Kompetansia – muliggjør tidlig identifisering av lesevansker

5 min read

Kompetansia sikrer elevene en optimal leseutvikling, og gjør at lesevansker kan identifiseres så å si før de oppstår. Grunnlagt på omfattende forskning, forsterker Kompetansia både elevers leseferdigheter og lærernes fagkompetanse. Dens effektivitet gjør den velegnet for bruk i hele klasser.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kompetansia! Vi har hatt en samtale med Stig Nissen, Daglig leder Mpluss IT, om deres spennende læremiddel Kompetansia og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Stig, hva er Kompetansia?

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Kompetansia er et brukervennlig, todelt system som inkluderer separate applikasjoner for lærere og elever.

Med lærerappen får du en helhetlig oversikt over elevenes progresjon, deres fullførte tester og resultatene. Med et enkelt trykk kan du sende tester til enkeltelever eller grupper, som de responderer på muntlig via sin egen app. Når en elev har fullført en test, markeres dette i din lærerapp, og du kan effektivt evaluere svarene. Når mange elever skåres samtidig vil svarene du lytter til være mikset og anonymisert. Etter at alle elevene er skåret, vil resultatene vises i oversikten.

Kompetansia er utstyrt med tilpassede øvingsoppgaver som er direkte knyttet til testene, slik at elever kan jobbe målrettet med de områdene de trenger forbedring. Deretter kan elevene retestes for å måle fremgang i de aktuelle ferdighetsområdene.

Hvem kan bruke Kompetansia?

For lærere fungerer appen som et administrativt og pedagogisk verktøy, som gir oversikt over elevers progresjon og resultater, samt muligheten til å sende ut og evaluere tester. For elever fungerer appen som et verktøy der de mottar og svarer på tester muntlig. De kan også jobbe med papirbaserte øvingsoppgaver, skreddersydd til deres individuelle behov. Verktøyet er primært rettet mot årstrinn 1-4 i grunnskolen, hvor grunnleggende leseferdigheter er essensielle for videre læring.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Bruk av Kompetansia i undervisningen muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, noe som kan forebygge langvarige utfordringer. Det sparer lærere for tid ved å automatisere den ellers manuelle prosessen med lesevurdering og oppfølging. Videre fremmer det likhet i undervisningen ved at alle elever får tilgang til den støtten de trenger i en tidlig fase.

Internasjonale undersøkelser viser at opptil 20% av elevene fullfører grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter i matematikk og lesing. Tidlig innsats og pedagogisk støtte, som det Kompetansia tilbyr, kan styrke både den enkelte elev og hele samfunnet. En kommune, som evner å se litt fremover, vil kunne spare store summer i fremtiden

Derfor er Kompetansia med i Skolon

Vi har valgt å inkludere Kompetansia i Skolon for å nå bredere ut og gjøre det enklere for lærere og elever å integrere verktøyet i deres daglige undervisning. Dette partnerskapet reflekterer vårt engasjement for tilgjengelighet og brukervennlighet i utdanningsteknologi.

Stig, er det noe annet dere vil trekke frem?

Rustad skole i Ås kommune har allerede implementert verktøyet med betydelig suksess i løpet av det siste året. Spesialpedagoger fra Statped, som ble introdusert for Kompetansia tidligere i 2023, har besøkt skolen for å observere verktøyets effektivitet i et ekte klasseromsmiljø. Basert på deres personlige erfaringer har fagpersonene fra Statped kommunisert høye forventninger til Kompetansia, som støttes av robust forskning på områdene dynamisk kartlegging og tidlig intervensjon.

Se mer materiale for Kompetansia:

Kjøp Kompetansia direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kompetansia er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kompetansia i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Kompetansia:

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

5 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Kompetansia sikrer elevene en optimal leseutvikling, og gjør at lesevansker kan identifiseres så å si før de oppstår. Grunnlagt på omfattende forskning, forsterker Kompetansia både elevers leseferdigheter og lærernes fagkompetanse. Dens effektivitet gjør den velegnet for bruk i hele klasser.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kompetansia! Vi har hatt en samtale med Stig Nissen, Daglig leder Mpluss IT, om deres spennende læremiddel Kompetansia og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Stig, hva er Kompetansia?

