Kunnskap.no tillbyr ekte digitale læremidler

oktober 12, 2023Digital verktøy og ressurser
5 min read

Kunnskap.no tilbyr ekte digitale læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. De har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk. I tillegg har Kunnskap.no tospråklige læremidler, oversatt og tilrettelagt for ukrainske flyktninger.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kunnskap.no! Vi har hatt en samtale med Katrine Heen-Nykaas, Salgs-/skoleansvarlig i Kunnskap.no, om deres spennende læremidler og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Katrine, hva är Kunnskap.no?

Kunnskap.no er et forlag som tilbyr ekte digitale læremidler for grunnskole, VGS og voksenopplæring. Kunnskap.no har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk (NorskPluss). Læremidlene er interaktive og oppgavene er selvrettende. Dette gjør læremidlene godt egnet til både klasseromsundervisning og selvstendig arbeid.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Inne på læringsportalen min.Kunnskap.no er læremidlene samlet, og læreren kan enkelt tildele lærestoff og oppgaver via oppgavetildelingen. Oppgavene kan tilrettelegges for en hel klasse, mindre grupper, eller tilpasset den enkelte elev. Alle svar registreres og lagres, og sparer læreren for tidkrevende retting. Læringsportalen fungerer rett og slett som en «hjelpelærer».

Oppgavetildelingen kan også brukes til å lage prøver til elevene. Læreren velger ut aktuelle oppgaver, enten fagspesifikt eller tverrfaglig, og på ulike nivåer. Til slutt velger man om elevene skal ha kun et forsøk, og om tilgangen skal blokkeres i etterkant.

Læringsanalysen gir læreren full oversikt over elevens og klassens progresjon. Læringsanalysen forenkler individuell tilrettelegging og gir rom for læringsfremmende arbeid.

Hvem kan bruke Kunnskap.no?

Læremidlene til Kunnskap.no kan anvendes av elever i grunnskolen og på videregående, og deltakere i voksenopplæringen. Lærerne har tilgang til en rekke portaltjenester, slik som oppgavetildeling, læringsanalyse og veiledninger.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Læremidlene fra Kunnskap.no er ekte digitale læremidler. Dette betyr at oppgavene elevene møter på er interaktive og selvrettende, og elevene/deltakerne får umiddelbar tilbakemelding på alle oppgaver. Dette sparer læreren for tidkrevende retting, og læreren kan heller bruke tid på læringsfremmede samtaler i klasserommet. Lærer får god oversikt over elevens arbeid, progresjon og kompetanse i oppgavetildelingen og gjennom læringsanalysen.

En ny funksjon som har blitt utviklet dette skoleåret er læringsrapporter. Her får læreren raskt tilgang til elevens resultater, enten som gruppe eller enkeltelever. Ut fra hvilke resultater som er aktuelle for læreren å se på, filtreres det ut fra enten læremiddel eller tildelte oppgaver. Videre kan man spisse søket helt ned på dato og oppgavestatusen. En utrolig praktisk funksjon etter hvert som skoleåret går og elevene har gjort mye arbeid og mange oppgaver.

Læremidlene legger vekt på å være utforskende, og her kan Matematikk 1-7 og Syklus 5-10 (naturfag) trekkes spesielt frem. Disse to læremidlene er visuelle, med flere hundre bilder, animasjoner og læringsfilmer. Dette gjør også læremidlene inkluderende, ved at alle får innsikt i lærestoffet.

Derfor er Kunnskap.no med i Skolon

Kunnskap.no er med i Skolon for å kunne tilby ekte digitale læremidler til skoler i hele Norge. Med Skolon får skolene en god oversikt over hva vi kan tilby.

Katrine, er det noe annet dere vil trekke frem?

