Mattespillet Numetry gjør læring til lek

4 min read

Velkommen til biblioteket Numetry Skole! Numetry gjør læring til lek, og lærer barna matte gjennom spill. Mattespillet er elsket av tusenvis av elever og lærere på skoler over hele Norge. Vi har snakket med Håvard Tjore, pedagog i Numetry, om deres mattespill og hvorfor de valgte å bli med i Skolon.

Håvard, for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Numetry?

Numetry Skole er et digitalt læremiddel i matematikk skredderskydd for 4. til 7. trinn som lar elevene spille seg gode i matematikk! Numetry Skole består av Matematikkspillet Numetry og Numetrys Lærerportal. Det digitale læremiddelet tilbyr en ny og spillbasert tilnærming til matematikkfaget, og er basert på en grunntanke om å gjøre elevene til aktive deltakere i læringsprosessen.

Hvem kan bruke tjenestene?

For elever: Matematikkspillet Numetry byr på morsomt og engasjerende læringsinnhold, og består av matteoppdrag med forskjellige matematiske tema. Alle
matteoppdragene elevene møter i spillet tar for seg de ulike lærings- og kompetansemålene i læreplanen, og er forankret i fagfornyelsen.

For lærere: I Numetrys Lærerportal får du som lærer tilgang til en rekke funksjoner. Du får blant annet mulighet til å lage oppgaver til elevene dine, dra ut rapporter med nyttig informasjon om elevenes aktivitet og muligheten til å lage grupper for enklere differensiering. I tillegg får du tilgang til våre arbeidsarkgeneratorer som enkelt lar deg lage tilpassede arbeidsark i de fire regneartene.

Hvilke muligheter finnes det i tjenestene?

Numetry gir rom for å møte matematikken på en annen måte – fordi én metode ikke nødvendigvis passer for alle. Noe av det elevene strever mest med, er nettopp det å bruke regneferdighetene de tilegner seg til noe annet enn de oppsatte stykkene. I Numetry vil de møte matematikken på alle andre måter enn ferdig oppsatte stykker. De er nødt til å tenke og prøve ut matteferdighetene sine for å løse oppgavene.

Matematikk dreier seg i stor grad om å tenke kreativt – og kreativ tenkning fordrer nettopp at du ikke er redd for konsekvensene av å tenke feil. Derfor er det ingen
autoritetsperson som vurderer om elevene tenkte riktig. Det eneste som skjer om levene gjør feil, er at de får mindre poeng og en ny mulighet.

Derfor er Numetry Skole med i Skolon

Numetry Skole skal være lett å finne og komme i gang med – derfor må vi være der kommunene og skolene er.

Håvard, er det noe annet dere vil trekke frem?

Personlig synes jeg at det er morsomt å være med i Numetry og utfordre de store, etablerte selskapene med noe som er både nytt og innovativt. Det var på høy tid at
noen satte en ny standard.

Da forlagene og andre aktører skjønte at skolene kom til å bli mer og mer digitale, var det mange som kastet seg på for å møte de nye kravene. Med de enorme
mulighetene de digitale hjelpemidlene innehar, har jeg vært kritisk til hvor lite forlagene, spesielt, har satset utover de trygge rammene – det jeg kaller «strøm på
bok».

Se mer av Numetry Skole

Kjøp Numetry Skole direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Numetry Skole er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Numetry Skole i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

4 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Velkommen til biblioteket Numetry Skole! Numetry gjør læring til lek, og lærer barna matte gjennom spill. Mattespillet er elsket av tusenvis av elever og lærere på skoler over hele Norge. Vi har snakket med Håvard Tjore, pedagog i Numetry, om deres mattespill og hvorfor de valgte å bli med i Skolon.

Håvard, for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Numetry?

Numetry Skole er et digitalt læremiddel i matematikk skredderskydd for 4. til 7. trinn som lar elevene spille seg gode i matematikk! Numetry Skole består av Matematikkspillet Numetry og Numetrys Lærerportal. Det digitale læremiddelet tilbyr en ny og spillbasert tilnærming til matematikkfaget, og er basert på en grunntanke om å gjøre elevene til aktive deltakere i læringsprosessen.

Hvem kan bruke tjenestene?

For elever: Matematikkspillet Numetry byr på morsomt og engasjerende læringsinnhold, og består av matteoppdrag med forskjellige matematiske tema. Alle
matteoppdragene elevene møter i spillet tar for seg de ulike lærings- og kompetansemålene i læreplanen, og er forankret i fagfornyelsen.

For lærere: I Numetrys Lærerportal får du som lærer tilgang til en rekke funksjoner. Du får blant annet mulighet til å lage oppgaver til elevene dine, dra ut rapporter med nyttig informasjon om elevenes aktivitet og muligheten til å lage grupper for enklere differensiering. I tillegg får du tilgang til våre arbeidsarkgeneratorer som enkelt lar deg lage tilpassede arbeidsark i de fire regneartene.

Hvilke muligheter finnes det i tjenestene?

Numetry gir rom for å møte matematikken på en annen måte – fordi én metode ikke nødvendigvis passer for alle. Noe av det elevene strever mest med, er nettopp det å bruke regneferdighetene de tilegner seg til noe annet enn de oppsatte stykkene. I Numetry vil de møte matematikken på alle andre måter enn ferdig oppsatte stykker. De er nødt til å tenke og prøve ut matteferdighetene sine for å løse oppgavene.

Matematikk dreier seg i stor grad om å tenke kreativt – og kreativ tenkning fordrer nettopp at du ikke er redd for konsekvensene av å tenke feil. Derfor er det ingen
autoritetsperson som vurderer om elevene tenkte riktig. Det eneste som skjer om levene gjør feil, er at de får mindre poeng og en ny mulighet.

Derfor er Numetry Skole med i Skolon

Numetry Skole skal være lett å finne og komme i gang med – derfor må vi være der kommunene og skolene er.

Håvard, er det noe annet dere vil trekke frem?

Personlig synes jeg at det er morsomt å være med i Numetry og utfordre de store, etablerte selskapene med noe som er både nytt og innovativt. Det var på høy tid at
noen satte en ny standard.

Da forlagene og andre aktører skjønte at skolene kom til å bli mer og mer digitale, var det mange som kastet seg på for å møte de nye kravene. Med de enorme
mulighetene de digitale hjelpemidlene innehar, har jeg vært kritisk til hvor lite forlagene, spesielt, har satset utover de trygge rammene – det jeg kaller «strøm på
bok».

Se mer av Numetry Skole

Kjøp Numetry Skole direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Numetry Skole er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Numetry Skole i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.