KF og Skolon inngår samarbeid

april 2, 2019Inspirasjon, Nyheter
2 min read

KF og Skolon inngår samarbeid

Samarbeidet skal hjelpe til å tilpasse oppgaver til elevens mestringsnivå og bidra til økt delingskultur mellom skolene. KF etablerer nå en portefølje av digitale læremidler, med fokus på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Verktøyene som nå er utviklet, er ikke lærebokstyrt. Det gjør de mer fleksible og mer brukervennlige for både lærer og elev.
Skolon skal gjøre det enklere for lærere og elever og nå disse verktøyene med en enklere tilgang.

– KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy som vi tilbyr til det offentlige Norge. Denne kompetansen tar vi nå med videre i utviklingen av digitale læremidler. Verktøyene vi nå er i ferd med å utvikle vil bidra til en enda større kompetansedeling blant lærere. sier Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i KF, i en kommentar.

Per i dag tilbyr KF eMatte.no.

eMatte.no er en delingsplattform hvor lærere kan finne og dele egne regneoppgaver seg imellom. Den enkle tilgangen som finnes gjennom Skolon, vil gjøre at KF når ut til enda flere lærere. eMatte.no vil bidra til en bedre delingskultur mellom lærere på tvers av skoler og kommunegrenser.

Marius Udnesseter, Business Manager i Skolon, har dette å si om samarbeidet:

– Vi er glade for å kunne tilgjengeliggjøring KF til våre brukere. Skolon og KF har mange av de samme tankene om digitalisering i skolen. KF sine verktøy har fokus på fleksibilitet og brukervennlighet, noe som også er i fokus hos oss i Skolon.

– Vår visjon er å være en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommune-Norge. Våre produkter skal bidra til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteyting i kommunal sektor. Vi vil jobbe videre med læremiddelsatsingen, og i forbindelse med fagfornyelsen vil vi tilby digitale verktøy i grunnleggende ferdigheter. Vi ser frem mot at disse verktøyene blir enkelt tilgjenglig gjennom Skolonavslutter Thor Jørgen Kristiansen.

KF er på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter i 2017 og 2018.

Informasjon

2 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

KF og Skolon inngår samarbeid

Samarbeidet skal hjelpe til å tilpasse oppgaver til elevens mestringsnivå og bidra til økt delingskultur mellom skolene. KF etablerer nå en portefølje av digitale læremidler, med fokus på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter. Verktøyene som nå er utviklet, er ikke lærebokstyrt. Det gjør de mer fleksible og mer brukervennlige for både lærer og elev.
Skolon skal gjøre det enklere for lærere og elever og nå disse verktøyene med en enklere tilgang.

– KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy som vi tilbyr til det offentlige Norge. Denne kompetansen tar vi nå med videre i utviklingen av digitale læremidler. Verktøyene vi nå er i ferd med å utvikle vil bidra til en enda større kompetansedeling blant lærere. sier Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i KF, i en kommentar.

Per i dag tilbyr KF eMatte.no.

eMatte.no er en delingsplattform hvor lærere kan finne og dele egne regneoppgaver seg imellom. Den enkle tilgangen som finnes gjennom Skolon, vil gjøre at KF når ut til enda flere lærere. eMatte.no vil bidra til en bedre delingskultur mellom lærere på tvers av skoler og kommunegrenser.

Marius Udnesseter, Business Manager i Skolon, har dette å si om samarbeidet:

– Vi er glade for å kunne tilgjengeliggjøring KF til våre brukere. Skolon og KF har mange av de samme tankene om digitalisering i skolen. KF sine verktøy har fokus på fleksibilitet og brukervennlighet, noe som også er i fokus hos oss i Skolon.

– Vår visjon er å være en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til kommune-Norge. Våre produkter skal bidra til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteyting i kommunal sektor. Vi vil jobbe videre med læremiddelsatsingen, og i forbindelse med fagfornyelsen vil vi tilby digitale verktøy i grunnleggende ferdigheter. Vi ser frem mot at disse verktøyene blir enkelt tilgjenglig gjennom Skolonavslutter Thor Jørgen Kristiansen.

KF er på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter i 2017 og 2018.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.