For å kunne tilby ett eller flere digitale skoleverktøy via Skolon, må du godkjennes som Skolon-partner. Kontakt oss via vårt skjema her, så vil vi kontakte deg for å fortelle mer om Skolon, vårt partnerprogram og om hvordan vi sammen kan tilby digital læring for alle.