NorskPluss-serien inneholder over 15 læremidler på ulike nivåer som dekker grunnleggende

norskopplæring fra barn til voksen og helt opp til B2-nivå. Matematikk 1-7 er tilrettelagt for norsk læreplan fra de finske læreverkene «YyKaaKoo» og «NeeViiKuu». Flere av læremidlene fra Kunnskap.no er tospråklige, og er tilrettelagt og/eller oversatt til ukrainsk og russisk. I ett og samme læremiddel kan elevene veksle mellom foretrukket språk. På denne måten kan ukrainske elever følge klassens faglige progresjon, og lære norske ord og fagbegreper underveis.

Denne høsten har vi også begynt arbeidet med å oversette Matematikk 8-10 til fem språk. I løpet av våren vil dette læremiddelet være tilgjengelig på norsk, ukrainsk, russisk, somali, polsk og arabisk. Dette tror vi mange lærere og elever rundt om i landet vil ha stor glede og nytte av.

Se mer materiale for Kunnskap.no:

Dette er hvordan du kan prøve Kunnskap.no for gratis på Skolon:

Ble du nysgjerrig på Kunnskap.no? Alle påloggede Skolon-brukere har muligheten til å prøve Kunnskap.no gratis i 10 dager! Dette er hvordan:

1. Gå til Kunnskap.no i Skolons bibliotek her.

2. Klikk på Test-knappen. Her kan du også velge om du vil legge til Kunnskap.no som en test for deg selv, eller om du også vil distribuere den til en eller flere klasser og grupper.

3. Nå er Kunnskap.no tilgjengelig som en demoversjon i Min samling sammen med dine andre digitale pedagogiske verktøy og materialer!

Kjøp Kunnskap.no direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kunnskap.no er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kunnskap.no i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

5 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Kunnskap.no tilbyr ekte digitale læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. De har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk. I tillegg har Kunnskap.no tospråklige læremidler, oversatt og tilrettelagt for ukrainske flyktninger.

I Skolons bibliotek finner du tusenvis av digitale skoleverktøy og læremidler. Et av alle verktøyene er Kunnskap.no! Vi har hatt en samtale med Katrine Heen-Nykaas, Salgs-/skoleansvarlig i Kunnskap.no, om deres spennende læremidler og fordelene med å være en del av Skolons bibliotek.

Katrine, hva är Kunnskap.no?

Kunnskap.no er et forlag som tilbyr ekte digitale læremidler for grunnskole, VGS og voksenopplæring. Kunnskap.no har læremidler i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk (NorskPluss). Læremidlene er interaktive og oppgavene er selvrettende. Dette gjør læremidlene godt egnet til både klasseromsundervisning og selvstendig arbeid.

Hvordan fungerer verktøyet deres?

Inne på læringsportalen min.Kunnskap.no er læremidlene samlet, og læreren kan enkelt tildele lærestoff og oppgaver via oppgavetildelingen. Oppgavene kan tilrettelegges for en hel klasse, mindre grupper, eller tilpasset den enkelte elev. Alle svar registreres og lagres, og sparer læreren for tidkrevende retting. Læringsportalen fungerer rett og slett som en «hjelpelærer».

Oppgavetildelingen kan også brukes til å lage prøver til elevene. Læreren velger ut aktuelle oppgaver, enten fagspesifikt eller tverrfaglig, og på ulike nivåer. Til slutt velger man om elevene skal ha kun et forsøk, og om tilgangen skal blokkeres i etterkant.

Læringsanalysen gir læreren full oversikt over elevens og klassens progresjon. Læringsanalysen forenkler individuell tilrettelegging og gir rom for læringsfremmende arbeid.

Hvem kan bruke Kunnskap.no?

Læremidlene til Kunnskap.no kan anvendes av elever i grunnskolen og på videregående, og deltakere i voksenopplæringen. Lærerne har tilgang til en rekke portaltjenester, slik som oppgavetildeling, læringsanalyse og veiledninger.

Hvilke muligheter finnes med verktøyet?

