Intervju om skolens digitalisering

juni 3, 2019Brukere forteller, Nyheter
4 min read

I Catarina sin kommune finnes det en tydelig visjon for at skolen sin digitalisering skal være tilgjengelig og brukervennlig for alle. Vi har pratet med Catarina Björnsson, som jobber med elevhelse og IKT i kommunen, for å få vite hvordan det er mulig å jobbe mot at alle skal ha like muligheter i skolens digitale verden.

Catarina, hva ser du for muligheter med skolen sin digitalisering?

Jeg tenker først og frem på like muligheter og kompensasjon. For elevene som har utfordringer med noe kan det være til hjelp for å arbeide enklere. En digital enhet og digital ressurs kan virkelig hjelpe våde lærer og elever på veien. Andre fordeler er at det blir enklere å samle alt på en plass. Videre vil du aldri glemme bøker, notater eller lignende.

For lærere vil det bli enklere å lagre arbeid og komme tilbake til arbeid som er tidligere påbegynt, samt knytte sammen sine læreplaner og få en bedre oversikt. Dessuten vil det bli enklere å dele godt material med sine kolleger. Copy/paste kan i mange tilfeller være et skjellsord, men det kan virkelig være til stor hjelp tidsmessig å kunne kopiere og dele material med andre!

Hva ser du for deg av utfordringer med digitaliseringen i skolen?

Mulighetene og utfordringene ligger ganske nært hverandre og det er derfor viktig å møte utfordringene på riktig måte. Et tydelig eksempel er kildekritikk. Hvordan vet jeg som elev hvor jeg kan finne bra informasjon fra? Hvilke kilder kan man stole på? Hvordan finner jeg det ut? Hvordan vi deler informasjon har forandret seg og det går veldig fort. Herunder er det viktig at skolen viser hvordan alt henger sammen og forteller elevene hvordan vi skal møte disse utfordringene?

Det kan også være en utfordring at det finnes for mye å velge mellom: det fines et hav av verktøy, tjenester og sider for å hente ut apper og programmer. Hvordan skal jeg som lærer finne frem i dette havet, og hva kan jeg bruke for å styrke min undervisning? Her er det et behov for komunnen å ta en avgjørelse for hva vi kan bruke i skolen og kommunen, slik at lærere vet hva som faktisk funker å ta i bruk. Dette blir relevant for lærere som ikke er så digitale slik at de tørr å hoppe i det å prøve ut.

Mitt tips til en kommune er å fortelle hva som brukes, hvorfor det brukes og hva det brukes til, slik at det blir enkelt for lærere å følge med. Det kan også være en mulighet for lærere å velge fra en større oversikt, avhengig av kunnskap og interesse, slik at alle kan være med å ta i bruk digitale verktøy etter evne. Man bør heller ikke være redd for å teste nye ressurser og utvikle deretter!

Hvordan jobber dere digitalt i deres kommune i dag og hvordan ser fremtiden ut?

Vi er så absolutt i gang! Ungdomsskolen har en-til-en dekning og dette ønsker vi å gi til alle elevene, slik at vi har enheter så tidlig som fra første klasse.
Vi forsøker å være tydelig med våre lærere om hvordan de kan jobbe med ved å sette opp en digital sti, samt å være en support for de som trenger hjelp. Visjonen er at det skal gå sømløst og at det skal være en inngang til alt vi trenger å bruke.

For elevene har vi læremiddel og programmer som hjelper til med å lese, skrive og stave. Vi har samlet en mengde verktøy som skal kunne brukes av alle, slik at alle skal kunne henge med i undervisningen.

Hva gjorde at dere valgte å aktivere Skolon? Hvilke muligheter ser dere med Skolon?

Vår visjon var å samle alt som våre lærere og elever trenger på et sted, slik at alle kan nå våre digitale ressurser på en enkel måte – dette så du kan få en tydelig oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig. Det er viktig for våre aktive brukere, men også for nye lærere og elever som starter. De vil da med andre ord få alt servert: «Her finnes alt som vi i vår kommune bruker».

Vi har også en mulighet for å håndtere alle linsenser på en og samme plass. Gjennom Lokale verktøy vår vi til og med muligheten til å legge opp egne lenker som vi vil at brukeren skal nå.

