Säkerhet i plattformen

Hur vi arbetar med GDPR, tillgänglighet och integritet

Med garanterad upptid enligt SLA och en rad funktioner för ökad säkerhet och hög tillgänglighet, möjliggör vi digitalt lärande för alla.

Garanterad tillgång via SLA

Garanterad tillgänglighet alltid, överallt

Vår högsta prioritet är alltid våra användare och att tillgängliggöra digitalt lärande för alla. Därför är vi stolta över att vi under de senaste 5 åren överträffat våra SLA:er med en upptid på över 99,98%. Detta betyder för lärare och elever full tillgång till skolverktyg var de än är och alltid – utan att komma ihåg olika lösenord, strula med IP-lås eller specifika enheter.

Dokumenterad upptid på över 99.98 %

Full transparens

Automatiserad övervakning

Via status.skolon.com får skolhuvudmän full övervakning över driftstatus och uppdateringar med hjälp av inbyggda automatiska noteringar vid eventuella incidenter. Detta ger en komplett övervakning över en viktig del av skolans tekniska infrastruktur för IT-enheter och en överblick över drift och tillgänglighet som många skolhuvudmän idag saknar.

*Informationen i bilden är inte realtidsdata, då den visar en visualisering av status.skolon.com.

Hundratals färdiga integrationer

En plattform att lita på i ett komplext ekosystem

Skolon har färdiga integrationer mot över hundra olika leverantörer och med övervakning 24/7, alla dagar om året. Integrationer vidareutvecklas kontinuerligt av oss tillsammans med respektive leverantör utefter den senaste tekniken och gällande standarder. Detta ger skolhuvudmän en säker och stabil integrationsplattform som ständigt förbättras i ett komplext ekosystem, både idag och i framtiden.

100% europeiska molntjänstleverantörer

Utan risk för dataövering till tredje land

Skolon har sedan 2021 en 100% europeisk hosting och infrastrukturlösning där vi endast använder oss av europeiska leverantörer av molntjänster och annan infrastruktur. Därmed görs ingen dataöverföring, vare sig direkt eller indirekt till tredje land utanför EU. Detta för att säkerställa att vi lever upp till dataskyddskraven enligt GDPR även efter Schrems II-domen.

Självklart ställer vi lika höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet som alltid. Våra europeiska leverantörer lever upp till högsta industristandard.

Ett ständigt pågående arbete

Informationssäkerhet i fokus

Skolons infrastruktur med heleuropeiska molntjänstleverantörer och teknik är baserad på moderna ramverk och hela vår utvecklingsprocess tar utgångspunkt i att tänka på kvalitet och informationssäkerhet i främsta fokus, vilket är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Tydliga kvalitets- och informationssäkerhetsprocesser är en viktig del för att säkerställa en trygg och säker användarupplevelse.

Säkerställ GDPR Compliance

Grundläggande funktioner för hantering av persondata

Skolon innehåller grundläggande funktionalitet som möjliggör det systematiska arbetssätt som krävs för att ni ska kunna säkerställa efterlevnad av GDPR:

Säker synk och överföring av persondata

Skolons API:er säkerställer en säker och kontrollerad överföring av personuppgifter, från bassystem till enskilda skolverktyg.

Minimerad dataspridning

Skolons system minimerar automatiskt spridningen av personuppgifter till just de tjänster som den enskilda användaren faktiskt använder, även om de gjorts tillgängliga för hela skolan.

Löpande tester

Samtliga integrationer testas och kvalitetskontrolleras därmed löpande, helt automatiskt.

Visualisering av dataspridning

Varje användare kan enkelt se och administrera dess användardata.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Skolons personuppgiftsbiträdesavtal för skolhuvudmän och skolor

Skolon har framtagna personuppgiftsbiträdesavtal (DPA-avtal, Data processing Agreement) anpassat efter GDPR för att hjälpa skolhuvudmän och skolor som använder Skolon att uppfylla förordningen. Vi tecknar också personuppgiftsbiträdesavtal baserade på de standardmallar som tagits fram av bland andra SKR i de fall skolhuvudmän önskar utgå ifrån dessa. Avtalet säkerställer Skolons åtagande gentemot användare och skolhuvudmän för att uppfylla kraven enligt GDPR. Har du som skolhuvudman eller skola frågor om detta avtal, vänligen kontakta er kontaktperson på Skolon.

Dataskydd

Skolons arbete med säkerhet

Att skydda våra användares säkerhet och integritet är en av våra mest fundamentala uppgifter. Därför arbetar vi löpande och metodiskt med dataskydd och säkerhet.

Skolonplattformen är byggd utefter de senaste industristandarderna när det gäller lagring, behandling och kommunikation av känslig information, så som personuppgifter och lösenord. Till exempel används SSL/TLS och envägshash-algoritmer.

Skolonplattformen och dess olika API:er säkerhetstestas och utvärderas löpande.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Datalagring sker inom EU och vi använder oss endast av väletablerade underleverantörer som följer gällande standards inom området. All data finns säkerhetskoperiad på flera olika platser.

Vi har policys och säkerhetsrutiner för bland annat:

• Informationssäkerhet
• Incidenthantering
• Riskanalys
• Mjukvaruppdateringar
• Säker konfiguration och hantering av enheter
• Mjukvaruutveckling
• Upplärning och utbildning

Skolons medarbetare är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Policys och dokument

Hanteringen av personuppgifter i samband med anvädandet av Skolonplattformen regleras i ett personuppgiftbiträdesavtal mellan kunden (skolhuvudmannen) och Skolon. Utöver det finns ett antal policys enligt nedan:

Kontaktperson för dataskydd

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta smart digitalt med Skolon på er skola eller prova kostnadsfritt hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.