Læremidlene fra Kunnskap.no er ekte digitale læremidler. Dette betyr at oppgavene elevene møter på er interaktive og selvrettende, og elevene/deltakerne får umiddelbar tilbakemelding på alle oppgaver. Dette sparer læreren for tidkrevende retting, og læreren kan heller bruke tid på læringsfremmede samtaler i klasserommet. Lærer får god oversikt over elevens arbeid, progresjon og kompetanse i oppgavetildelingen og gjennom læringsanalysen.

En ny funksjon som har blitt utviklet dette skoleåret er læringsrapporter. Her får læreren raskt tilgang til elevens resultater, enten som gruppe eller enkeltelever. Ut fra hvilke resultater som er aktuelle for læreren å se på, filtreres det ut fra enten læremiddel eller tildelte oppgaver. Videre kan man spisse søket helt ned på dato og oppgavestatusen. En utrolig praktisk funksjon etter hvert som skoleåret går og elevene har gjort mye arbeid og mange oppgaver.

Læremidlene legger vekt på å være utforskende, og her kan Matematikk 1-7 og Syklus 5-10 (naturfag) trekkes spesielt frem. Disse to læremidlene er visuelle, med flere hundre bilder, animasjoner og læringsfilmer. Dette gjør også læremidlene inkluderende, ved at alle får innsikt i lærestoffet.

Derfor er Kunnskap.no med i Skolon

Kunnskap.no er med i Skolon for å kunne tilby ekte digitale læremidler til skoler i hele Norge. Med Skolon får skolene en god oversikt over hva vi kan tilby.

Katrine, er det noe annet dere vil trekke frem?

NorskPluss-serien inneholder over 15 læremidler på ulike nivåer som dekker grunnleggende

norskopplæring fra barn til voksen og helt opp til B2-nivå. Matematikk 1-7 er tilrettelagt for norsk læreplan fra de finske læreverkene «YyKaaKoo» og «NeeViiKuu». Flere av læremidlene fra Kunnskap.no er tospråklige, og er tilrettelagt og/eller oversatt til ukrainsk og russisk. I ett og samme læremiddel kan elevene veksle mellom foretrukket språk. På denne måten kan ukrainske elever følge klassens faglige progresjon, og lære norske ord og fagbegreper underveis.

Denne høsten har vi også begynt arbeidet med å oversette Matematikk 8-10 til fem språk. I løpet av våren vil dette læremiddelet være tilgjengelig på norsk, ukrainsk, russisk, somali, polsk og arabisk. Dette tror vi mange lærere og elever rundt om i landet vil ha stor glede og nytte av.

Se mer materiale for Kunnskap.no:

Dette er hvordan du kan prøve Kunnskap.no for gratis på Skolon:

Ble du nysgjerrig på Kunnskap.no? Alle påloggede Skolon-brukere har muligheten til å prøve Kunnskap.no gratis i 10 dager! Dette er hvordan:

1. Gå til Kunnskap.no i Skolons bibliotek her.

2. Klikk på Test-knappen. Her kan du også velge om du vil legge til Kunnskap.no som en test for deg selv, eller om du også vil distribuere den til en eller flere klasser og grupper.

3. Nå er Kunnskap.no tilgjengelig som en demoversjon i Min samling sammen med dine andre digitale pedagogiske verktøy og materialer!

Kjøp Kunnskap.no direkte gjennom Skolon:

I Skolon kan skolen din enkelt kjøpe inn digitale verktøy og pedagogiske ressurser og gi brukerne tilgang til lisenser med bare noen få klikk. Dette betyr at skolen din har mulighet til å gjøre planlagte innkjøp og styre når en lisens blir aktiv for lærere og elever.

Kunnskap.no er tilgjengelig for kjøp i Skolons bibliotek. Gå direkte til Kunnskap.no i Skolon her for å kjøpe lisenser, eller les mer om Skolons bibliotek her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon. Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Flere artikler vi tror du vil like

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.