Grow Planet kommer til Skolon – spillet som lærer deg om miljø og bærekraft

4 min read

Kommer i Skolons bibliotek!

Grow Planet – et læringsspill som virkelig er med i tiden da hovedfokuset er miljø og bærekraftighet på vår planet. Her får elevene utvikle kunnskapene i flertall ulike emner og læreren leder undervisningen gjennom et kraftfullt system fylt opp med innhold og støttefunksjoner.

Grow Planet har blitt utviklet sammen med lærere og elever i både Finland, Sverige og Spania gjennom testmiljøene KYKY og EdTest Sweden. Nå er det på tide å bruke verktøyet i det digitale klasserommet.

For å få bli bedre kjent med verktøyet, så slo vi av en prat med Kristian Lundquist, VD og gründer av Gro Play, som står bak Grow Planet. Hvilke muligheter finnes med verktøyet og hvem kan bruke det? Heng med! 

Kristian, med en setning: Hva er Grow Planet?

Grow Planet er en spillbasert 3D-verden der elevene løser miljø- og bærekraftsutfordringer ved hjelp av kunnskaper innen NO, teknikk, matematikk og bilde.

Hvordan fungerer det?

Grow Planet er en simulering av vår virkelige verden, der elevene bruker og utforsker NO, teknikk, matematikk og bilde for å løse vår tids store bærekraftighetsutfordringer.

Grow Planet består av en spilldel, det digitale læremiljøet, og til denne finnes det en mengde støtteressurser som læreren læreren fritt kan velge blant. 

Læreren styrer læringen gjennom å aktivere ulike engasjerende elevoppdrag rundt bærekraftighetsutfordringer, som klimaet, energi, ressurser, gjenvinning, dyrking og matproduksjon. I disse oppdragene tilegner elevene seg ny kunnskap og forsterker tidligere kunnskap gjennom å løse problemer og hjelpe samfunnet å stille om til bærekraftige løsninger.

 

Hvem kan bruke Grow Planet?

Innledningsvis ble Grow Planet designet for barnetrinnet, men vel ute på test på skolene viste det seg at konseptet fungerte veldig bra også på mellomtrinnet, så innholdet i Grow Planet holder derfor på å utvides og nivåtilpasses for hele barne- og mellomtrinnet.

Spilldelen i Grow Planet finnes tilgjengelig både som app for iOS og Android og WebGL for dataer. På denne måten har elever muligheten til å bruke  Grow Planet både på og utenfor skolen.

Læreren logger inn på lærer arenaen via nettsiden og kan følge elevenes utvikling på en oversiktlig måte og kontrollere hvilke områder og oppgaver elevene bør jobbe med.

 

Hvilke muligheter finnes det i Grow Planet?

Grow Planet bidrar til økt forståelse for komplekse system. Læremiljøet gir elever en forståelig og engasjerende kontekst som tilbyr et stort antall muligheter til å utøve teoretisk kunnskap gjennom problemløsning, design, programmering og eksperimenter.

Hver elev tar seg frem i verdenen i sitt eget tempo og de raskere elevene får nye oppgaver og oppdrag automatisk. Uansett nivå, så får samtlige elever en felles opplevelse av å samles rundt den blandede læringen koblet til Grow Planet.

Spilldelen er integrert med utfyllende innhold for blandet læring. Fortellinger og utfordringer i spilldelen kan læreren med fordel bruke som bakgrunn for å videreutvikle emneområdene i klasserommet ved hjelp av oppslag i eksperiment, diskusjonsoppgaver, m.m.

 

Derfor er vi og vårt verktøy med i Skolon:

Lærere og elever vil ha en så enkel og problemfri tilgang til sine digitale læringsmiljøer som mulig – det må helt enkelt fungere smidig i deres daglige arbeid i klasserommet. Vi synes at Skolon er en pådrivende kraft i omstillingen fra et fragmentert digitalt økosystem, til ett standardisert, sømløst sådant for skolen.

Gjennom Skolon ser vi en fin mulighet til å nå ut bredt til mange kommuner og skoler i Norge som vil ta et realt sprang inn i en mer digitalisert og dynamisk skole.

