Nytt i biblioteket: Trall – hele Norges sangbokapp

8 min read

Vi ønsker hele Norges sangbokapp Trall velkommen til biblioteket! Trall-appen er utviklet av musikkpedagoger og -forskere ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet – Storbyuniversitetet i samarbeid med design- og teknologiselskapet Bakken&Bæck, og selskapet eies av universitetet. Vi har slått av en prat med Pia Lang-Holmen och Kristina Elén Schmidt, på Trall AS om deres spennende verktøy og partnerskap med Skolon.

Pia og Kristina, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Trall?

Trall er en sangbok-app som er skreddersydd for barn og unge, skoler, barnehager og alle som har lyst til å synge. Trall kan brukes til sang-, musikk- og læringsaktiviteter i mange fag – her er det bare fantasien som setter grenser. 

I Trall finner man rundt 200 unike innspillinger av kjente og ukjente sanger fra Norge og hele verden. 250 musikere har deltatt i å fylle Trall med sanger på 25 språk og mange dialekter. Sangene er valgt ut for å ta vare på, utvide og fornye vår felles kulturarv, og er spilt inn på en måte som gjør at de passer spesielt for barn og unge, og for å bruke i undervisning. I Trall kan man synge med til innspillinger med blant andre Kringkastingsorkesteret, 9 grader nord, Ella Marie Hætta Isaksen, Det norske solistkor, Moddi, Helen Bøksle og Umpfel.

Hvordan fungerer verktøyet?

Trall er utviklet av musikkpedagoger og forskere ved OsloMet i tett samarbeid med pedagoger i skoler og barnehager. 

Appen har et fargerikt, intuitivt design, filtre og en søkefunksjon som gjør det enkelt å søke seg frem blant de 200 sangene. Åtte ferdige spillelister med ulike temaer gjør at du lett finner sanger til mange situasjoner og anledninger. 

Vår visjon er at sang skal være en naturlig del av hverdagen, og siden Trall er en app blir musikken lett tilgjengelig på en kjent måte. Lærere i skoler og barnehager kan ta Trall rett i bruk uansett om de har sunget mye før eller ikke. 

Når sangene spilles av støttes elevene og lærerne av profesjonelle musikere, støttevokal med mange kjente vokalister, tekst på skjerm, sangtekster, visuelle hint og et toneleie som er tilpasset barnestemmer. Tralls karaokefunksjon gir læreren god mulighet for å tilpasse undervisningen til elevene. Lærerne eller elevene selv kan dempe vokalsporet gradvis, og når de føler seg trygge, kan de synge mer og mer på egenhånd sammen med profesjonelt band, orkester eller kor. Lærerne kan også lage egne spillelister og favorittmerke de sangene de bruker mest, og det kommer tips til nye sanger hver dag og hver uke gjennom hele året. Alle skal finne noe i Trall som de kan kjenne seg igjen i! 

Selv om Trall er en sangbok-app, innbyr den til mange aktiviteter og utforsking av musikk, bevegelser, utforsking av instrumenter, stemmer, regler og lyder i Tralls eget forundringsrom fullt av musikalske overraskelser.

For de eldste elevene har Trall mange fakta om sangene, sånn som informasjon om når sangenes tekst og musikk ble laget, komponist og tekstforfatter, hvilke instrumenter som spilles og hvilken toneart og taktart sangene går i. Derfor er det fint å bruke Trall i musikkundervisningen, mens sangtekster og de 25 språkene gjør at Trall egner seg godt til bruk i andre fag som norsk og samfunnsfag.

Med den helt spesielle visuelle bakgrunnen får alle en unik opplevelse av sangene hver gang de spilles av.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Trall sparer lærerne for tid til å finne og velge ut musikk som de kan bruke sammen med barna. Vi vet at mange voksne, også lærere i skoler og barnehager, synes det er flaut å synge sammen med og foran elevene. Mange føler seg usikre på sin egen kompetanse til å lede musikkaktiviteter. Da er Trall en god støtte!

Lærerne kan ta Trall i bruk uten forkunnskaper, og med støtte fra profesjonelle musikere kan de øve seg på sanger og sangtekster hjemme, og få hjelp til å synge sammen med elevene, selv om de kanskje føler seg utrygge på sin egen sangstemme eller kompetanse.

