Säkerhet i plattformen

Med en garanterad upptid enligt SLA, bara heleuropeiska molntjänstleverantörer och en rad olika funktioner för ökad säkerhet och transparens möjliggör vi ett tryggt och tillgängligt digitalt lärande för alla.

Garanterad tillgång via SLA

Garanterad tillgänglighet alltid, överallt

Vår högsta prioritet är alltid våra användare och att tillgängliggöra digitalt lärande för alla. Därför är vi stolta över att vi under de senaste 5 åren överträffat våra SLA:er med en upptid på över 99,98%. Detta betyder för lärare och elever full tillgång till skolverktyg var de än är och alltid – utan att komma ihåg olika lösenord, strula med IP-lås eller specifika enheter.

Dokumenterad upptid på över 99,98%

*Informationen i bilden är inte realtidsdata, då den visar en visualisering av status.skolon.com.

Full transparens

Automatiserad övervakning

Via status.skolon.com får skolhuvudmän full övervakning över driftstatus och uppdateringar med hjälp av inbyggda automatiska noteringar vid eventuella incidenter. Detta ger en komplett övervakning över en viktig del av skolans tekniska infrastruktur för IT-enheter och en överblick över drift och tillgänglighet som många skolhuvudmän idag saknar.

Hundratals färdiga integrationer

En plattform att lita på i ett komplext ekosystem

Skolon har färdiga integrationer mot över hundra olika leverantörer och med övervakning 24/7, alla dagar om året. Integrationer vidareutvecklas kontinuerligt av oss tillsammans med respektive leverantör utefter den senaste tekniken och gällande standarder. Detta ger skolhuvudmän en säker och stabil integrationsplattform som ständigt förbättras i ett komplext ekosystem, både idag och i framtiden.

Ett ständigt pågående arbete

Informationssäkerhet i fokus

Skolons infrastruktur med heleuropeiska molntjänstleverantörer och teknik är baserad på moderna ramverk och hela vår utvecklingsprocess tar utgångspunkt i att tänka på kvalitet och informationssäkerhet i främsta fokus, vilket är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Tydliga kvalitets- och informationssäkerhetsprocesser är en viktig del för att säkerställa en trygg och säker användarupplevelse.

Vill du veta mer?

Kom igång med Skolon idag!

Vill du veta mer om hur du kan arbeta smart digitalt med Skolon på din skola eller prova gratis hur plattformen fungerar? Gör som hundratusentals lärare och elever och kom igång med Skolon för att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett ställe.