LISTE: Årets nyheter i biblioteket

desember 19, 2022Nyheter
6 min read

Skolons mest begivenhetsrike år til dags dato går mot slutten. I 2022 har utvalget av over 4500 digitale skoleverktøy og læremidler i Skolons bibliotek kommet med mange spennende nye titler. Bli med oss, så blir du litt nærmere kjent med et utvalg av alle årets nyheter!

Hva skjedde i 2022 da? Ja, for eksempel innledet vi et samarbeid med Cappelen Damm og fylte biblioteket med alt deres digitale undervisningsmateriell. Biblioteket ble også utvidet med digitale verktøy fra Gyldendal og verktøy som Soundtrap for Education, AskiRaski, Campus Matte, Lexplore, Kikora… Ja, innholdet i Skolon ble utvidet med mange nye titler da partnerskap med både norske og internasjonale edtech-leverandører ble presentert.

Skolon og Cappelen Damm forlag inngår samarbeid

Cappelen Damm er Norges største forlag og ledende innen læremidler for grunnskole, videregående og høyere utdanning. I løpet av mange år har Cappelen Damm utviklet pedagogiske læremidler med høy kvalitet. Samarbeidet innebærer at Cappelen Damms populære digitale læremidler tilgjengelige i Skolons plattform.

En avtale som baner vei for økt mangfold i digitale læremidler. 

Gjennom avtalen med Gyldendal Norsk Forlag blir Skolon forhandler av alle Gyldendals digitale produkter inn mot førskole, grunnskole og videregående skole. Gyldendal Norsk Forlag er en viktig aktør på det norske markedet for læremidler. Partnerskapet betyr at forlagets 350 digitale lære- og hjelpemidler kommer til å være tilgjengelige i Skolons digitale plattform. 

Vi sier velkommen til Skolon: Campus Inkrement och deres digitale verktøy!

Inkrement AS, også kjent som Campus Inkrement, utvikler og leverer digitalt læreverk i matematikk for grunn og videregående utdanning i Norge. Innholdet utvikles av pedagoger med lang erfaring fra norsk skole. Se deres digitale verktøy i biblioteket!

Skolon inngår samarbeide med Soundtrap for Education

Lærere kan bruke Soundtrap for Educations verktøy i flere forskjellige fag, for eksempel musikk, teknologi, entreprenørskap og språk. Soundtrap for Education fungerer sømløst på alle enheter som har tilgang til Internett, og siden tjenesten er fullstendig skybasert, kan studentene enkelt jobbe med prosjektene hjemmefra også.

Aski Raski har hjulpet barn og voksne med å lære å lese i over 20 år

Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som i over 20 år har hjulpet barn og voksne med å lære å lese. Ved hjelp av vår integrerte kartlegging, fanges elevene opp før de har fått etablerte problemer med lesingen, og lærere kan forebygge senere vansker. Den gjør det også enkelt å tilpasse oppgaver til alle elever. På denne måten får alle oppleve mestring samtidig som de kan strekke seg videre i sin leseutvikling.

Book Creator är nå tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek

Book Creator tilbyr en enkel måte å tilføre kreativitet gjennom hele læreplanen, motivere elevene til å bli publiserte forfattere og hjelpe dem med å utvikle ferdigheter for fremtiden.

Bli kjent med Conexus

Conexus er en digital plattform som gir oversikt over enkeltelevers og gruppers kompetanse i grunnleggende ferdigheter til 95% av landets grunnskoler. Her kan den enkelte kommune/skole legge inn kartleggingsprøver og verktøy de benytter og dermed får lærerne oversikt over alle elevresultater på ett sted. Conexus har verktøy for både innsikt og oppfølging av elever.

Kikora – et digitalt læremiddel i matematikk

Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk som handler om utforsking, problemløsing og trening. La elevene utforske, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter.

Lexplore gjør det enkelt å jobbe systematisk med leseutvikling

Lexplore kartlegger leseevnen til alle elever ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid.

EnTo – verktøyet laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn

Vi sier velkommen till Skolon: EnTo! Det digitale verktøyet er laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn. Ved å undervise de grunnleggende begrepene, maksimerer de barns læringspotensiale og gir dem det grunnlaget de trenger for å mestre og forstå innen alle fag.

Mussila Wordplay bidrar til å forbedre elevenes språkforståelse på engelsk

Mussila WordPlay er en app for barn som øker leseforståelsen. WordPlay er utviklet av logopeder og innholdsprodusenter, og sammen har de gjort appen til en morsom og effektiv læringsopplevelse for barn fra 6 år. Målet med appen er å forbedre barnas leseforståelse, lytteferdigheter og arbeidsminne. Mens de leker, øker de ordforrådet, minnet, lydforståelsen og uttalen. Dette gjør Mussila Wordplay helt unik!

ILT Education vil gjøre undervisningen mer likeverdig

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. De har tre tjenester som de tilbyr til barn og elever i barnehage og skole: Polylino, en digital, flerspråklig bildeboktjeneste. Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Og Manabua – med denne tjenesten får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen.

Zokrates ser at lærerens arbeid forenkles med integrasjon mot Skolon

Zokrates er en tjeneste for digital læring som er helintegrert i Teams med enkel tilgang til kompetansemål, koblet opp til GREP-koder. Fra 2022 kan Skolon stolt presentere at vi har enda en integrasjon gjennom tjenesten Zokrates, der vi sammen utgjør en heldekkende og brukervennlig læringsplattform i Teams.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

6 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Skolons mest begivenhetsrike år til dags dato går mot slutten. I 2022 har utvalget av over 4500 digitale skoleverktøy og læremidler i Skolons bibliotek kommet med mange spennende nye titler. Bli med oss, så blir du litt nærmere kjent med et utvalg av alle årets nyheter!