Pedagogiske grep er bygget inn i appen, sånn at det er godt å synge med på sangene. En lærer fortalte oss at når hen brukte Trall, så sang barna av full hals og i undervisningen har man mulighet til å utforske ulike språk, tekster, sjangre og dialekter. Sanger er en viktig del av kulturarven og historien vår, og Trall har sanger fra mange epoker og tider, der tekstene kan brukes til å få en større forståelse for hendelser og situasjoner både i nåtid og fortid.

Trall kan brukes til å skape fellesskap og samhold, og til å øke forståelsen mellom barn med forskjellige hjemmespråk, til å lære seg andre språk, gjenkjenne dialekter og få bedre begrepsforståelse. Sang gjør oss glade, og felles sang- og musikkopplevelser binder oss sammen på tvers av alder og bakgrunn.

Barn skal utvikle mange ferdigheter i løpet av årene i barnehage og skole, og Trall gir gode muligheter til å arbeide med disse ferdighetene på en morsom måte. Mange lærere har gitt tilbakemelding om hvor god Trall er som læringsverktøy blant annet i språk- og leseopplæring. Samtidig gir Trall også unike muligheter til å arbeide med elevenes uttrykk og følelser, og ikke minst opplevelsen av musikk og sang. Dette kan jo også gi lærere hjelp med å skape gode rammer i undervisningen. For mange lærere har nettopp elevenes positive respons vært avgjørende i bruken av Trall. Noen av brukerne våre har beskrevet hvordan barna blir rolige før starten av skoledagen, og går fra timen med et smil, når de bruker Trall. 

Hvem kan bruke tjenestene?

I dag er Trall tilrettelagt for at lærerne skal bruke Trall sammen med elevene, men selve funksjonaliteten og innholdet er skreddersydd for at barn og unge selv kan bruke Trall. Trall er et helt trygt sted å være –uten lenker videre, reklame eller kjøp i app. Om ikke alt for lenge håper vi at vi kan tilby klassesett, sånn at elevene selv kan bruke Trall. 

Trall er utviklet for barn fra 3 år og oppover, og er en generasjonsoverskridende sangbok som kan brukes av private og virksomheter. Dette gjør at Trall kan følge barn på ulike arenaer, i barnehagen, hjemme og i skolen. Trall egner seg godt for å skape en trygg overgang mellom barnehage og skole, og gjør det enkelt å skape felles opplevelser, samarbeid og samhold på foreldremøter og ellers.

Trall gir dessuten skoler, barnehager og andre institusjoner en lovlig måte å bruke musikk på. 

Derfor er Trall med i Skolon

Barn og unge er Tralls viktigste målgruppe, og med vår visjon om at sang skal være en naturlig del av måten å være sammen på, er skolene helt i sentrum for å nå målgruppen. Da var det helt naturlig for oss å bli med i Skolon. Å være en del av Skolon sin katalog gir flere brukere muligheten til å bli kjent med og bruke Trall. I tillegg er det enklere for brukerne våre å kjøpe inn produktet. 

Er det noe annet dere vil trekke frem?

  • Trall er utviklet med støtte fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB, Kulturdirektoratet og Furestiftelsen.
  • Trall inneholder flere unike og spesialkomponerte sanger til barn og unge, blant annet “Gaavalohke”/ Lederreinen og “Njåemele”/ Harens joik av den samiske artisten Ole-Henrik Lifjell, den tamilske sangen Yalpanam, og seks bestillingsverk som man bare finner i Trall
  • De fleste av sangene er spilt inn i NRK sitt studio på Marienlyst

Se mer av Trall

Kjøp Trall direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Trall er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Trall i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Informasjon

8 min read

Del denne artikkelen

Abonnere

Vi ønsker hele Norges sangbokapp Trall velkommen til biblioteket! Trall-appen er utviklet av musikkpedagoger og -forskere ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet – Storbyuniversitetet i samarbeid med design- og teknologiselskapet Bakken&Bæck, og selskapet eies av universitetet. Vi har slått av en prat med Pia Lang-Holmen och Kristina Elén Schmidt, på Trall AS om deres spennende verktøy og partnerskap med Skolon.

Pia og Kristina, med en setning for de som ikke kjenner til dere i det hele tatt: Hva er Trall?

Trall er en sangbok-app som er skreddersydd for barn og unge, skoler, barnehager og alle som har lyst til å synge. Trall kan brukes til sang-, musikk- og læringsaktiviteter i mange fag – her er det bare fantasien som setter grenser. 

