Som edtech-utvikler kan dere spare mye tid og penger ved å integrere dere i Skolon. Ved å benytte Skolons kraftige API-rammeverk og lisenshåndteringssystem, blir dere også en del av en helhet. Dere sparer mange utviklingstimer ved å benytte Skolons allerede eksisterende koblinger til populære digitale skoleverktøy og system. Kontakt oss, så forteller vi gjerne mer!