Tilgjengelighet og sikkerhet

Hvordan vi arbeider med GDPR, tilgjengelighet og personvern.

Med garantert oppetid i henhold til serviceavtale og en rekke funksjoner for økt sikkerhet og åpenhet, muliggjør vi sikker og tilgjengelig digital læring for alle.

Garantert tilgang via serviceavtale

Garantert tilgjengelighet alltid, overalt

Vår høyeste prioritet er alltid våre brukere og gjøre digital læring tilgjengelig for alle. Derfor er vi stolte over at vi i løpet av de siste 5 årene har overgått serviceavtalen (SLA) vår med en oppetid på over 99,98 %. Dette betyr at lærere og elever har full tilgang til skoleverktøy uansett hvor de er og alltid – uten å måtte huske ulike passord, rote med IP-låser eller spesifikke enheter.

Dokumentert oppetid på mer enn 99,98 %

Full transparens

Automatisert overvåking

Via status.skolon.com får rektorer full oversikt over driftsstatus og oppdateringer ved hjelp av innebygde, automatiske varsler i tilfelle hendelser. Dette gir full oversikt over en viktig del av skolens tekniske infrastruktur for IT-enheter og en oversikt over driften og tilgjengeligheten som mange skoleledere mangler i dag.

*Informasjonen på bildet er ikke sanntidsdata, da den viser en visualisering av status.skolon.com

Flere hundre ferdige integrasjoner

En plattform man kan stole på i et komplekst økosystem

Skolon har ferdige integrasjoner med over hundre forskjellige leverandører og med overvåking 24/7, hver dag hele året. Integrasjoner videreutvikles kontinuerlig av oss sammen med hver enkelt leverandør i henhold til den nyeste teknologien og gjeldende standarder. Dette gir skoleeiere en sikker og stabil integrasjonsplattform som stadig forbedres i et komplekst økosystem, både i dag og i fremtiden.

100 % europeisk hosting

Uten risiko for overføring til tredjeland

Siden 2021 har Skolon en 100 % europeisk verts- og infrastrukturløsning, der vi kun bruker europeiske leverandører av skytjenester og annen infrastruktur. Dermed foregår det ingen dataoverføring, hverken direkte eller indirekte til tredjeland utenfor EU. Dette for å sikre at vi lever opp til kravene i EUs personvernforordning, selv etter Schrems II-dommen.

Selvfølgelig stiller vi like høye krav til tilgjengelighet og pålitelighet som alltid. Våre europeiske leverandører oppfyller de strengeste bransjestandardene.

Et kontinuerlig pågående arbeid

Informasjonssikkerhet i fokus

Skolons infrastruktur og teknologi er basert på moderne rammeverk, og hele utviklingsprosessen vår er basert på kvalitet og informasjonssikkerhet i fokus og pågår kontinuerlig. Tydelige kvalitets- og informasjonssikkerhetsprosesser er en viktig del av å vårt arbeid med å sikre en trygg og sikker brukeropplevelse.

For å sikre overholdelse av GDPR

Grunnleggende funksjoner for håndtering av personopplysninger

Skolon inkluderer alle funksjoner som kreves for å GDPR-sikre din brukeradministrasjon:

Sikker synkronisering og overføring av persondata

Skolons API-er sikrer en kontrollert overføring av personopplysninger fra grunnleggende systemer til individuelle skoleverktøy.

Minimalisert formidling av data

Skolons system minimerer automatisk formidlingen av personopplysninger til de bestemte tjenestene den enkelte bruker faktisk benytter, selv om det blir gjort tilgjengelig for hele skolen.

Kontinuerlig testing

Alle integrasjoner testes og kvalitetsikres kontinuerlig – helt automatisk.

Visualisering av dataspredning

Skoleadministrator kan enkelt se og hente ut rapport om brukerdata.

DPA-avtale

Skolons databehandleravtale for skoleledere og skoler

Skolon har publisert en databehandleravtale (DPA, Data Processing Agreement) tilpasset GDPR for å hjelpe skoler til å overholde forskriften. Avtalen erstatter eksiterende PUB-avtaler for kunder, og styrker Skolons engasjement for brukere og skoleleder til å følge kravene i GDPR. Ellers påvirker ikke avtalene eksiterende forpliktelser eller tjenester fra Skolon. Hvis du som skoleleder eller skole har spørsmål om denne avtalen, vennligst kontakt din kontaktperson i Skolon.

Personvern

Skolons arbeid med sikkerhet

Beskyttelse av sikkerhet og personvern til brukerne er en av våre mest grunnleggende oppgaver. Vi jobber derfor jobber kontinuerlig og metodisk med personvern og sikkerhet.

Skolon-plattformen er bygget på de nyeste bransjestandardene når det gjelder lagring, behandling og kommunikasjon av sensitiv informasjon, for eksempel personopplysninger og passord. Vi bruker blant annet SSL/TLS og enveis hash-algoritmer.

Skolon-plattformen og dens forskjellige API-er blir sikkerhetstester og evaluert fortløpende.

Beskyttelsen implementeres med systematiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

All data lagres i EU hos noen av verdens ledende leverandører av skytjenester. I tillegg er all data sikkerhetskopiert på flere forskjellige steder.

Vi har retningslinjer og sikkerhetsprosedyrer for blant annet:

• informasjonssikkerhet
• hendelsesadministrasjon
• risikoanalyse
• programvareoppdateringer
• sikker konfigurasjon og administrasjon av enheter
• programvareutvikling

Skolons ansatte er bundet av konfidensialitetsavtaler og behandler kun informasjonen oppdragene krever.

Retningslinjer

Følgende dokumenter og retningslinjer styrer håndteringen av personoplysninger i forbindelse med bruken av Skolon-plattformen:

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.