I Trall finner man rundt 200 unike innspillinger av kjente og ukjente sanger fra Norge og hele verden. 250 musikere har deltatt i å fylle Trall med sanger på 25 språk og mange dialekter. Sangene er valgt ut for å ta vare på, utvide og fornye vår felles kulturarv, og er spilt inn på en måte som gjør at de passer spesielt for barn og unge, og for å bruke i undervisning. I Trall kan man synge med til innspillinger med blant andre Kringkastingsorkesteret, 9 grader nord, Ella Marie Hætta Isaksen, Det norske solistkor, Moddi, Helen Bøksle og Umpfel.

Hvordan fungerer verktøyet?

Trall er utviklet av musikkpedagoger og forskere ved OsloMet i tett samarbeid med pedagoger i skoler og barnehager. 

Appen har et fargerikt, intuitivt design, filtre og en søkefunksjon som gjør det enkelt å søke seg frem blant de 200 sangene. Åtte ferdige spillelister med ulike temaer gjør at du lett finner sanger til mange situasjoner og anledninger. 

Vår visjon er at sang skal være en naturlig del av hverdagen, og siden Trall er en app blir musikken lett tilgjengelig på en kjent måte. Lærere i skoler og barnehager kan ta Trall rett i bruk uansett om de har sunget mye før eller ikke. 

Når sangene spilles av støttes elevene og lærerne av profesjonelle musikere, støttevokal med mange kjente vokalister, tekst på skjerm, sangtekster, visuelle hint og et toneleie som er tilpasset barnestemmer. Tralls karaokefunksjon gir læreren god mulighet for å tilpasse undervisningen til elevene. Lærerne eller elevene selv kan dempe vokalsporet gradvis, og når de føler seg trygge, kan de synge mer og mer på egenhånd sammen med profesjonelt band, orkester eller kor. Lærerne kan også lage egne spillelister og favorittmerke de sangene de bruker mest, og det kommer tips til nye sanger hver dag og hver uke gjennom hele året. Alle skal finne noe i Trall som de kan kjenne seg igjen i! 

Selv om Trall er en sangbok-app, innbyr den til mange aktiviteter og utforsking av musikk, bevegelser, utforsking av instrumenter, stemmer, regler og lyder i Tralls eget forundringsrom fullt av musikalske overraskelser.

For de eldste elevene har Trall mange fakta om sangene, sånn som informasjon om når sangenes tekst og musikk ble laget, komponist og tekstforfatter, hvilke instrumenter som spilles og hvilken toneart og taktart sangene går i. Derfor er det fint å bruke Trall i musikkundervisningen, mens sangtekster og de 25 språkene gjør at Trall egner seg godt til bruk i andre fag som norsk og samfunnsfag.

Med den helt spesielle visuelle bakgrunnen får alle en unik opplevelse av sangene hver gang de spilles av.

Hvilke muligheter finnes i tjenestene?

Trall sparer lærerne for tid til å finne og velge ut musikk som de kan bruke sammen med barna. Vi vet at mange voksne, også lærere i skoler og barnehager, synes det er flaut å synge sammen med og foran elevene. Mange føler seg usikre på sin egen kompetanse til å lede musikkaktiviteter. Da er Trall en god støtte!

Lærerne kan ta Trall i bruk uten forkunnskaper, og med støtte fra profesjonelle musikere kan de øve seg på sanger og sangtekster hjemme, og få hjelp til å synge sammen med elevene, selv om de kanskje føler seg utrygge på sin egen sangstemme eller kompetanse.

Pedagogiske grep er bygget inn i appen, sånn at det er godt å synge med på sangene. En lærer fortalte oss at når hen brukte Trall, så sang barna av full hals og i undervisningen har man mulighet til å utforske ulike språk, tekster, sjangre og dialekter. Sanger er en viktig del av kulturarven og historien vår, og Trall har sanger fra mange epoker og tider, der tekstene kan brukes til å få en større forståelse for hendelser og situasjoner både i nåtid og fortid.

Trall kan brukes til å skape fellesskap og samhold, og til å øke forståelsen mellom barn med forskjellige hjemmespråk, til å lære seg andre språk, gjenkjenne dialekter og få bedre begrepsforståelse. Sang gjør oss glade, og felles sang- og musikkopplevelser binder oss sammen på tvers av alder og bakgrunn.

