Skolon har færdige integrationer med over hundrede forskellige leverandører og med overvågning 24/7, hver dag året rundt. Integrationer videreudvikles løbende af os sammen med hver enkelt leverandør i henhold til den nyeste teknologi og gældende standarder. Det giver de ansvarlige myndigheder en sikker og stabil integrationsplatform, der hele tiden forbedres, i et komplekst økosystem, både i dag og i fremtiden.

100 % europæisk hosting

Uden risiko for overførsel til tredjelande

Siden 2021 har Skolon haft en 100 % europæisk hosting- og infrastrukturløsning, hvor vi kun bruger europæiske udbydere af cloudtjenester og anden infrastruktur. Der foretages således ingen dataoverførsel, hverken direkte eller indirekte til tredjelande uden for EU. Dette er for at sikre, at vi lever op til databeskyttelseskravene i henhold til GDPR, selv efter Schrems II-dommen.

Vi stiller naturligvis lige så høje krav til tilgængelighed og driftssikkerhed som altid. Vores europæiske leverandører lever op til de højeste branchestandarder.

Et konstant igangværende arbejde

Informationssikkerhed i fokus

Skolons infrastruktur med udelukkende europæiske udbydere af cloudtjenester og teknologi er baseret på en moderne struktur, og hele vores udviklingsproces er baseret på først og fremmest at tænke på kvalitet og informationssikkerhed, hvilket er et løbende udviklingsarbejde. Klare kvalitets- og informationssikkerhedsprocesser er en vigtig del af at sikre en tryg og sikker brugeroplevelse.

For at sikre overholdelse af GDPR

Grundlæggende funktioner for håndtering af personoplysninger

Skolon indeholder grundlæggende funktionaliteter, som muliggør den systematiske tilgang, der kræves for at sikre overholdelse af GDPR:

Sikker synkronisering og overførsel af personoplysninger

Skolons API’er sørger for en sikker og kontrolleret overførsel af personoplysninger fra det grundlæggende system til individuelle skoleværktøjer.

Minimeret dataspredning

Skolons system reducerer automatisk spredningen af personoplysninger til blot de tjenester, som den enkelte bruger rent faktisk anvender, selvom de stilles til rådighed for hele skolen.

Løbende tests

Alle integrationer testes og kvalitetstjekkes løbende, helt automatisk.

Visualisering af dataspredning

Hver bruger kan nemt se og administrere sine brugerdata.

Databehandleraftale

Skolons databehandleraftale for ansvarlige myndigheder og skoler

Skolon har udviklet databehandleraftaler (DPA, Data Processing Agreement) tilpasset GDPR for at hjælpe ansvarlige myndigheder og skoler, der anvender Skolon, med at overholde forordningen. Aftalen sikrer Skolons forpligtelse over for brugere og ansvarlige myndigheder til at opfylde kravene i GDPR. Hvis du som ansvarlig myndighed eller skole har spørgsmål til denne aftale, bedes du kontakte din kontaktperson hos Skolon.

Databeskyttelse

Skolons arbejde med sikkerhed

Beskyttelse af vores brugeres sikkerhed og privatliv er en af vores mest grundlæggende opgaver. Derfor arbejder vi kontinuerligt og metodisk med databeskyttelse og sikkerhed.

Skolon-platformen er bygget efter de nyeste industristandarder, når det kommer til lagring, behandling og kommunikation af følsomme oplysninger, såsom personoplysninger og adgangskoder. For eksempel bruges SSL/TLS og envejs hash-algoritmer.

Skolon-platformen og dens forskellige API’er sikkerhedstestes og evalueres løbende.
Beskyttelse implementeres med systematiske, organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre integritet, fortrolighed og tilgængelighed.

Datalagring foregår inden for EU, og vi anvender kun veletablerede underleverandører, der lever op til gældende standarder på området. Alle data er sikkerhedskopieret flere forskellige steder.

Vi har politikker og sikkerhedsprocedurer på plads for blandt andet:

• Informationssikkerhed
• Hændelseshåndtering
• Risikoanalyse
• Softwareopdateringer
• Sikker enhedskonfiguration og -administration
• Softwareudvikling
• Oplæring og træning

Skolons medarbejdere har underskrevet fortrolighedsaftaler og behandler kun de oplysninger, som deres stilling kræver.

Politikker og dokumenter

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Skolon-platformen reguleres i en databehandleraftale mellem kunden (den ansvarlige myndighed) og Skolon. Derudover er der en række politikker som vist nedenfor:

Kontakt ang. databeskyttelse

Vil du vide mere?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vide mere om, hvordan du på din skole kan arbejde digitalt på en smart måde med Skolon eller prøve gratis, hvordan platformen fungerer? Slut dig til hundredtusindvis af lærere og elever, og kom i gang med Skolon, så du kan samle alle digitale skoleværktøjer og undervisningsmaterialer på ét sted.