Hva skjedde i 2022 da? Ja, for eksempel innledet vi et samarbeid med Cappelen Damm og fylte biblioteket med alt deres digitale undervisningsmateriell. Biblioteket ble også utvidet med digitale verktøy fra Gyldendal og verktøy som Soundtrap for Education, AskiRaski, Campus Matte, Lexplore, Kikora… Ja, innholdet i Skolon ble utvidet med mange nye titler da partnerskap med både norske og internasjonale edtech-leverandører ble presentert.

Skolon og Cappelen Damm forlag inngår samarbeid

Cappelen Damm er Norges største forlag og ledende innen læremidler for grunnskole, videregående og høyere utdanning. I løpet av mange år har Cappelen Damm utviklet pedagogiske læremidler med høy kvalitet. Samarbeidet innebærer at Cappelen Damms populære digitale læremidler tilgjengelige i Skolons plattform.

En avtale som baner vei for økt mangfold i digitale læremidler. 

Gjennom avtalen med Gyldendal Norsk Forlag blir Skolon forhandler av alle Gyldendals digitale produkter inn mot førskole, grunnskole og videregående skole. Gyldendal Norsk Forlag er en viktig aktør på det norske markedet for læremidler. Partnerskapet betyr at forlagets 350 digitale lære- og hjelpemidler kommer til å være tilgjengelige i Skolons digitale plattform. 

Vi sier velkommen til Skolon: Campus Inkrement och deres digitale verktøy!

Inkrement AS, også kjent som Campus Inkrement, utvikler og leverer digitalt læreverk i matematikk for grunn og videregående utdanning i Norge. Innholdet utvikles av pedagoger med lang erfaring fra norsk skole. Se deres digitale verktøy i biblioteket!

Skolon inngår samarbeide med Soundtrap for Education

Lærere kan bruke Soundtrap for Educations verktøy i flere forskjellige fag, for eksempel musikk, teknologi, entreprenørskap og språk. Soundtrap for Education fungerer sømløst på alle enheter som har tilgang til Internett, og siden tjenesten er fullstendig skybasert, kan studentene enkelt jobbe med prosjektene hjemmefra også.

Aski Raski har hjulpet barn og voksne med å lære å lese i over 20 år

Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som i over 20 år har hjulpet barn og voksne med å lære å lese. Ved hjelp av vår integrerte kartlegging, fanges elevene opp før de har fått etablerte problemer med lesingen, og lærere kan forebygge senere vansker. Den gjør det også enkelt å tilpasse oppgaver til alle elever. På denne måten får alle oppleve mestring samtidig som de kan strekke seg videre i sin leseutvikling.

Book Creator är nå tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek

Book Creator tilbyr en enkel måte å tilføre kreativitet gjennom hele læreplanen, motivere elevene til å bli publiserte forfattere og hjelpe dem med å utvikle ferdigheter for fremtiden.

Bli kjent med Conexus

Conexus er en digital plattform som gir oversikt over enkeltelevers og gruppers kompetanse i grunnleggende ferdigheter til 95% av landets grunnskoler. Her kan den enkelte kommune/skole legge inn kartleggingsprøver og verktøy de benytter og dermed får lærerne oversikt over alle elevresultater på ett sted. Conexus har verktøy for både innsikt og oppfølging av elever.

Kikora – et digitalt læremiddel i matematikk

Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk som handler om utforsking, problemløsing og trening. La elevene utforske, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter.

Lexplore gjør det enkelt å jobbe systematisk med leseutvikling

Lexplore kartlegger leseevnen til alle elever ved å måle øyebevegelsene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens. Innsikten fra kartleggingen gir mulighet for å gi riktig støtte til rett tid.

EnTo – verktøyet laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn

Vi sier velkommen till Skolon: EnTo! Det digitale verktøyet er laget for å gjøre grunnleggende begreper tilgjengelig for alle barn. Ved å undervise de grunnleggende begrepene, maksimerer de barns læringspotensiale og gir dem det grunnlaget de trenger for å mestre og forstå innen alle fag.

Mussila Wordplay bidrar til å forbedre elevenes språkforståelse på engelsk

Mussila WordPlay er en app for barn som øker leseforståelsen. WordPlay er utviklet av logopeder og innholdsprodusenter, og sammen har de gjort appen til en morsom og effektiv læringsopplevelse for barn fra 6 år. Målet med appen er å forbedre barnas leseforståelse, lytteferdigheter og arbeidsminne. Mens de leker, øker de ordforrådet, minnet, lydforståelsen og uttalen. Dette gjør Mussila Wordplay helt unik!

ILT Education vil gjøre undervisningen mer likeverdig

ILT Education er en markedsledende leverandør av språkutviklende og flerspråklige tjenester. De har tre tjenester som de tilbyr til barn og elever i barnehage og skole: Polylino, en digital, flerspråklig bildeboktjeneste. Polylino skole ligner tjenesten vi har for barnehager, men innholdet i bøkene er alderstilpasset skoleelever. Og Manabua – med denne tjenesten får skolen et flerspråklig verktøy som gir alle elever like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen.

Zokrates ser at lærerens arbeid forenkles med integrasjon mot Skolon

Zokrates er en tjeneste for digital læring som er helintegrert i Teams med enkel tilgang til kompetansemål, koblet opp til GREP-koder. Fra 2022 kan Skolon stolt presentere at vi har enda en integrasjon gjennom tjenesten Zokrates, der vi sammen utgjør en heldekkende og brukervennlig læringsplattform i Teams.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.