Barn skal utvikle mange ferdigheter i løpet av årene i barnehage og skole, og Trall gir gode muligheter til å arbeide med disse ferdighetene på en morsom måte. Mange lærere har gitt tilbakemelding om hvor god Trall er som læringsverktøy blant annet i språk- og leseopplæring. Samtidig gir Trall også unike muligheter til å arbeide med elevenes uttrykk og følelser, og ikke minst opplevelsen av musikk og sang. Dette kan jo også gi lærere hjelp med å skape gode rammer i undervisningen. For mange lærere har nettopp elevenes positive respons vært avgjørende i bruken av Trall. Noen av brukerne våre har beskrevet hvordan barna blir rolige før starten av skoledagen, og går fra timen med et smil, når de bruker Trall. 

Hvem kan bruke tjenestene?

I dag er Trall tilrettelagt for at lærerne skal bruke Trall sammen med elevene, men selve funksjonaliteten og innholdet er skreddersydd for at barn og unge selv kan bruke Trall. Trall er et helt trygt sted å være –uten lenker videre, reklame eller kjøp i app. Om ikke alt for lenge håper vi at vi kan tilby klassesett, sånn at elevene selv kan bruke Trall. 

Trall er utviklet for barn fra 3 år og oppover, og er en generasjonsoverskridende sangbok som kan brukes av private og virksomheter. Dette gjør at Trall kan følge barn på ulike arenaer, i barnehagen, hjemme og i skolen. Trall egner seg godt for å skape en trygg overgang mellom barnehage og skole, og gjør det enkelt å skape felles opplevelser, samarbeid og samhold på foreldremøter og ellers.

Trall gir dessuten skoler, barnehager og andre institusjoner en lovlig måte å bruke musikk på. 

Derfor er Trall med i Skolon

Barn og unge er Tralls viktigste målgruppe, og med vår visjon om at sang skal være en naturlig del av måten å være sammen på, er skolene helt i sentrum for å nå målgruppen. Da var det helt naturlig for oss å bli med i Skolon. Å være en del av Skolon sin katalog gir flere brukere muligheten til å bli kjent med og bruke Trall. I tillegg er det enklere for brukerne våre å kjøpe inn produktet. 

Er det noe annet dere vil trekke frem?

  • Trall er utviklet med støtte fra blant annet Sparebankstiftelsen DNB, Kulturdirektoratet og Furestiftelsen.
  • Trall inneholder flere unike og spesialkomponerte sanger til barn og unge, blant annet “Gaavalohke”/ Lederreinen og “Njåemele”/ Harens joik av den samiske artisten Ole-Henrik Lifjell, den tamilske sangen Yalpanam, og seks bestillingsverk som man bare finner i Trall
  • De fleste av sangene er spilt inn i NRK sitt studio på Marienlyst

Se mer av Trall

Kjøp Trall direkte i biblioteket:

I Skolon bibliotek kan skolen din kjøpe digitale verktøy og undervisningsmateriell, med mulighet til å gi brukerne direkte tilgang til lisensene. Dette betyr at en kjøpt lisens blir tilgjengelig som et verktøy med brukere – på mindre enn to minutter.

Trall er tilgjengelig for kjøp i biblioteket. Gå direkte til Trall i Skolon her for å kjøpe lisenser eller les mer om hvordan du foretar kjøp i biblioteket her.

Dette er Skolon – en smart samlingsplass for digitale skoleverktøy

Skolon samler alle dine digitale læremidler – her kan du finne og ta i bruk alle dine læremidler på et sted, med et passord. Skolon hjelper deg med å håndtere dine lisenser fra ulike leverandører, tildele og trekke tilbake lisenser, samt å gi deg en oversikt over all data til alle lærere og elever.

Alt du trenger på et sted, noe som sparer tid og administrasjon.
Digital læring for alle!

Les mer om Skolon her, og hva digital læring kan muliggjøre for deres skole.

Del denne artikkelen

Abonnere

Vil du vite mer?

Kom i gang med Skolon i dag!

Vil du vite mer om hvordan du kan jobbe smart digitalt med Skolon på skolen din eller prøve ut hvordan plattformen fungerer helt gratis? Gjør som flere hundre tusen lærere og elever og kom i gang med Skolon for å samle alle digitale skoleverktøy og undervisningsmateriell sammen på ett sted.