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Kompetansia er et brukervennlig, todelt system som inkluderer separate applikasjoner for lærere og elever.

Med lærerappen får du en helhetlig oversikt over elevenes progresjon, deres fullførte tester og resultatene. Med et enkelt trykk kan du sende tester til enkeltelever eller grupper, som de responderer på muntlig via sin egen app. Når en elev har fullført en test, markeres dette i din lærerapp, og du kan effektivt evaluere svarene. Når mange elever skåres samtidig vil svarene du lytter til være mikset og anonymisert. Etter at alle elevene er skåret, vil resultatene vises i oversikten.

Kompetansia er utstyrt med tilpassede øvingsoppgaver som er direkte knyttet til testene, slik at elever kan jobbe målrettet med de områdene de trenger forbedring. Deretter kan elevene retestes for å måle fremgang i de aktuelle ferdighetsområdene.

Hvem kan bruke Kompetansia?

For lærere fungerer appen som et administrativt og pedagogisk verktøy, som gir oversikt over elevers progresjon og resultater, samt muligheten til å sende ut og evaluere tester. For elever fungerer appen som et verktøy der de mottar og svarer på tester muntlig. De kan også jobbe med papirbaserte øvingsoppgaver, skreddersydd til deres individuelle behov. Verktøyet er primært rettet mot årstrinn 1-4 i grunnskolen, hvor grunnleggende leseferdigheter er essensielle for videre læring.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Bruk av Kompetansia i undervisningen muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, noe som kan forebygge langvarige utfordringer. Det sparer lærere for tid ved å automatisere den ellers manuelle prosessen med lesevurdering og oppfølging. Videre fremmer det likhet i undervisningen ved at alle elever får tilgang til den støtten de trenger i en tidlig fase.

Internasjonale undersøkelser viser at opptil 20% av elevene fullfører grunnskolen med utilstrekkelige ferdigheter i matematikk og lesing. Tidlig innsats og pedagogisk støtte, som det Kompetansia tilbyr, kan styrke både den enkelte elev og hele samfunnet. En kommune, som evner å se litt fremover, vil kunne spare store summer i fremtiden

Derfor er Kompetansia med i Skolon

Vi har valgt å inkludere Kompetansia i Skolon for å nå bredere ut og gjøre det enklere for lærere og elever å integrere verktøyet i deres daglige undervisning. Dette partnerskapet reflekterer vårt engasjement for tilgjengelighet og brukervennlighet i utdanningsteknologi.

Stig, er det noe annet dere vil trekke frem?

Rustad skole i Ås kommune har allerede implementert verktøyet med betydelig suksess i løpet av det siste året. Spesialpedagoger fra Statped, som ble introdusert for Kompetansia tidligere i 2023, har besøkt skolen for å observere verktøyets effektivitet i et ekte klasseromsmiljø. Basert på deres personlige erfaringer har fagpersonene fra Statped kommunisert høye forventninger til Kompetansia, som støttes av robust forskning på områdene dynamisk kartlegging og tidlig intervensjon.

Se mer materiale for Kompetansia:

Kjøp Kompetansia direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kompetansia er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kompetansia i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Kompetansia:

Kompetansia er et avansert verktøy utviklet for detaljert kartlegging av fonetisk bevissthet samt fonologisk og ortografisk ordavkoding hos elever som lærer å lese. Dette muliggjør tidlig identifisering av lesevansker, ofte før de manifesterer seg.
Kompetansia styrker ikke bare elevers leseferdigheter, men også lærernes faglige kompetanse med verktøy bygget på solid forskningsgrunnlag.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.