Med Skolon har vi fått en tydelig oversikt som vi har ønsket og som gjør at vi er sikre på at alle kan være med på å jobbe digitalt, uavhengig av forkunnskap.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

  I Catarina sin kommune finnes det en tydelig visjon for at skolen sin digitalisering skal være tilgjengelig og brukervennlig for alle. Vi har pratet med Catarina Björnsson, som jobber med elevhelse og IKT i kommunen, for å få vite hvordan det er mulig å jobbe mot at alle skal ha like muligheter i skolens digitale verden.

  Catarina, hva ser du for muligheter med skolen sin digitalisering?

  Jeg tenker først og frem på like muligheter og kompensasjon. For elevene som har utfordringer med noe kan det være til hjelp for å arbeide enklere. En digital enhet og digital ressurs kan virkelig hjelpe våde lærer og elever på veien. Andre fordeler er at det blir enklere å samle alt på en plass. Videre vil du aldri glemme bøker, notater eller lignende.

  For lærere vil det bli enklere å lagre arbeid og komme tilbake til arbeid som er tidligere påbegynt, samt knytte sammen sine læreplaner og få en bedre oversikt. Dessuten vil det bli enklere å dele godt material med sine kolleger. Copy/paste kan i mange tilfeller være et skjellsord, men det kan virkelig være til stor hjelp tidsmessig å kunne kopiere og dele material med andre!

  Hva ser du for deg av utfordringer med digitaliseringen i skolen?

  Mulighetene og utfordringene ligger ganske nært hverandre og det er derfor viktig å møte utfordringene på riktig måte. Et tydelig eksempel er kildekritikk. Hvordan vet jeg som elev hvor jeg kan finne bra informasjon fra? Hvilke kilder kan man stole på? Hvordan finner jeg det ut? Hvordan vi deler informasjon har forandret seg og det går veldig fort. Herunder er det viktig at skolen viser hvordan alt henger sammen og forteller elevene hvordan vi skal møte disse utfordringene?

  Det kan også være en utfordring at det finnes for mye å velge mellom: det fines et hav av verktøy, tjenester og sider for å hente ut apper og programmer. Hvordan skal jeg som lærer finne frem i dette havet, og hva kan jeg bruke for å styrke min undervisning? Her er det et behov for komunnen å ta en avgjørelse for hva vi kan bruke i skolen og kommunen, slik at lærere vet hva som faktisk funker å ta i bruk. Dette blir relevant for lærere som ikke er så digitale slik at de tørr å hoppe i det å prøve ut.

  Mitt tips til en kommune er å fortelle hva som brukes, hvorfor det brukes og hva det brukes til, slik at det blir enkelt for lærere å følge med. Det kan også være en mulighet for lærere å velge fra en større oversikt, avhengig av kunnskap og interesse, slik at alle kan være med å ta i bruk digitale verktøy etter evne. Man bør heller ikke være redd for å teste nye ressurser og utvikle deretter!

  Hvordan jobber dere digitalt i deres kommune i dag og hvordan ser fremtiden ut?

  Vi er så absolutt i gang! Ungdomsskolen har en-til-en dekning og dette ønsker vi å gi til alle elevene, slik at vi har enheter så tidlig som fra første klasse.
  Vi forsøker å være tydelig med våre lærere om hvordan de kan jobbe med ved å sette opp en digital sti, samt å være en support for de som trenger hjelp. Visjonen er at det skal gå sømløst og at det skal være en inngang til alt vi trenger å bruke.

  For elevene har vi læremiddel og programmer som hjelper til med å lese, skrive og stave. Vi har samlet en mengde verktøy som skal kunne brukes av alle, slik at alle skal kunne henge med i undervisningen.

  Hva gjorde at dere valgte å aktivere Skolon? Hvilke muligheter ser dere med Skolon?

  Vår visjon var å samle alt som våre lærere og elever trenger på et sted, slik at alle kan nå våre digitale ressurser på en enkel måte – dette så du kan få en tydelig oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig. Det er viktig for våre aktive brukere, men også for nye lærere og elever som starter. De vil da med andre ord få alt servert: «Her finnes alt som vi i vår kommune bruker».

  Vi har også en mulighet for å håndtere alle linsenser på en og samme plass. Gjennom Lokale verktøy vår vi til og med muligheten til å legge opp egne lenker som vi vil at brukeren skal nå.

  Med Skolon har vi fått en tydelig oversikt som vi har ønsket og som gjør at vi er sikre på at alle kan være med på å jobbe digitalt, uavhengig av forkunnskap.

  Del denne artikkelen

  Abonnere

   Vil du vite mer?

   Kom i gang med Skolon i dag!

   Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.