Skoleutvikling må fremme digital likeverd

februar 2, 2022Nyheter
3 min read

Digital skoleutvikling må fremme likeverd

Det er ikke gitt at digital utvikling i skolen tjener alle. Dersom den digitale skoleutviklingen skal fremme like muligheter må ny teknologi brukes klokt. Forskeren Annika Agélii Genlott oppsummerer det slik: En skole er digitalt kompetent når digital teknikk brukes til å fornye og utvikle pedagogikk der målet er økt likeverdighet og bedre resultat.

Tilpasset undervisning og stort mangfold

Viktigheten av å tilrettelegge undervisningen gjennom varierte læringsmåter, læringsressurser og vurderingsformer blir derfor stor, for at elevene skal få best mulig utbytte av læringen.

I 2020 hadde 19 prosent av barn i grunnskolealder innvandrerbakgrunn og 6 prosent av elever fikk særskilt norskopplæring dette skoleåret. Over 10 000 elever fikk også morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller tilrettelagt opplæring, hovedsakelig i arabisk, polsk og somali.

Videre forteller Utdanningsspeilet 2021 at andelen elever som får spesialundervisning holder seg stabilt. På 5. klassetrinn får 8 av 100 elever spesialundervisning og på 10. klassetrinn er andelen steget til 10. 

I NRKs nyhetssending 4. desember fikk vi et hjerteskjærende eksempel på hvordan den digitale utviklingen skapte digital utenforskap. 

Ny teknologi som gjør skolehverdagen enklere – for alle. På mange skoler må elever lete frem digitale læremidler i en lenkesamling eller hente de frem blant ressursene fra forlagenes hjemmesider. Journalist Fredrik Nordahl i Varden fortalte om leksearbeidet til åtteåringen og sjonglering med en ukeplan som henviste til lesebok, penskriftbok og oppgaveark med innlogging på Teams, OneNote og Feide.

Dersom en foresatt har problemer med å navigere seg gjennom denne digitale jungelen, kan man bare forestille oss hvordan åtteåringen opplever det.

En enklere skolehverdag og lederstøtte for prisen av en kaffekopp – per år.

Som EdTech selskap vil vi gjøre den digitale arbeidsdagen i klasserommet enklere for elever og lærere. Skolon har Feide-innlogging og sørger for at hver elev og lærer har enkel tilgang til akkurat de læringsressursene de bruker. Gjenkjennelige ikoner og mapper gjør den digitale skolehverdagen enklere for alle, ikke minst for de som elevene som trenger det mest. I løpet av skoleåret gir bruken av Skolon nyttig innsikt og statistikk til skoleledere. Ledelsen får utdypet innsikt i bruken av ulike digitale ressurser og støtte i prioritering og anskaffelse av digitale ressurser og kompetansebygging.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og presentasjon av Skolon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

3 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Digital skoleutvikling må fremme likeverd

Det er ikke gitt at digital utvikling i skolen tjener alle. Dersom den digitale skoleutviklingen skal fremme like muligheter må ny teknologi brukes klokt. Forskeren Annika Agélii Genlott oppsummerer det slik: En skole er digitalt kompetent når digital teknikk brukes til å fornye og utvikle pedagogikk der målet er økt likeverdighet og bedre resultat.

Tilpasset undervisning og stort mangfold

Viktigheten av å tilrettelegge undervisningen gjennom varierte læringsmåter, læringsressurser og vurderingsformer blir derfor stor, for at elevene skal få best mulig utbytte av læringen.

I 2020 hadde 19 prosent av barn i grunnskolealder innvandrerbakgrunn og 6 prosent av elever fikk særskilt norskopplæring dette skoleåret. Over 10 000 elever fikk også morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller tilrettelagt opplæring, hovedsakelig i arabisk, polsk og somali.

Videre forteller Utdanningsspeilet 2021 at andelen elever som får spesialundervisning holder seg stabilt. På 5. klassetrinn får 8 av 100 elever spesialundervisning og på 10. klassetrinn er andelen steget til 10. 

I NRKs nyhetssending 4. desember fikk vi et hjerteskjærende eksempel på hvordan den digitale utviklingen skapte digital utenforskap. 

Ny teknologi som gjør skolehverdagen enklere – for alle. På mange skoler må elever lete frem digitale læremidler i en lenkesamling eller hente de frem blant ressursene fra forlagenes hjemmesider. Journalist Fredrik Nordahl i Varden fortalte om leksearbeidet til åtteåringen og sjonglering med en ukeplan som henviste til lesebok, penskriftbok og oppgaveark med innlogging på Teams, OneNote og Feide.

Dersom en foresatt har problemer med å navigere seg gjennom denne digitale jungelen, kan man bare forestille oss hvordan åtteåringen opplever det.

En enklere skolehverdag og lederstøtte for prisen av en kaffekopp – per år.

Som EdTech selskap vil vi gjøre den digitale arbeidsdagen i klasserommet enklere for elever og lærere. Skolon har Feide-innlogging og sørger for at hver elev og lærer har enkel tilgang til akkurat de læringsressursene de bruker. Gjenkjennelige ikoner og mapper gjør den digitale skolehverdagen enklere for alle, ikke minst for de som elevene som trenger det mest. I løpet av skoleåret gir bruken av Skolon nyttig innsikt og statistikk til skoleledere. Ledelsen får utdypet innsikt i bruken av ulike digitale ressurser og støtte i prioritering og anskaffelse av digitale ressurser og kompetansebygging.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og presentasjon av Skolon.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.