Snart vil Grow Planet finnes i Skolons bibliotek – følg med i våre kanaler for mer informasjon!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Kommer i Skolons bibliotek!

Grow Planet – et læringsspill som virkelig er med i tiden da hovedfokuset er miljø og bærekraftighet på vår planet. Her får elevene utvikle kunnskapene i flertall ulike emner og læreren leder undervisningen gjennom et kraftfullt system fylt opp med innhold og støttefunksjoner.

Grow Planet har blitt utviklet sammen med lærere og elever i både Finland, Sverige og Spania gjennom testmiljøene KYKY og EdTest Sweden. Nå er det på tide å bruke verktøyet i det digitale klasserommet.

For å få bli bedre kjent med verktøyet, så slo vi av en prat med Kristian Lundquist, VD og gründer av Gro Play, som står bak Grow Planet. Hvilke muligheter finnes med verktøyet og hvem kan bruke det? Heng med! 

Kristian, med en setning: Hva er Grow Planet?

Grow Planet er en spillbasert 3D-verden der elevene løser miljø- og bærekraftsutfordringer ved hjelp av kunnskaper innen NO, teknikk, matematikk og bilde.

Hvordan fungerer det?

Grow Planet er en simulering av vår virkelige verden, der elevene bruker og utforsker NO, teknikk, matematikk og bilde for å løse vår tids store bærekraftighetsutfordringer.

Grow Planet består av en spilldel, det digitale læremiljøet, og til denne finnes det en mengde støtteressurser som læreren læreren fritt kan velge blant. 

Læreren styrer læringen gjennom å aktivere ulike engasjerende elevoppdrag rundt bærekraftighetsutfordringer, som klimaet, energi, ressurser, gjenvinning, dyrking og matproduksjon. I disse oppdragene tilegner elevene seg ny kunnskap og forsterker tidligere kunnskap gjennom å løse problemer og hjelpe samfunnet å stille om til bærekraftige løsninger.

 

Hvem kan bruke Grow Planet?

Innledningsvis ble Grow Planet designet for barnetrinnet, men vel ute på test på skolene viste det seg at konseptet fungerte veldig bra også på mellomtrinnet, så innholdet i Grow Planet holder derfor på å utvides og nivåtilpasses for hele barne- og mellomtrinnet.

Spilldelen i Grow Planet finnes tilgjengelig både som app for iOS og Android og WebGL for dataer. På denne måten har elever muligheten til å bruke  Grow Planet både på og utenfor skolen.

Læreren logger inn på lærer arenaen via nettsiden og kan følge elevenes utvikling på en oversiktlig måte og kontrollere hvilke områder og oppgaver elevene bør jobbe med.

 

Hvilke muligheter finnes det i Grow Planet?

Grow Planet bidrar til økt forståelse for komplekse system. Læremiljøet gir elever en forståelig og engasjerende kontekst som tilbyr et stort antall muligheter til å utøve teoretisk kunnskap gjennom problemløsning, design, programmering og eksperimenter.

Hver elev tar seg frem i verdenen i sitt eget tempo og de raskere elevene får nye oppgaver og oppdrag automatisk. Uansett nivå, så får samtlige elever en felles opplevelse av å samles rundt den blandede læringen koblet til Grow Planet.

Spilldelen er integrert med utfyllende innhold for blandet læring. Fortellinger og utfordringer i spilldelen kan læreren med fordel bruke som bakgrunn for å videreutvikle emneområdene i klasserommet ved hjelp av oppslag i eksperiment, diskusjonsoppgaver, m.m.

 

Derfor er vi og vårt verktøy med i Skolon:

Lærere og elever vil ha en så enkel og problemfri tilgang til sine digitale læringsmiljøer som mulig – det må helt enkelt fungere smidig i deres daglige arbeid i klasserommet. Vi synes at Skolon er en pådrivende kraft i omstillingen fra et fragmentert digitalt økosystem, til ett standardisert, sømløst sådant for skolen.

Gjennom Skolon ser vi en fin mulighet til å nå ut bredt til mange kommuner og skoler i Norge som vil ta et realt sprang inn i en mer digitalisert og dynamisk skole.

Snart vil Grow Planet finnes i Skolons bibliotek – følg med i våre kanaler for mer informasjon!

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.